Działalność zespołu ekspertów do spraw archiwaliów historycznych w ramach prac Miedzynarodowej Komisji Polsko-Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej - ocena strony polskiej

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDziałalność zespołu ekspertów do spraw archiwaliów historycznych w ramach prac Miedzynarodowej Komisji Polsko-Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej - ocena strony polskiej
Adres internetowybiernata@poczta.onet.pl
Tytuł książkiDziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy
Tom
Od strony169
Do strony179
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydaniaISBN 987-83-89115088-1
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych , Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy
Rok wydania2009
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Andrzej Biernat, Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii [Współautor]