Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Rok1959 - 2012

                

2012

1. "Rozważni i romantyczni" małżonkowie, czyli społeczno-kulturowe konstrukty bycia razem
w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 61-86, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
2. Відповідальність керівника за зобов’язаннями товариства – як спосіб запобігання протиправним захопленням підприємств
w: Матеріали VІ Міжнародної науково практичl, str. 97-100, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
3. Заборона здійснення конкурентної діяльності керівником підприємства - як один зі способів запобігання протиправним захопленням підприємств (аналіз положень українського та польського права)
w: Актуальні питання реформування правової, str. 34-37, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
4. Математичні основи методу функціонального аналізу в порівняльному правознавстві
w: Матеріали ІІІ міжнародної наукової конфе, str. 68-71, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
5. Свободные выборы и практикa польского Конституционного Tpибyнaлa
w: Конституционный контроль: доктрина и праl, str. 288-297, Norma, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
6. (Un)Translatable Queer? Or what is lost, and can be found in translation
w: Import-Export-Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion, str. 115-147, Zaglosssus, r. 2012 (Artykuł)
Agata Stasińska, Joanna Mizielińska, Robert Kulpa
7. (Złudne) obietnice wielkokulturowości
Wydawn. UW, r. 2012 (Książka)
Jadwiga Królikowska (Redaktor)
8. Adwokat Stanisław Mikke laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
PALESTRA Tom 1-2 r. 2012, str. 285-286 (Sprawozdanie)
Adam Redzik (Autor oryginału)
9. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Polsce: cztery systemy, jednak polityka?
w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, str. 27-43, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
10. Aktywne słuchanie
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 45 r. 2012, str. 9-11 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
11. Aktywne społeczeństwoa komunitaryzm według Amitaia Etzioniego (Wprowadzenie do książki A. Etzioniego
w: Społeczeństwo aktywne. Teoria procesów społecznych i politycznych, str. 7-27, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
12. Aktywnośc społeczna i kulturalna osób starszych
w: Strategie działania w starzejącym sie społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, str. 27-36, RPO, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Racław, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Beata Tokarz-Kamińska
13. Animacja kultury: trudna, paradoksalna i nieprzewidywalna
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 93-107, Instytut Spraw Publicznych i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
14. Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
Słowo/obraz/terytoria, r. 2012 (Książka)
Aleksandra Herman (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor)
15. Antoni Wereszczyński
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str. 392-396, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
16. Antropologia Ludwika Krzywickiego
w: Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, str. 51-72, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
17. Archipelag skarbów
REMEDIUM Tom 11 Nr 237 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
18. Archipelag skarbów - wyniki ewaluacji
REMEDIUM Tom 12 Nr 238 r. 2012, str. 17-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
19. Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 2 r. 2012, str. 165-185 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
20. Babcia współczesna i jej rola w rodzinie
w: Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, str. 64-70, Politechnika Lubelska, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Stankowska
21. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 10/2012 Nr 515 r. 2012, str. 24-28 (Artykuł)
Beata Hoffmann
22. Bariery aktywności zawodowej młodzieży niepełnosprawnościami w świetle badań
POLITYKA SPOLECZNA r. 2012, str. 46-51 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
23. Berufsberatung in der Spatmodernen Gesellschaft
w: Subiekt - Orien tiere Beratung, str. 4-13, Guidance Dialogue, r. 2012 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
24. Bruno Schulz and Psychoanalysis  [ LINK ]
w: Bruno Schulz, str. 1-12, Instytut Książki, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
25. Cechy stabilności małżeństwa. Statystyka rozwodów w Polsce na tle badań zagranicznych
w: Oblicza małżeństwa. Red. A. Kotlarska-Michalska, str. 35-58, Wydawn. Nauk. UAM, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska, A. Nagórka
26. Ciąża i macierzyństwo. Serialowe reprezentacje jako element społecznego dyskursu
w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, str. 393-419, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Beata Łaciak
27. Co się dzieje z rodziną? Refleksje po lekturze książek Christophera Lascha
w: Oblicza małżeństwa. Red. A. Kotlarska-Michalska, str. 199-220, Wydawn. Naukowe UAM, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
28. Co to znaczy byc Polakiem? Kilka terenowych refleksji wokół teorii i praktyki projektu tożsamościowego zawartego w Ustawie o Karcie Polaka
w: Pamięć utraconych ojczyzn, str. 109-136, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Albert Jawłowski
29. Coq au vin czyli dramat w kurniku
w: Listy do Marysi. O zadaniu redaktora, elfach i zegarku Gucciego, str. 86-93, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
30. Coś z komuny i kibucu - czyli o domach niespokojnej starości i cohousingu. Doświadczenia zagraniczne
ES.O.ES Nr 1 r. 2012, str. 21-23 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
31. Cries of the Mob in the Pogroms in Rzeszów (June 1945) Cracow (August 1945) and Kielce (July 1946) as a Source for the State of Mind of the Participants
w: The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Findings and New Interpretations, str. 205-229, Peter Lang GMBH, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
32. Culturally Integrated Studies
VEREJNA SPRAVA A SPOLECNOST Tom 13 Nr 2 r. 2012, str. 135-148 (Artykuł)
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki
33. Cyberseks - wirtualny świat, prawdziwe cierpienie
w: Patologie w cyberświecie. Red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, str. 363-373, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
34. Czego nie chcielibyście wiedzieć o standaryzacji współpracy międzysektorowej
w: Partnerstwo - współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, str. 51-60, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
35. Człowiek działający
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 3 r. 2012, str. 179-184 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
36. Czy małżeństwo i rodzina sa nadal w cenie?
w: Pedagogiczne refleksje...Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, str. 267-273, Uniwersytet Opolski, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
37. Czy nowy paradygmat służb społecznych?
w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej; wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Red. K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza, str. 45-67, Wydawn. Edukacyjne Akapit, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
38. Czy wiemy, czego chcemy? Polityka społeczna w czasach kryzysu
WIĘŹ Nr 11-12 r. 2012, str. 19-31 (Artykuł)
Marek Rymsza
39. Demistyfikacja mitu
w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, str. 295-305, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2012 (Artykuł)
Albert Jawłowski
40. Der Begriff der Gleichheit in Polen -ungewolltes Relikt des Kommunismus oder Chance fur ein gemeinsames Europa?
w: Freiheit, Gleichheit, Solidaritat, Europas Zukunft- AnstoBe aus Deutschland, Frankreich und Polen, str. 66-76, Verlag Bertelsmann Stiftung, r. 2012 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Jacek Kucharczyk
41. Dialog na ulicy
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 329-338, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
42. Dialog obywatelski - refleksje i doświadczenia
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Barbara Lewenstein (Redaktor)
43. Długoterminowe konsekwencje rozwodu. Problemy dorosłych dzieci z rodzin rozwiedzionych
w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 147-176, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Stankowska
44. Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego - analiza wyników monitoringu
w: Prawo a partycypacja publiczna, str. 65-78, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska
45. Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. T. 1
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)
Anna Olech (Redaktor)
46. Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie praacowników powiatowych centrów pomocy rodzinie
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Pomiędzy służbą społeczną i urzędem, str. 93-120, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
47. Dyskusja redakcyjna "Societas/Communitas - sonda internetowa
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(14) r. 2012, str. 13-24 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
48. Dziewięćdziesięciopięciolecie wydania Social Diagnosis Mary Richmond
PRACA SOCJALNA Tom 6 r. 2012, str. 3-18 (Artykuł)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
49. Edukacja prawna obywateli - możliwości, szanse, bariery  [ LINK ]
INPRIS, r. 2012 (Inne)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
50. Emancypacja przez wychowanie: od oświecenia do pragmatyzmu
ARS EDUCANDI Tom IX r. 2012, str. 81-89 (Artykuł)
Katarzyna Szumlewicz (Autor oryginału)
51. Emocjonalna fala surfingowa. Emocje i dyskurs psychologiczny
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 1(2011) r. 2012, str. 139-156 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
52. Emocjonalny portret Polaków
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna 'Adam', r. 2012 (Książka)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
53. Epistemologiczne przesłanki ejdetycznej filozofii wychowania na Husserlowskiej drodze powrotu ‘do rzeczy samych’
w: Metamorfozy filozofii wychowania od antyku po współczesność. Red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, str. 171-183, Wydawn. UŁ, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
54. Eugeniusz Waśkowski (1866-1942). W siedemdziesięciolecie śmierci wybitnego uczonego i adwokata
PALESTRA Tom 9-10 r. 2012, str. 255-267 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
55. Europa w obliczu końca
Czerwone i Czarne, r. 2012 (Książka)
Marcin Król
56. European judicial systems. Edition 2012 (data 2012): Efficiency and quality of justice  [ LINK ]
Council of Europe Publishing, r. 2012 (Książka)
Munira Dossaji, Ramin Gurbanov, Beata Gruszczyńska, Adis Hodzic, Jean-Paul Jean, John Stacey, Georg Stawa, Frans van der Doellen
57. Ewaluacja programu TZA
REMEDIUM Tom 7/8 Nr 233/234 r. 2012, str. 34-35 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
58. Ewolucja paradygmatów a wyjaśnianie procesów mobilizacji etnicznej poimigracyjnych pokoleń
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 2 r. 2012, str. 25-38 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
59. Ex silentio. O wierszu "Todtnauberg" Paula Celana
w: Kartki Celana. Interpretacje, str. 88-105, AUSTERIA, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
60. Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w zyciu codziennym
w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, str. 281-293, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
61. Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy
Difin, r. 2012 (Książka)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
62. Gotowość mieszkańców do partycypacji
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. A. Olech, str. 151-175, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech, M. Kotnarowski
63. Gry i zabawy sztuki współczesnej. Świat sztuki - świat na opak
DYSKURS. ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU Tom 13/14 r. 2012, str. 138-157 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
64. Historia adwokatury
NRA, r. 2012 (Książka)
Adam Redzik, Tomasz Kotliński
65. Historia adwokatury. Wyd. 2 popraw. i uzup.
NRA, r. 2012 (Książka)
Adam Redzik, Tomasz Kotliński
66. History as Fetish
w: Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, str. 205-229, Peter Lang GMBH, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
67. Identifikacje narodowe i kulturowe Greków urodzonych w Polsce
STAN RZECZY Tom 2(3) r. 2012, str. 137-156 (Artykuł)
Maria Środoń
68. Inicjatorzy zmiany społecznej
w: Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata - Księga Jubileuszowa Profesora K. Z. Sowy, str. 211-221, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
69. Inny sens tzw. community policing - kilka uwag na tle polskich rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących dzielnicowych
w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Pod red. R. M. Czarnego i K. Spryszaka, str. 255-270, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
70. Instytucja kurateli sądowej
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 121-126, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
71. Integracja Polski z Unią Europejską
w: Europeistyka. Podęcznik akademicki. Pod red. K. Wojtaszczyka i W. Jakubowskiego, str. 383-456, Wydawn. Naukowe PWN, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
72. Jak nas widzą, tak nas piszą - wizerunek publiczny pracowników socjalnych
w: Pracownicy Socjalni i praca socjalna w Polsce. Pomiędzy służbą społeczną i urzędem, str. 121-140, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
73. Jak słuchać żeby usłyszeć
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 45 r. 2012, str. 6-8 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
74. Juvenile Victimization from an International Perspective
w: The Many Faces of Youth Crime. Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across Contries and Culture. J. Junger-Tas [i in.] (eds.), str. 95-116, Springer, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska, S. Killias, M. Killias
75. Karcenie dzieci - czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Sylwia Różycka-Jaroś (Autor oryginału)
76. Karcenie psychiczne dzieci w świetle obowiązujących regulacji prawnych
w: Wina i Kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman. Pod red. Moniki Płatek i Małgorzaty Dziewanowskiej, str. 189-204, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Sylwia Różycka-Jaroś (Autor oryginału)
77. Karna granica posłuszeństwa
PRZEGLĄD WOJSK LĄDOWYCH Tom 2 r. 2012, str. 26-31 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
78. Karol Mikuli - zapomniany przyjaciel Fryderyka Chopina
w: Świat relacji polsko-rumuńskich - Lumea relatiilor polono-romane, str. 221-226, Związek Polaków w Rumunii - Usiunea Polonezilor din Romania, r. 2012 (Artykuł)
Adam Gałkowski
79. Kazimierz Grzybowski
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str. 139-144, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
80. Kazimierz Grzybowski
w: Kazimierz Grzybowski: Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne [reprint wydania Lwów 1937], str. 7-14, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
81. Kdy vznikla Solidarita? O aktualnosti polskeho republikanismu
w: Jakiellonske dedictvi. Kapitoly z dejin stredovychodni Evropy, str. 87-109, Centrum pro Studium Demokracie a Kultury, r. 2012 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
82. Kliniczna praca socjalna
w: W stronę aktywnych służb społecznych. Pod red. T. Kaźmierczaka i M. Rymszy, str. 17-39, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
83. Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłeych i technicznych. Wybrane zagadnienia
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Tom 2(38) r. 2012, str. 48-55 (Artykuł)
Adam Gałkowski
84. Kolor a kulturowa tożsamość opakowania
OPAKOWANIE Tom 2/2012 r. 2012, str. 65-70 (Artykuł)
Beata Hoffmann
85. Koncepcje dobroczynności i systemu opieki społecznej w islamie - tworzenie porządku moralnego w gospodarce
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 434-450, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Nazia Zaman, Muhammad Zaman, Jadwiga Królikowska
86. Konstruktywizm w naukach społecznych. Zamiast wprowadzenia
PRINCIPIA. PISMA KONCEPCYJNE Z FILOZOFII I SOCJOLOGII TEORETYCZNEJ Tom LVI r. 2012, str. 7-22 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
87. Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej. Ochocki model dialogu obywatelskiego
, r. 2012 (Inne)
Barbara Lewenstein
88. Koszty utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 2 Nr 507 r. 2012, str. 14-20 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
89. Kościoły i wspólnoty chcrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2012 (Książka)
Ewa Stachowska (Redaktor)
90. Kościół w Polsce z perspektywy rynkowej teorii religii
w: Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr hab. Józefa Styka. Red. A. Kolasa-Nowak, W. Misztal, str. 289-306, Wydawn. UMCS, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
91. Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk defaworyzowanych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 67-78 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
92. Kryminalizacja polityki państwa. Zarys krytycznej analizy podstaw teoretycznych kryminalizacji polityki państwowej
w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. Mariana Filara. Pod red. A. Adamskiego (i in.), str. 406-431, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
93. Krzyż we współczesnej sztuce polskiej. O czterech kontekstach symbolicznych
MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA Tom 2/2012 r. 2012, str. 167-181 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
94. Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza, str. 279-297, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
95. Kulty, ruchy i grupy kultowe - z perspektywy socjologicznych definicji
w: Grupy kultowe, uwarunkowania społeczne. Pod red. M. Gajewskiego, str. 17-41, WAM, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
96. Leon Jan Wyczółkowski (1852-1936)
PALESTRA Tom 9-10 r. 2012, str. 2-2 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
97. Lokalny uwarunkowania współpracy międzysektorowej
TRZECI SEKTOR Tom II r. 2012, str. 19-24 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
98. Ludwik Krzywicki jako socjolog, marksista i działacz społeczny
w: Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, str. 85-104, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Nina Kraśko
99. Luter jako rewolucyjny konserwatysta
KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA Tom 23 Nr 4 r. 2012, str. 47-51 (Artykuł)
Marek Cichocki
100. Ład wielokulturowy: idea wobec problemów praktycznych
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 105-119, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
101. M. Gray, S. A. Webb: Praca socjalna. Teorie i metody
Wydawn. Naukowe PWN, r. 2012 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Jerzy Szmagalski (Redaktor)
102. Macierzyństwo a zmiana społeczna
w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych. Red. J. Brągiel, B. Górnicka, str. 91-105, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
103. Małżeństwo i rodzina z perspektywy teorii ewolucji i genetyki
w: Wielośc spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 21-38, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Andrzej Mościskier
104. Maria Smoła - uczona nieposłuszna w myśleniu
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(13) r. 2012, str. 369-376 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
105. Marian Zimmermann
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str. 450-458, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
106. Mediacja, sąd, sprawiedliwość
w: Mediacja w Polsce - stan i perspektywy, str. 70-78, Wolters Kluwer, r. 2012 (Artykuł)
Zbigniew Czwartosz
107. Metafizyka i polityka
w: Maski i twarze patriotyzmu, str. 51-70, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, r. 2012 (Artykuł)
Marek Cichocki
108. Metoda autoetnograficzna w socjologii emocji
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2 (14) r. 2012, str. 71-86 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
109. Między religijnością a nową duchowością. Ponowoczesny mainstream religijno-kulturowy
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 3 r. 2012, str. 184-197 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
110. Migracje i wielokulturowość w polskich badaniach socjologicznych. Zarys problematyki i metod
w: Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech. Pod red. J. Surzykiewicza i W. Misiaka, str. 23-33, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
111. Mija rok Skargi, Kraszewskiego, Korczaka ... O ważnych rocznicach polskich i adwokackich w 2012 r.
PALESTRA Tom 11-12 r. 2012, str. 311-315 (Inne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
112. Młodzi "uwięzieni". Bezdroża (nie)zależności na drodze do dorosłości
WIĘŹ r. 2012, str. 32-40 (Artykuł)
Mariola Racław
113. Modele partycypacji publicznej w Polsce
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. A. Olech, str. 25-52, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
114. Modernizacja czy kryzys? Przemiany rodzin czasowych migrantów
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(13) r. 2012, str. 79-108 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski
115. Moralne powinności terapeuty uzależnień
w: Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik terapeutów. Red. P. Jabłoński, B. Bukowska, J. Cz. Czabała, str. 401-412, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
116. Moralność w sytuacji zagrożenia
ARCANA Tom 105 r. 2012, str. 54-64 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
117. Mój bliźni i goj w Bibli hebrajskiej (hebr. rea i goy)
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 218-229, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Bogusława Filipowicz (Autor oryginału)
118. Muzułmanin i jego rola w budowaniu społeczeństwa: czy stawiamy budynki, czy konstruujemy człowieka?
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 1(12) r. 2012, str. 9-10 (Artykuł)
Mustafa Switat
119. Nadzór kuratora w procesie resocjalizacji nieletnich
w: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. Red. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla, str. 107-124, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
120. Nadzór organów kontroli finansowej Ukrainy w zakresie zawierania umów faktoringu i cesji wierzytelności
w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Pod red. R.M. Czarny i K. Spryszak, str. 125-138, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
121. Nagi cud istnienia
w: Antropologia podmiotu lirycznego, str. 27-49, Wydawnictwo Rolewski, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
122. Narkomania. Problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej
Wydawn. UW, r. 2012 (Książka)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
123. Nauczanie komunikacji z pacjentem
w: Socjologia i psychologia dla pacjenta, str. 28-36, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Tomanek
124. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych  [ LINK ]
Wydawnictwo Akademickie Żak, r. 2012 (Książka)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Marcin Jewdokimow
125. Niekonsekwentny feminista czy niekonsekwentny antyfeminista? Krzywicki jako badacz społecznej i ekonomicznej sytuacji kobiet
w: Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, str. 165-185, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
126. Nieletni i reakcja na ich czyn
w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. Mariana Filara. Pod red. A. Adamskiego (i in.), str. 531-541, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
127. Nieletnie dziewczęta 10 lat później - badania katamnestyczne
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 33 r. 2012, str. 163-196 (Artykuł)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
128. Niewidzialnomiejskie estetyki
w: Niewidzialne miasto, str. 147-156, Fundacja Bęc Zmiana, r. 2012 (Artykuł)
Bogna Kietlińska
129. Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenia polskie 1947-1989
w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzej Zolla. Red. P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, str. 303-338, Wolters Kluwer Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
130. Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi
PAŃSTWO I PRAWO Tom 12 r. 2012, str. 46-59 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
131. Nowa ewangelizacja a wyzwania współczesności
w: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie. Red. E. Stachowska, str. 29-43, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
132. Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej
Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Kazimiera Wódz (Redaktor), Krystyna Faliszek (Redaktor), Arkadiusz Karwacki (Redaktor)
133. Nowe tendencje w pracy socjalnej - wciąż te same problemy? (komentarz)
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M. Rymszy, str. 245-256, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
134. Nowi ojcowie
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 172-187, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
135. O Drohobyczu, odkrywanej wielokulturowości i niewypowiedzianym pojednaniu
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 177-214, Słowo/Obraz/Terytorium, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Sofia Dyak, Wiera Meniok
136. O hubrydach symbolicznych. Z zagadnień interpretacji tekstu w naukach humanistycznych
w: Teksty i interpretacje, str. 155-171, LEXEM, r. 2012 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
137. O irlandzkich trawelerach i ich rodzinach
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(13) r. 2012, str. 237-253 (Artykuł)
Edyta Radzewicz
138. O kompetencjach krytycznych w socjologii i polu artystycznym
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 14(2012) r. 2012, str. 7-17 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
139. O kompetencjach krytycznych w socjologii i w polu artystycznym
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(14) r. 2012, str. 209-217 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
140. O nauczaniu religii i etyki w szkole. Debata dialogowa [głos w dyskusji]
RES HUMANA Tom 4 r. 2012, str. 12-15 (Inne)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
141. O ponowoczesnych przygodach zdrowego i chorego ciała w perspektywie nauk społecznych
w: W zdrowiu i chorobie... Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, str. 29-44, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
142. O współczesnej aktywizacji i integracji - w strone nowego modelu polityki zawodowej
w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, str. 233-249, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki
143. Obedience, sabotage, autonomy: power games within the educational system
POWER AND EDUCATION Tom IV Nr 1 r. 2012, str. 73-82 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
144. Oblicza hermeneutyki
Universitas, r. 2012 (Książka)
Paweł Dybel
145. Ocalić od zapomnienia
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 9-12, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Inne)
Michał Porowski (Autor przedmowy), Maciej Tygielski (Autor przedmowy)
