Ludwik ¦więty: portret hagiograficzny idealnego władcy

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLudwik ¦więty: portret hagiograficzny idealnego władcy
Adres internetowy
Tytuł czasopismaKWARTALNIK HISTORYCZNY
Mediumpublikacja drukowana
TomCIII
Zeszyt4
Rok wydania1996
Od strony57
Do strony86
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyFrancuski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy1996

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]