Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych - II

                

Publikacja w czasopiśmie

1. „Biblioteka na fali”. Technologie radiowe w bibliotekach
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 3 r. 2014, str. 387-409 (Artykuł)
Marta Grabowska, A. Ralph
2. „Biblioteki, Obywatele, Społeczeństwa: Łączenie się Dla Wiedzy”. Światowy Kongres Bibliotek I Informacji I 80. Konferencja Generalna IFLA. (Lyon, Francja, 16-22 Sierpnia 2014 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 4 r. 2014, str. 1-1 (Sprawozdanie)
Elżbieta Zybert
3. „Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX–XX wieku”. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa (Warszawa, 27–28 marca 2014 r.).
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 82 Nr 2 r. 2014, str. 238-245 (Sprawozdanie)
Dorota Pietrzkiewicz
4. Adam, Ralph: „Pałac Ludu” – nowa biblioteka w Birmingham
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 10 r. 2014, str. 4-11 (Artykuł)
Marta Grabowska (Tłumacz)
5. Biblioteka 2.0 w 2014 r. – analiza zjawiska
E-MENTOR Nr 2 r. 2014, str. 24-33 (Artykuł)
Grzegorz Gmiterek
6. Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2014, str. 63-79 (Recenzja)
Dariusz Grygrowski
7. Dziewczyna z Łukiem i słodkie zagubione psiaczki czyli rynek książki dla dzieci i młodzieży
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 3 r. 2014, str. 4-10 (Artykuł)
Michał Zając
8. Jak ukryte i tajemne księgi przekroczyły próg drukarni
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 3 r. 2014, str. 12-16 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
9. Kiedy samorząd… 3.0?. Jak się samorządzić?
INSTYTUT IDEI Nr 7 r. 2014, str. 46-49 (Artykuł)
Mariusz Luterek
10. Kronika życia naukowego: Rok 2013 – Akademickie ośrodki informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2014, str. 121-146 (Artykuł)
Dorota Grabowska (Opracowujący)
11. Książka zawsze pomoże
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 5 r. 2014, str. 7-9 (Artykuł)
Agnieszka Chamera-Nowak
12. Książka zawsze pomoże. Działalność Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY Tom 37 Nr 3 r. 2014, str. 1-1 (Artykuł)
Agnieszka Chamera-Nowak
13. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 1 r. 2014, str. 22-22 (Artykuł)
Dorota Grabowska
14. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 2 r. 2014, str. 29-29 (Artykuł)
Dorota Grabowska
15. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 3 r. 2014, str. 23-23 (Artykuł)
Dorota Grabowska
16. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 4 r. 2014, str. 24-25 (Artykuł)
Dorota Grabowska
17. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 10 r. 2014, str. 29-29 (Artykuł)
Dorota Grabowska
18. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 5 r. 2014, str. 23-23 (Artykuł)
Dorota Grabowska
19. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 7-8 r. 2014, str. 29-30 (Artykuł)
Dorota Grabowska
20. Księgarstwo spółdzielcze i prywatne w okresie trójsektorowości polskiego rynku książki (1945-1950)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 82 Nr 3 r. 2014, str. 329-363 (Artykuł)
Marek Tobera
21. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Red. M. Antczak, A. Brzusko-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 3 r. 2014, str. 452-454 (Recenzja)
Małgorzata Pietrzak
22. Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Tom 52 Nr 1 r. 2014, str. 132-137 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
23. O księgozbiorze Wróblewskich Wilnu przypisanym
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 9 r. 2014, str. 16-20 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
24. O pierwszej polskiej książce kucharskiej i jej wydawcach
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 4 r. 2014, str. 13-17 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
25. O tym jak kunszt druku zawędrował do Polski
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 2 r. 2014, str. 17-21 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz

>>> Następne >>>