Croatian Political Discourse in 1861 and the Main Terms of Public Debate in the Nineteenth Century

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiCroatian Political Discourse in 1861 and the Main Terms of Public Debate in the Nineteenth Century
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA POLONIAE HISTORICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt108
Rok wydania2013
Od strony001
Do strony001
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Maciej Falski, Zakład Slawistyki Południowej [Współautor]