Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Marian Pokropek

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach jako przykład kolekcjonerstwa wynikającego z zainteresowań naukowo-badawczych
ETNOGRAFIA NOWA Nr 1 r. 2009, str. 53-60 (Artykuł)
Marian Pokropek
2. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
TWÓRCZOŚĆ LUDOWA Tom XVIII Nr 1-2 r. 2003, str. 00-00 (Sprawozdanie)
Marian Pokropek
3. "Ule i pasieki w Polsce", J. Kasztelewicz, M. Rysiewicz, Stróze 2001
ZABYTKI Nr 4 r. 2001, str. 10-12 (Recenzja)
Marian Pokropek
4. Historias asombrosas 'Un regalo de la Natividad'. Pawilon Muzealny Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach, Meseo de Arte del Pueblo, Ingenuo, de Polonia
GLOS POLSKI (BUENOS AIRES) Nr 26 luty r. 2001, str. 1 / 7-8 (Inne)
Marian Pokropek, Liliana Zengel
5. Wywiad - rozmowa o Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
ZABYTKI Nr 10 r. 2001, str. 10-10 (Inne)
Marian Pokropek
6. Wszystko zaczęło się od Kurpi, czyli o wystawie sztuki ludowej pt. Koń etnograficzny - koń filatelistyczny [il. 18]
MAZOWSZE Tom VIII Nr 13 r. 2000, str. 193-206 (Artykuł)
Marian Pokropek
7. Ptaki i ptaszki w naturze, sztuce i tradycji ludowej
MAZOWSZE Tom VI Nr 11 r. 1998, str. 174-176 (Artykuł)
Marian Pokropek
8. Pawilon wystawowy polskiej sztuki ludowej w Otrębusach
MAZOWSZE Nr 9 r. 1997, str. 10-10 (Artykuł)
Marian Pokropek
9. Jablanicka żyrtva [Tomo monograficzny: Spomevica Mirka Bariaktorovicza], 12 tabl., il.
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU SERIA A ISTORIJSKE NAUKE Tom 19 r. 1994, str. 229-244 (Artykuł)
Marian Pokropek, J Pavkowicz (Tłumacz)
10. Osadnictwo i tradycyjne budownictwo drewniane okolic Ciechanowca na przykładzie przysiółków drobnoszlacheckich Piętki i Twarogi w woj. łomżyńskim, il. 69, rez., sum.
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom XVIII r. 1993, str. 9-135 (Artykuł)
Marian Pokropek
11. Prof. Dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993)
LUD Tom LXXVI r. 1993, str. 327-328 (Komunikat)
Zofia Sokolewicz, Marian Pokropek
12. Specyfika rurarystyczna i architektoniczna Białostockiego Muzeum Wsi na tle innych muzeów typu skansenowskiego w Polsce
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 10 r. 1993, str. 345-360 (Artykuł)
Marian Pokropek
13. Izbrani aspekti na gradeżnata simbolika wo Makedonkogo selo Jablanica
MAKEDONSKI FOLKLOR Tom 47 r. 1991, str. 123-131 (Artykuł)
Marian Pokropek
14. Osadnictwo i budownictwo przysiółków drobnoszlacheckich okolic Ciechanowca i wsi Jablanicy w Macedonii. Akt referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum w Ohridzie w 1985 r.
MAKEDONSKI FOLKLOR Nr 001 r. 1987, str. 001-001 (Artykuł konferencyjny)
Marian Pokropek
15. Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza bałtyjsko-słowiańskiego w Polsce północno-wschodniej
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom XIV r. 1981, str. 259-296 (Artykuł)
Marian Pokropek
16. Kulturotwórcza rola izb regionalnych
ZIEMIA r. 1979, str. 181-195 (Artykuł)
Marian Pokropek
17. Wozy cygańskie [il. 28]  [ LINK ]
POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 2 r. 1979, str. 77-94 (Artykuł)
Lech Mróz, Krzysztof Chojnacki (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Jan Świderski (Fotograf)
18. Zróżnicowanie kulturowe na pograniczu etniczno-językowym i jego odbicie w świadomości mieszkańców na przykładzie pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w północno-wschodniej Polsce, ilustr.
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXIII Nr 2 r. 1979, str. 127-156 (Artykuł)
Marian Pokropek
19. Budownictwo drewniane 'in situ'
MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU Nr 24 r. 1978, str. 18-245 (Artykuł)
Marian Pokropek
20. Prawdziwym pięknem jest natura (o twórczości malarskiej Bazylego Albiczuka) [il. 17]
POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XXXI Nr 1 r. 1977, str. 29-38 (Artykuł)
Jacek Olędzki, Marian Pokropek (Fotograf), B Sowilski (Fotograf)
21. Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego [tabl. 19, il.]
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom XII r. 1974, str. 111-176 (Artykuł)
Marian Pokropek
22. Życie i twórczość rzeźbiarska Józefa Soboty, il.
POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 28 Nr 2 r. 1974, str. 105-115 (Artykuł)
Marian Pokropek
23. Układ przestrzenny i budownictwo wsi Gramada /w Bułgarii/, il.
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XV r. 1971, str. 163-194 (Artykuł)
Marian Pokropek
24. Władysław Biegajło, System trójpolowy i drogi przejścia do gospodarki płodozmianowej w województwie białostockim
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 11 r. 1971, str. 486-488 (Recenzja)
Marian Pokropek
25. Festiwal Ziem Nadwiślańskich
TEATR LUDOWY Tom 47 Nr 2 r. 1969, str. 38-41 (Sprawozdanie)
Marian Pokropek, J. Mielcarek

>>> Następne >>>