Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jerzy Nazwisko: Kochanowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. (Nie)zwykła Niemka Adolfina Pfeiffer  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Nr 304 r. 2011, str. 348198-34948 / 44-45 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
2. Filtry przeszłości
POLITYKA Nr 16 r. 2011, str. 369195 / 64-65 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
3. Co ma folk do dojcza
POLITYKA Tom 2742 r. 2010, str. 60-61 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
4. Dziesięć dni, które wstrząsnęły portfelem.
POLITYKA Tom 2780 r. 2010, str. 64-66 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
5. Hidden Paths within Socialism
JOURNAL OF MODERN EUROPEAN HISTORY Tom 8 Nr 3 r. 2010, str. 165-178 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski, Joachim von Puttkamer, Włodzimierz Borodziej
6. Oblicza okupacji
POLITYKA Tom 2739 r. 2010, str. 61-63 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
7. Paąeráci, turistè, kąeftaři. Neoficiální obchodní výmĕna mezi Polskem a Československem w letech 1945-1989 (pohled z polské strany)
Tom 3 r. 2010, str. 334-348 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
8. Pioneers of the Free Market Economy? Unofficial Commercial Exchange between People from the Socialist Bloc Countries (1970s and 1980s)
JOURNAL OF MODERN EUROPEAN HISTORY Tom 8 r. 2010, str. 196-220 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
9. Polak naprawdę potrafi. Drugi obieg gospodarczy
POLITYKA Tom 14/2010 Nr wyd. spec. r. 2010, str. 76-79 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
10. Schleichwege im Sozialismus. Einleitung
JOURNAL OF MODERN EUROPEAN HISTORY Tom 8 r. 2010, str. 165-178 (Artykuł)
Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Joachim Puttkamer von
11. Zakopane. Enklawa wolności w realnym socjaliźmie
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2010, str. 27-31 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
12. Zmagania ze smokiem... Działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją (1981-1987)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CI Nr 4 r. 2010, str. ISSN 003-2186 / 611-640 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
13. Barwy września
POLITYKA Nr 36 r. 2009, str. 56-58 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
14. Gra w zielone
POLITYKA Nr 11 r. 2009, str. 74-76 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
15. Niepewne czasy, pewny dolar”, czy szkic do portretu warszawskiego czarnego rynku walutowego
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 100 Nr 1 r. 2009, str. 29-46 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
16. Rec.: G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, B. Szaynok, A. Żbikowski, Wysiedlenia, wypedzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy-Żydzi-Niemcy-Ukraińcy, Iwarszawa 2008
Tom 100 Nr 1 r. 2009, str. 173-173 (Recenzja)
Jerzy Kochanowski
17. „Jesteśmy za biedni, aby urlop spędzać w kraju”. Masowa turystyka i nielegalny handel w latach sześćdziesiatych XX w. Perspektywa polska
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOLECZNYCH I GOSPODARCZYCH Tom LXVIII r. 2008, str. 125-150 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
18. Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991. Dokumenty dyplomatyczne, red. W. Borodziej
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCIX Nr 1 r. 2008, str. 182-183 (Recenzja)
Jerzy Kochanowski
19. Wolny szmugiel
POLITYKA Tom 23 r. 2008, str. 79-81 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
20. Złoto na czarno
POLITYKA Nr 30 r. 2008, str. 70-72 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
21. Rec: Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied Europe, Oxford-New York 2006
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 3 r. 2007, str. 480-481 (Recenzja)
Jerzy Kochanowski
22. Transformacja, technologia, talerz. Historia spozycia mięsa w USA (rec.: R. Horowitz, Puting Meat on the American Table, Baltimore 2006)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 2 r. 2007, str. 277-280 (Recenzja)
Jerzy Kochanowski
23. ...rozmowy nasze toczyły się w atmosferze pewnego zaufania. Sprawozdanie z tajnych rozmów polsko-niemieckich jesienią 1946 r.
POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY Nr 3 r. 2006, str. 155-165 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
24. "...jesteśmy już przyzwyczajeni". Prolegomena do społeczno-modernizacyjnych kulis "problemu mięsnego" w PRL
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XVI Nr 4 r. 2005, str. 587-605 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski

Książka

25. „Schleichwege”. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989
Böhlau Verlag, r. 2010 (Książka)
Włodzimierz Borodziej (Redaktor), Jerzy Kochanowski (Redaktor), Joachim Puttkamer von (Redaktor)
26. Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989
Wydawnictwo TRIO; Instytut Historyczny UW, r. 2010 (Książka)
Włodzimierz Borodziej (Redaktor), Jerzy Kochanowski
27. Tylnymi drzwiami.
Wydawnictwo Neriton; Instytut Historyczny UW, r. 2010 (Książka)
Jerzy Kochanowski
28. Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung
DPJW, r. 2009 (Książka)
Jerzy Kochanowski (Redaktor), Beate Kosmala (Redaktor)
29. Flucht und Vertreibung. Geschichte des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive von drei Nachbarn
Klett Verlag, r. 2009 (Podręcznik szkolny)
Jerzy Kochanowski, Ingo Eser, Ondrej Matejka
30. Polska –Niemcy. Wojna i pamięć
Polsko-Niemiecka Wspólpraca Młodzieży,, r. 2009 (Książka)
Jerzy Kochanowski (Redaktor), Beate Kosmala
31. People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath
Berg, r. 2008 (Książka)
Jerzy Kochanowski, Pertti Ahonen, Gustavo Corni, Rainer Schulze, Tamas Stark, Barbara Stelzl-Marx
32. Polska-Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów pod redakcją Jerzego Kochanowkiego i Klausa Ziemera, t. 3: Lata 1956-1957, wstęp, wybór i opracowanie M. Górny, M. Hartwich
Neriton i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, r. 2008 (Edycja źródeł)
Jerzy Kochanowski
33. Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949
Wydawnictwo ATUT, r. 2008 (Książka)
Jerzy Kochanowski
34. Die
Fibre Verlag, r. 2006 (Książka)
Jerzy Kochanowski (Redaktor), Maike Sach (Redaktor)
35. Polska-Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów t. I: Polska wobec radzieckiej strefy okpacyjnej Niemeic maj 1945-październik 1949
Wydawnictwo Neriton i Niemiecki Instytut Historyczny, r. 2006 (Książka)
Jerzy Kochanowski, Klaus Ziemer
36. W połowie drogi. Warszawa między Paryżem a Kijowem
Wydawnictwo TRIO, r. 2006 (Książka)
Jerzy Kochanowski (Redaktor)
37. Atlas historii Polski
, r. 2000 (Książka)
Marian Dygo, Jerzy Kochanowski, Michał Kopczyński, Jolanta Sikorska-Kulesza

Publikacja w książce

38. "Kommunizierende Röhren". Inoffizielle Wirtschaftskontakte zwischen den Bürgern der SBZ/DDR und Polen 1945-1989  [ LINK ]
w: Zwischenräume. Grenznahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren, str. 185-194, StudienVerlag, r. 2011 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
39. "Ziemia żywi, morze bogaci". Strategie czarnorynkowe w polskich miastach portowych 1945-1989
w: Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów, str. 229-240, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdañskiego, r. 2011 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
40. „Wir sind zu arm, um den Urlaub im eigenen Land zu verbringen“. Massentourismus und illegaler Handel in den 1950er und 1960er Jahren in Polen
w: „Schleichwege”. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989, str. 135-151, Böhlau Verlag, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
41. Pionierzy wolnego rynku? Nieoficjalna wymiana handlowa między społeczeństwami krajów socjalistycznych. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
w: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, str. 109-144, Wydawnictwo TRIO; Instytut Historyczny UW, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
42. Schleichwege. Fragestellung und Probleme. Einleitungung.
w: „Schleichwege”. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989, str. 10-21, Böhlau Verlag, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski, Joachim Puttkamer von, Włodzimierz Borodziej
43. The Eastern Provinces of Poland during the „Brief” 20th Century: Changes of Borders and in Memories
w: Border Changes in 20th Century Europe. Selected Case Studies, str. 99-111, LIT Verlag, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
