Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Magdalena Nazwisko: Zowczak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. 'List do św. Piotra' w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle współczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 2 r. 2013, str. 0,80 ark. / 339-350 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
2. Odwieczny naród. Dyskusja
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 118 r. 2013, str. 35-43 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Michał Łuczewski, Jerzy Szacki, Zbigniew Wierzbicki, Marcin Zaremba, Magdalena Zowczak
3. Antropologia, historia a sprawa ukraińska. O taktyce pogranicza Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland]  [ LINK ]
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 95 r. 2011, str. 45-68 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
4. Ostrożnie z wyobraźnią. Uwagi o antropologii i demonologii  [ LINK ]
STAN RZECZY Nr 1 r. 2011, str. 131-146 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
5. Między tradycją a komercją  [ LINK ]
ZNAK Tom 634 Nr marzec r. 2008, str. 31-44 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
6. Dwa Przymierza w religijności ludowej: kontaminacje
FUNDAMENTA EUROPAEA Tom IV Nr VI/VII r. 2007, str. 107-120 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
7. Rehabilitacja Judasza. O apokryfach w kulturze popularnej  [ LINK ]
WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom XX Nr 2 r. 2007, str. 343-352 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
8. Powrót Judasza - głosy z marginesu (rozmowa z redakcją)
OPCIT Tom 29(2) r. 2006, str. 16-17 (Inne)
Magdalena Zowczak
9. Bania Karmelicka albo antropologia niezwykłości  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 239-240 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
10. Brasławszczyzna, białoruska prowincja. Szkice z kultury symbolicznej [wprowadzenie do numeru monograficznego 'Brasławszczyzna - Białoruska prowincja']  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 1 r. 1998, str. 240 / 26-27 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
11. Modlitwa ludowa  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 240 Nr 1 r. 1998, str. 33-42 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
12. Mitologia zamawiania i mistyka zamów na podstawie współczesnych materiałów z Wileńszczyzny
LITERATURA LUDOWA Tom XXXVIII Nr 4-6 r. 1994, str. 3-33 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
13. Sybilla kontra Salomon. Z symboliki mądrości w tradycji ludowej
LITERATURA LUDOWA Tom XXXVIII Nr 4-6 r. 1994, str. 75-108 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
14. Dlaczego 'apokryfy?  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVII Nr 3-4 r. 1993, str. 94-95 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
15. Zagłada światów. Między mitologią lokalną a Biblią  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVII Nr 3-4 r. 1993, str. 96-106 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
16. Dlaczego Cygan kradnie? Przyczyny zróżnicowania ludzi według biblii ludowej  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVI Nr 2 r. 1992, str. 33-38 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
17. Kultura religijna polskiej wsi na Litwie. Raport z badań prowadzonych w rejonie wileńskim w lipcu 1990 roku
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom I Nr 3 r. 1991, str. 527-555 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
18. Wszystkie święte słowa. O wierze domowej polskiej wsi na Litwie
MAGAZYN WILEŃSKI Nr 29 r. 1991, str. 7-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
19. Bohater jako święty [il., streszcz. w jęz. angielskim]  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXI Nr 2 r. 1987, str. 139-159 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
20. Jan Paweł II: narodziny legendy
LITERATURA LUDOWA Tom XXXI Nr 1 r. 1987, str. 3-12 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
21. The hero as Saint  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXI Nr book 2 r. 1987, str. 139-158 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
22. O etnografach i badaniach etnograficznych - Przepowiednie Sybilli
PLON Nr 2 r. 1985, str. 9-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
23. O etnografach i badaniach etnograficznych - Skarb kaszubskiej mowy
PLON Nr 37 r. 1985, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
24. O etnografach i badaniach etnograficznych - A ten głupi, najmłodszy, czyli o bohaterze bajek ludowych