146. Od "niech nas zobaczą" do "Miłość nie wyklucza": Jak zmieniła sie strategia LGBT w Polsce w ostatnich latach?
w: Strategie Queer. Od teorii do praktyki, str. 94-115, Difin S.A., r. 2012 (Artykuł)
Agata Stasińska
147. Od i do małżeństwa i rodziny: "czas" rodziny - "czas" jednostki
w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 39-60, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
148. Od podwójnej moralności do alternatywnych form życia
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia, str. 155-171, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
149. Od Redakcji
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(14) r. 2012, str. 9-11 (Artykuł)
Wojciech Pawlik, Wojciech Pawlik (Redaktor)
150. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec dziewcząt z zaniżoną samooceną
w: Eduakacja, prewencja i resocjalizacja zachować antyspołecznych u dorastającej młodzieży. Red. B. Ilnicka, str. 171-187, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
B. Ilnicka, Grzegorz Kudlak
151. Odgórne poróżnienie i oddolne pojednanie. Porządek instytucjonalny Kościołów a procesy życia codziennego wiernych
w: Socjologia pojednania, str. 71-86, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Aleksandra Herman
152. Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946
Wydawnictwo Czarne, r. 2012 (Książka)
Joanna Tokarska-Bakir
153. Opakowanie a styl życia
OPAKOWANIE Tom 8/12 r. 2012, str. 62-66 (Artykuł)
Beata Hoffmann
154. Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność nieopłacalnej pracy
w: O sytuacji ludzi w starszym wieku, str. 71-82, RRL, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Racław
155. Organizacja administracji penitencjarnej w Polsce w latach 1956-1974
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 85-105, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Porowski (Autor oryginału)
156. Organizacje kresowe - pojednanie czy resentyment?
w: Socjologia pojednania, str. 127-142, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
157. Orzecznictwo dyscyplinarne a kodyfikacja etyki adwokackiej
w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania. Ethics of the legal professions. Mutual relationships and expectations. Red. G. Borkowski, str. 237-241, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
158. Ośrodek Badań Penitencjarnych
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 145-156, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
159. Outsourcing a BHP
ENERGIA ELEKTRYCZNA. KLIENT, DYSTRYBUCJA, PRZESYŁ Tom 1(2012) r. 2012, str. 12-13 (Esej lub rozdział w książce)
Izabela Szczygielska, Agnieszka Fedor
160. Pa, pa recydywo. O bezsensie regulacji odpowiedzialności karnej w warunkach recydywy specjalnej
w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzej Zolla. Red. P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, str. 1503-1517, Wolters Kluwer Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
161. Packaging and lifestyle
OPAKOWANIE Tom 0030-3348 r. 2012, str. 4-8 (Artykuł)
Beata Hoffmann
162. Pan Jourdain i styl życia
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 13-24, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Barbara Fatyga
163. Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 175-189, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
164. Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem
ANALIZY I OPINIE Nr 1 r. 2012, str. 1-17 (Artykuł)
Anna Krajewska, Paulina Sobiesiak-Penszko
165. Pathological gambling as a social problem of present children and young people
w: Pedagogicheskij professionalizm v obrazovanii (Pedagogical Professionalism in Education), str. 418-429, Ministry of Education And Science of The Russian Federation, International Academy of Pedagogical Education Sciences, Novosibirsk State Pedagogical University, r. 2012 (Artykuł)
Beata Hoffmann
166. Patologiczne zachowania studentów związane ze studiowaniem
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Pod red. J. Zameckiej, str. 313-337, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Krzewińska, Ilona Przybyłowska
167. Penologiczne uwagi o imigracyjnych podkulturach wielokulturowości
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 451-476, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
168. Performatywność współczesnych obyczajów
w: Performatywne wymiary kultury, str. 99-110, Wydawnictwo LIBRON, r. 2012 (Artykuł)
Beata Łaciak
169. Perspektywa cnót w wychowaniu do dobrych obyczajów
w: Sprawności moralne w wychowaniu - wyzwania i rzeczywistość. Red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, str. 81-109, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
170. Perspektywa teoretyczna stylów życia a badanie imigracji do Warszawy
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 71-83, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
171. Petrażycki in Melanesia - Where Pospisil and Malinowski meet
w: Towards an Anthropology of the Legal Field. Zritiques and case studies, str. 64-77, Fakulta humanitnich studii University Karlovy v Praze, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
172. Pluralizm wyznaniowy we współczesnej Polsce
w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech. Red. E Firlit [i in.], str. 199-214, WAM Ignatianum, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
173. Podsumowanie zmian w prawie o organizacjach pozarządowych w latach 2008-2011
TRZECI SEKTOR Tom III r. 2012, str. 46-59 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
174. Poetyka duszy i jej trajektoria cierpienia - analiza refleksyjna egzystencjalnej kondycji człowieka
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab. Lesława Pytki. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 53-67, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
175. Pojednanie bez konfliktu? Rekompensaty za minie zabużańskie
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 313-352, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
176. Pojednanie przez kozła ofiarnego - przestrzeń publiczna i piłka nożna w Kluż-Napoka w Rumunii
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 271-312, Słowo/obraz/terytoria, r. 2012 (Artykuł)
Adriana Mica
177. Pojednanie w praktyce życia codziennego i jego uwarunkowania w społecznościach dwuwyznaniowych. Studium porównawcze
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 19-88, Słowo/obraz/terytoria, r. 2012 (Artykuł)
Aleksandra Herman
178. Polacy, Łotysze dzisiejszego Daugavpils: zagadnienie historycznego pojednania
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 215-270, Słowo/Obraz/Terytorium, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Władysław Wołkow
179. Polen - Land der Solidarność oder Land der Solidaritat
w: Freiheit, Gleichheit, Solidaritat, Europas Zukunft- AnstoBe aus Deutschland, Frankreich und Polen, str. 98-107, Verlag Bertelsmann Stiftung, r. 2012 (Inne)
Marek Cichocki
180. Polish Women's Fight for Suffrage
w: The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens, str. 122 / 143-157, BRILL, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
181. Politicians, Media nad Society's Perception of Crime
w: Crime and Transition in Central and Eastern Europe. A. Selih, A. Zavrsnik (eds), str. 37-67, Springer, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Konrad Buczkowski, Michał Fajst, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
182. Polityczna fatamorgana wielokulturowości - idee a realia
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 120-130, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
183. Polityka braku polityki: imigrantki w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 13 Nr 1 r. 2012, str. 57-77 (Artykuł)
Anna Krajewska
184. Polska młodzież w obszarze badawczych zainteresowań ks. Janusza Mariańskiego
PAEDAGOGIA CHRISTIANA Tom 2 r. 2012, str. 225-242 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
185. Polskie Towarzystwo Socjologiczne w PRL
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 4 r. 2012, str. 201-216 (Artykuł)
Nina Kraśko
186. Polskiye stranisty v sotsialnoy istorii i materialnoy kulturie Kiahty/Troitskosavska
GUMANITARNYE ISSLEDOVANIÂ VNUTRENNEJ AZII Tom 1 Nr 1 r. 2012, str. 143-151 (Artykuł)
Albert Jawłowski
187. Pomiędzy jałmużnikiem a profesjonalistą. Wybrane płaszczyzny realizacji roli pracownika socjalnego w perspektywie badawczej
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 157-174, Instytut Spraw Publicznych i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
188. Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech
WAM Ignatianum, r. 2012 (Książka)
Elżbieta Firlit (Redaktor), Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Michael Hainz (Redaktor), Gert Pickel (Redaktor), Detlef Pollack (Redaktor)
189. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla mieszkańców Warszawy - w świetle ewaluacji - cz. II  [ LINK ]
REMEDIUM Nr 10 (236) r. 2012, str. 26-27 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
190. Pontyfikat i pojednanie Jana Pawła II
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 353-390, Słowo/obraz/terytoria, r. 2012 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
191. Popkulturowy wizerunek ojcostwa
w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych. Red. J. Brągiel, B. Górnicka, str. 303-318, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
192. Powstanie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. W świetle ocalałych dokumentów
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 203-244 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
193. Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M. Rymszy, str. 331-348, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
194. Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza, str. 331-348, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
195. Praca socjalna, służby społeczne, pomoc społeczna w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 353-365, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
196. Praca z rodziną w Polsce - od środowiskowych inicjatyw pozarządowych do publicznego systemu wsparcia
TRZECI SEKTOR Tom 2013/2014 r. 2012, str. 5-10 (Artykuł)
Marek Rymsza
197. Praca zawodowa
w: Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości, str. 155-178, Oficyna Wydawnicza "Impuls", r. 2012 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
198. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 19. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
199. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 20. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
200. Prace KSiNDKS [Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW]. T. XIII: Normy, dewiacje i kontrola społeczna
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Joanna Zamecka (Redaktor)
201. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 11-33, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
202. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor)
203. Pracownicy socjalni w okresie zmian - na podstawie badań z 1988, 1994 i 2010 roku
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza, str. 37-93, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
204. Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M. Rymszy, str. 159-186, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
205. Praga - miasto cudzoziemców
w: Migracje i wielkie metropolie. Migracje i Społeczeństwo, str. 127-142, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
206. Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy
Caritas Polska, r. 2012 (Książka)
Mirosław Bieniecki (Redaktor), Mikołaj Pawlak (Redaktor)
207. Praktyki integracji. Raport z analizy materiałów zastanych oraz wywiadów z realizatorami projektów EFI
w: Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy. Pod red. M. M. Bienieckiego i M. Pawlaka, str. 9-74, Caritas Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak
208. Prawo karne a pedagogika resocjalizacyjna - szkic penologiczny
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 253-282, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
209. Prawo polityczne na Uniwersytecie Lwowskim przed rokiem 1889, czyli przed objęciem katedry przez Stanisława Starzyńskiego
w: Львів: місто – суспільство – культура, т. 8, ч. 2, К, str. 309-315, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
210. Problem politycznej jedności w Europie
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, r. 2012 (Książka)
Marek Cichocki
211. Problemy imigrantów i uchodźców w Polsce na podstawie wybranych przekazów medialnych
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(13) r. 2012, str. 109-144 (Artykuł)
Beata Łaciak
212. Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957-1969
PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Książka)
Michał Porowski (Redaktor), Maciej Tygielski (Redaktor)
213. Program autorskiej socjologii Hanny Świdy-Ziemby
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 13 r. 2012, str. 209-218 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Pawlik
214. Program przeciwdziałania młodziezowej patologii społecznej, cz. I
REMEDIUM Tom 3 Nr 229 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
215. Program przeciwdziałania młodziezowej patologii społecznej, cz. II
REMEDIUM Tom 4 Nr 230 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
216. Program środowiskowej profilaktyki uzależnień
REMEDIUM Tom 5 Nr 231 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
217. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi - studia przypadku
w: Prawo a partycypacja publiczna, str. 95-108, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska
218. Projekt rekomendacji w sprawie osadzonych cudzoziemców [dokument Rady Europy z 2011 r.]
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 475-492, Wydawn. UW, r. 2012 (Inne)
Jarosław Utrat-Milecki (Tłumacz)
219. Projekt zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich - uwagi do proponowanych rozwiązań prawnomaterialnych
PRZEGLĄD POLICYJNY Tom 3 r. 2012, str. 91-102 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
220. Przeciw hegemonii Zachodu: O przemianach seksualności w Europie Środkowo-Wschodniej
Tom 1 Nr 13 r. 2012, str. 331-337 (Recenzja)
Agata Stasińska
221. Przedsiębiorczość jako panaceum
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 237-263, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Piotr RAŹNIEWSKI (Autor oryginału)
222. Przedsiębiorczość społeczna; o jej naturze i wynikających stąd implikacjach dla regulacji prawnych
TRZECI SEKTOR Tom 27 r. 2012, str. 29-37 (Artykuł)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
223. Przedstawiciele wladz lokalnych o udziale mieszkanców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce. Pod red. A. Olech, str. 192-207, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
224. Przekupstwo jako zachowanie o charakterze korupcyjnym
PRZEGLĄD WOJSK LĄDOWYCH Tom 1 r. 2012, str. 29-33 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
225. Przestępczość jako zjawisko społeczne o niejednoznacznym rodowodzie
w: Zarządzanie kryzysowe. T. II: Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Red. B. Wiśniewski i B. Kaczmarek, str. 48-56, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
226. Przestępstwo znęcania się nad podwładnym lub żołnierzem równym stopniem
PRZEGLĄD SIŁ POWIETRZNYCH Nr 2 r. 2012, str. 93-97 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
227. Przyjaciel Zippiego, cz. II
REMEDIUM Tom 10 Nr 236 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
228. Przyjaciele Zippiego - cz.I
REMEDIUM Tom 9 Nr 235 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
229. Psychoanaliza a filozofia
w: Psychoterapie pogranicza, str. 193-203, Wydawnictwo Eneteia, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
230. Psychologiczne aspekty poronienia
POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI Tom 8-9 r. 2012, str. 8-10 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
231. Psychologiczne opiniowanie zeznań świadków - możliwości i ograniczenia
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 219-230 (Artykuł)
Ewa Milewska (Autor oryginału)
232. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 8/2012 Nr 513 r. 2012, str. 35-42 (Artykuł)
Beata Hoffmann
233. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXV
REMEDIUM Nr 6 (232) r. 2012, str. 21-23 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
234. Racjonalnośc i religia. O nowym paradygmacie w socjologii religii
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2012 (Książka)
Tomasz Sobierajski
235. Rec. książki Amid Social Contradictions: Toward a History of Social Work in Europe. Barbara Budrich Publ., Opladen & Farmington Hills, MI
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 15 Nr 5 r. 2012, str. 738-740 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
236. Rec. książki B. Koredczuk: Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury ksiązki (1815-1915). Wrocław: Wydawn. UWr 2011
PALESTRA Tom 5-6 r. 2012, str. 283-285 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
237. Rec. książki B. Wiśniewskiego, R. Sochy, M. Gracza: Zasadnicze aspekty prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
PALESTRA Tom 5-6 r. 2012, str. 273-274 (Recenzja)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
238. Rec. książki Edyty Zierkiewicz: Rozmowy o raku piersi. Trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 285-296 (Recenzja)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
239. Rec. książki M. Gałęzowskiego: Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich. Warszawa: IPN 2010
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Tom 2 r. 2012, str. 221-224 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
240. Rec. książki P. Zdanikowskiego: Prawo udziałowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: Difin 2011
PALESTRA Tom 11-12 r. 2012, str. 260-261 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
241. Rec. książki T. Kalisza: Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. Wrocław 2010
PAŃSTWO I PRAWO Tom 4 r. 2012, str. 118-121 (Recenzja)
Paulina Wiktorska (Autor oryginału)
242. Rec. książki Uczenie się z (własnej) biografii. Red. E. Dubas, W. Świtalski
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 3 r. 2012, str. 147-150 (Recenzja)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
243. Recenzja Jeffrey C. Goldfarb Reinventing Political Culture. The Power of Culture Versus the Culture of Power
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 180 Nr 4 r. 2012, str. 575-577 (Recenzja)
Helena Chmielewska-Szlajfer
244. Recenzja książki Bruno Latoura "The Making of law. An Ethnography of the Conseil d'Etat.
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(13) r. 2012, str. 337-347 (Recenzja)
Aleksandra Niżyńska
245. Recenzja: Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej W zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, opracował, wstępami opatrzył i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2007, ss. 304
ROCZNIK LWOWSKI Tom 2010-2011 r. 2012, str. 279-281 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
246. Recenzja: Vojtěch Novotný, Maxímalni křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolik, Karolinum: Praha 2012
STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA Tom 50 Nr 2 r. 2012, str. 289-295 (Recenzja)
Agnieszka Salamucha (Autor oryginału)
247. Recenzja: Wiktorija Fryszkowska, Stanisław Kosiński, Lwowskie początki socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, ss. 240
PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Tom 2010-2011 r. 2012, str. 281-284 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
248. Reconciliatio et paenitentia - Jana Pawła II nauka o pojednaniu
w: Socjologia pojednania, str. 37-47, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
249. Reformy więzienne doby 'małej stabilizacji'
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 29-84, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Bieńkowska, Maciej Tygielski
250. Rekonstrukcja demokracji jako warunek ograniczenia wyzysku - próba teoretycznego ujęcia
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 80-104, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
251. Relacje miedzy alternatywnymi formami opieki nad dzieckiem a pracą socjalną
w: W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki, str. 159-175, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2012 (Artykuł)
Dorota Marciniak
252. Religia i media w warunkach polskich
w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech. Red. E. Firlit [i in.], str. 347-365, WAM Ignatianum, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
253. Religia w socjologii Ludwika Krzywickiego
w: Wizjoner i realista - szkice o Ludwku Krzwyickim. Red. J. Hrynkiewicz, str. 131-148, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
254. RemakingEconomic Citizenship in Multicultural Europe Women's Moyvement Claims and the "Commodification of Elderly Care
w: Remaking Citizenship in Multicultural Europe. Women's Movements, Gender and Diversity, str. 70-93, Palgrave Macmillan, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska, Nicky Le Feuvre, Rune Ervik, Milka Metso
255. Restytucja mienia i pamięć zbiorowa w Polsce i w Czechach po 1989 roku
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Pod red. J. Zameckiej, str. 217-236, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Tyszka (Autor oryginału)
256. Rodzice - partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna
POLITYKA SPOLECZNA Nr 1 r. 2012, str. 33-36 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak, Joanna Kołodziejczyk, Tomasz Kasprzak
257. Rodzicielstwo - inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana?
w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, str. 23-38, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
258. Rozwój sądownictwa dla nieletnich w Polsce
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 107-119, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Barbara Kowalska-Ehrlich (Autor oryginału)
259. Rozwój socjologii dewiacji w IPSiR
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 245-260 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
260. Rozwój socjotechniki w IPSiR
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 261-272 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
261. Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji
w: Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sempozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011. Red. G. M. Bartosik, str. 102-122, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
262. Sądownictwo rodzinne i nieletnich w Europie
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom 7 Nr 512 r. 2012, str. 51-57 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
263. Sądownictwo rodzinne w ujęciu porównawczym
RODZINA I PRAWO Tom 22 Nr 22 r. 2012, str. 52-63 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
264. Scandals and Party Moots. Mass Protests during the Ceausescu Regime in Romania
Peter Lang, r. 2012 (Książka)
Adriana Mica
265. Sektor obywatelski w czasach gospodarczego kryzysu
TRZECI SEKTOR Tom 27 r. 2012, str. 2-8 (Artykuł)
Marek Rymsza
266. Sektor pozarządowy i społeczeństwo obywatelskie w Samorządnej Rzeczpospolitej
TRZECI SEKTOR Tom 26 r. 2012, str. 2-7 (Artykuł)
Marek Rymsza
267. Służba Więzienna - zakres pojęcia i formy działania
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 183-201, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
268. Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania
Wydawn. UW, r. 2012 (Książka)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
269. Socjologia religii w Polsce - historia i współczesność
w: Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech. Pod red. J. Surzykiewicza i W. Misiaka, str. 7-22, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
270. Socjologiczno-psychologiczne aspekty życia mieszkańców metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji i globalizacji
w: Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją, str. 135-144, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
271. Socjopatologia wychowania - upozorowanie i fikcyjność
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 3 r. 2012, str. 15000-16000 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
272. Socjopatologia wychowania - upozorowanie i fikcyjność
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 3 r. 2012, str. 213-226 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
273. Społeczny odbiór pomagania
ŚWIAT PROBLEMÓW Nr 1(228) r. 2012, str. 5-9 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
274. Spór o polityczne znaczenie języka we współczesnej teorii społecznej
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 79-106 (Artykuł)
Sebastian Michalik (Autor oryginału)
275. Stanisław Starzyński
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str. 343-358, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
276. Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego
Instytut Allerhanda; Wydawn. Wysoki Zamek, r. 2012 (Książka)
Adam Redzik (Autor oryginału)
277. Stanisław Walczak (1913-2002). Szkic biograficzny
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 13-28, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Tygielski (Autor oryginału)
278. Strategie Queer. Od teorii do praktyki
Difin S.A., r. 2012 (Książka)
Agata Stasińska (Redaktor), Mariusz Drozdowski (Redaktor), Monika Kłosowska (Redaktor)
279. Streetworker a kurator sądowy - szkic porównawczy
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 193-216 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
280. Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech
Adam Marszałek, r. 2012 (Książka)
Władysław Misiak, Janusz Surzykiewicz
281. Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience
PROTECTION PROJECT JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AND CIVIL SOCIETY Tom 5 r. 2012, str. 99-112 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
282. Style zycia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak (Redaktor), Barbara Fatyga (Redaktor), Wojciech Pawlik (Redaktor)
283. Style życia starych ludzi
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 245-259, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
284. Style życia starych ludzi - stan badań
w: Style życia wartości obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia, str. 245-259, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
285. Style życia, uznawane wartości, czarne scenariusze XXI wieku
w: Style życia wartości obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia, str. 123-152, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
286. Style życia, wartości i obyczaje
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak (Redaktor), Barbara Fatyga (Redaktor), Wojciech Pawlik (Redaktor)
287. Szkolna Interwencja Profilaktyczna - możliwości stosowania
REMEDIUM Tom 2 Nr 228 r. 2012, str. 16-17 (Artykuł)
Agnieszka Górecka
288. Szkoły Przysposabiające do pracy - zło konieczne czy nowoczesna forma edukacji z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
TRENDY: INTERNETOWE CZASOPISMO EDUKACYJNE Tom 3(2012) r. 2012, str. 29-33 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
289. Śladami lokalnej przeszłości - pamięć jako przedmiot animacji kultury
w: Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, str. 227-234, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
290. Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 39 Nr 2 r. 2012, str. 104-114 (Artykuł)
Joanna Włodarczyk
291. Śmierć i polityka
TEOLOGIA POLITYCZNA Tom 6 r. 2012, str. 39-50 (Esej lub rozdział w książce)
Marek Cichocki
292. Świadectwa ruchów religijnych w parafialnej katechezie sakramentalnej
w: Świadectwa w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda, str. 191-209, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
293. Teologia ciała, antropologia teologiczna, nowy feminizm
ROZPRAWY NAUKOWE AWF WE WROCŁAWIU Tom 36 r. 2012, str. 56-62 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
294. Terapia uzależnień od środków odurzających w resocjalizacji więźniów
w: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. Red. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla, str. 181-1941, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
295. The "Anthropological Essence" of Scandal - The Ritualization of Party Moots Related to Mass Protests in Late Communist Romania
w: Towards an Anthropology of the Legal Field. Critiques and Case Studies, str. 88-99, Fakulta humanitnich studii University Karlovy v Praze, r. 2012 (Artykuł)
Adriana Mica
296. The Many Faces of Youth Crime: Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across Countries and Culture
Springer, r. 2012 (Książka)
Beata Gruszczyńska (Redaktor), J. Junger-Tas (Redaktor), I. Marchall (Redaktor), D. Enzmann (Redaktor), M. Killias (Redaktor), M. Steketee (Redaktor)
297. The topos of the Ruins. Redemptive Narratives in Modern History of the Germans, the Jews and the Poles
w: Forget Fear, str. 205-229, Peter Lang GMBH, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
298. Tożsamość jako refleksyjna narracja współczesności w obszarze prywatnych i publicznych doświadczeń jednostki
w: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, str. 135-148, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
299. Tożsamość seksualna - biologia, fantazmat czy przeznaczenie?
w: Strategie Queer. Od teorii do praktyki, str. 27-49, Wydawnictwo Difin, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
300. Trends in Police-recorded Offences
EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH Tom 18 Nr 1 r. 2012, str. 83-102 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału), Markku Heiskanen
301. Trening zastępowania agresji (TZA) - metoda ART (Agression Replacemant Training
REMEDIUM Tom 6 Nr 232 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
302. Turystyka etniczna a doświadczenie kulturowej inności
STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom XII r. 2012, str. 153-166 (Artykuł)
Beata Hoffmann
303. Twórcy niewidzialnego miasta - profile zaangażowania
w: Niewidzialne miasto, str. 247-265, Fundacja Bęc Zmiana, r. 2012 (Artykuł)
Bogna Kietlińska, Katarzyna Kalinowska-Sinkowska
304. Udział mieszkańców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce. Pod red. A. Olech, str. 78-99, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
305. Ułatwienie w partycypacji publicznej osób niepełnosprawnych
w: Prawo a partycypacja publiczna, str. 50-61, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska
306. Uzależnienie od hazardu - specyfika, przyczyny, terapia
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 7/12 Nr 512 r. 2012, str. 23-31 (Artykuł)
Beata Hoffmann
307. W cieniu prawa ubogich; o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej
w: W strone aktywnych służb społecznych. Red. T. Kaźmierczak i M. Rymsza, str. 109-131, ISP; CAL, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
308. W kierunku inkluzyjnego wychowania resocjalizującego. Moje pedagogiczne credo, czyli czego nauczyłem się od Lesława Pytki
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 213-232, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
309. W kręgu uzależnień – kto, kogo, od czego?
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 44 r. 2012, str. 6-8 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak, M. Kraszewski
310. W kręgu zagadnień pracy socjalnej
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2012 (Książka)
Anna Kwak (Redaktor), Ewa Wyrwich-Hejduk (Redaktor)
311. W poszukiwaniu aksjonormatywnej perspektywy obyczajów towarzyskich
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 161-193, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
312. W stronę aktywnych słuzb społecznych
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
313. W stronę aktywnych służb społecznych
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 219-224, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak
314. W stronę aktywnych służb społecznych
ISP; CAL, r. 2012 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)
315. W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 203-226, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
316. Wielokulturowe aspekty przeciwdziałania problemom narkotykowym
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 417-433, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
317. Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Anna Kwak (Redaktor), Mariola Bieńko (Redaktor)
318. Witkacy i psychoanaliza. Perspektywa Lacanowska
w: Psychoanalityczne teorie literatury, str. 223-246, Wydawnictwo KUL, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
319. Wkład Rafała Lemkina w obrady V Konferencji Międzynarodowego Biura Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie w 1933 roku
w: Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i wspólczesności. Red. J. Kudełko, C. Taracha, str. 219-227, Werset, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
320. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2012 (Książka)
Adam Bodnar, Agata Gójska, Jacek Ignaczewski, Leszek Kuziak, Anna Śledzińska-Simon, Robert Zegadło
321. Wolontariat długoterminowy
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom I Nr 506 r. 2012, str. 15-21 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
322. Wolontariat osobliwy - przyczynek do historii międzywydziałowych kół penitencjarnych
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 157-181, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
323. Woman, Self_Giving and Receiving: New Feminism, Theology of the Body, and Society
POLONIA SACRA Tom 1 Nr 30(74) r. 2012, str. 173-186 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
324. Workshop on Embeddeness and Embedding. Conference of the Polish Sociological Association, the University of Gdańsk and the Kashubian Institute. Gdańsk, 15 May 2012
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 3 Nr 179 r. 2012, str. 443-446 (Sprawozdanie)
Rafał Wiśniewski, Adriana Mica
325. Wprowadzenie
w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech. Red. E Firlit [i in.], str. 7-27, WAM Ignatianum, r. 2012 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
326. Wprowadzenie
w: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie. Red. E. Stachowska, str. 5-12, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor przedmowy)
327. Wprowadzenie
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 7-13, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak
328. Wprowadzenie. Obietnice wielokulturowości - nadzieje i złudzenia
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 9-17, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor przedmowy)
329. Wprowadzenie: Praca socjalna - wiedza, kompetencje, aktywność własna
w: W kręgu zagadnien pracy socjalnej, str. 9-15, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak, Ewa Wyrwich-Hejduk
330. Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ja modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?
TRZECI SEKTOR Tom II r. 2012, str. 2-7 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza
331. Wstęp
w: Dialog Obywatelski - refleksje i doświadczenia, str. 9-10, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Barbara Lewenstein
332. Wstęp (do części: Dobre praktyki kuratora sądowego)
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 91-92 (Inne)
Elżbieta Bielecka (Autor przedmowy)
333. Wstęp do socjologii pojednania
w: Socjologia pojednania, str. 9-22, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
334. Wykorzystanie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu polityki integracji imigrantów w Polsce w roku 2004
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 105-138, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
335. Wyniki badań terenowych nad zjawiskiem prostytucji w Polsce
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 33 r. 2012, str. 57-161 (Artykuł)
Barbara Błońska (Autor oryginału)
336. Zakaz tortur - standard, inny wymiar i nowe wyzwania
w: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Pod red. J. Jaskierni, str. 369-391, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
337. Zakończenie. Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 409-474, Słowo/Obraz/Terytorium, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
338. Zakończenie: anomia pojednanie i tożsamość
w: Socjologia pojednania, str. 201-218, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
339. Zakorzenienie piłki nożnej jako pojednanie. Celowe i nieoczekiwane sekwencje
w: Socjologia pojednania, str. 185-200, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Adriana Mica
340. Założenia teoretyczne kwestionariusza postaw wobec prawa, prawodawcy i podstawowych norm społecznych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 7-30 (Artykuł)
Wojciech Wypler (Autor oryginału)
341. Zamiany w pracy socjalnej z rodziną - w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 227-244, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Racław
342. Zarządzanie w trzecim sektorze z perspektywy cyklu życia organizacji pozarządowych
w: Zróznicowanie i zmienność społecznego świata. (Księga Jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie), str. 197-209, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
343. Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem
MEDYCYNA PRAKTYCZNA Nr 1 r. 2012, str. 93-102 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
344. Zatoczyć koło. O potrzebie instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji pracy socjalnej
TRZECI SEKTOR r. 2012, str. 2-11 (Artykuł)
Marek Rymsza
345. Zenon Wachlowski
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str. 380-386, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
346. Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie
NOWA EUROPA. PRZEGLĄD NATOLIŃSKI. Tom 12 Nr 1 r. 2012, str. 168-178 (Artykuł)
Marek Cichocki
347. Znaczenie kompetencji kulturowych i artystycznych w odbiorze sztuki
w: Co z tym odbiorcą?, str. 93-102, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, r. 2012 (Artykuł)
Bogna Kietlińska
348. Znajdź mi ten milion, wywiad z Anną Machalicą-Pułtorak, Prezes Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
TRZECI SEKTOR Tom III r. 2012, str. 67-73 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
349. Związki pedagogiki i wychowania resocjalizującego z prawem i polityką penitencjarną
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M. Porowski, M. Tygielski, str. 127-143, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
350. Źródła trudności w relacjach międzykulturowych z perspektywy socjologicznej
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 87-104, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
351. [Głos w dyskusji]
w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania. Ethics of the legal professions. Mutual relationships and expectations. Red. G. Borkowski, str. 156-156, r. 2012 (Inne)
Adam Redzik (Inny)

2011

352. "Między nami dobrze jest" o partnertswie pomiędzy rodzicami a szkołą
w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja, str. 241-255, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
353. 'Czasopismo Adwokatów Polskich' - organ Związku Adwokatów Polskich (1913-1914, 1919-1939)
PALESTRA Tom 3-4 r. 2011, str. 238-245 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
354. 'Prawda' i 'Forum' - trybuny wolnych myśli adwokata Zygmunta Hofmokla-Ostrowskiego
PALESTRA Tom 7-8 r. 2011, str. 195-202 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
355. 'Ruch Społeczny' (1898-1899) - czasopismo prawno-polityczne profesora Antoniego Górskiego
PALESTRA Tom 5-6 r. 2011, str. 217-220 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
356. 'Ulicznicy' Korczaka a współczesne 'dzieci ulicy'
w: Inspiracje Korczakowskie. Wokół 'Prawideł życia' w 80. rocznicę wydania. Red. Z. Rudnicki, str. 75-84, Wydawn. UAM, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
357. Adaptacja czy emancypacja (Olesno, Jastarnia i Drohiczyn)
w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, str. 356-386, Oficyna, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
358. Adwokaci krakowscy w pierwszym czterdziestoleciu XX wieku. Zagadnienia wybrane
w: Adwokatura w dawnej Galicji. Historia samorządności, str. 41-52, Petrus, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
359. Adwokaci polscy Ojczyźnie. Polish advocates in the service of their Homeland. Wyd. 2 uzupeł.
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2011 (Książka)
Stanisław Mikke (Redaktor), Adam Redzik (Redaktor)
360. Aktywna polityka społeczna na Mazowszu
w: Aktywizacja czy integracja - zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej, str. 56-89, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
361. Amerykańska jesień
POLITYKA Tom 43(2830) r. 2011, str. 58-60 (Inne)
Helena Chmielewska-Szlajfer, Tomasz Zalewski
362. Analiza zasobów metodycznych OHP opracowanych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"
w: Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodziezy. Doświadczenia z projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", str. 113-126, Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, r. 2011 (Inne)
Ewa Giermanowska, Joanna Kotzian
363. Archiwum Kryminologiczne (1933-1939)
PALESTRA Tom 9-10 r. 2011, str. 217-220 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
364. Badacz zagłady wobec świadectw bezpośrednich. Refleksje metodologiczne
w: Aktor. Niepewna tożsamość, str. 183-192, Oficyna Wydawnicza Errata, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
365. Baśnie dnia codziennego. Mity i legendy w życiu społeczeństw i narodów
BARDZIEJ KOCHANI Nr 3 r. 2011, str. 4-6 (Artykuł)
Ewa Gniazdowska
366. Batalia o poprodukcyjnych - w poszukiwaniu nowej siły roboczej
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 89-106, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
367. Bezpieczeństwo socjalne młodych pracowników w zreformowanym systemie emerytalnym w sytuacji wysokiego bezrobocia i zatrudnienia w formach nietypowych
w: Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, str. 273-294, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Giermanowska
368. Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości
w: Strategia dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne w kulturze, str. 204-209, Małopolski Instytut Kultury, r. 2011 (Artykuł)
Marzena Szewczyk, Magdalena Kubecka
369. Biografie zawodowe młodych niepełnosprawnych - dysfunkcje instytucjonalnego wsparcia
w: Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, str. 113-130, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Giermanowska
370. Book review: Krystyna Slany, Maria Kantos, Maria Liapi (eds.): Women in New Migrations: Current Debates in European Societes. Kraków: Jagiellonian University Press, 2010
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 3 r. 2011, str. 417-419 (Recenzja)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
371. Case management jako formuła koordynacji usług społecznych i innych działań służb publicznych - przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w: Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Red. K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz, str. 229-247, Wydawn. Edukacyjne Akapit, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
372. Child and Youth Research in Poland. Supporting Shaping Policies for the Young
FORUM 21. EUROPEAN JOURNAL ON CHILD AND YOUTH RESEARCH Nr 7/06 r. 2011, str. 5-13 (Artykuł)
Marcin Sińczuch, Tomasz Kasprzak
373. Czy polskie prawo sprzyja rozwojowi wolontariatu?
TRZECI SEKTOR Nr 23 r. 2011, str. 67-75 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
374. Czy w szkole respektowane są normy społeczne? Analiza wyników ewaluacji zewnętrznej wymagania
w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja, str. 139-164, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak, Marcin Jewdokimow
375. Das Doppelgesicht der Melancholie
w: Depression, str. 75-85, Konigshausen&Neumann, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
376. David Howe: Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej
IRSS, r. 2011 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
377. Definiowanie religii i religijności w pracach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej
w: Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej. Pod red. J. Mariańskiego i E. Stachowskiej, str. 61-73, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
378. Dependence or cooperation? Dialectics of official practices
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Jolanta Arcimowicz (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor), Aneta Gawkowska (Inny)
379. Desirable Risk? Car and the Social Memory
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 257-268 (Artykuł)
Michał Batorowicz
380. Diaspora arabska w Warszawie
w: Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach, str. 179-189, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
381. Die Identitat Europas - Was ist 'europaisch'?
Verlag Dr. Kovac, r. 2011 (Książka)
K. Scorl (Redaktor), G. Sander (Redaktor), N. Nada Bodiroga-Vokubrat (Redaktor), G. Hamza (Redaktor), K. Klima (Redaktor), Paweł Kobes (Redaktor), M. Vlad (Redaktor)
382. Divorce In Poland
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 211-227 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
383. Dopuszczalność składania przez osoby pozbawione wolności skarg do sądów administracyjnych
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 70 r. 2011, str. 101-109 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
384. Dr Emil Merz. Adwokat, czekista, sędzia, uczony
w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Red. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski, str. 683-714, Lex Wolters Kluwer business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
385. Duch Lorda Actona
w: Czytanki o edukacji - dyskryminacja, str. 30-44, ZNP, r. 2011 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
386. Dynamika przemian społeczności Kościoła katolickiego w Niemczech: socjo-pastoralna analiza uwarunkowań
w: Życie Polaków w Polskich Misjach w Monachium i Norymberdze. Pod. red. W. Misiaka i J. Surzykiewicza, str. 107-220, Wydawn. Adam Marszałek, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
387. Dziecie i ryby głosu nie mają? Dziecięce skargi i listy kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 11-49, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
388. Dzieje kultur penalnych. perspektywa integralnokulturowa
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 53-89 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
389. Economical, class and gender inequalities in parental migration
w: (Post)transformational migration, str. 151-176, Peter Lang, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
390. Edukacja plastyczna a arteterapia jednostek niedostosowanych społecznie
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 119-154 (Artykuł)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
391. Eksperci od prawa? Rola prawników obsługujących jednostki samorządu terytorialnego
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 281-323, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
392. Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia
Gdańskie Wydawn. Psychologiczne, r. 2011 (Książka)
Katarzyna Szumlewicz (Autor oryginału)
393. Etykieta na granicy marketingu i sztuki
OPAKOWANIE Tom 9/2011 r. 2011, str. 64-71 (Artykuł)
Beata Hoffmann
394. European standards within counteracting and preventing pathological behaviors of the minors
w: Die Identitat Europas - Was ist 'europeisch'? Hgsb. K. Scorl, G. Sander, N. Nada Bodiroga-Vokubrat, G. Hamza, K. Klima, P. Kobes, M. Vlad, str. 219-231, Verlag Dr. Kovac, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
395. Formy współpracy międzysektorowej po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - perspektywy dla organizacji pozarządowych
TRZECI SEKTOR Nr specjalny r. 2011, str. 65-73 (Artykuł)
Anna Krajewska
396. Frauen in der Politik
POLEN-ANALYSEN Tom 96 r. 2011, str. 2-12 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Małgorzata Druciarek
397. Granice karania, tolerancji i miłosierdzia w pedagogice resocjalizacyjnej
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia arcjonalności. Artykuły i szkice. Pod red. J. Utrat-Mileckiego, str. 471-485, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
398. Homo narcissus - człowiek w 'kulturze narcyzmu'. Wprowadzenie do lektury Christophera Lascha
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 301-314 (Artykuł)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
399. Humor w epoce Internetu
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 75-92, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Julian Madej
400. Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi - nota redakcyjna
w: Prace KSiNDKS [Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW]. T. XII: Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. Red. J. Zamecka, str. 7-13, UW, r. 2011 (Inne)
Joanna Zamecka (Autor przedmowy)
401. Immigrant social capital and hybridization of the nation of state. The case of Poland
GLOBAL STUDIES JOURNAL Tom 3 Nr 4 r. 2011, str. 37-48 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
402. Implementacja socjobiologii i psychologii ewolucyjnej na grunt kryminologii
PRACE IPSIR UW Tom 18 r. 2011, str. 315-338 (Artykuł)
Marcin Gągolewski
403. Including new areas of reflection on law, such as feminist study of law
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 85-89 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
404. Indepedence and European Integration - Leitbilder in Poland
w: Leitbilder for the Future of the European Union, str. 269-328, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Marek Cichocki, Karolina Czerwińska
405. Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Paweł Możdżyński
406. Internet jako źródło informacji o ciąży, porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka - analiza wyników badań
ZDROWIE PUBLICZNE Nr 2 r. 2011, str. 129-134 (Artykuł)
Antonina Doroszewska, Ewa Dmoch-Gajzlerska
407. Introduction
w: Sociology and the unintended. Robert Merton revisited, str. 9-28, Peter Lang, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adriana Mica, Arkadiusz Peisert, Jan Winczorek
408. Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych. Analiza treści poradników dla rodziców z XX i początku XXI wieku
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 172-219, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011 (Artykuł)
Mariola Bieńko
409. Jednostka - rodzina - państwo, polityka rodzinna w Polsce i we Włoszech
DIALOG Nr 4 r. 2011, str. 141-147 (Recenzja)
Dorota Marciniak
410. Jeśli nie rodzina, to urząd. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie D
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 105-121, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
411. Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społecznogospodarczego krajów
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Tom 37 Nr 1 r. 2011, str. 178-212 (Artykuł)
Elżbieta Soszyńska
412. Kara pozbawiania wolności jako negatywny sposób reakcji na przestępczość nieletnich [roz. 15]
w: Agresja wirtualna vs realna. Poglądy i badania. Red. Z. Majchrzyk, J. Terelak, str. 179-189, Wydawn. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
413. Kariery kryminalne nieletnich skazanych w warunkach art. 10 par. 2 kk
w: teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu. Red. Aneta Michalska-Warias, Ireneusz Nowikowski, Joanna Piórkowska-Flieger, str. 749-753, Wydawn. UMCS, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
414. Kategoria pseudopedagogiczności oraz jej znaczenie dla analizy etiologii nieprzystosowania społecznego
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 83-106 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
415. Kilka uwag o (dia)logicznych miarach rzeczy i rzeczach na miarę (dia)logiki
w: Pedagogika Dialogu. Nauczyciele dialogu. Red. D. Jankowska, str. 17-28, APS, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
416. Kobiety w polityce
w: Gender w społeczeństwie polskim, str. 119-134, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
417. Kobiety, mężczyźni i władza
w: Co dzieje się ze społeczeństwem?, str. 115-134, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
418. Kogo jemy, a kogo nie?
w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, str. 17-38, Wydawnictwo Orbis Exterior, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
419. Komentarz Online C.H. Beck 2011 do art. 8, 9 kodeksu karnego (red. R. Stefański)  [ LINK ]
w: Komentarz Online C.H. Beck 2011 do art. 8, 9 kodeksu karnego (red. R. Stefański), str. 50-150, CH Beck, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Przesławski (Autor komentarza)
420. Komercyjne przemiany współczesnego dzieciństwa
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 77-112, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011 (Artykuł)
Beata Łaciak
421. Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artkuły i szkice. Pod red. J. Utrat-Mileckiego, str. 434-470, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
422. Konforontacja jako metoda obrony interesów na przykładzie warszawskich stowarzyszeń lokatorskich (analiza procesualna)
w: Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, str. 299-314, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, r. 2011 (Artykuł)
Barbara Audycka
423. Konsultacje społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego po nowelizacji Ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, str. 47-58, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
424. Konsumpcja a religia. Komercjalizacja sacrum we współczesnym świecie
w: Religia - nauka - kultura. Red. Z. Drozdowicz, S. Sztajer, str. 123-147, UAM, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
425. Konteksty pedagogiki penitencjarnej
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 109-133 (Artykuł)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
426. Kontradykcje opieki zastępczej
w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, str. 105-121, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
427. Kryzys 2008 a teorie stosunków międzynarodowych
w: Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Red. R. Kuźniar, str. 312-333, Wydawn. Nauk. Scholar, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
428. Krzysztof Pol: Poczet prawników polskich XIX i X wieku. Wyd. 2
C.H. Beck, r. 2011 (Książka)
Adam Redzik (Redaktor)
429. Książka o snach. Sigmund Freud Objasnianie marzeń sennych
w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej, str. 333-345, Oficyna Atut, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
430. Kto jest bohaterem w dobie 'kultury narcyzmu'? Próba opisania zjawiska narcyzmu na przykładzie percepcji społecznej kariery Michaela Jacksona
w: Narcyzm: Jednostka, społeczeństwo, kultura. Red. Jacek Sieradzan, str. 277-287, Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
431. Ku potencjalności. Prawda jako kategoria polityczna w myśli Foucaulta i Deleuze'a
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 69-83 (Artykuł)
Bartłomiej Błesznowski, Bartłomiej Błesznowski (Redaktor), Paweł Dybel (Redaktor)
432. Kulturowy i społeczny wymiar glokalizacji. Ujęcie teoretyczne i aplikacyjne na przykładzie rzeczywistości miejskich
w: Kulturowe zroóżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości. Red. O. Kozlpva, A. Kołodziej-Durnaś, str. 104-119, Uniwersytet Szczeciński, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
433. Kuriozum w wymiarze sprawiedliwości?
PROKURATOR Nr 4 r. 2011, str. 118-124 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
434. Law experts? The role of lawyers providing service to local governments
w: Dependence or coorperation? Dialectics of official practices, str. 95-119, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
435. Liminalność kary
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice. Pod red. J. Utrat-Mileckiego, str. 390-415, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
436. Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa
Stowarzyszenie "Bardziej Kochani", r. 2011 (Książka)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
437. Local government Office and officials In local public opinion
w: Dependence or coorperation? Dialectics of official practices, str. 37-65, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska
438. Love travels downwards
THE NEWSLETTER: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ASIAN STUDIES Tom 56 r. 2011, str. 10-10 (Artykuł)
Dorota Szawarska
439. Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, str. 27-57, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
440. Małe jest piękne? Małe jest samorządne. Samorząd a wspólnota lokalna w optyce komunitariańskiej
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 23-31, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
441. Miasto nie traktuje tego jako zło konieczne. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie C
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 207-222, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
442. Michel Mazoyer: Zbiór praw hetyckich: przyapadek incestus w epoce hetyckiej
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza racjonalności. Artkuły i szkice. Pod red. J. Utrat-Mileckiego, str. 185-197, UW, r. 2011 (Inne)
Bogusława Filipowicz (Tłumacz)
443. Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja tradycji we współczesnej Polsce
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Marta Trębaczewska
444. Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej
Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Książka)
Janusz Mariański (Redaktor), Ewa Stachowska (Redaktor)
445. Między szkołą a parafią. W kierunku katechezy skaramentalnej
TEOLOGIA PRAKTYCZNA Tom 12 r. 2011, str. 65-79 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
446. Między zyskiem a rodziną, odpowiedzialność społeczna biznesu wobec polityki rodzinnej
DIALOG Nr 4 r. 2011, str. 126-132 (Inne)
Dorota Marciniak
447. Międzynarodowa Konferencja 'Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania'. Kazimierz Dolny, 14-15 kwietnia 2011 r. Relacja i kilka refleksji
PALESTRA Tom 5-6 r. 2011, str. 265-274 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
448. Międzynarodowe konwencje w postępowaniu wobec osób skazanych, zwłaszcza pozbawionych wolności
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 19-31 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
449. Mikrofizyka władz\y i mikrofizyka oporu w ujęciu społecznej teorii queer
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 163-183 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
450. Mit w służbie rutyny - lokalne wymiary troski o osoby starsze
TRZECI SEKTOR Nr 25 r. 2011, str. 19-27 (Artykuł)
Mariola Racław
451. Młodzież w epoce późnej nowoczesności - czas przestrzeń, kultura
w: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami, str. 57-70, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Sińczuch
452. Młodzież, wojsko, obronność - analiza kulturowa
w: Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej w badaniach wojskowego Biura Badań Społecznych, str. 70-83, r. 2011 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
453. Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki
KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE Nr 1(VIII) r. 2011, str. 69-88 (Artykuł)
Mustafa Switat
454. Modele partycypacji publicznej
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Pod red. Anny Olech, str. 100-111, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, Anna Olech
455. Mogę byc nawet twoim tatusiem, chociaż nie cierpię dzieci
w: Inna scena: koniec męskości?, str. 71-85, Instytut Teatralny, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
456. Mozaika obyczajowości codziennej
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Beata Łaciak (Redaktor)
457. Nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego
PRZEGLĄD ŻANDARMERII Tom 3 r. 2011, str. 20-26 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
458. Narodziny systemu penitencjarnego - analiza integralnokulturowa
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 53-89 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
459. Nauczyciele akademiccy o studentach i studiowaniu
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 247-272 (Artykuł)
Ilona Przybyłowska, Aneta Krzewińska
460. Nauczyciele o rozmiarach i problemach dzieci, których rodzice wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę
w: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Red. nauk B. Kałdon, I. Kurlak, str. 13-50, Wydawn. Diecezjalne w Sandomierzu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
461. Nauki prawne na Uniwersytecie Lwowskim
w: Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną 'I, str. 145-183, PAU, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Adam Redzik (Autor oryginału)
462. Nieletni w społeczeństwie. Obraz nieletnich sprawców czynów karalnych dawniejszych i współczesnych
w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Red. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski, str. 669-683, Lex Wolters Kluwer business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
463. Niezła bajka: coś z komuny i kibuca, czyli o antydomach spokojnej starości i cohousingu - doświadczenia zagraniczne
TRZECI SEKTOR Tom 25 r. 2011, str. 50-56 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
464. Nota metodologiczna
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, str. 13-24, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław, Magdalena Dudkiewicz, Mariusz Granosik
465. Nota metodologiczna
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 157-166, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
466. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Beata Łaciak (Redaktor)
467. Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży. Doświadczenia z projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, r. 2011 (Książka)
Ewa Giermanowska (Redaktor), Joanna Kotzian (Redaktor)
468. O emocjach związanych z łamaniem norm moralnych
w: Studia z socjologii Emocji. Podręcznik Akademicki, str. 119-140, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, r. 2011 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
469. O etyce służb społecznych. Recenzja pracy zbiorowej pod red. Wandy Kaczyńskiej. Wydanie nowe i poprawione
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 371-372 (Recenzja)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
470. O manipulowaniu w życiu społecznym [przedruk z Prac IPSiR t.9 z 1985 r.]
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 171-184 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
471. O szczęściu niejednoznaczności
w: Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu8, str. 8-12, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, r. 2011 (Inne)
Jacek Kochanowski
472. O tempora, o mores... Obozy naukowe Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 15-28, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
473. O traktowaniu sprawiedliwym. Komentarz do książki Petera Singera "Wyzwolenie zwierząt"
w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, str. 39-50, Wydawnictwo Orbis Exterior, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
474. Obraz rodziny w świetle dotychczasowych badań kryminologicznych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 239-254 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
475. Obraz świata i dzieciństwa w podręcznikach szkolnych
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 320-353, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011 (Artykuł)
Beata Łaciak
476. Obraz urzędników i polityków w polskich serialach telewizyjnych
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 121-145, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Beata Łaciak
477. Obszar Morza Czarnego, jako region bezpieczeństwa
NOWA EUROPA. PRZEGLĄD NATOLIŃSKI. Tom 11 Nr 1 r. 2011, str. 153-186 (Artykuł)
Marek Cichocki
478. Oczy świata są zwrócone w kierunku stadionu - rzecz o współczesnym widowisku kulturowym
w: Społeczne zmaganie ze sportem, str. 21-34, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, r. 2011 (Artykuł)
Albert Jawłowski
479. Od panoptykonu do homotopii. Kobiece ciała i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie serialu "Bad Girls"
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 32 r. 2011, str. 193-213 (Artykuł)
Agata Stasińska
480. Od wolontariatu pracowniczego do wolontariatu rodzinnego
w: Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu, str. 25-25, CSRinfo, r. 2011 (Inne)
Daria Bukalska
481. Okaleczeni. Męskość w perspektywie queer
w: Inna scena. Koniec męskości. Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, str. 15-31, Instytut Teatralny, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
482. Określanie standardów. CPT wobec ryzyka maltretowania osób pozbawionych wolności
w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Red. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski, str. 615-629, Lex Wolters Kluwer business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
483. Old age as adifferent/odd element in the youth culture
w: "Otherness" in various social contexts, str. 109-116, ECKO House Publishing, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
484. Opiekunowie nieformalni - "niewidoczne podmioty"
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 275-285, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
485. Oppenheim, Robert Kyongju Things: Assembling Place. Ann Arbor: The University of Michigan Press
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE Tom 17 Nr 4 r. 2011, str. 882-883 (Artykuł)
Dorota Szawarska
486. Organizacja i działanie władz samorządowych - na przykładzie gminy Lesznowola
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 217-243, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
487. Organizacje pozarządowe jako miejsce pracy dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie: wzory pracy w czasie wolnym
w: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Z prac sekcji socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, str. 273-294, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Giermanowska
488. Pamięć społeczna. Druga Wojna Światowa w pamięci polskiego społeczeństwa. Rec. książki Piotra T. Kwiatkowskiego, Lecha M. Nijakowskiego, Barbary Szackiej, Andrzeja Szpocińskiego: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa. Warszawa 2010
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY Tom XII Nr 2(235) r. 2011, str. 195-201 (Recenzja)
Marcin Sińczuch
489. Parafialne rady duszpasterskie - pomysł na podmiotowość laikatu i demokratyzację struktur w Kosćiele katolickim?
w: Wybrane problemy demokracji i podmiotowości. Wprowadzenie. Pod red. K. Wieleckiego, str. 151-170, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
490. Parallel worlds. The role of the language in creating social reality
w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies, str. 73-96, MATRIX, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
491. Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Pod red. Anny Olech, str. 175-191, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
492. Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Pod red. Anny Olech, str. 83-89, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
493. Pathological Gambling - an Example of Non-Substance Related Addiction
TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES Tom 9 Nr 4 r. 2011, str. 69-75 (Artykuł)
Beata Hoffmann
494. Periodyczne encyklopedie prawnicze
PALESTRA Tom 11-12 r. 2011, str. 209-218 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
495. Płeć, seksualność i kondycja postkolonialna. Queer studies a sprawa polska
w: Gender w społeczeństwie polskim, str. 70-81, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
496. Płeć, seksualność i społeczna segregacja
w: Swoi - Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały, str. 63-73, Międzynarodowe Centrum Kultury, r. 2011 (Inne)
Jacek Kochanowski
497. Początek [Akademii Lwowskiej]
TYGODNIK POWSZECHNY Tom 6 (3213) r. 2011, str. 38-38 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
498. Podgórecki's megasociology combines description of social processes, socio-technical and relevant moral perspective
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 103-106 (Artykuł konferencyjny)
Anna Krajewska
499. Podstawowe wartości moralne w Islamie
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 4/2011 r. 2011, str. 13-14 (Inne)
Mustafa Switat
500. Podsumowanie wyników badań prowadzonych przez zespół DNA Miasta w roku 2010 dotyczących aktywności obywatelskiej w miastach starających sie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
RES PUBLICA NOWA Tom 204 r. 2011, str. 100-1005 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska
501. Pokolenia transformacji - relacje społeczne, doświadczenia, strategie młodych po roku 1990
ROCZNIK LUBUSKI Tom 37 Nr 2 r. 2011, str. 49-63 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
502. Polska diaspora w Buriacji - szkic wybranych problemów badawczych
w: Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, str. 119-128, Zakład Azji Wschodniej UŁ, r. 2011 (Artykuł)
Albert Jawłowski
503. Polska kohabitacja: między religijnym nakazem a liberalnym wyborem
w: Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce. Red. J. Baniak, str. 257-270, NOMOS, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
504. Polskie duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech
w: Życie Polaków w Polskich Misjach w Monachium i Norymberdze. Pod. red. W. Misiaka i J. Surzykiewicza, str. 123-147, Wtdawn. Adam Marszałek, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
505. Positive law and social sense of justice
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 12 r. 2011, str. 90-96 (Artykuł konferencyjny)
Iwona Jakubowska-Branicka
506. Posłowie
w: Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand: Zapiski z tamtego świata. Zagada we Lwowie w dzienniku profesora i wspomnieniach jego wnuka, str. 153-163, Wydawn. Wysoki Zamek, r. 2011 (Inne)
Adam Redzik (Autor posłowia)
507. Praca i praktyka środowiskowa - szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich
w: Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa pedagogiki i polityki społecznej. Red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, str. 69-90, WSP TWP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
508. Praca zawodowa
w: Wstęp, str. 7-15, Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, r. 2011 (Inne)
Ewa Giermanowska
509. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 17. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2011 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
510. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 18. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2011 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
511. Prace KSiNDKS [Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW]. T. XII: Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi
UW, r. 2011 (Książka)
Joanna Zamecka (Redaktor)
512. Prace zrecenzowane, napisane i obronione pod kierunkiem prof. dr hab. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej w Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS oraz w innych ośrodkach naukowych
w: Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Pod red. J. Mariańskiego i E. Stachowskiej, str. 321-334, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Bibliografia)
Leon Smyczek (Autor bibliografii załącznikowej), Ewa Stachowska (Autor bibliografii załącznikowej)
513. Pracoholizm a jakość małżeństwa
w: Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, Z. Stepulak, str. 307-315, Wydawn. KUL, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Michałowska (Autor oryginału)
514. Pracownicy socjalni wobec nowych ról zawodowych
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Red. M. Rymsza, str. 143-165, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
515. Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Pod red. M. Rymszy, str. 167-199, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
516. Prawa więźniów przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 405-430 (Artykuł)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
517. Prawda sztuki, prawda w malarstwie
w: Prawda w malarstwie, str. 62-80, Wydawnictwo ASP Gdańsk, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
518. Prawne aspekty partycypacji na poziomie lokalnym
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, str. 22-43, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
519. Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
520. Prawny i społeczny problem kazirodztwa
w: Oblicza patologii społecznych. Red. S. Bębas, str. 345-354, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
521. Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Wydawn. UW, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
522. Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice  [ LINK ]
Wydawn. UW, r. 2011 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Redaktor)
523. Prawo totalitarne w działaniu. Spory z PRL o prawo i prawdę
w: Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. Red. J. Zamecka, str. 194-235, IPSiR UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
524. Profesor Hilary Koprowski Honorowy Obywatel Celestynowa
Wydawn. Celestynowskiego Towarzystwa Kulturalnego, r. 2011 (Książka)
Bogusława Filipowicz (Redaktor)
525. Profilaktyka kreatywna a edukacja medialna
REMEDIUM Tom 6 r. 2011, str. 18-19 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
526. Profilaktyka, studenci i urzędnicy
REMEDIUM Tom 1 r. 2011, str. 28-29 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
527. Przedmowa
w: Mikołaj Krasnodębski: W poszukiwaniu duchowej elegancji, str. 7-12, SWPR, r. 2011 (Inne)
Tomasz Rudowski (Autor przedmowy)
528. Przejawy władztwa zakładowego w zakładzie karnym i areszcie śledczym
PROBACJA Tom 3 r. 2011, str. 16-26 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
529. Przeklęte sacrum
w: Miasto i sacrum, str. 250-256, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Bogna Kietlińska
530. Przekupstwo jako zachowanie o charakterze korupcyjnym
PRZEGLĄD ŻANDARMERII Tom 1 r. 2011, str. 28-32 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
531. Przemoc fizyczna wobec dziecka w sferze prywatnej i publicznej
w: W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki, str. 117-135, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Bieńko
532. Przemoc i agresja w szkole. Fakt medialny czy znak naszych czasów?
w: Wychowanie we współczesnej szkole. Szkoła wolna od przemocy. Red. Ryszard Kowalski, str. 10-29, Wydawn. UPH, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
533. Przestępczość nieletnich w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Legnicy
w: Bezpieczeństwo dużych aglomeracji z perspektywy europejskiej. Red. M. Lisiceki, B. Sitek, str. 173-188, Wydawn. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gaspari w Józefowie, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
534. Przez wolontariat do zatrudnienia - nowe szanse dla ludzi młodych
TRZECI SEKTOR Nr 23 r. 2011, str. 24-31 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
535. Przymus i przemoc a organizacja i zarządzanie więzieniem
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 25-51 (Artykuł)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
536. Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką
w: W kręgu zagadnien pracy socjalnej, str. 173-190, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
537. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXI
REMEDIUM Nr 4 (218) r. 2011, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
538. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXII
REMEDIUM Nr 5 (219) r. 2011, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
539. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXIII
REMEDIUM Nr 7/8 r. 2011, str. 62-63 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
540. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXIV
REMEDIUM Nr 11 (225) r. 2011, str. 28-29 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
541. Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Książka)
Mariola Racław (Redaktor)
542. Publikatory orzecznictwa sądowego
PALESTRA Tom 1-2 r. 2011, str. 190-197 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
543. Punitivity in Polish Law, Public Opinion and Penal Policy
w: Punitivity International Developments. H. Kury, E. Shea (eds), str. 245-269, Universitatsverlag Dr N. Brockmeyer, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
544. Quand le mur du ghetto etait la frontiere. Quelques reflections sur le franchissement des frontieres face au danger de mort
w: Aux confinds de la nation. Pour une sociologie de la frontiere, str. 165-179, L'Harmattan, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
545. Raport z badań nad skutecznością wdrażania strategii antykorupcyjnych rządów RP w wybranych instytucjach centralnych w latach 2007-2011  [ LINK ]
w: Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001-2011. Red. M. Jurkiewicz, str. 119-199, Fundacja im. St. Batorego, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kubiak, Aneta Krzewińska (Autor oryginału)
546. Raport z badań nad wprowadzeniem strategii antykorupcyjnych rządów RP w latach 2001-2007 (na przykładzie wybranych instytucji)  [ LINK ]
w: Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001-2011. Red. M. Jurkiewicz, str. 67-118, Fundacja im. St. Batorego, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kubiak, Aneta Krzewińska
547. rec. książki E. Chromiec. W poszukiwaniu wspólnej przestrzeni komunikacji
TRZECI SEKTOR Tom 25 r. 2011, str. 96-101 (Recenzja)
Albert Jawłowski
548. Rekomendacja 1469(2000) Matki i dzieci w więzieniu. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 169-173 (Inne)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor komentarza)
549. Rekomendacja Nr R (84)10 o rejestrze karnym i zataraciu skazania. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 401-404 (Inne)
Tomasz Przesławski (Autor komentarza)
550. Rekomendacja Nr R(82)17 dotycząca warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznemi. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 129-130 (Inne)
Zbigniew Lasocik (Autor komentarza)
551. Rekomendacja Nr R(83)7 o udziale społeczeństwa w polityce karnej. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 233-240 (Inne)
Michał Porowski (Autor komentarza)
552. Rekomendacja Nr R(93)6 dotycząca więziennych i kryminologicznych aspektów kontrolowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym AIDS oraz związanych z tym problemów zdrowotnych. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 269-272 (Inne)
Teodor Bulenda (Autor komentarza)
553. Rekomendacja Nr R(97)12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 389-396 (Inne)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor komentarza)
554. Rekomendacja Nr R(98)7 dotycząca etycznych i organizacyjnych aspektów opieki zdrowotnej w więzieniu. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 287-290 (Inne)
Teodor Bulenda (Autor komentarza)
555. Rekomendacja Rec(2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 123-126 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
556. Rekomendacji Rec(2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 75-84 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
557. Rekonstrukcja uwarunkowań i rekomendacje
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, str. 127-142, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław, Magdalena Dudkiewicz, Mariusz Granosik
558. Relacja między alternatywnymi formami opieki nad dzieckiem a praca socjalną
w: W kręgu zagadnien pracy socjalnej, str. 156-172, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2011 (Artykuł)
Dorota Marciniak
559. Religia a życie, umieranie, śmierć
w: Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Red. nauk. J. Mariański, E. Stachowska, str. 249-270, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
560. Religiosität als vertrauensstiftendes Sozialkapital
w: Aufbrüche. Heiner Böttger, Gabriele Gien, Thomas Pittrof (Hrsg.), str. 57-74, EAP Eichstaett Academic Press, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
561. Rezolucja (67)5 Badania dotyczące więźniów, indywidualne i dotyczące społeczności więziennej. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 257-259 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
562. Rodzina wieloproblemowa w nadzorze kuratora sądowego
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 255-284 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
563. Rodzina, sąsiedztwo, wspólnota
w: Rzecz o dziedzictwie wsi - rady, przykłady, informacje, str. 144-159, Fundacja Wspomagania Wsi, r. 2011 (Artykuł)
Krystian Połomski
564. Rola dministracji lokalnej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - zagadnienia wybrane
w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Red. S. Bębas, E. Jasiuk, str. 177-187, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
565. Rola folkloru w tworzeniu współczesnej rzeczywistości społecznej: między perspektywą lokalną a globalną. Rozważania na podstawie wybranych przykładów współczesnej muzyki bałkańskiej
w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, str. 571-581, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2011 (Artykuł)
Beata Hoffmann
566. Rola folkloru w tworzeniu współczesnej rzeczywistości społecznej: między perspektywą lokalną a globalną. Rozważania na podstawie wybranych przykładów współczesnej muzyki bałkańskiej
w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, str. 571-581, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2011 (Artykuł)
Beata Hoffmann
567. Role sędziów rodzinnych w lokalnym systemie pomocy dziecka i rodzinie
w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, str. 247-259, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
568. Romana Longschamps de Berier udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
w: Nauki prawne między tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longaps de Berier w 70. rocznicę śmierci, str. 67-81, Wydawn. KUL, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
569. Ruch baltinowski w Polsce i na świecie
w: Grupowy trening baltinowski. Teoria i zastosowanie. Red. B. Wasilewski, L. Engel, str. 253-262, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
B. Wasilewski, Ewa Kiliszek
570. Ruch baltinowski w Polsce i na świecie
w: Grupowy trening baltinowski. Teoria i zastosowanie. Pod red. B. Wasilewskiego i L. Engela, str. 253-262, Eneteia Wydawn. Psychologii i Kultury, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
571. Rzecz o dziedzictwie na wsi - rady, przykłady, informacje
Fundacja Wspomagania Wsi, r. 2011 (Książka)
Krystian Połomski
572. Sami o sobie: kondycja i zagrożenia odpowiedzialnego
w: Kto pilnuje strazników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, str. 59-95, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Jan Osiecki
573. Sami o sobie: kondycja i zagrożenia odpowiedzialnego dzinnikarza
w: Kto pilnuje strazników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, str. 59-95, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Jan Osiecki
574. School, family and EU-migrations: sociological and educational implications
w: Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, str. 151-166, Peter Lang, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
575. Scientific Bases of Artistic Education with Art-Therapy
Warsaw University Institute of Social Prevention and Resocialization, r. 2011 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
576. Self-governance in the Polish Bar: the example of legal training
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(12) r. 2011, str. 327-345 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska
577. Skarga osoby pozbawionej wolności składana do organów postępowania wykonawczego (art. 6 § 2 Kkkw)
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 71 r. 2011, str. 53-64 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
578. Słowo wstępne
w: David Howe: Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, str. 9-14, IRSS, r. 2011 (Inne)
Tomasz Kaźmierczak (Autor przedmowy)
579. Sociology and the unintended. Robert Merton revisited
Peter Lang, r. 2011 (Książka)
Adriana Mica (Redaktor), Arkadiusz Peisert (Redaktor), Jan Winczorek (Redaktor)
580. Socjologia architektury w badaniach krajobrazu kulturowego miasta
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom LX Nr 2-3 r. 2011, str. 93-109 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
581. Socjologia polska między pierwszą a drugą wojną światową - początki socjologii w Polsce
NAUKA (PAN) Nr 1 r. 2011, str. 17-31 (Artykuł)
Nina Kraśko
582. Socjologia Solidarności jako filozofia polityczna
w: Polska Solidarności: Kontrowersje, oblicza, interpretacje, str. 245-259, Ośrodek Myśli Politycznej, r. 2011 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
583. Socjologiczne aspekty praw pacjenta - analiza wybranych problemów
w: Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, str. 119-128, Wydawnictwo Temida 2, r. 2011 (Artykuł)
Antonina Doroszewska
584. Sołtys i wójt - rola i dola władz samorządowych
w: Zalezność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 195-215, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska
585. Społeczeństwo a praca i dobroczynnośc w Islamie
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 2/2011 r. 2011, str. 19-21 (Artykuł)
Mustafa Switat
586. Społeczeństwo sieci - gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej
w: Przestępca czy bohater, str. 394-405, Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, r. 2011 (Artykuł)
Marta Trębaczewska, Patryk Królikowski
587. Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce
w: Korupcaj i antykorupcja - wybrane zagadnienia. Pr. zbior. pod red. J. Kosińskiego i K, Kraka, str. 617-646, Wyższa Szkoła Policji; CBA, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, Andrzej Siemaszko
