Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Czemu służy straszenie „ideologią gender”? Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz rozmawiał Tomasz Stawiszyński
KRYTYKA POLITYCZNA Nr 12.12.2013 r. 2013, str. 00-00 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Inny), Tomasz Stawiszyński (Inny)
2. Філасофія творчасці Зоф’і Хамянтоўскай  [ LINK ]
ARCHE Tom 4 Nr 121 r. 2013, str. 431-452 (Artykuł)
Ewa Klekot
3. Эмбрионы: потенциальные дети и новые игроки на политической сцене
ETNOGRAFICESKOE OBOZRENIE Nr 3 r. 2013, str. 1,1 ark. / 56-68 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
4. „Siła regionalizmu!” - czym jest i co współcześnie znaczy dziedzictwo kulturowe  [ LINK ]
CHATA r. 2013, str. 0,18 ark. / 11-13 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
5. 'List do św. Piotra' w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle współczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 2 r. 2013, str. 0,80 ark. / 339-350 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
6. 'Udowodniono mi, czym jest rak'. Antropologiczne studium bólu i cierpienia w relacjach pacjentów chorych onkologicznie (“I was proved what does it mean cancer” – anthropological analysis of pain and suffering in cancer patient`s relations)  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(18) r. 2013, str. 35-51 (Artykuł)
Hubert Wierciński
7. A Journey to the Land of the People: 'Ethno' in Polish Design [Special Edition]
2+3 D: GRAFIKA PLUS PRODUKT. OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK PROJEKTOWY r. 2013, str. 0,41 ark. / 68-72 (Artykuł)
Ewa Klekot
8. Anthropology and decision making: An introduction
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 65 r. 2013, str. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2013.650109; 1,70 ark. / 97-113 (Artykuł)
Åsa Boholm, Annette Henning, Amanda Krzyworzeka
9. Antropologia ekonomiczna w badaniach rolników i społeczności wiejskich  [ LINK ]
WIEŚ I ROLNICTWO Nr 3(160) r. 2013, str. 53-74 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
10. Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka [recenzja książki Moniki Bekke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010]
TEKSTY DRUGIE Nr 1-2 r. 2013, str. 0,55 ark. / 97-105 (Recenzja)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
11. Ciemna strona życia  [ LINK ]
DIALOG - PHENIBEN Nr 10 r. 2013, str. 10-17 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
12. Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk (red.) W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań, Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012. ss. 347, ISBN 978-83-61845-12-6
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 97 r. 2013, str. 339-342 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
13. Decision-making in farming households in eastern Poland
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 65 r. 2013, str. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2013.650111; 1,38 ark. / 129-144 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
14. Etnografia/animacja/sztuka. Obrona metodologiczna  [ LINK ]
STAN RZECZY Nr 4 r. 2013, str. 1,62 ark. / 38-63 (Artykuł)
Tomasz Rakowski
15. Etnolog w podróży (8): Mandar, człowiek niezwykły
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 300 Nr 1 r. 2013, str. 193-196 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
16. Film antropologiczny. Medium nieoswojone?  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 62 Nr 2 r. 2013, str. 0,21 / 28-29 (Artykuł)
Sławomir Sikora
17. Góralszczyzna istnieje...?
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 300 Nr 1 r. 2013, str. 172-177 (Artykuł)
Maria Małanicz-Przybylska
18. In vitro – spór o pieniądze i władzę. Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz i Agnieszką Ziółkowską rozmawiał Tomasz Stawiszyński
KRYTYKA POLITYCZNA Nr 19.12.2013 r. 2013, str. 00-00 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Inny), Tomasz Stawiszyński (Inny)
19. Mandar, człowiek niezwykły. Etnolog w podróży (8)
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 67 Nr 1-2 r. 2013, str. 193-196 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
20. Muslim Pilgrims at the Orthodox Christian Monastery in Hadzhidimovo: Studies on Religious Anti-syncretism in the Western Rhodopes, Bulgaria
ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF EUROPEAN CULTURES Tom 22 Nr 2 r. 2013, str. http://dx.doi.org/10.3167/ajec.2013.220206; 1,54 ark. / 91-110 (Artykuł)
Magdalena Lubańska
21. Odwieczny naród. Dyskusja
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 118 r. 2013, str. 35-43 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Michał Łuczewski, Jerzy Szacki, Zbigniew Wierzbicki, Marcin Zaremba, Magdalena Zowczak
22. Opowieść i doświadczenie choroby. Czy chorzy na raka mają coś do powiedzenia w swojej sprawie?  [ LINK ]
RES PUBLICA NOWA Nr 212 r. 2013, str. 00-00 (Artykuł)
Hubert Wierciński
23. Pany i chamy w Cepelii  [ LINK ]
DWUTYGODNIK.COM. STRONA KULTURY Nr 113 r. 2013, str. 000-000 (Inne)
Ewa Klekot, Klara Czerniewska
24. Pod linkiem i poza siecią. Lokalne i globalne konteksty korzystania z technologii Web 2.0: Polska, Malawi, Zambia, Stany Zjednoczone (Under the link and outside the net. Local and global context of Web 2.0 usage: Poland, Malawi, Zambia, United States of America)  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(18) r. 2013, str. 1,28 ark. / 89-109 (Artykuł)
Piotr Cichocki
25. Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata
DIALOG Nr 12(685) r. 2013, str. 1,82 ark / 32-57 (Artykuł)
Anna Wieczorkiewicz

>>> Następne >>>