Bogurodzica

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiBogurodzica
Adres internetowy
Tytuł książkiTeksty staropolskie. Analizy i interpretacje (red. S. Dubisz, W. Decyk-Zięba)
Tom
Od strony69
Do strony99
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydania
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyWydawnictwa UW
Rok wydania2003
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2003

Lista autorów
  
 1. Krystyna Długosz-Kurczab, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii [Współautor]