588. Społeczne tworzenie prawa - emocje czy racjonalność?
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice. Red. J. Utrat-Milecki, str. 107-147, Wydawn. UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
589. Społeczno-prawne podstawy resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym
w: Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Red. Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kolodziej, str. 375-386, Wydawn. PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
590. Społeczność arabska w Polsce
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 1/2011 r. 2011, str. 11-12 (Inne)
Mustafa Switat
591. Stalking w Polsce - rozmiary, formy, skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXXII r. 2011, str. 45-80 (Artykuł)
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, Dagmara Woźniakowska-Fajst
592. Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego - w związku z 350-leciem dyplomu króla Jana Kazimierza
w: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Pr. zbior. pod red. Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka`, str. 285-297, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
593. Standardy pracy asystenta rodzinnego w Białymstoku
UM w Białymstoku, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Elżbieta Bielecka, I. Owczaruk, A. Tomulewicz
594. Stanisław Mikke (1947-2010) - życie i dzieło
w: Stanisław Mikke: 'Śpij mężny' w Katyniu, Charkowie i Miednoje, str. 255-260, Wydawn. LTW, r. 2011 (Inne)
Adam Redzik (Autor posłowia)
595. Stanisław Mikke - życie i dzieło
w: Stanisław Mikke: Bez togi ... o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, str. 503-518, NRA, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
596. Stanisław Mikke: Bez togi ... o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2011 (Książka)
Adam Redzik (Redaktor)
597. Starość jako inny/obcy w klulturze młodości
w: Inność. Indywidualizacja, samorealizacja czy margtinalizacja społeczna?, str. 70-78, Wydawnictwo Leader-Great Publishers, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
598. Stereotyp und Faszination. Die zwei Leben der Warszaw(k)a
OSTEUROPA Nr 5-6 r. 2011, str. 295-311 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Niżyńska, Artur Celiński
599. Street art alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej
Wydawnictwo TRIO, r. 2011 (Książka)
Aleksandra Niżyńska
600. Strząśnięcie długów - praktyka czy ideologia władców na starożytnym Bliskim Wschodzie?
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza racjonalności. Artkuły i szkice. Red. nauk J. Utrat-Milecki, str. 198-215, Wydawn. UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Bogusława Filipowicz (Autor oryginału)
601. Subkultura turystyki górskiej jako zjawisko kulturowe i społeczne
w: Bieszczady. Natura - kultura, str. 217-229, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, r. 2011 (Artykuł)
Beata Hoffmann
602. Sukces i porażka w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna wypowiedzi wychowawców
w: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Podejście interdyscyplinarne. Red. B. Kałdon, I. Kurlak, str. 121-141, Wydawn. UKSW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
603. Śmierc - jako ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 309-323 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
604. Śmierć człowieka. Śmierć maszyny. Czy tragedia może dać nieśmiertelność?
w: Mozaika obyczajowości codziennej: studium socjologiczno-antropologiczne, str. 109-128, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Michał Batorowicz
605. Środki prawnokarne w przeciwdziałaniu problemom narkotykowym
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice. Pod red. J. Utrat-Mileckiego, str. 346-389, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
606. Święta przestrzeń w środku miasta. O sztuce miejsca
w: Miasto i sacrum, str. 223-231, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
607. Taking Community Seriously? Communitarian Critiques of Liberalism
Warsaw University Press, r. 2011 (Książka)
Aneta Gawkowska
608. Tam gdzie rodzą się potwory (przestrzeń w dramatach i powieściach St. I. Witkacego)
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 2(425) r. 2011, str. 83-99 (Artykuł)
Paweł Dybel
609. Tanatologia stosowana sztuki współczesnej
DYSKURS. ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU Tom 12 r. 2011, str. 112-132 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
610. Teatr 21. Sztuka czy terapia
BARDZIEJ KOCHANI Nr (59) 3 r. 2011, str. 26-29 (Artykuł konferencyjny)
Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
611. Termin 'integracja' jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 2 r. 2011, str. 59-80 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
612. The Importance of Receptivity in Christian Anthropology. New Feminist Case Study
POLONIA SACRA Nr 28(72) r. 2011, str. 39-46 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
613. Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku
Iskry, r. 2011 (Książka)
Stanisław Mikke, Adam Redzik
614. Traditions of Tolerance in Local Muslim Communities in Central Asia
w: A Handbook of Dialogue. Tryust and Identity, str. 269-279, International Centre of Dialogue, r. 2011 (Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
615. Traffic disputes in Poland
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2 r. 2011, str. 229-256 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Jacek Kurczewski (Redaktor)
616. Trafficking for forced labour in Poland
w: Trafficking for forced labour and labour exploitation in Finland, Poland and Estonia. Aniina Jokinen, Natalia Ollus, Kauko Aromaa (eds.), str. 978-952-5333-81-7 / 165-245, HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the UN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik, Łukasz Wieczorek
617. Transmisja wartości w rodzinie korporacyjnej. Przesłanki teoretyczne
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 155-170 (Artykuł)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
618. Types of social roles and contract in the structure of local government
w: Dependence or coorperation? Dialectics of official practices, str. 65-95, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
619. Typy ról i kontaktów społecznych w strukturze władzy samorządowej
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 325-366, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
620. Überlegungen zu Lemberg/Lwów als Erinnerugsort der Polen
w: Erinnerugsorte in Ostmitteleuropa Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Herausgegeben von Matthias Weber, Burkard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Attila Pók, Andrzej Przewoźnik, str. 97-109, Oldenbourg Verlag, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
621. Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)
622. Unintended Consequences of Institutional Work
w: Sociology and the Unintended. Robert Merton Revisited. Adriana Mica, Arkadiusz Peisert, Jan Winczorek (eds.), str. 315-330, Peter Lang, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
623. Uniwersytet Jana Kazimierza ma 350 lat
KURIER GALICYJSKI Tom 1 r. 2011, str. 24-27 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
624. Urzędy w sieci europejskiej: dialektyka rekonfiguracji
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 367-408, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
625. Uzależnienie od hazardu w świetle teorii i badań
w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, str. 317-327, Wydawnictwa Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, r. 2011 (Artykuł)
Beata Hoffmann
626. W poszukiwaniu znaczenia rodziny w czasach ponowoczesnych
w: współczesne środowisko wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian, str. 33-54, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, r. 2011 (Artykuł)
Anna Kwak
627. W stronę Hyde Parku i zarządzania staroscią, czyli o aktywności polskich seniorów
TRZECI SEKTOR Tom 25 r. 2011, str. 44-50 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
628. Warszawscy brikolerzy
w: Warsaw. City Alice, str. 124-129, Obserwatorium, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Kubecka
629. Wieczór panieński - od tradycji do frywolnej zabawy
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 41-57, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Beata Łaciak
630. Wielkoduszność w Islamie
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 3/2011 r. 2011, str. 17-18 (Inne)
Mustafa Switat
631. Wizytacje jako środek kontroli Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT)
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 71 r. 2011, str. 5-42 (Artykuł)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
632. Władze samorządowe, urzędy i urzędnicy w badaniach lokalnej opinii publicznej
w: Zalezność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 33-59, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
633. Wokół społecznej teorii queer. Dyskusja nad książką Jacka Kochanowskiego
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 219-250 (Inne)
Jacek Kochanowski, Jacek Kurczewski, Aleksander Manterys, Janusz Mucha, Małgorzata Radkiewicz
634. Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom 7 Nr 502 r. 2011, str. 10-15 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
635. Women on the Polish political scene
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Książka)
Aleksandra Niżyńska, Małgorzata Fuszara, M. Druciarek, J. Zbieranek
636. Wpływ "becikowego" na zachowania prokreacyjne
PEDAGOGIKA RODZINY Nr 1(2) r. 2011, str. 159-170 (Artykuł)
Dorota Marciniak
637. Wsparcie opiekunów nieformalnych - w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 137-154, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
638. Współczesna pornografia audiowizualna w kontekście przemian intymności
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 59-75, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
639. współpracę międzynarodową buduje się na doświadczeniu. Rekomendacja na podstawie wniosków z badań Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu "Model współpracy"
ANALIZY I OPINIE Nr 122 r. 2011, str. 1-8 (Inne)
Magdalena Arczewska
640. Wstęp
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 9-13 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor przedmowy)
641. Wstęp
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 7-10, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
642. Wstęp do wydania drugiego
w: Krzysztof Pol: Poczet prawników polskich XIX i X wieku. Wyd. 2, str. 37-44, C.H. Beck, r. 2011 (Inne)
Adam Redzik (Autor przedmowy)
643. Wszyscy jesteśmy dziećmi? Społeczne funkcje mody dziecięcej
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 27-40, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Aneta Gawkowska, Anna Krajewska
644. Wybory samorządowe z perspektywy kobiet. Sytuacja kandydatek i samorządowczyń zasiadających w organach władzy lokalnej
w: Wybory 2010. Polska i świat, str. 90-109, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Aleksandra Niżyńska, Małgorzata Druciarek
645. Wybrane problemy orientacji zawodowej i sytuacji społecznej pracowników socjalnych
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Pod red. M. Rymszy, str. 46-107, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
646. Wybrane tożsamościowe aspekty zawodu pracownika socjalnego
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, str. 109-140, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Bieńko
647. Wymiar pracy w Islamie
w: Praca, społeczeństwo, gospodarka między polityką a rynkiem, str. 43-56, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
648. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Red. nauk. A. Siemaszko
Oficyna Naukowa, r. 2011 (Książka)
Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko
649. Wzrost gospodarczy, konwergencja technologiczna oraz ich determinanty - analiza ekonometryczna
METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII Nr 2 r. 2011, str. 343-356 (Artykuł)
Elżbieta Soszyńska
650. Z czego sie śmiejecie dzieci? Próba razysu dziecięcego poczucia humoru we współczesnej Polsce
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 252-277, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011 (Artykuł)
Julian Madej
651. Zaawansowane zapobieganie konfliktom
SWPS, r. 2011 (Książka)
Wojciech Kostecki (Redaktor)
652. Zaawansowane zapobieganie konfliktom. Wprowadzenie
w: Zaawansowane zapobieganie konfliktom. Red. Wojciech Kostecki, str. 17-27, SWPS, r. 2011 (Inne)
Wojciech Kostecki (Autor przedmowy)
653. Zagłada w świadomośc i polskich Żydów
w: Nastepstwa zagłady Żydów Polska 1944-2010, str. 583-596, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
654. Zakończenie - wnioski i rekomendacje
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 287-299, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Mariola Racław, Piotr Sobiesiak, J. Zalewska
655. Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Jolanta Arcimowicz (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor)
656. Zależność pełnoletnich dzieci od rodziców. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań empirycznych
w: Rodzina. Kondycja i przemiany, str. 75-88, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz
657. Założenia, praktyka działania i potencjał polskich przedsiębiorstw regionalnych w Brukseli
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 261-280, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Aleksandra Herman
658. Zarządzanie osobami starszymi - przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce społecznej
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 13-33, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
659. Zizek pod bramą rewolucji - rozterki podmiotu politycznego radykalnej lewicy
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 107-145 (Artykuł)
Paweł Dybel
660. Zmiana społeczna w perspektywie refleksji biograficznej
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 1 / 324-345 (Artykuł)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
661. Zmiany rozwojowe w systemie wartości, cechach osobowości i strategiach działania młodzieży
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 177-203 (Artykuł)
Ewa Michałowska (Autor oryginału)
662. Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2011 (Książka)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
663. Zysk dla wszystkich
MIESIĘCZNIK KAPITAŁOWY Nr 02/2011 r. 2011, str. 61-62 (Artykuł)
Daria Bukalska

2010

664. "Poza przemocą i poza prawem" -Giorgio Agambena reaktywacja fiklozofii politycznej
INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS Nr 11 r. 2010, str. 24-44 (Artykuł)
Bartłomiej Błesznowski
665. 'Galerianki' - badania i refleksje
w: Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, str. 116-132, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
666. 'Sprzedaż w służbie Boga', czyli ponowoczesna obecność religii
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 3 r. 2010, str. 33-43 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
667. Aborcja i ruch pro-choice w Polsce. Refleksja antropologiczna
w: Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością, str. 170-195, Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Artykuł)
Agata Chełstowska
668. Aksjologia współczesnej demokracji liberalnej a konflikt kultur
w: Studia nad wielokulturowością, str. 141-155, Księgarnia Akademicka, Sp. Z o.o, r. 2010 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
669. Antropologia i etyka - wzajemne relacje
w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe, zm. i rozszerz., str. 326-341, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
670. Asymilacja i amnezja śmierci
w: Prawda życia i tajemnica śmierci, str. 37-58, Wydawn. UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
671. Badania integralnokulturowe
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 25-35, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki
672. Bibliografia prac prof. Tadeusza Pilcha
w: Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, str. 11-34, Pedagogium, r. 2010 (Bibliografia)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor bibliografii załącznikowej)
673. Bieda dzieci
PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI Tom 6 Nr 1 r. 2010, str. 100-106 (Artykuł)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
674. Biografia
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 35-40, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
675. Blaski i cienie uzawodowienia polskiej armii z perspektywy socjologa
w: Społeczne aspekty zawodu wojskowego, str. 99-115, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2010 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
676. Blutlegenden. Anthropologie und Archaologie des Blutaberglaubens am Beispiel aktueller ethnographischer Studien in der polnischen Provinz
w: Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach1989, str. 25-46, Kulturverlag Kadmos, r. 2010 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
677. Bracia Polscy i humanistyczne zerwanie
w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, str. 181-205, Wydawnictwo SubLupa, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
678. Budowanie czy niszczenie? Polityka społeczna wobec młodzieży niedostosowanej społecznie  [ LINK ]
w: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności [Sentau RP] 27-28 października 2008 r., str. 228-240, Senat RP, Kancelaria Senatu, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
679. Budowanie kapitału społecznego jako strategia rozwoju
w: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, str. 211-233, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Barbara Lewenstein, M. Tędziagolska
680. Charyzma
w: Encyklopedia Predagogiczna XXI wieku, str. 52-55, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
681. Charyzma i autorytet wychowawczy a problem kary, tolerancji i dobroczynności
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Tom 1-2 r. 2010, str. 25-30 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
682. Chłopiec do bicia
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 55-58, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
683. Chosen conditions of socially maladjusted individuals' creative behaviours in art therapy by fine arts (theoretical basis)
w: Filozofia wody - filozofia życia, str. 102-120, Wydawn. Szwydko, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
684. Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć
Wydawn. UŁ, r. 2010 (Książka)
Janusz Surzykiewicz (Redaktor), Marek Kulesza (Redaktor)
685. Cicely Saunders
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 321-342, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
686. Citicenship, Representation and Gender
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 4(172) r. 2010, str. 367-389 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
687. Co nurtuje Lesława Pytkę z Uniwersytetu Warszawskiego
w: Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej, str. 209-213, Difin, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
688. Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej
Difin, r. 2010 (Książka)
Władysław Misiak (Redaktor)
689. Combating Historical Ethnic Stigmatization: BRASPOL in Brazil
w: Dissenting Voices and Transformatice Actions. Social Movements in a Globalizing World, str. 435-447, Manohar Publishers & Distributors, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
690. Culturally Integrated Studies
w: Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Spoólecznej i Resocjalizacji; Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych / European Centre for Pe, str. 96-123, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki
691. Czasopisma wydawane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, cz. 1: 'Przegląd Sądowy' i 'Czasopismo Sędziowskie'
PALESTRA Tom 1-2 r. 2010, str. 152-159 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
692. Czasopisma wydawane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, cz. 2: 'Głos Sądownictwa' (1929-1939), 'Odgłosy' (1928-1929)
PALESTRA Tom 3 r. 2010, str. 99-108 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
693. Czego nas uczy Leszek Kołakowski
Czerwone i Czarne, r. 2010 (Książka)
Marcin Król
694. Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych
Wydawn. Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Książka)
Paulina Wiktorska (Autor oryginału)
695. Człowiek - ekstatyczny recepcjonista
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(10) r. 2010, str. 289-295 (Recenzja)
Aneta Gawkowska
696. Czy mozliwe jest totalitarne społeczeństwo demokratyczne? Przyczynek do krytycznej refleksji nad mechanizmami kontroli społecznej we współczesnych demokracjach liberalnych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 15 r. 2010, str. 151-172 (Artykuł)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
697. Czy można zapobiegać torturom w warunkach pozbawienia wolności - przyczynek do modelu
w: Wiedza. Doświadczenie. Praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne. Prace dedykowane Profesorowi Henrykowi Machelowi, str. 279-290, Wydawn. Impuls, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
698. Czy resocjalizacja w więzieniu jest możliwa
w: Wiedza, doświadczenie, praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne, str. 29-46, Wydawn. IMPULS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
699. Czy sądy rodzinne zostaną zlikwidowane?
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 7 Nr 492 r. 2010, str. 3-8 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
700. D. de La Maisonneuve: Judaizm. Wiadomości podstawowe
Wydawn. Akademickie Dialog, r. 2010 (Książka)
Bogusława Filipowicz (Tłumacz)
701. Dawno temu w Galaktyce Popularnej
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Inne)
Albert Jawłowski (Redaktor)
702. Defining and Registering Criminal Offences and Measures. Standards for European Comparison. Eds. Jörg-Martin Jehle and Stefan Harrendorf
Universitätsverlag Göttingen, r. 2010 (Książka)
M. Aebi, B. Aubusson de Cavarlay, G. Barclay, Beata Gruszczyńska, S. Harrendorf, M. Heiskanen, V. Hysi, V. Jaquier, J-M. Jehle, M. Killias, O. Shostko, P. Smit, R. Þorisdottir
703. Deleuze/Foucault: alians filozoficzny/alians polityczny
NOWA KRYTYKA. CZASOPISMO FILOZOFICZNE Nr 24-25 r. 2010, str. 36-56 (Artykuł)
Bartłomiej Błesznowski
704. Dembińska Katarzyna
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 79-80, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
705. Demokracja tkwi w szczegółach (recenzja książki Jeffreya Goldfarba pt. The Politics of Small Things. The Power of the Powerless in Dark Times)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(9) r. 2010, str. 217-221 (Recenzja)
Aneta Gawkowska
706. Die hermeneutische Ethik und die Ethik der Verantwortlichkeit
w: Ethik im Lichte der Hermeneutik, str. 53-65, Verlag Koeninshausen&Neumann, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Dybel
707. Dlaczego odchodzą? Studenci mówią 'nie' Kościołowi katolickiemu. Analiza wyników badań empirycznych
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO I: PHILOSOPHIA-SOCIOLOGIA Tom XXXV Nr 1 r. 2010, str. 121-134 (Artykuł)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
708. Dobroczynność - jej sens moralny i treści społeczne
w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe zm. i roszerz., str. 44-50, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
709. Doświadczenie biograficzne jako kontekst zmiany społecznej - perspektywa pedagogiki
w: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, str. 237-245, Wydawn. UŁ, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
710. Dwa światy ujawnione w badaniach współczesnych form konsumpcji narkotyków w sześciu metropoliach europejskich. Rec. książki I. Eisenbach-Stangl, J. Moskalewicz, B. Thom (red.): Two Worlds of Drug Consumption in Late Modern Societies. European Centre Vinna, Ashgate, 2009, 298 s.