44. Wrzesień (nie)pamietany. Poczatek wojny w polskiej pamięci zbiorowej i polityce historycznej.
w: Niepiękny wiek XX, str. 117-126, Instytut Historii PAN; Instytut Pamięci Narodowej, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
45. >Repatriierung< der Polen aus den Ostgebieten
w: Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, str. 310-312, DPJW, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski
46. „Repatriacja” Polaków z Kresów Wschodnich 1944-1945
w: Polska –Niemcy. Wojna i pamięć, str. 314-315, Polsko-Niemiecka Wspólpraca Młodzieży, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski
47. Der Kriegsbeginn in der polnischen Erinnerung
w: Aus Politik und Zeitgeschichte:, 36-37/2009, str. 6-13, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
48. Die deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939-1945
w: Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, str. 41-54, DPJW, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski, Hansem Boemelburg
49. Jak żyli Polacy
w: 1939. Jak rozpętała się II wojna światowa, wydanie specjalne „Polityki”, str. 51-57, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
50. Laudatio für Claudia Kraft
w: Jabłonowski-Preis 2007. Claudia Kraft, str. 7-10, Leipziger Universitätsverlag, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
51. Naczynia połaczone, czyli polsko-czechosłowackie Schleichwege 1945-1989
w: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piatą rocznicę urodzin, str. 203-214, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
52. Niemiecka polityka okupacyjna w Polsce w latach 1939-1945
w: Polska –Niemcy. Wojna i pamięć, str. 41-53, Polsko-Niemiecka Wspólpraca Młodzieży, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski, Hans Boemelburg
53. Przesiedlenia i wypędzenia Polaków
w: Polska –Niemcy. Wojna i pamięć, str. 310-312, Polsko-Niemiecka Wspólpraca Młodzieży, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski
54. Umsiedlungen und Vertreibungen der Polen
w: Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, str. 332-334, DPJW, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski
55. Vertreibungen
w: Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, str. 65-77, DPJW, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski, Ingo Haar
56. Wypedzenia
w: Polska –Niemcy. Wojna i pamięć, str. 63-73, Polsko-Niemiecka Wspólpraca Młodzieży, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Kochanowski, Ingo Haar
57. Zakopane 1972: enclave polacca tra Oriente e Occidente?
w: Da Berlino a Samarcanda. Citta in transizione, str. 165-184, Carocci editore, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
58. PRL skarykaturowana
w: Sma(cz)ki i zapachy PRL. Karykatura z lat 1944-1989, str. 7-10, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
59. Wielka wojna na polskich ziemiach
w: Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska, wydanie specjalne „Polityki”, 2/2008, str. 51-55, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
60. Zwangsmigrationen in polnischen Schulbüchern. Einige persönliche Betrachtungen
w: Das Thema Vetreibung und die deutschßpolnichen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, str. 163-166, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
61. Zysk i strach. Zarysdziejów peerelowskiej „gorączki złota”
w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, str. 276-290, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
62. Die Beziehungen zwischen ostdeutscher Stasi und polnischen Geheimsdiensten
w: Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende, str. 341-348, r. 2007 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
63. Repatrianten oder Expatrianten? Die Umsiedlung polnischer Bürger aus den ehemaligen Ostgebieten der Republik Polen (Kresy) 1944-1946
w: Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis (1938-1959), str. 421-429, r. 2007 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
64. "Selbst mit dem Teufel. Hauptsche in ein freies Polen" War waehrend des Zweiten Weltkriegs ein gemeinsames Vogehen von Polen und Deutschen gegen die UdSSR denkbar?
w: "Kollaboration" in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert, str. 289-304, Harassowitz Verlag, r. 2006 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
65. Paradoxe Erinnerungen an die Kresy
w: Politische Mythe im 19. und 20. Jahrhundert in Mittel- und Osteuropa, str. 267-278, Verlag Herder Institut, r. 2006 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
66. Verraeter oder Mitbuerger? Staat und Gesellschaft in Polen zum Problem der Volksdeutschen vor und nach 1945
w: Die "Volksdeutschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realitaet, str. 333-352, Fibre Verlag, r. 2006 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
67. Deutsche Kriegsgefangen in Polen 1945-1950 im Lichte der Genfer Konvention
w: Forum fur osteuropaeische Ideen- und Zeitgeschichte, str. 231-261, r. 2000 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski