Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Uniwersytet Warszawski
Autor: Imię: Maciej Nazwisko: Falski

                

Publikacja w książce

26. Macedonia in the Dalmatian historiographic discourse before the XIXth century
w: Macedonia - Land, Region, Borderland, str. 311-330, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
27. Prostor sna - oniričko kao poetološki i antropološki problem
w: San - društveni prostor?, str. 275-288, Disput, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
28. Chorwacki karnawał. Konteksty badawcze i interpretacyjne
w: Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim, str. 001-001, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
29. Chapitre clos ou l’espace vivant? Le passé yougoslave dans le débat public en Croatie contemporaine
w: Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale (red. Baric Daniel, Le Rider Jacques, Roksandić Drago), str. 299-307, Presses Universitaires de Rennes, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
30. Miasto realne, miasto cyfrowe: podwójny żywot Trebinja
w: Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny (red. Goszczyńska Joanna i Szwat-Gyłybowa Grażyna), str. 87-111, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
31. O nemogućnosti bijega od političkog. Sudbina Selimovićevih likova
w: Književno djelo Meąe Selimovića (red. Leąić Zdenko i Martinović Josip), str. 95-108, ANUBiH - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
32. Wspólnota krwi, różnica wyznania. Rosja jako znak w chorwackich narracjach historiozoficznych do 1914 roku
w: Colloquia Balkanica t.1. Semantyka Rosji na Bałkanach, str. 91-108, DiG oraz Instytut Badań Interdyscyplinarnych, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
33. Wojna toponimów. Formalne i nieformalne nazwy
w: Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramtycznym, leksykalnym i etymologicznym (red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński), str. 103-116, ISZIP, Wydział Polonistyki UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
34. Bit ćete kao bogovi
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 51-52, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
35. Dom i svijet
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 128-128, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
36. Dubrovačke elegije
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 140-141, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
37. Miasto w kulturze chorwackiej (wprowadzenie)
w: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi (red. Maciej Falski, Małgorzata Kryska-Mosur), str. 7-10, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski, Małgorzata Kryska
38. Niz našu obalu
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 515-515, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
39. Ognjište
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 541-541, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
40. Opanci dida Vidurine
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 547-548, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
41. Pod puškom
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 655-655, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
42. Polacy w Słowenii, Polacy o Słowenii (wstęp)
w: Polacy w Słowenii (red. M. Cmiel, A. Kołeczek, P. Lament, A. Pieńkowska, A. Stachowiak), str. 9-11, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, r. 2008 (Inne)
Maciej Falski
43. Pripovijesti (Lisičar)
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 712-713, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
44. Prvi ljudi
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 730-730, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
45. Ratno roblje
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 755-756, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
46. Srijemske priče
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 828-828, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
47. U malome svijetu (Treščec)
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 908-909, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
48. Uho, grlo, nož
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 905-905, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski
49. Urbano u hrvatskoj kulturi (uvod)
w: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi (red. Maciej Falski, Małgorzata Kryska-Mosur), str. 11-13, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski, Małgorzata Kryska
50. Urota Zrinsko-frankopanskaa
w: Leksikon hrvatske književnosti - Djela (red. Dunja Dujmić Detoni, Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić -Rimay), str. 916-917, Školska knjiga, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Falski

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>