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA Tom 23 Nr 2 r. 2010, str. 179-183 (Recenzja)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
711. Dwudziestopięciolecie Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa. Pokonferencyjnie
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(10) r. 2010, str. 307-316 (Sprawozdanie)
Marta Trębaczewska
712. Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców (na przykładzie więziennictwa Bawarii)
w: Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, str. 87-104, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
713. Dynamika zmian tożsamości w ponowoczesnym świecie
w: Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka, str. 403-413, Wydwan. Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
714. Działalność dobroczynna: tradycje i współczesność
TRZECI SEKTOR Tom 22 r. 2010, str. 2-7 (Artykuł)
Marek Rymsza
715. Dzieje Patronatu na ziemiach polskich w piśmiennictwie i dokumentach
w: O pomocy w powrocie do społeczeństwa. w 100-lecie powstania Patronatu, str. 151-171, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, r. 2010 (Bibliografia)
Michał Porowski (Autor bibliografii załącznikowej)
716. Economical, class and gender inequalities in parental migration
w: (Post)transformational Migration, Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, str. 151-175, Peter Lang Verlag, r. 2010 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
717. Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2010 (Książka)
Wiesław Theiss (Redaktor), Tadeusz Pilch (Redaktor), Jacek Piekarski (Redaktor), Danuta Piekarska-Zając
718. Elisabeth Kübler-Ross
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 343-372, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
719. Elżbieta Matynia: Demokracja performatywna
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(9) r. 2010, str. 199-203 (Recenzja)
Elżbieta Ciżewska
720. Emanuela Levinasa (dia)logika Innego
CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Tom 2 r. 2010, str. 7-16 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
721. Emocje przeżywane przez Polaków w okresie transformacji ustrojowej
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 119-146 (Artykuł)
Krystyna Ostrowska, Aleksandra Korwin-Szymanowska
722. Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne
PWN, r. 2010 (Książka)
Władysław Misiak, Zbigniew Łucki
723. Etos pracy kuratora sądowego
w: Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia - teraźniejszość - przysłość 11 grudnia 2009 r., str. 45-62, Wydawn. Sejmowe, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
724. Etos praw człowieka
w: O etyce służb społecznych. Wyd. nowe popr. i rozszerz., str. 289-319, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
725. Etyczne problemy pomagania rodzinie
w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe popr. i zm., str. 191-199, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
726. Etyka a religia
w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe poszerz. i zm., str. 397-409, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
727. Etyka w profesjonalnych standardach pracowników socjalnych
w: O etyce służb społecznych. Wyd. nowe popr. i rozszerz., str. 118-132, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
728. European judicial systems. Edition 2010 (data 2008): Efficiency and quality of justice  [ LINK ]
Council of Europe Publishing, r. 2010 (Książka)
Fausto de Santis, Elsa Garcia-Maltras de Blas, Beata Gruszczyńska, Adis Hodzic, Jean-Paul Jean, Georg Stawa, Frans van der Doelen
729. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2010. Fourth Edition
Boom Juridische uitgevers; WODC; Univeriste de la Lausanne, r. 2010 (Książka)
Marcelo Aebi, Bruno Aubusson de Cavarlay, Gordon Barclay, Beata Gruszczyńska, Stefan Harrendorf, Markku Heiskanen, Vasilika Hysi, Veronique Jaquier, Jorg-Martin Jehle, Martin Kilias, Olena Shostko, Paul Smit, Rannveig Þorisdottir
730. Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją
Wydawn. UW, r. 2010 (Książka)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
731. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Spoólecznej i Resocjalizacji; Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych / European Centre for Penelogical Studies; University of Warsaw; Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization; Institute of Social Prevention and Resocialization; Division of Culturally Integrated Legal and Social Studies
IPSiR UW, r. 2010 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Redaktor), Jadwiga Królikowska (Redaktor)
732. Ewangelizacyjna katecheza mlodzieżowa z perspektywy paradygmatów teologii pastoralnej
w: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, str. 123-144, Wydawn. Polihymnia, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
733. Fenomenologia bazaru
w: Wielkie bazary warszawskie, str. 31-50, Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
734. Fenomenologiczne uzmiennianie aktów wychowania jako metodologiczna przesłanka ejdetycznej filozofii wychowania
w: Idee pedagogiki filozoficznej, str. 44-63, Wydawn. UŁ, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
735. Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne
PAEDAGOGIA CHRISTIANA Tom 25 r. 2010, str. 137-148 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
736. Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej
Narodowe Centrum Kultury, r. 2010 (Książka)
Elżbieta Ciżewska
737. Folklor, fakelore, folkloryzm... czyli jak skonstruować nowa tradycję?
w: Wiedza między słowem a obrazem, str. 209-225, Wydawnictwo KUL, r. 2010 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
738. Formowanie się nowego ładu społecznego procesie transformacji systemowej w Polsce. Wybrane problemy
w: Socialni pedagogika ve stredni Europe. Inovace a nove trendy, str. 61-73, Instytut Mezioborowych Studi, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch, Katarzyna Rychlicka-Maraszek
739. Frassati Pier Giorgio
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 155-156, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
740. Funkcjonowanie przekazu odrzucanego
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom (2)2010 r. 2010, str. 161-171 (Artykuł)
Marek Tabin
741. Gender regimes in transition: gender equality in CEE countries?
w: Welfare states and gender inequality in Central and Eastern Euurope. Continuity and post-socialist transformation in the EU Member States, str. 117-150, ETUI aisbl [European Trade Union Institute], r. 2010 (Artykuł)
Anna Kwak
742. Geneza i rozwój opieki hospicyjnej-paliatywnej
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 226-257, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
743. Glottodydaktyka
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Suplement A-Ż., str. 157-159, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Sambor Grucza, Tadeusz Pilch (Redaktor)
744. Głosy z marginesu. Queer studies a problematyka socjologii wiedzy
w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, str. 176-191, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
745. Heterogeniczność Innego jako 'żywy sprzeciww' wobec roszczeń totalności
w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, str. 34-43, Wydawn. APS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
746. History and design of the ISRD studies
w: Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Results of the Self-Report Delinquency Study, str. 1-11, Springer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Josine Junger-Tas, Ineke Marshall, Dirk Enzmann, Martin Killias, Majone Steketee, Beata Gruszczyńska
747. Human trafficking: a challange for European Union and its member states (with particular reference to Poland)
w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perpectives, str. 18-36, Edward Elgar, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
748. Idea pomocy więźniom, ich rodzinom i podstawy prawne jej udzielania
w: Wiedza, doświadczenie, praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne. Księga pamiątkowa dedykowana prof. H. Machelowi, str. 247-258, Wydawn. IMPULS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
749. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970-2000  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Nina Kraśko
750. Instytucjonalizacja więzi osobowych na przykładzie opieki zastępczej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 5 r. 2010, str. 3-7 (Artykuł)
Mariola Racław
751. Instytut Badań Biograficznych i Zakład Biografistyki Polonijnej PUNO we Francji. Dwie instytucje - jeden cel
w: II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 września 2008, str. 85-92, Polska Akademia Umiejętności, r. 2010 (Artykuł)
Adam Gałkowski
752. Integralne podejście do resocjalizacji skazanego
w: Współczesne oblicze resocjalizacji penintencjarnej, str. 365-377, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
753. Interwencja kryzysowa - podstawy teoretyczne, metody i podstawowe umiejętności jej stosowania w pracy socjalnej
w: Praca socjalna w środowisku lokalnym, str. 91-108, WSP TWP, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
754. Interwencja społeczna
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 217-224, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
755. Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek pracy dla seniorów
w: Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, str. 100-111, Wydawnictwo Biblioteka, r. 2010 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
756. Janusza Mariańskiego socjologia religii
w: Między socjologią a teologią. Pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariańskiego, str. 43-65, Wydział Teologiczny UAM, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
757. Jean Baudrillard, Przejrzystość zła
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(9) r. 2010, str. 205-2010 (Recenzja)
Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
758. Jeszcze raz o tolerancji tylko trochę inaczej
w: O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, str. 54-79, Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
759. Juergen Hasse, Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdecten Raendern der Gesellschaft, transcript Verlag, Bielefeld 2009, ss. 251
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(9) r. 2010, str. 211-216 (Recenzja)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
760. Juvenile and Delinquency in Europe and Beyond. Results of the Second International Self-Report Delinquency Study
Springer, r. 2010 (Książka)
J. Junger-Tass (Redaktor), Ineke Marshall (Redaktor), Dirk Enzmann (Redaktor), Martin Kilias (Redaktor), Majone Stoketee (Redaktor), Beata Gruszczyńska (Redaktor)
761. Juvenile Delinquency in Six New EU Member States
EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH Tom 16 Nr 1 r. 2010, str. 111-125 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska, Majone Steketee
762. K. Karsznicki: Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, r. 2010 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Redaktor)
763. Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralnokulturowa  [ LINK ]
Wydawn. UW, r. 2010 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
764. Karno-polityczne podstawy instytucji poddania skazanego próbie
w: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, str. 282-294, Wydawn. LexisNexis, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
765. Katarzyna Dembińska
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 421-452, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
766. Katedra Pedagogiki Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 1 r. 2010, str. 76-82 (Artykuł)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
767. Kilka faktów o organizacjach pozarządowych. Recenzja książki M.H.Kurleto: Organizacje pozarządowe w działalności pozytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008
TRZECI SEKTOR Nr 21 r. 2010, str. 103-109 (Recenzja)
Magdalena Arczewska
768. Klasyfikacja teorii i krytyki kary
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 275-283 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
769. Kobiety w polityce w okresie transformacji w Polsce
w: Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, str. 19-41, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2010 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
770. Komercjalizacja sacrum
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 2 r. 2010, str. 119-147 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
771. Komunitariańska krytyka kontraktualizmu
w: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, str. 422-430, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2010 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
772. Konflikt i "Solidarność" 1980/81 - Conflict and Solidarity 1980/81
Instytut Lecha Wałęsy, r. 2010 (Książka)
Jacek Kurczewski, Joanna Kurczewska
773. Konflikt wokół problemów zagospodarowania przestrzennego - rola Internetu jako narzędzia politycznej samoorganizacji społeczności lokalnej. Przypadek Starej Ochoty w Warszawie
w: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, str. 143-163, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Maria Środoń
774. Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru uczciwości
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 53-75 (Artykuł)
Wojciech Wypler (Autor oryginału)
775. Kosciól katolicki w Polsce wobec osób przyjmujących narkotyki
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 15 r. 2010, str. 175-198 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
776. Kreacjonizm. Między scjentyzmem a fideizmem
w: My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki, str. 57-78, Wydawn. DiG, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
777. Kreowane obrazy rzeczywistości a zachowania polityczne
w: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, str. 178-187, Wydawnictwo NOMOS, r. 2010 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
778. Kres życia
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 13-36, Wydawn. Akdemickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
779. Ks. Eugeniusz Dutkiewicz
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 402-420, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
780. Kształcenie kadr dla nauki. Perspektywy zmian
w: Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmian, str. 145-159, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2010 (Artykuł)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
781. Kształtowanie się nowych form wspólnotowości na przykładzie społeczności internetowych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 209-225 (Artykuł)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
782. Kumulatywny model instytucji więziennej. Implikacje dla personelu penitencjarnego
w: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych. Zajwisko - zagrożenia - wsparcie. Pod red. Ewy Bilskiej, str. 55-66, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
783. Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Józefa Hrynkiewicz
784. Lidia Białoń: Zarządzanie działalnościa edukacyjną
Tom 533 Nr 3-4 r. 2010, str. 533-538 (Recenzja)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
785. Living Sociology of Law
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2010 (Książka)
Jacek Kurczewski
786. M. Wolstonecraft i Millowie: płeć i edukacja
STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA Tom 1 r. 2010, str. 82-102 (Artykuł)
Katarzyna Szumlewicz (Autor oryginału)
787. Manual on Victimization Surveys  [ LINK ]
UNODC, UNECE, United Nations, r. 2010 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Soula MacFarlane, Jodi-Anne Brzozowski, Karen Mihorean, Maria Muratore, Frits Huls, Beata Gruszczyńska, Alison Walker, Jon Simmons, Michael Rand, Kauko Aromaa, Joanna Goodey, Sami Nevala, Geoffrey Thomas
788. Manuel Castells, Communication Power, New York 2009, Oxford University Press, ss. 571
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(9) r. 2010, str. 229-232 (Recenzja)
Helena Chmielewska-Szlajfer
789. Matka Teresa z Kalkuty
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 373-401, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
790. Metafora 'drogi' i heurystyka 'bycia w drodze' jako sposób ujmowania antropologicznych pryncypiów
w: Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice, str. 105-119, Wydawn. KUL, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
791. Miejsce i przestrzeń, krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2010 (Książka)
Krystian Połomski
792. Między racjonalnością a irracjonalnością w ponowoczesnym obszarze sacrum
w: O racjonalności w nauce i życiu społecznym, str. 235-247, Wydawn. WSZiB, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
793. Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie wizje rozwoju społeczności lokalnych
w: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, str. 21-42, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Barbara Lewenstein
794. Migracje a przemiany społecznych praktyk sąsiadowania
w: Przemiany miast polskich po 1989, str. 185-196, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, r. 2010 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
795. Miłosne wzory i mity w polskich serialach obyczajowych
w: Miłość we współczesnych tekstach kultury, str. 151-167, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, r. 2010 (Artykuł)
Beata Łaciak
796. Mitgliedsaspirationen der Türkei zur Aufnahme in die EU im Kontext zu europäischer Sicherheit
w: Die türkisch-europäischen Beziehungen. Einen unendliche Geschichte, str. 109-112, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
797. Na drodze do idealnej szkoły - innowacja, rozwój i ocena jakości w świetle międzynarodowej literatury
w: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć, str. 419-458, Wydawn. UŁ, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
798. Nadzieja spełniona - dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich
FIDES ET RATIO Tom 1 r. 2010, str. 72-79 (Artykuł)
Bogusława Filipowicz (Autor oryginału)
799. Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym
NOWA SZKOŁA Tom R.LXVI Nr 680 r. 2010, str. 34-42 (Artykuł)
Beata Hoffmann
800. Nic poezji
TEKSTY DRUGIE Tom 123 Nr 3 r. 2010, str. 177-189 (Artykuł)
Paweł Dybel
801. Niedokończony proces indywidualizacji kobiet - czy Urlich Beck ma rację?
w: Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, str. 491-509, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2010 (Artykuł)
Anna Kwak
802. Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?
Wydawn. Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Książka)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
803. Niewiastę dzielną któż znajdzie? (Prz 31,10) Etyka cnót kobiecych według nowego feminizmu
w: Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, str. 277-296, Wydawnictwo Naukowe Semper, r. 2010 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
804. Nowa ewangelizacja - oferta dla ponowoczesnego świata
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 3 r. 2010, str. 93-103 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
805. Nowy feminizm. Teoretyczne podstawy i praktyczne postulaty
w: Czym jest, str. 35-45, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II, Instytut Dialogu, r. 2010 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
806. O czym nie przeczytasz w prasie kobiecej? Anty-matka - wielka nieobecna
w: Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, str. 105-118, Oficyna Wydawnicza ATUT, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
807. O etyce służb społecznych
IPSiR UW, r. 2010 (Książka)
Wanda Kaczyńska (Redaktor)
808. O idei pomocy więźniom i działalności Patronatu (do czasu rozwiązania po II wojnie światowej)
w: O pomocy w powrocie do społeczeństwa. w 100-lecie powstania Patronatu, str. 41-70, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Porowski (Autor oryginału)
809. O jakie bezpieczeństwo rodzin potrzeb zadbać?
w: Przełam blokady - ratuj rodzinę. Matriały z konferencji poświęconej przemocy w rodzinie 24-26 maja 2010 r., str. 199-207, Komenda Miejska Policji, Wydawn. Diecezji Tarnowskiej, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
810. O nieoczywistych pobudkach, czyli dlaczego bogaci dziela sie majątkiem...
TRZECI SEKTOR Nr 22 r. 2010, str. 8-17 (Artykuł)
Magdalena Arczewska, Andrzej Krajewski
811. O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego
w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe popr. i rozszerz., str. 101-118, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
812. O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie powstania 'Patronatu'
Stowarzyszenie Penitencjarne 'Patronat', r. 2010 (Książka)
Teodor Szymanowski (Redaktor)
813. O prawdzie w poznaniu naukowym i doświadczeniu biograficznym
w: Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, str. 421-430, Pedagogium, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
814. O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej
Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Książka)
Iwona Jakubowska-Branicka (Redaktor)
815. O ustawowych regulacjach Służby Więziennej we współczesnej Polsce (Komentarz do projektu ustawy o Służbie Więziennej)
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 15 r. 2010, str. 281-306 (Artykuł)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
816. Obraz rzeczywistości
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 10(2010) r. 2010, str. 37-56 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
817. Od racjonalnej debaty do politycznej mimetyki
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(10) r. 2010, str. 75-86 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
818. Od religijności rodzinnej do duchowości indywidualnej
w: Religijność i duchowość - dawne i nowe formy, str. 167-183, Zakład Wydawn. NOMOS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
819. Opinie pracodawców z otwartego rynku pracy na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych - prezentacja wyników badań
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MATERIAŁY Nr 6 r. 2010, str. 403-408 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
820. Organizacje międzynarodowe w procesie budowania samorządności lokalnej na przykładzie organizacji wiejskich w Tadżykistanie
w: Kulturowe Uwarunkowania Rozwoju, str. 365-381, Ibidem, r. 2010 (Artykuł)
Anna Cieślewska
821. Państwo i sektor obywatelski: między kulturą kontraktu i kulturą partnerstwa
TRZECI SEKTOR Tom 20 r. 2010, str. 4-12 (Artykuł)
Marek Rymsza
822. Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Barbara Lewenstein (Redaktor), J. Schindler (Redaktor), R. Skrzypiec (Redaktor)
823. Pedagogika penitencjarna
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 360-367, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
824. Peggy Watson: Obywatelstwo dla wszystkich? Polityka reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 15 r. 2010, str. 133-149 (Artykuł)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
825. Penologia
w: Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Spoólecznej i Resocjalizacji; Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych / European Centre for Pe, str. 56-76, IPSiR UW, r. 2010 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
826. Penologia
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku., str. 124-144, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
827. Penologiczna analiza pojęcia humanitarnego karania i jej implikacje dla etosów zawodowych
w: O etyce służb społecznych. Wyd. nowe popr. i rozszerz., str. 275-283, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
828. Penology
w: Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Spoólecznej i Resocjalizacji; Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych / European Centre for Pe, str. 124-144, IPSiR UW, r. 2010 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
829. Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu
w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, str. 257-280, Pedagogika GWP, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
830. Podłoże motywacyjne pracy wolontariackiej
w: Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi, str. 442-467, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
831. Podmiot w teorii nowego feminizmu
w: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie, str. 501-507, Uniwersytet Śląski w Katowicach, r. 2010 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
832. Podmiotowość i demokratyzacja - paradygmaty dialogu duchownych i świeckich
w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, str. 221-234, Wydawn. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
833. Poland
w: Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Results of the Self-Report Delinquency Study, str. 279-292, Springer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Czabański, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko
834. Polemologia
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 399-401, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
835. Polityka karna w Polsce i opinia społeczna wobec zagrożeń przestępczością
w: Bzepieczeństwo jako wartość, str. 6-13, Wydawn. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 'Apeiron', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
836. Polityka karna w Polsce w świetle przepisów prawa i danych empirycznych - studium
w: System prawa karnego. T. 1: Zagadnienia ogólne, str. 209-265, CH Beck, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
