An English Paraphrase of Maciej Kazimierz Sarbiewski’s Ode Lyr. I 15 Published in the Period After the Relief of Vienna

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiAn English Paraphrase of Maciej Kazimierz Sarbiewski’s Ode Lyr. I 15 Published in the Period After the Relief of Vienna
Adres internetowy
Tytuł czasopismaTERMINUS
Mediumpublikacja drukowana
TomXV
Zeszyt26.1
Rok wydania2013
Od strony35
Do strony50
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyAngielski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Fordoński, Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego [Współautor]