Paweł Kras, Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w ¶redniowiecznej Europie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiPaweł Kras, Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w ¶redniowiecznej Europie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006
Adres internetowy
Tytuł czasopismaCAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE
Mediumpublikacja drukowana
Tom54
Zeszyt216bis
Rok wydania2011
Od strony478
Do strony481
Numer publikacji
Język publikacjiFrancuski
Język etniczny badanej kulturyLacinski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]