PLON Tom 001 r. 1985, str. 001-001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
25. O etnografach i badaniach etnograficznych - Braciszek Pana Jezusa, czyli o zbójcy odkupionym
PLON Tom 0001 r. 1985, str. 0001-0001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
26. O etnografach i badaniach etnograficznych - Pójdźcie do Betlejem
PLON Tom 0001 r. 1985, str. 001-001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
27. Mit bohaterski jako opowieść o granicach ludzkich możliwości  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVIII Nr 2 r. 1984, str. 243-267 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
28. O etnografach i badaniach etnograficznych - Nauczyciel z Lubszy
PLON Nr 43 r. 1984, str. 9-13 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
29. O etnografach i badaniach etnograficznych - Tytan pracy
PLON Nr 13 r. 1984, str. 8-8 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
30. O etnografach i badaniach etnograficznych - O życiu R.W. Berwińskiego
PLON Nr 4 r. 1984, str. 9-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
31. Bohaterowie tradycji ludowej - Anioły i wiedźmy, czyli o bohaterkach ludowych opowieści
PLON Nr 17 r. 1983, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
32. Bohaterowie tradycji ludowej - Czarownicy
PLON Nr 9 r. 1983, str. 10-11 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
33. Bohaterowie tradycji ludowej - Kiedy chłop się z diabłem spotka
PLON Nr 21 r. 1983, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
34. Bohaterowie tradycji ludowej - Władcy i ich pomocnicy
PLON Nr 6 r. 1983, str. 9-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
35. O etnografach i badaniach etnograficznych - Klechdy pana Wójcickiego
PLON Nr 32 r. 1983, str. 9-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
36. O etnografach i badaniach etnograficznych - Tajemnice Czerwińska nad Wisłą
PLON Nr 28 r. 1983, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
37. O etnografach i badaniach etnograficznych - Wincenty Pol, pierwszy wykładowca etnografii
PLON Nr 38 r. 1983, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
38. O etnografach i badaniach etnograficznych - Zorian Dołęga Chodakowski, poszukiwacz zaginionej kultury
PLON Nr 25 r. 1983, str. 9-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
39. Bohaterowie tradycji ludowej - Śpiący rycerze
PLON Nr 33 r. 1982, str. 8-14 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
40. Bohaterowie tradycji ludowej - Święci
PLON Nr 39 r. 1982, str. 9-11 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
41. Bohaterowie tradycji ludowej - Zbójcy
PLON Nr 35 r. 1982, str. 8-8 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
42. Interpretacje przeszłości w legendach. Przyczynek do historii lokalnej w świadomości mieszkańców wsi  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVI Nr 2 r. 1982, str. 181-201 (Artykuł)
Magdalena Zowczak

Książka

43. Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej (wyd. II uzupełnione i poprawione)  [ LINK ]
Wydawnictwo UMK, r. 2013 (Książka)
Magdalena Zowczak
44. Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Książka)
Magdalena Zowczak (Redaktor)
45. W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae  [ LINK ]
Wydawnictwo DiG i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2009 (Książka)
Magdalena Zowczak (Redaktor)
46. Regiony, granie, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Książka)
Lech Mróz (Redaktor), Magdalena Zowczak (Redaktor), Katarzyna Waszczyńska (Redaktor)
47. Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, ss. 344, fot. 43, bibliografia
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/ Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Książka)
Magdalena Zowczak (Redaktor), Łukasz Smyrski (Redaktor)
48. Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej [praca habilitacyjna, ss. 526, il. 50, indeks osób, bibliografia, sum.: The Folk Bible]
Wydawnictwo Funna, r. 2000 (Książka)
Magdalena Zowczak
49. Redakcja opracowań z badań etnograficznych: 'Brasławszczyzna - białoruska prowincja' [numer monograficzny czasopisma Konteksty Polska Sztuka Ludowa nr 1/1998], str. 26-68  [ LINK ]
Instytut Sztuki PAN, r. 1998 (Inne)
Magdalena Zowczak (Redaktor)
50. Redakcja opracowań 'Pamięć starowieku. Apokryfy' - raporty z badań etnograficznych na Litwie [numer monograficzny czasopisma Konteksty Polska Sztuka Ludowa, 3-4/1993], str. 94-122  [ LINK ]
Instytut Sztuki PAN, r. 1993 (Inne)
Magdalena Zowczak
51. Redakcja opracowań z badań 'Biblia ludowa' prowadzonych w okolicach Jarosławia i Przeworska - Polska płd.-wsch. - czasopismo Konteksty Polska Sztuka Ludowa, 2/1992, str. 33-48  [ LINK ]