837. Polityka karna w programach wyborczych w 2007 r.
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 66 r. 2010, str. 25-48 (Artykuł)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
838. Polityka kryminalna w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich w Polsce
w: Resocjalizacja od tradycji do współczesności. Wybrane konteksty, str. 59-67, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
839. Polityka penitencjarna w Polsce współczesnej
w: System prawa karnego. T. 1: Zagadnienia ogólne, str. 266-314, CH Beck, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
840. Polska polityka karna w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości ze szczególnym uwzględnienie oddziaływań probacyjnych (głos w dyskusji)  [ LINK ]
w: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności [Sentau RP] 27-28 października 2008 r., str. 51-52, Senat RP, Kanelaria Senatu RP, r. 2010 (Inne)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
841. Post scriptum. Po śmierci Michela Jacksona
TAURO, r. 2010 (Książka)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
842. Powstanie Solidarności na Wybrzeżu w świetle wybranych teorii ruchów społecznych
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 3 Nr 198 r. 2010, str. 289-300 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
843. Pozytywny sens zwrotu 'sąd wymierza karę według swojego uznania'
w: Zasad proporcjonalności w prawie karnym, str. 353-370, Wydawn. Wolters Kluwer Polska, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
844. Praca imigrantek w sektorze opieki nad starszymi osobami: bariery i wyzwania
w: Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, str. 239-269, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2010 (Artykuł)
Anna Krajewska
845. Praca socjalna z osobami starszymi. Interdyscyplinarna charakterystyka problemu - podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych
w: Specjalizacja II stopnia w zawidzie pracownik socjalny. Skrypt dla uczestników szkolenia, str. 169-232, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
846. Prace Katedry SNDiKS [Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej]. T. XI: I.L. Klingemann: Horyzonty zmiany zachowania nalogowego w Polsce
IPSiR UW, r. 2010 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
847. Prawda umierania i tajemnica śmierci
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Książka)
Mirosław Górecki (Redaktor)
848. Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu - czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 31 r. 2010, str. 173-208 (Artykuł)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
849. PRL - system i społeczeństwo
w: Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, str. 177-216, Wydawnictwo IPN, r. 2010 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
850. Problematyka uznania a teoria pracy socjalnej
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 7-30 (Artykuł)
Sebastian Michalik (Autor oryginału)
851. Profesjonalizacja a stosunki społeczne i kultura organizacyjna SZ RP. Perspektywa szeregowych zawodowych
w: Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach Wojskowego Biura Badań Społecznych, str. 25-40, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Sińczuch
852. Professionalization and the Shift from Obligatory to Voluntary Military Service in Poland: Challanges, Tasks and Social Context
w: Europe Without Soldiers? Recruitment and Retention across the Armed Forces of Europe, str. 195-207, McGill-Queen's university Press, r. 2010 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
853. Profil społeczno-motywacyjny osób podejmujących studia na kierunku praca socjalna. Badania porównawcze
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 249-271 (Artykuł)
Danuta Lalak, Wioletta Skiba
854. Profilaktyka i resocjalizacja a wyzwania społeczne
w: Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, str. 413-420, Pedagogium, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
855. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
IPSiR UW, r. 2010 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
856. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
IPSiR UW, r. 2010 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
857. Projekt socjalny - metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych oraz metody ewaluacji
w: Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Skrypt dla uczestników szkolenia, str. 57-80, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2010 (Artykuł)
Mariola Bieńko
858. Prokuratoria Skarbu we Lwowie - Prokuratoria Generalna RP oddział we Lwowie. Szkic o dziejach instytucji
w: Lwów: miasto - spoleczeństwo - kultura. Urzędy, urzednicy, instytucje., str. 144-156, Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
859. Promowanie odpowiedzialnych zachowań seksualnych - badania pilotażowe młodzieży spędzającej czas w galeriach handlowych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 147-167 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
860. Przemiany kulturowe w kontekście biograficznym - nowe obszary refleksji biograficznej
w: Scialni pedagogika ve stredni Europ. Inovace a nove trendy, str. 412-421, Institut Mezioborowych Studii, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
861. Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, lobbing, bullying - podobieństwa i różnice
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 31-52 (Artykuł)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
862. Przesłanie ideowe i instytucjonalizacja wspomagania umierających
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 203-225, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
863. Przestępczość i jej kontrola - co wynika z dwudziestolecia RP?
w: Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, str. 195-201, INP PAN; IFiS PAN; INE PAN, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
864. Przestępczość jako zjawisko w przestrzeni politycznej - obserwacje współczesne
w: O prawie i jego dziejach księgi dwie - studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, str. 1141-1149, Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
865. Przestępstwa i kary w 10 lat po wejściu w życie kodeksu karnego (w świetle statystyk kryminalnych)
PAŃSTWO I PRAWO Tom 2 r. 2010, str. 5-17 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
866. Przestrzenno-społeczne zorientowanie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (na przykładzie wybranych refleksji i doświadczeń)
w: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, str. 201-227, Wydawn. UŁ, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
867. Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa
w: Bezpieczeństwo jako wartość, str. 209-216, Wydawn. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 'Apeiron', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
868. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XIX
REMEDIUM Nr 11 (213) r. 2010, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
869. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XV
REMEDIUM Nr 1 (203) r. 2010, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
870. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XVI
REMEDIUM Nr 3 (205) r. 2010, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
871. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XVII
REMEDIUM Nr 5 (207) r. 2010, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
872. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XVIII
REMEDIUM Nr 9 (211) r. 2010, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
873. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XX
REMEDIUM Nr 12 (214) r. 2010, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
874. RE-FLEKSJA - projekt pedagogiki ulicy
w: Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, str. 69-82, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka, Katarzyna Gilgenast
875. Recenzja książki J. Mariańskiego: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Warszawa, Oficyna Naukowa 2010
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 3 r. 2010, str. 307-312 (Recenzja)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
876. Recenzja książki Kathleen Valtonen: Social Work and Migration. Immigrant and Refugee Settlement and Integration
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 10 Nr 3 r. 2010, str. 287-290 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
877. Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej
Wolters Kluwer, r. 2010 (Książka)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
878. Religijność a zdrowie
w: Problemy wielokulturowości w medycynie, str. 148-156, PZWL, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
879. Religijność i duchowość - dawne i nowe formy
Zakład Wydawniczy NOMOS, r. 2010 (Książka)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Stella Grotowska (Redaktor)
880. Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej
w: Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie. Red. F. Kozaczuk, str. 332-352, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
881. Religijność młodych dorosłych
WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom 31 Nr 1 r. 2010, str. 269-283 (Artykuł)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
882. Rodzina jako czynnik resocjalizacji nieletnich na gruncie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
w: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, str. 297-305, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
883. Rozwój sektora gospodarki społecznej w Polsce: między zatrudnieniem socjalnym i przedsiębiorczością społeczną
TRZECI SEKTOR Tom 21 r. 2010, str. 2-8 (Artykuł)
Marek Rymsza
884. Równość według ruchu społecznego
w: Kulturowe aspekty struktury społecznej, str. 353-360, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2010 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
885. S. Tormey, J. Townshead: Od teorii krytycznej do postmarksizmu
Wydawn. Naukowe PWN, r. 2010 (Inne)
Katarzyna Szumlewicz (Tłumacz), Karolina Skarbek (Tłumacz), Grzegorz Maryniec (Tłumacz)
886. Self-reported youth delinquency in Europe an beyond: first results of Second International Self-Report Delinquency in six new EU member states
EUROPEAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY Tom 7 Nr 2 r. 2010, str. 159-183 (Artykuł)
Dirk Enzmann, Ineke Marshall, Martin Killias, Josine Junger-Tas, Beata Gruszczyńska
887. Sensotwórcza rola kategorii prawdy jako przesłanka ejdetycznej filozofii edukacji
w: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, str. 13-24, Uniwersytet Szczeciński, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
888. Słowo zamknięte we flakonie. Świat zapachu w języku
w: "Język, tekst, kultura" Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarz\ystwa Naukowego, str. 317-329, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, r. 2010 (Artykuł)
Beata Hoffmann
889. Social Conditions of Transformations in POrt Cities
ANNUALS OF MARINE SOCIOLOGY Tom 19 r. 2010, str. 111-119 (Artykuł)
Władysław Misiak, Urszula Kozłowska, Andrzej Michalak
890. Społeczne role sędziów rodzinnych
w: Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, str. 11-30, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, r. 2010 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
891. Społeczne role sędziów rodzinnych
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 2 Nr 487 r. 2010, str. 30-36 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
892. Społeczno-poznawczy wymiar agresji: przegląd teoretyczno-badawczy
w: Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, str. 385-412, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
893. Sposoby posługiwania sie tożsamością seksualną w kulturze popularnej
w: Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, str. 181-204, Oficyna Wydawnicza, r. 2010 (Artykuł)
Mariola Bieńko
894. Sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną
PRZEGLĄD ŻANDARMERII Tom 4 r. 2010, str. 20-24 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
895. Stan i perspektywy rozwoju Stowarzyszenia Penitencjarnego 'Patronat'
w: O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie powstania 'Patronatu', str. 9-15, Stowarzyszenie Penitencjarne 'Patronat', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
896. Stanisław Starzyński - nestor polskich konstytucjonalistów z okresu Drugiej Rzeczypospolitej
w: Stanisław Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich [reprint: Lwów 1928], str. 7-45, Wydawn Sejmowe, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor przedmowy)
897. Statystyczny obraz kurateli w Polsce
w: Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, str. 99-118, Wydawn. Naukowe Scholar, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
898. Stosunek mlodzieży do zachowań naruszających normę uczciwości
w: Wspólczesne determinanty profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, str. 357-365, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
899. Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw
PARP, r. 2010 (Książka)
Piotr RAŹNIEWSKI, M. Juchniewicz, U. Tomczyk
900. Studencji o religii - doniesienie z badań pilotażowych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 16 r. 2010, str. 99-118 (Artykuł)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
901. Sumienie jako instancja moralna w świetle teorii i badań
w: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, str. 165-189, Wydawnictwo NOMOS, r. 2010 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
902. Synthesis and outlook
w: Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Results of the Self-Report Delinquency Study, str. 423-427, Springer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Josine Junger-Tas, Ineke Marshall, Dirk Enzmann, Martin Killias, Majone Steketee, Beata Gruszczyńska
903. Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906)
w: Polski Słownik Biograficzny, str. 360-363, PAN, PAU, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik, Renata Wiaderna
904. Szadurski Wacław Maria Seweryn (1878-1958)
w: Polski Słownik Biograficzny, str. 393-394, PAN, PAU, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
905. Szczęśliwy błąd
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(10) r. 2010, str. 87-99 (Artykuł)
Marek Zaleski
906. Śmierć w 'kulturze narcyzmu', czyli o próbie zanegowania własnej śmiertelności
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 99-108, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
907. Światopogląd i etos osób zawodowo pomagającym uzależnionym od narkotyków (w świetle badań empirycznych)
w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe zm. i rozszerz., str. 133-156, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski, Joanna Zamecka
908. Światopogląd i etos osób zawodowo pomagającym uzależnionym od narkotyków (w świetle badań empirycznych)
w: O etyce służb społecznych. Wyd. nowe popr. i rozszerz., str. 133-156, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka, Jerzy Kwaśniewski
909. Świeccy apostaci o duchowieństwie oraz o funkcjach i dysfunkcjach Kościoła katolickiego w Polsce - wyniki badań socjologicznych
w: Laikat i duchowieństwo Kościoła katolickiego w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, str. 319-339, Wydawn. UAM, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
910. Teatr kuriozalnych. Artaud i uwodzenie ku śmierci
w: Teatr - miejsce uwodzenia, str. 69-81, Teatr Lalek, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
911. Tezy wystapienia [nt. polityki karnej w zakresie zapobiegania i zwlaczania przestępczości]  [ LINK ]
w: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności [Sentau RP] 27-28 października 2008 r., str. 82-83, Senat RP, Kanelaria Senatu RP, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
912. The Deemocratization of Europe
w: Europe - Latin America: Looking at Each Other?, str. 357-382, PISM, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
913. Tolerancja, czyli wytrzymałość - zbyt wiele czy zbyt mało
w: O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, str. 80-104, Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
914. Tożsamość narodowa w wielokulturowym świecie
w: Człowiek w przestrzeni spotkań, str. 48-61, Zakład Filozofii Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
915. Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej
w: Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, str. 7-28, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
916. Trup w szafie nowoczesności, czyli intymność i publiczność śmierci
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 75-98, Wydawnictwo Akademickie, r. 2010 (Artykuł)
Mariola Bieńko
917. Ukształtowała się wspólnota na rzecz projektu środowiskowego. Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Nr 2/34/2009 r. 2010, str. 7-33 (Artykuł)
Ireneusz Białecki, Adam Gałkowski
918. Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash: Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(10) r. 2010, str. 281-287 (Recenzja)
Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
919. Umarł bohater - niech zyje bohater
w: Dawno temu w Galaktyce Popularnej, str. 200-230, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Inne)
Albert Jawłowski
920. Unia Europejska w opiniach urzędników państwowych
w: Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, str. 29-55, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2010 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
921. Unia Europejska w opiniach urzędników państwowych
w: Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, str. 55-93, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2010 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz, Joanna Śmigielska
922. Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
923. Urzędnicy w słuzbie demokratycznego państwa. Salus rei publicae suprema lex  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Jolanta Arcimowicz
924. Urzędnik państwowy II RP
w: Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, str. 59-77, Idealit, r. 2010 (Artykuł)
Barbara Gałązka-Petz
925. W labiryncie życia. Między pracą a domem
DIALOG Nr 2 r. 2010, str. 112-119 (Artykuł)
Dorota Marciniak
926. Warszawski bazar jako zjawisko społeczne
w: Wielkie bazary warszawskie, str. 15-30, Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
927. Warunki pozytywnej resocjalizacji
w: Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, str. 115-133, Wydawn. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 'Ignatianum', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
928. Wielkie bazary warszawskie
Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Książka)
Jacek Kurczewski, Mariusz Cichomski, Krzysztof Wiliński
929. Więzi w rodzinie - uświadomienie, odkrywanie, odbudowa (zapiski z pamiętnika)
w: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, str. 425-432, Wydawn. UŁ, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
930. Wolność od strachu przed swoim państwem
w: Maria Niełaczna: Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją, str. 11-19, Wydawn. UW, r. 2010 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor przedmowy)
931. Wolontariat w kontekście organizacji pozarządowych
w: O etyce służb społecznych, str. 30-43, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, r. 2010 (Artykuł)
Marek Rymsza
932. Wpływ norm prawnych na procesy wykluczenia społecznego. Pod red. Anny Turskiej
w: Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, str. 189-206, C.H. Beck, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
933. Wprowadzenie
w: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć, str. 7-17, Wydawn. UŁ, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor przedmowy)
934. Wprowadzenie
w: Religijność i duchowość - dawne i nowe formy, str. 7-16, Zakład Wydawn. NOMOS, r. 2010 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy), S. Grotowska (Autor przedmowy)
935. Wspomnienia o Aldonie Jawłowskiej
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom (2)10 r. 2010, str. 331-341 (Artykuł)
Nina Kraśko
936. Wspomnienia o Aldonie Jawłowskiej
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(10) r. 2010, str. 355-358 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
937. Wspólnotowość w duchu komunitariańskim
w: Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku? V Kongrwes Obywatelski, str. 31-39, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2010 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
938. Współczesna demokracja jako dyskurs praw i wolności
w: O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, str. 131-167, Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
939. Współczesna struktura mocarstwowości
w: Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie - analizy - prognozy, str. 79-99, WSNHiD, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
940. Współczesne mieszkanie migracyjne w kontekście teorii sieci wsparcia społecznego
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom LIV Nr 4 r. 2010, str. 103-124 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
941. Współpraca pomiędzy medycyną a socjologią - możliwość czy konieczność?
w: Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Profesor Magdaleny Sokołowskiej, str. 144-166, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2010 (Artykuł)
Antonina Doroszewska
942. Wstęp
w: Edukacja społeczna wobec problemów współłczesnego człowieka i społeczeństwa, str. 7-12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łóodzkiego, r. 2010 (Inne)
Wiesław Theiss, Tadeusz Pilch
943. Wstęp
w: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, str. 7-12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2010 (Inne)
Tadeusz Pilch (Autor przedmowy), Wiesław Theiss (Autor przedmowy)
944. Wstęp
w: Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, str. 5-6, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Inne)
Lesław Pytka (Autor przedmowy)
945. Wstęp
w: Prawda umierania i tajemnica śmierci, str. 7-9, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Inne)
Mirosław Górecki (Autor przedmowy)
946. Wstęp
w: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, str. 7-19, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Barbara Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec
947. Wstęp
w: Dawno temu w Galaktyce Popularnej, str. 7-11, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Inne)
Albert Jawłowski
948. Wychowawcze funkcje dramy stosowanej
w: Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, str. 83-92, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
949. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej - wybrane zgadnienia
PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU Tom 10 r. 2010, str. 111-152 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
950. Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD. Instrumenty finansowe
w: Wyrównywanie szans edukacyjnych - narzędzia finansowe, str. 23-37, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, r. 2010 (Artykuł)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Tomasz Sobierajski
951. XXIV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Santiago
POLSKI PRZEGLAD KARTOGRAFICZNY Tom 42 Nr 1 r. 2010, str. 90-97 (Inne)
Joanna Tomaszewska (Autor oryginału)
952. Z dziejów nauki i nauczania prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor dr Piotr Stebelski (1857-1923)
w: O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, str. 767-787, Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
953. Zagraniczne stacje naukowe i ich znaczenie dla nauki polskiej
NAUKA POLSKA - JEJ POTRZEBY ORGANIZACJA I ROZWÓJ Tom XIX r. 2010, str. 265-280 (Artykuł)
Adam Gałkowski
954. Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej
Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2010 (Książka)
Elżbieta Bielecka (Redaktor)
955. Zakład dla nieletnich jako proponowana forma resocjalizacji izolacyjnej w projekcie ustawy 'Prawo nieletnich'
w: Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, str. 85-100, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
956. Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2010 (Książka)
Adam Redzik (Autor oryginału)
957. Zarys mapy problematyki etycznej w dziedzinie pomocy osobom przyjmującym narkotyki
w: O etyce służb społecznych. Wyd. nowe popr. i rozszerz., str. 157-178, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
958. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy. Wiedza i opinie pracodawców
w: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, str. 57-80, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjonalnego, r. 2010 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
959. Zasada proporcjonalności w postępowaniu z nieletnimi
w: Zasad proporcjonalności w prawie karnym, str. 469-488, Wydawn. Wolters Kluwer Polska, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
960. Zaufanie obywateli do instytucji publicznych
w: Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, str. 47-57, Idealit, r. 2010 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
961. Zespół interdyscyplinarny - od idei do praktyki. Propozycje rozwiązań ustawowych
w: Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia - Teraźniejszość - Przyszłość, str. 349-362, Wydawn. IMPULS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
962. Zmowa społeczna. Socjologia i antropologia zaprzeczenia
w: Przebyta droga 1989-2009. Dla Aleksandra Smolara, str. 261-280, Fundacja Batorego, r. 2010 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
963. Znaczenie nowelizacji prawa karnego z punktu widzenia polityki karnej
w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki karnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, str. 923-931, Wydawn. Wolters Kluwer LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
964. Związek Adwokatów Polskich (1911-1939) i jego rola w adwokaturze polskiej okresie II Rzeczypospolitej
w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, str. 593-608, Kolonia Limited, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
965. Źródła i oblicza mysli pedagogicznej o orientacji fenomenologicznej
w: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, str. 209-216, Wydawn. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
966. Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2010 (Książka)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
967. Życie jako dzieło sztuki. Dyskurs terapeutyczny w kulturze popularnej
w: Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, str. 197-202, Oficyna Wydawnicza ATUT, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)

2009

968. "Skaz" antysemityzmu
TEKSTY DRUGIE Tom 115 Nr 1-2 r. 2009, str. 302-317 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
969. 'Głos Prawa', 'Palestry' czy adwokata Anzelma Lutwaka?
PALESTRA Nr 3-4 r. 2009, str. 153-164 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
970. 'Nowy Proces Cywilny' - 'Polski Proces Cywilny' 1933-1939
PALESTRA Nr 1-2 r. 2009, str. 141-147 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
971. 'Palestra' w latach 1924-1939
PALESTRA Nr 5-6 r. 2009, str. 124-134 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
972. 'Przegląd Prawa Handlowego' (1925-1939) i inne czasopisma komercjalistyczne
PALESTRA Nr 9-10 r. 2009, str. 144-154 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
973. 'Świat życia codziennego' jako źródło wiedzy pedagogicznej
PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY Nr 2 r. 2009, str. 5-18 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
974. 'Wileński Przegląd Prawniczy' - forum środkowisk prawniczych Ziem Wschodnich
PALESTRA Nr 7-8 r. 2009, str. 155-166 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
975. ...(Czy) Fikcja kształtuje świat(?)
w: Mity współczesne. Socjologiczna analiza współczesnerj rzeczywistości, str. 233-241, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, r. 2009 (Artykuł)
Beata Hoffmann
976. 10 lat Rady do Spraw Uchodźców - refleksje prawnika udzielającego pomocy prawnej cudzoziemcom starajacym się o nadanie statusu uchodźcy
w: 10 lat Rady do Spraw Uchodźców, str. 42-44, Rada do Spraw Uchodźców, r. 2009 (Artykuł)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
977. Absorpcja funduszy unijnych w trzecim sektorze i jej konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
TRZECI SEKTOR Tom 18 r. 2009, str. 2-9 (Artykuł)
Marek Rymsza
978. Adwokatura lubelska przed wiekami
w: Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie. Red. Piotr Sendecki, str. 25-34, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
979. Afirmacja sensu życia w kontekście wspólczesnej arteterapii
w: Terapia w resocjalizacji - ujęcie teoretyczne. Pod red. Andrzej rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 172-197, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
980. Afrykanie w Polsce. Widoczni czy niewidoczni? Postulat badawczy  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Nr 2 r. 2009, str. 16-17 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
981. Aktualne trendy w psychologicznych badaniach nad kłamstwem
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod. red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 161-181, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Wypler (Autor oryginału)
982. Anatomia zdarzenia konfliktowego
w: Integralnokulturowe badanie konfliktu kulturowego. Pod red. Jadwigi Królikowskiej, str. 84-119, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
983. Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii
Scholar, r. 2009 (Książka)
Bartłomiej Walczak
984. Archeologia złowieszczych mitów (Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu /z cyklu: Obraz osobliwy/ Warszawa 2008, Wydawnictwo W.A.B.)
