Muslim Pilgrims at the Orthodox Christian Monastery in Hadzhidimovo: Studies on Religious Anti-syncretism in the Western Rhodopes, Bulgaria

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiMuslim Pilgrims at the Orthodox Christian Monastery in Hadzhidimovo: Studies on Religious Anti-syncretism in the Western Rhodopes, Bulgaria
Adres internetowy
Tytuł czasopismaANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF EUROPEAN CULTURES
Mediumpublikacja drukowana
Tom22
Zeszyt2
Rok wydania2013
Od strony91
Do strony110
Numer publikacjihttp://dx.doi.org/10.3167/ajec.2013.220206; 1,54 ark.
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Magdalena Lubańska, Zakład Etnologii Polski i Europy [Współautor]