Instytut Sztuki PAN, r. 1992 (Inne)
Magdalena Zowczak (Redaktor)
52. Bohater wsi - mit i stereotypy [ss. 160, il. ]
Wiedza o kulturze, r. 1991 (Książka)
Magdalena Zowczak

Publikacja w książce

53. Между устным и печатным словом. Рукописная культура в польской среде в СССР (избранные примеры)  [ LINK ]
w: Устное и книжное в славянской и еврейской , str. 188-206, ס פ ר Центр научных работников и преподава&#, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
54. Bricolage i apokryf, czyli pochwała majsterkowania
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, str. 301-311, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wyd. DiG, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
55. Transformation des mondes. Le temps de la Bible populaire comme contexte des recits et légendes etiologiques
w: Contes et légendes étiologiques dans l'espace européen, str. 201-221, Pippa/ Flies France, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
56. Z badań kultury religijnej wschodniego Podola. Refleksje wokół kościoła w Murafie (Мурафа Шаргородский район Винницкой области)”
w: Winniczczyna: minułe ta s’ohodennija. Krajeznawczy doslidżennia. Materiały XXV Wseukrajinskoji Naukowoji Istoryko-krajeznawczoji Konferenciji 11-12 żowtnia 2013 g., str. 224-240, Ministerstwo oswity i nauki Ukrajiny, Winnyc’ka obłasna derżawna administracja, Departament informacyjnoji dijal’nosti i komunikaciji z gromads’kistju obłderżadministraciji, Wynnickiji derżawnyj pedagogicznyj uniwersytet imieni Mychajła, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
57. Antropologiczne wymiary kultu maryjnego
w: Wizerunki Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej. Red. Tomasz Spychała, str. 45-53, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
58. Antropologia pogranicza. Projekt i realizacja badań
w: Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, str. 11-30, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
59. Obrazy Sibiri w pamiati Sosłannych (XX wiek). Słuczaj skazocznoj fabulizacii [oryg. Образы сибири в памяти сосланных (хх век). Случай сказочной фабулизации]
w: Sibirskaja derewnia: istorija, sowremiennoje sostojanije, perspektywy razwitija. Sbornik naucznych trudow. Czast’ 1, str. 325-332, Omskbłankizdat, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Magdalena Zowczak
60. Fundamentalizm, synkretyzm, ekumenizm. Perspektywa lokalna
w: W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae, str. 7-30, Wydawnictwo DiG i Instytut Etnologii i Antropologii Kultuowej UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
61. Завръщането на Лилит. Трансгенната жена в апокрифите] [transkr. Zawrysztaneto na Lilit (transgennata żena w apokrifite) [wersja polska: Powrót Lilit.. Kobieta transgeniczna w apokryfach]
w: В света на човека. Сборник в чест на проф..., str. 457-469, Universitetsko izdatelstwo „Sw. Kliment Ochridski”, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
62. Collective religious experience and contemporary cultural practices. The Week of Vigil (1–8 April, 2005)
w: Exploring home, neighbouring and distant cultures, str. 23-40, Wydawnictwo DiG, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
63. Badania 'wschodnie' kultury religijnej i aktualne badania polsko-ukraińskiego pogranicza
w: Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów, str. 52-58, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
64. Bibliografia (Etnografia)
w: Apokryfy Nowego Testamentu. t. 2 Apostołowie, część 2, str. 1242-1243, Wydawnictwo WAM, r. 2007 (Bibliografia)
Magdalena Zowczak (Autor bibliografii załącznikowej)
65. Ludowe warianty opowieści biblijnych i apokryficznych (Judasz, Piotr i Maria Magdalena. Apostołowie jako biesiadnicy. Apostołowie w zaświatach
w: Apokryfy Nowego Testamentu. t. 2 Apostołowie, część 1. Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, str. 122-143, Wydawnictwo WAM, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
66. O technikach tworzenia sensu według Algirdasa J. Greimasa
w: O bogach i ludziach. Studia o mitologii litewskiej [oryg. Des dieux et des hommes. Etude de mythologie lithanienne], str. 5-23, Wydawnictwo Marek Derewiecki, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
67. Return of Judas. In search of identity
w: Cherno more mezhdu Iztoka i Zapada: Materiali ot XII Pontijski chetenija, Istoria na patia Varna, 9-10 juni 2006, str. 218-223, Izdatelstvo na Varnenski svoboden univ. Chernorizetz Hrabar, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
