V. Milius, Klumpdirbystes amatas Lietuvoje, w: Lietuvos TSR Moksklų Akademijos Darbai, Serija A, nr 2 (19), Wilno 1965, s. 169-184, ryc. 8 [klumpie - drewniane buty]

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiV. Milius, Klumpdirbystes amatas Lietuvoje, w: Lietuvos TSR Moksklų Akademijos Darbai, Serija A, nr 2 (19), Wilno 1965, s. 169-184, ryc. 8 [klumpie - drewniane buty]
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA BALTICO-SLAVICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom6
Zeszyt
Rok wydania1969
Od strony351
Do strony351
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyLitewski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy1969

Lista autorów
  
 1. Marian Pokropek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej [Współautor]