Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Filozofii i Socjologii

                

Publikacja w czasopiśmie

26. Czego wierzący może się nauczyć od niewierzącego o moralności?
TEOLOGIA I MORALNOŚĆ Nr 13 r. 2013, str. 41-50 (Artykuł)
Paweł Łuków
27. Czym jest dowód matematyczny?
EDUKACJA FILOZOFICZNA Tom 55 r. 2013, str. 101-105 (Artykuł)
Stanisław Krajewski
28. Das Ich und der Andere. Intersubjektivität in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes und in der Phänomenologie Edmund Husserls
FICHTE-STUDIEN Tom 37 r. 2013, str. 163-174 (Artykuł)
Jakub Kloc-Konkołowicz
29. Demokracja – tolerancja – solidarność. Trzy idee – trzy debaty
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MATERIAŁY Nr 81 r. 2013, str. 167-175 (Artykuł)
Jakub Kloc-Konkołowicz
30. Do We Need a New Theory of Truthmaking? Some Comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and Explanation  [ LINK ]
PHILOSOPHICAL STUDIES Nr 165(2) r. 2013, str. 591-604 (Artykuł)
Joanna Odrowąż-Sypniewska, Mieszko Tałasiewicz, Wociech Wciórka, Piotr Wilkin
31. Doskonałe halucynacje  [ LINK ]
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 2(86) r. 2013, str. 417-439 (Artykuł)
Jacek Hołówka
32. Dzisiejsza recepcja Pierre’a Duhema
STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA Tom VIII Nr 4 r. 2013, str. 125-133 (Artykuł)
Anna Jedynak
33. Election closeness, habit formation and voter turnout: Evidence from sixteen Swedish elections
POLITICAL STUDIES Tom 61(S1) r. 2013, str. ISSN 0032-3217 / 234-248 (Artykuł)
Maciej Górecki (Autor oryginału)
34. Electoral context, habit-formation adn voter turnout: A new analysis
ELECTORAL STUDIES Tom 32(1) r. 2013, str. ISSN 0261-3794 / 140-152 (Artykuł)
Maciej Górecki (Autor oryginału)
35. Entanglement and non-factorizability  [ LINK ]
STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF MODERN PHYSICS Tom 43(3) r. 2013, str. 215-221 (Artykuł)
Tomasz Bigaj, James Ladyman, Oystein Linnebo
36. Entanglement of N distinguishable particles  [ LINK ]
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC Tom 27(40) r. 2013, str. 25-35 (Artykuł)
Tomasz Bigaj
37. Eutanazja a samobójstwo
EDUKACJA FILOZOFICZNA Tom 56 r. 2013, str. 117-127 (Artykuł)
Paweł Okołowski
38. Filozofia, nauka i studiowanie według Maxa Horkheimera
FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE Tom 1 r. 2013, str. 229-237 (Artykuł)
Halina Walentowicz
39. Formal theory and value judgments
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4 (184) r. 2013, str. ISSN 1231-1413 / 409-429 (Artykuł)
Grzegorz Lissowski, Marek Kamiński, Piotr Świstak
40. Galicja: wschodnioeuropejska historia zachodnioeuropejskiej idei
ASPEN REVIEW CENTRAL EUROPE Tom 2 r. 2013, str. 112-117 (Artykuł)
Joanna Konieczna-Sałamatin (Tłumacz)
41. Gödelizing the Yablo Sequence  [ LINK ]
JOURNAL OF PHILOSOPHICAL LOGIC Tom 42(5) r. 2013, str. 679-695 (Artykuł)
Cezary Cieśliński
42. Historia a wyobrażenia przeszłości (głos w ankiecie redakcyjnej)
PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ Tom 2(22) r. 2013, str. 24-25 (Artykuł)
Adam Ostolski (Autor oryginału)
43. Historia socjologii, teoria socjologiczna a społeczne studia nauką: wzajemne pożytki i nieużytki
ROCZNIKI HISTORII SOCJOLOGII Tom 3 r. 2013, str. ISSS 2084-2031 / 177-189 (Artykuł)
Jarosław Kilias (Autor oryginału)
44. Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: epidemiological report of 1465 cases
ACTA PARASITOLOGICA Tom 58(4) r. 2013, str. 592-598 (Artykuł)
Joanna Konieczna-Sałamatin
45. Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki  [ LINK ]
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 2(86) r. 2013, str. 207-230 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
46. Is Ancestor Worship a Vietnamese Tradition?
ASIAN ANTHROPOLOGY Tom 12 (2) r. 2013, str. 156-171 (Artykuł)
Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Autor oryginału)
47. Is There any Sociological Tradition of Social Memory Research? The Polish and the Czech Case
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 3(183) r. 2013, str. 297-316 (Artykuł)
Jarosław Kilias (Autor oryginału)
48. Jak dochodzi do wybuchu rewolucji?
POZNAŃSKIE STUDIA Z FILOZOFII HUMANISTYKI Tom 22 r. 2013, str. 77-84 (Artykuł)
Katarzyna Paprzycka
49. Jak nie pisać również o antropologii filozoficznej [rec. M. Drwięga, Kim jest człowiek? Szkice z filozofii człowieka]
EDUKACJA FILOZOFICZNA Tom 56 r. 2013, str. 185-188 (Artykuł)
Robert Marszałek
50. Jak nie powinno się obliczać stopnia wiarygodności argumentacji  [ LINK ]
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 1(85) r. 2013, str. 255-264 (Artykuł)
Anna Wójtowicz, Jan Winkowski

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>