G. Tallat – Kelpsaite – Niunkiene, Lietuvinu liaudies audiniai (I. Ranksluosciai) w: Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai, Wilno 1966, str. 107-120, il. [uwaga: 'Rocznik Białostocki' za lata 1968-1969, wyd. 1970]

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiG. Tallat – Kelpsaite – Niunkiene, Lietuvinu liaudies audiniai (I. Ranksluosciai) w: Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai, Wilno 1966, str. 107-120, il. [uwaga: 'Rocznik Białostocki' za lata 1968-1969, wyd. 1970]
Adres internetowy
Tytuł czasopismaROCZNIK BIAŁOSTOCKI
Mediumpublikacja drukowana
TomIX
Zeszyt
Rok wydania1968
Od strony461
Do strony462
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy1970

Lista autorów
  
 1. Marian Pokropek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej [Współautor]