Testament jako źródło do badań nad pismiennością mieszczańską w późnym średniowieczu

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiTestament jako źródło do badań nad pismiennością mieszczańską w późnym średniowieczu
Adres internetowy
Tytuł czasopismaKWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
Mediumpublikacja drukowana
Tom3-4
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony293
Do strony303
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyLacinski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Agnieszka Bartoszewicz, Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii [Współautor]