At the Intersection of Gender and Class: Social Mobilization Around Mothers' Rights in Poland

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiAt the Intersection of Gender and Class: Social Mobilization Around Mothers' Rights in Poland
Adres internetowy
Tytuł książkiBeyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe
Tom
Od strony49
Do strony71
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydaniaISBN 978-1-4094-4222-6
Miejsce wydaniaFarnham (Great Britain)
Nazwa wydawcyASHGATE
Rok wydania2013
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Renata Hryciuk, Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki [Współautor]
 2. Elżbieta Korolczuk, Jednostka zewnetrzna [Współautor]