Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Pedagogiczny

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Agnieszka Golczyńska-Grondas, Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Kraków 2014, NOMOS, ss. 333
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom LIV Nr 9 (534) r. 2014, str. 0552-2188 / 53-57 (Recenzja)
Maria Kolankiewicz
2. Choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży jako narastający problem społeczny
STUDIA BAS Nr 2 (38) r. 2014, str. 2080-2404 / 89-112 (Artykuł)
Agnieszka Małkowska-Szkutnik
3. Czynniki demograficzne a fundamentalizm religijny i postawy społeczno-polityczne wśród studentów
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY Tom 57 Nr 1 r. 2014, str. 0048-5675 / 125-136 (Artykuł)
Włodzimierz Oniszczenko, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anita D. Dąbrowska
4. Doktorat Anny Radziwiłł - w kontekście miejsca i czasu powstania
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom LIX Nr 1-2 r. 2014, str. 0023-5938 / 215-225 (Artykuł)
Adam Fijałkowski
5. Działania szkół na rzecz zdrowia w Polsce. Diagnoza i rekomendacje
STUDIA BAS Nr 2 (38) r. 2014, str. 2080-2404 / 169-187 (Artykuł)
Barbara Woynarowska, Krzysztof Ostaszewski, Lesław Kulmatycki
6. Freedom fighter - instructor - professional. On becoming an adult educator in poland = Bojownik o wolność - instruktor - profesjonalista. O rozwoju profesji pracownika oświaty dorosłych w Polsce
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom XIII Nr 2 (52) r. 2014, str. 1642-672X / 49-64 (Artykuł)
Wiesław Theiss, Michał Bron
7. Gotowość dzieci i gotowość szkoły do uczenia się. Rozważania wokół problematyki diagnozowania jakości wczesnej edukacji
RUCH PEDAGOGICZNY Tom LXXXV Nr 2 r. 2014, str. 0483-4992 / 111-122 (Artykuł)
Małgorzata Żytko
8. In memoriam Anny Radziwiłł
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom LIX Nr 1-2 r. 2014, str. 0023-5938 / 7-11 (Artykuł)
Anna Wiłkomirska
9. Irena Wojnar - człowiek Uniwersytetu
RUCH PEDAGOGICZNY Tom LXXXV Nr 3 r. 2014, str. 0483-4992 / 89-99 (Artykuł)
Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj
10. Jak Cię słyszą, tak Cię piszą - o języku w perspektywie pedagogicznej
STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA Tom V Nr 1 (8) r. 2014, str. 2083-0998 / 71-86 (Artykuł)
Anna Dąbrowska
11. Krystyna Pankowska: Drama. Konteksty teoretyczne. Wyd. UW, Warszawa 2013, s. 256
RUCH PEDAGOGICZNY Tom LXXXV Nr 3 r. 2014, str. 0483-4992 / 121-124 (Recenzja)
Mariusz Samoraj
12. Ocena i awans zawodowy nauczycieli - różne perspektywy, różne oczekiwania
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom LIX Nr 1-2 r. 2014, str. 0023-5938 / 181-201 (Artykuł)
Anna Zielińska
13. Pakiet edukacyjny 'Gramy w piktogramy' - pomysł na wspieranie edukacji matematycznej dzieci i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej
PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI Tom X Nr 1 (24) r. 2014, str. 1734-1582 / 48-58 (Artykuł)
Mirosław Dąbrowski, Małgorzata Żytko
14. Próchnica zębów u dzieci - jak jej zapobiegać?
EDUKACJA W PRZEDSZKOLU Tom 727 Nr 4 r. 2014, str. 0137-8082 / 5-8 (Artykuł)
Barbara Woynarowska
15. Publikacje Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974) w 'Kwartalniku Pedagogicznym'
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 233 Nr 3 r. 2014, str. 0023-5938 / 53-75 (Artykuł)
Małgorzata Przanowska
16. Sens i bezsens państwowego systemu awansu zawodowego nauczycieli
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom LIX Nr 1-2 r. 2014, str. 0023-5938 / 167-180 (Artykuł)
Anna Wiłkomirska
17. Sexual activity of Polish adults
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE Tom 21 Nr 1 r. 2014, str. 194-197 (Artykuł)
Beata Pastwa-Wojciechowska, Zbigniew Izdebski
18. Sieroctwo społeczne - pojęcie kontrowersyjne?
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom Rok LIV Nr 1 (526) r. 2014, str. 0552-2188 / 12-18 (Artykuł)
Beata Baron
19. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne
STUDIA BAS Nr 2 (38) r. 2014, str. 2080-2404 / 41-64 (Artykuł)
Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska
20. Szkolny przedmiot niepożądany
PSYCHOLOGIA W SZKOLE Nr 4 (45) r. 2014, str. 1731-836X / 4-11 (Artykuł)
Zbigniew Izdebski
21. U źródeł szans i możliwości edukacji dla pokoju
BIULETYN KOMITETU PROGNOZ "POLSKA 2000 PLUS" PAN Tom 1 r. 2014, str. (ISSN 1895-0949), / 66-74 (Artykuł)
Agnieszka Piejka
22. Wokół pracy doktorskiej Anny Radziwiłł
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom LIX Nr 1-2 r. 2014, str. 0023-5938 / 203-213 (Artykuł)
Janina Kamińska
23. Wyzwanie estetyki egzystencji w myśli Fryderyka Nietzschego i Michela Foucaulta
RUCH PEDAGOGICZNY Tom LXXXV Nr 1 r. 2014, str. 0483-4992 / 19-30 (Artykuł)
Katarzyna Dworakowska
24. Zachowania ryzykowne młodziezy - współczesne podejście do problemu
STUDIA BAS Nr 2 (38) r. 2014, str. 2080-2404 / 139-168 (Artykuł)
Anna Dzielska, Anna Kowalewska
25. Zachowania zdrowotne uczniów w wieku 15 lat w Polsce i tendencje zmian w latach 1990-2010
RUCH PEDAGOGICZNY Tom LXXXV Nr 1 r. 2014, str. 0483-4992 / 59-72 (Artykuł)
Barbara Woynarowska, Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anna Kowalewska

>>> Następne >>>