Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400 1455 [1458-1459], wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 100, Toruń 2008, ss. LXVI+ 195

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiKsięgi Młodego Miasta Gdańska 1400 1455 [1458-1459], wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 100, Toruń 2008, ss. LXVI+ 195
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
Mediumpublikacja drukowana
Tom47
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony246
Do strony249
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Agnieszka Bartoszewicz, Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii [Współautor]