68. Zbiorowe doświadczenie religijne a współczesne praktyki kulturowe. Tydzień czuwania (1-8 IV 2005 r.)
w: Doświadczenie religijne, str. 19-40, Verbinum, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
69. Apokryficzne interpretacje kurbanu jako ofiary chrześcijańskiej
w: Regiony, granice, rubieże, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska, str. 205-224, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
70. "Sen Matki Bożej" jako modlitwa ludowa na pograniczu kulturowym
w: Ikony - przedstawienia maryjne. Z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, red. A. Sulikowska, str. 44-54, Muzeum Narodowe w Warszawie, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
71. "Sen Matki Bożej" jako modlitwa ludowa na pograniczu kulturowym
w: Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antopologicznych. Problematyka - badacze - znaczenie, red. Z. Jasiewicz, str. 123-132, Biblioteka Telgte, r. 2004 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
72. Modlitwa jako źródło tożsamości
w: Polacy na Podolu, red. Henryk Stroński [ss. 520, il., w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim], str. 219-249, Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy, r. 2004 (Artykuł konferencyjny)
Magdalena Zowczak
73. Apokryf jako próba wiary
w: Nie-złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w literaturze. ,, str. 45-75, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
74. O długim trwaniu Polaków na Podolu. Imponderabilia tożsamości
w: Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, str. 9-76, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/ Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
75. The Apocryphal Text as a Trial of Faith
w: Between Tradition and Postmodernity. Polish ethnography at the Turn of the Millenium, str. 9-24, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/ Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
76. Dynowski Witold
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
77. Frankowska Maria
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
78. Frankowski Eugeniusz
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
79. Gloger Zygmunt
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
80. O wyższości świąt Wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia
w: Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, str. 171-179, Agade, r. 2002 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
81. Bohater kulturowy (hasło autorskie)
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
82. Bystroń Jan Sanisław (rozszerzenie)
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
83. Ceynowa Florian Stanisław
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
84. Chętnik Adam
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
85. Chodakowski Dołęga Zorian
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
86. Chrystus w biblii ludowej
w: Chrystus w literaturze polskiej, red. Piotr Nowaczyński, str. 433-467, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak
87. Ciszewski Stanisław
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
88. Kolberg Oskar - hasło rozszerzone
w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, str. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
89. Kutrzeba-Pojnarowa Anna - hasło rozszerzone
w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, str. 001-001, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Magdalena Zowczak
90. Listy z nieba w kulturze ludowej
w: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryficzne listy i apokalipsy chrześcijańskie, str. 106-111, WAM. Wydawnictwo oo. Jezuitów, r. 2001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
91. Przegląd bibliograficzny publikacji [str. 359-360; 362-363; 374-375]
w: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryficzne listy i apokalipsy chrześcijańskie, str. 359-375, WAM. Wydawnictwo oo. Jezuitów, r. 2001 (Bibliografia)
Magdalena Zowczak (Autor bibliografii załącznikowej), Marek Starowieyski ks. (Redaktor)
92. Sybilla w wierzeniach ludowych
w: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryficzne listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. Marek Starowieyski, ks., str. 350-353, WAM. Wydawnictwo oo. Jezuitów, r. 2001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
93. Znaki końca świata w wierzeniach ludowych
w: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryficzne listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. Marek Starowieyski, ks., str. 129-133, WAM. Wydawnictwo oo. Jezuitów, r. 2001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
94. Un heros de l’ombre: le pere Jerzy Popieluszko
w: La fabrique des heros, Centlivres Pierre, Fabre Daniel, Zonabend Francoise (ed.), str. 203-210, Ministere Culture et Communication, r. 1999 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
95. Religious Culture and its Changes. A Symbolic Perspective
w: Ethnology and Anthropology at the Time of Transformation. Poland at the 14th Congress of the IUAES, str. 77-80, Polish Academic Science (PAN), r. 1998 (Artykuł konferencyjny)
Magdalena Zowczak, Ewa Klekot
96. Najświętsza Panienka i bohater: dwoista zależność. Tradycyjne wyobrażenia Matki Boskiej według mitu bohaterskiego
w: Niepokalana : kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, Pylak Bolesława i Krakowiak Czesław (red.), str. 713-718, Katolicki Uniwersytet Lubelski, r. 1988 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zowczak