Political Culture of Polish Society

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiPolitical Culture of Polish Society
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA POLITOLOGICZNE
Mediumpublikacja drukowana
Tom31
Zeszyt
Rok wydania2014
Od strony64
Do strony88
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2014

Lista autorów
  
 1. Jan Garlicki, Zakład Socjologii i Psychologii Polityki [Współautor]