Nr 2(8) r. 2009, str. 413-416 (Recenzja)
Bartłomiej Błesznowski
985. Arteterapia w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym
Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
986. Atlas przestępczości w Polsce 4. Red. nauk. A. Siemaszko
Oficyna Wydawnicza, r. 2009 (Edycja źródeł)
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski
987. Atrakcyjność jako cecha rodzin wiejskich i miejskich w opiniach młodzieży
w: Młodzież a rodzina, str. 133-158, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2009 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
988. Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej
w: Terapia w resocjalizacji - ujęcie teoretyczne. Pod red. Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 10-43, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
989. Badania integralnokulturowe w resocjlaizacji i terapii
w: Terapia w resocjalizacji - ujęcie teoretyczne. Pod red. Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 44-56, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
990. Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Bartłomiej Błesznowski
991. Biblioterapia w resocjalizacji więźniów
w: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2. Ujęcie praktyczne. Pod red. Andrzej Rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 275-300, Wydawn. Akadaemickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
E. Saganowska, Paweł Szczepaniak
992. Bronisław Malinowski Misunderstood - or How Leon Petrażycki's Concept of law Is Unwittingly Applied
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 47-62 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
993. Cel i wybrane metody pozytywnego określenia przestępstwa politycznego w prawie ektradycyjnym Europy Kontynentalnej
w: Integralnokulturowe badanie konfliktu kulturowego. Pod red. Jadwigi Królikowskiej, str. 120-129, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
994. Cel w konstrukcji przestępstwa terrorystycznego
PROKURATURA I PRAWO Nr 5 r. 2009, str. 17-29 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
995. Charakterystyka pozbawionych wolności. Przeludnienie więzień
w: Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1989-2009. Pod red. T. Szymanowskiego, J. Cegielskiej, J. Czołgoszewskiego, S. Lelentala i J. Pomiankiewicza, str. 113-126, Centralny Zarząd Służby Więziennej, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
996. Charyzmat dobroci - zarys biografii Katarzyny Dembińskiej
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Nr 1 r. 2009, str. 7-44 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
997. Children's Right in Polish Families - Theory and Practice
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 7 r. 2009, str. 271-280 (Artykuł)
Beata Łaciak
998. Ciągłość i zmiana w Warszawskiej Szkole Pedagogiki resocjalizacyjnej
w: Resocjalizacja - ciąłość i zmiana. Pod. red. Marka Konopczyńskiego i Beaty Nowak, str. 60-68, Pedagogium, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
999. Civil Service in Poland - Regulatory Framework, Political Conflicts
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 211-222 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
1000. Co socjologowie mówią o karze i punitywności
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 117-128, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
1001. Culture Defence a polskie prawo karne
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 643-657 (Artykuł)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1002. Czas i przestrzeń a uniwersytet w działaniu
w: Patriotyzm a wychowanie. Pod red. Elwiry J. Kryńskiej, Joanny Dąbrowskiej, Agnieszki Szarkowskiej i Urszuli Wróblewskiej, str. 295-302, Wydawn. Trans Humana, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1003. Człowiek - trans - płeć. Zrozumiec transgresję płci
w: Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, str. 269-282, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, r. 2009 (Artykuł)
Małgorzata Rećko
1004. Człowiek - trans - płeć. Zrozumieć transgresję płci
w: Odrodzenie Człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, str. 269-282, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, r. 2009 (Artykuł)
Małgorzata Rećko
1005. Czy policja może nam pomóc? Konkluzje Rady Europy o przemocy wobec kobiet
NIEBIESKA LINIA Nr 1 (60) r. 2009, str. 13-17 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1006. Czynniki utrudniające readaptacją społeczną w świetle badań katamnestycznych
w: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pod red. F. Kozaczuka, str. 285-301, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1007. Diagnoza społeczna młodzieży: skład społeczny i style życia
w: Polityka młodzieżowa, str. 11-44, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, r. 2009 (Artykuł)
Barbara Fatyga
1008. Disputes and Courts in Poland 25 Years Later
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 101-134 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski
1009. Dorosły jako rola i status społeczny
w: Katecheza dorosłych. Red. K. Misiaszek i J. Stala, str. 289-309, Wydawn. Biblos, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1010. Drama stosowana jako interwencja społeczna
w: Terapia w resocjalizacji - ujęcie teoretyczne. Pod red. Andrzej rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 198-216, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
1011. Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy
w: Terapia w resocjalizacji - ujęcie praktyczne. Pod red. Andrzej Rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 42-52, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
1012. Działanie obrazu. (Na przykładzie przedstawień Natury w malarstwie Jagi Karkoszki
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ Tom V Nr 2 r. 2009, str. 135-158 (Artykuł)
Barbara Fatyga
1013. Dziecko jako odbiorca komunikatów perswazyjnych
w: Sprijanja zdorowju ditiej ta molodi: Teoretiko-metodiczni aspiekti, str. 39-45, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
1014. Dziecko odmienne kulturowo w polskiej szkole
w: Księga ubogich. IX konwencja Ruchu przeciw Bezradności społecznej - materiały, str. 565-572, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1015. Dziecko w sytuacji rozłąki mogracyjnej
w: Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, str. 149-173, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, r. 2009 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1016. Dzienniki z podróży. Antropologia między dyskursem realistycznym a konfesyjnym
w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, str. 17-28, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2009 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1017. e-Justice as an opportunity to enhance justice system effectiveness  [ LINK ]
CEPEJ Newsletter Nr 5 r. 2009, str. 4-5 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1018. Edukacja jako czynnik sprawowania kontroli społecznej i dominacji ideologicznej
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 33-54, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
1019. Edukacja obywatelska w systekie demokratycznym
TRZECI SEKTOR Tom 17 r. 2009, str. 2-7 (Artykuł)
Marek Rymsza
1020. Emocje a kultura i życie społeczne
Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Książka)
Wojciech Pawlik (Redaktor), Piotr Bidner (Redaktor), Hanna Palska (Redaktor)
1021. Emocje jako tworzywo sztuki bestsellerowej
w: Emocje a kultura i zycie codzienne, str. 170-183, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1022. Emocje sztuki współczesnej
w: Emocje a kultura i życie codzienne, str. 149-169, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1023. Europejska statystyka penitencjarna. Polska na tle wybranych krajów
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 62-63 r. 2009, str. 173-202 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1024. Fakty o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  [ LINK ]
w: Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić?, str. 7-16, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Inne)
Jerzy Bartkowski, Barbara Gąciarz, Ewa Giermanowska, Agata Kudlik, Paulina Sobiesiak
1025. From "Benkiel" to "mafia": On the Transformation of Local Crime Groups Into Developed Structures: A Case Study
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 223-238 (Artykuł)
Mariusz Cichomski
1026. Fundacja Helsińska a prawa osób pozbawionych wolności
w: Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1989-2009. Pod red. T. Szymanowskiego, J. Cegielskiej, J. Czołgoszewskiego, S. Lelentala i J. Pomiankiewicza, str. 219-226, Centralny Zarząd Służby Więziennej, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1027. Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. 'więźniów niebezpiecznych' w Polsce
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 31 r. 2009, str. 299-344 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1028. Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Społeczeństwo - kultura - polityka. Z perspektywy nowej struktury ładu światowego
Wydawn. Difin, r. 2009 (Książka)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1029. Głos w dyskusji
w: Cała piękna jesteś Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich. Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 r. Red. G. M. Bartosik i J. Karbownik, str. 132-133, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, r. 2009 (Inne)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1030. Granice brudnej wspólnoty.
w: Idee naukowe Adama Podgóreckiego, str. 179-202, PTS IPSiR UW, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Anna Kiersztyn (Autor oryginału), Jerzy Kwaśniewski (Redaktor), Jan Winczorek (Redaktor)
1031. Gwiezdne wojny. Współczesny epos (pop)kulturowy
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2009 (Książka)
Albert Jawłowski
1032. Idee naukowe Adama Podgóreckiego (Adam Podgórecki's Scientific Ideas
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 7 Nr 1 r. 2009, str. 293-297 (Artykuł)
Anna Krajewska
1033. Ile tradycji jest w tradycji? Na przykładzie muzyki regionalnej
w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, str. 222-235, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2009 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
1034. In Sorcery's Shadows: a critial approach to a narrative genre
ANTHROPOLOGY MATTERS JOURNAL Tom 11 Nr 1 r. 2009, str. 1-14 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1035. Informacja - społeczeństwo a zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości
w: Terroryzm - skutki i reagowanie. Red. B. Jaworski, P. Guła, str. 177-186, Wydawn. Zdrowie i Zarządzanie, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
1036. Instytucja ombudsmana w Polsce
w: Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, str. 453-466, Oficyna Wolters Kluwer Business, r. 2009 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
1037. Instytucja pomocy społecznej jako narzędzie kontroli społeczenj
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 69-88, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Piotr RAŹNIEWSKI (Autor oryginału)
1038. Instytucje i organizacje wsparcia społecznego
w: Praca socjalna w środowisku lokalnym. Red. M. Bąkiewicz, G. Grewiński, str. 63-75, Wydawn. WSP TWP, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka, A. Naumiuk
1039. Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego
Wydawn. UW, r. 2009 (Książka)
Jadwiga Królikowska (Redaktor)
1040. International Crime Victim Survey '04/05: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 169-192 (Artykuł)
Andrzej Siemaszko (Autor oryginału)
1041. Introduction
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 27-36, Wydawn. UW, r. 2009 (Inne)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor przedmowy)
1042. Izbrannyje waprosy satrudniczestwa sacjalnoj i tiuremnoj służby w Jewrosajizie (na primierie Polszi)
w: Socjalnaja siniergietika i aktualnaja nauka. Sbornik naucznych trudow, str. 312-319, Marijskij gasudarstwiennyj techniczieskij uniwiersitiet, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1043. Izolacja spotęgowana - kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 703-718 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1044. Jacek Kurczewski (Ed.), Lokalne wzory kultury politycznej (Local Patterns of Political Culture)
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 287-292 (Recenzja)
Dorota Orłowska
1045. Jakość demokracji jako (zapomniany) cel strategiczny procesu bolońskiego. Szkic problematyki
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom LVII Nr 3 r. 2009, str. 31-51 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
1046. Jedność środków artystyczno-estetycznego wyrazu oraz doznań zmysłowo-umysłowych w ujęciu transakcyjnym, jako wyznaczniki procesu percepcji i kreacji w edukacji arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem nieprzystosowania społecznego
w: Nikifory - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym. Materiały pokonferencyjne. Cz. I. Pod red. Barbary Sochal, str. 77-91, Fundacja Wspólna Droga, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
1047. Jerzy Kwaśniewski& Jan Winczorek (Eds.), Idee naukowe Adama Podgóreckiego (Adam Podgórecki's Scientific Ideas)
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 293-298 (Recenzja)
Anna Krajewska, Anna Konieczna
1048. Język Kościoła o ludzkiej prokreacji - próba analizy
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ Tom 3 r. 2009, str. 81-95 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1049. Język Kościoła o ludzkiej prokreacji - próba analizy
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ Tom 3 r. 2009, str. 81-95 (Artykuł)
Aneta Gawkowska, Maria Klepacka-Środoń
1050. Językoznawstwo kognitywne i jego możliwości w badaniach nad wpływem światopoglądu na opis świata społecznego
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 205-224, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
1051. Kapitał społeczny a przestępczość
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 113-118 (Artykuł)
Anna Kossowska (Autor oryginału)
1052. Kara pozbawienia wolności w świadomości społecznej oraz w świetle zasad sprawnego karania
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 691-701 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1053. Kara śmierci w trybie doraźnym. Sprawa IVK dor. 24/83 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 905-943 (Artykuł)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1054. Kara w badaniach integralnokulturowych: penologia integralnokulturowa - zarys problematyki
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 227-266, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1055. Kara w nauce i kulturze  [ LINK ]
Wydawn. UW, r. 2009 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Redaktor)
1056. Kara w wychowaniu
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 89-97, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1057. Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 7(482) r. 2009, str. 8-15 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
1058. Kilka uwag na temat karcenia dzieci w kontekście toczącej się dyskusji nad potrzebą zmian regulacji prawnych w tym zakresie
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 279-294, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
1059. Kim są single - psychologiczna charakterystyka osób samotnie żyjących
w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Pod red. B. Kałdun, J. Kahlana i A. Fidelus, str. 63-74, Wydawn. Diecezjalne, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1060. Kobiety w muzyce
w: Polskie społeczeństwo patriarchalne w p5rocesie zmian, str. 201-222, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2009 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
1061. Kobiety w polityce dwudziestolecia (1989-2009)
w: Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, str. 187-202, Fundacja Feminoteka, r. 2009 (Inne)
Małgorzata Fuszara
1062. Kodeks karny ze schematami
LexisNexis, r. 2009 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1063. Komercjalizacja dzieciństwa
w: Dziecko w zmieniającej sie przestrzeni życia, str. 161-174, Wydawnictwo Trans Humana, r. 2009 (Artykuł)
Beata Łaciak
1064. Konstruowanie etniczności u Egipcjan Albańskich
BLISKI WSCHÓD Tom 6 Nr 1 r. 2009, str. 86-96 (Artykuł)
Aleksandra Piwowar
1065. Konstruowanie etniczności u Egipcjan Albańskich
BLISKI WSCHÓD Tom 6 Nr 1 r. 2009, str. 86-96 (Artykuł)
Aleksandra Piwowar
1066. Kontrola wykonywania kary pozbawienia wolności
w: Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1989-2009. Pod red. T. Szymanowskiego, J. Cegielskiej, J. Czołgoszewskiego, S. Lelentala i J. Pomiankiewicza, str. 241-242, Centralny Zarząd Służby Więziennej, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1067. Kościół i wielokulturowość. Z doświadczeń w czasie i przestrzeni
w: Integralnokulturowe badanie konfliktu kulturowego. Pod red. Jadwigi Królikowskiej, str. 48-71, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1068. Kościół warowny jako centrum przestrzeni społeczno-kulturowej w dawnych wspólnotach Sasów siedmiogrodzkich
w: Polonia si Romania - de la vecinatatea istorica la partneriatul european, str. 439-448, Unionea Polonezilor din Romania, r. 2009 (Artykuł)
Bartłomiej Błesznowski, M Nowak
1069. Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie w nowoczesnych kontekstach
PTS-UG, r. 2009 (Książka)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Dorota Rancew-Sikora (Redaktor), Cezary Obracht-Prondzyński (Redaktor)
1070. Kryształowa waga wymiaru sprawiedliwości. Crystal Scale of Justice
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 64-65 r. 2009, str. 9-14 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1071. Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1989-2009
Centralny Zarząd Służby Więziennej, r. 2009 (Książka)
Teodor Szymanowski (Redaktor), Jadwiga Cegielska (Redaktor), Jerzy Czołgoszewski (Redaktor), Stefan Lelental (Redaktor), Jacek Pomiankiewicz (Redaktor)
1072. Kształtowanie się wartościowania w potransformacyjnej Polsce na przykładzie przedmiotów codziennego użytku
w: Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce., str. 171-188, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2009 (Artykuł)
Barbara Audycka
1073. Kto bierze, co i ile. Polska narkomania w liczbach. Z dr Moniką Abucewicz rozmawia Michał Sutowski
w: Polityka narkotykowa. Przewodnik 'Krytyki Politycznej', str. 58-68, Wydawn. Krytyki Politycznej, r. 2009 (Inne)
Monika Abucewicz (Inny)
1074. Kultura i turystyka
w: Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, str. 186-211, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Balcerzak-Kalata, Piotr RAŹNIEWSKI
1075. Kulturotwórcza rola ponadlokalnego ośrodka kultu religijnego. Z socjologicznych badań sanktuariów maryjnych Podkarpacia
w: Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej. Od doświadczeń regionalnych ku wyzwaniom globalnym. Red. P. Grygiel i D. Wojakowski, str. 27-43, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1076. Kulturowe konsekwencje dyktatu rynkowego. Od kultury lojalności do kultury przeżyć i wyprzedaży
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 57-67, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
1077. Leon Petrażycki's Theory and Women's Rights
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 37-46 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1078. Lęk, wstyd, wina - w stronę socjologii emocji
w: Emocje a kultura i zycie codzienne, str. 241-252, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1079. Logika rozwoju dysksursu naukowego. Przykład teorii migracji
PRZEGLĄD POLONIJNY Nr 2(132) r. 2009, str. 45-64 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1080. Lwów als Erinnerungsort der Polen. Einige Reflexionen űber Lemberg im polnischen Bewusstsein
w: Erinnerungsforte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven [Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität], str. 32-35, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1081. Mała refleksja krytyczna nad stanem pedagogiki resocjalizacyjnej
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Nr 2 r. 2009, str. 20-40 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1082. Masoch, Ehrlich and Petrażycki: Literature and Law As a Framework for Analysis of Sado-masochistic Relations in the XIXth Century
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 63-68 (Artykuł konferencyjny)
Aleksandra Niżyńska
1083. Mediacje w sprawach karnych - niewykorzystane szanse?
w: Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nałęczów Zdrój, 8-10 maja 2009, str. 335-347, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1084. Medialny obraz polskich obyczajów erotycznych - odbicie rzeczywistości czy jej kreacja?
w: Przemiany seksualności, str. 13-25, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2009 (Artykuł)
Beata Łaciak
1085. Mediation in Poland: the Prospects
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 7 Nr 1 r. 2009, str. 259-269 (Artykuł)
Anna Krajewska
1086. Megasocjolgia a socjotechnika
w: Prace Katedry SNDIKS [Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej] IPSiR UW. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 96-104, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1087. Miejsce folkloryzmu w popkulturze krajów bałkańskich
w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, str. 277-286, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2009 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1088. Miejsce i ciało w kontekście podróży
w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, str. 60-72, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2009 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1089. Między instrumentalizacją a teologizacją, czyli miejsce i rola religii w zsekularyzowanych społeczeństwach
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Nr 4 r. 2009, str. 87-103 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
1090. Migracje i wielokulturowość w polskich badaniach socjologicznych
w: Integralnokulturowe badanie konfliktu kulturowego. Pod red. Jadwigi Królikowskiej, str. 162-171, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
1091. Mini recenzja książki E. Kozdrowicz, B. Domagały: Warszawskie miejsca Janusza Korczaka
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Nr 1 r. 2009, str. 98-98 (Recenzja)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
1092. Młodzież i przemoc. Z badań przed i po samobójstwie Ani z Gdańska
w: Wartości i postawy młodzieży polskiej. Red. D. Walczak-Duraj, str. 259-274, Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1093. Mobilis in mobili czyli jak sa zrobione legendy o krwi
w: Honor, Bóg, Ojczyzna, str. 167-180, Fundacja Odnawiania Znaczeń, Dom Spotkań z Historią, r. 2009 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1094. Motivace volontérů
w: Sociální pedagogika ve střední Evropě. Současný stav a perspektivy. Red. Zlatica Bakosová, Ewa Jarosz, str. 234-238, Institut Mezioborových Studií, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1095. Motivi i vidove na turizma v kulturno-obshtestvenite promeni v Polsha
w: Turizmat i ustoychivoto razvitie na obshestvoto, str. 27-38, Izdatelstvo "Nauka i ikonomika", r. 2009 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1096. Motywacje wolontariuszy
w: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Stan obecny i perspektywy. Red. Zlatica Bakosová, Ewa Jarosz, str. 252-256, Institut Mezioborových Studií, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1097. Mowa o rasizmie. Pojęcie rasizmu we współczesnej polskiej prasie antyfaszystowskiej i skrajnie nacjonalistycznej
Wydawn. Trio, r. 2009 (Książka)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
1098. My z Jedwabnego? (Anna Bikont, My z Jedwabnego, Warszawa 2004, Prószyński i S-ka S.A.)
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(8) r. 2009, str. 417-422 (Recenzja)
Dominik Czapigo
1099. Narody bezpaństwowe - łatwy obiekt dyskryminacji
w: Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa, str. 23-32, Nomos, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
1100. Nauka prawa konstytucyjnego w Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem roli ośrodka lwowskiego (art. rec 'Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. Pod red. P. Sarneckiego. Kraków: Wydawn. UJ 2006)
PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI Tom LXXIX r. 2009, str. 259-269 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1101. Negatywne stany rzeczy jako epistemologiczna przesłanka ejdetycznej filozofii wychowania
w: Pedagogika dialogu. Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej. Red. E. Dąbrowa, D. Jankowska, str. 67-76, Wydawn. ASP, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1102. New Feminists and Their Vision of Right and Law
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 239-248 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1103. New social movements in combating historical ethnic stigmatization: BRASPOL in Brazil
w: Socia Developmnet, Social Movements and the Marginalized. Debal K. SinghaRoy (ed.), str. 429-441, IGNOU, Mandar Publication, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1104. Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Książka)
Magdalena Arczewska
1105. Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w ortganizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)
1106. Niebezpieczeństwo kryzysu czy nadzieja przemiany
w: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej. Pod red. Wiolety Danilewicz, str. 20-29, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1107. Niedyskretny urok ciała i seksu w formacie medialnym
w: Przemiany seksualności, str. 41-53, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2009 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1108. Nieletni w badaniach katamnestycznych - dorosła przestępczość dawnych nieletnich
w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz. Red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, str. 654-657, Wydawn. Sejmowe, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
1109. Niepokojące kierunki projektów nowelizacji prawa karnego
w: Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, str. 312-332, Wydawn. TN KUL, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paulina Wiktorska (Autor oryginału)
1110. Nieskończona obserwacja uczestnicząca. Wspomnienie o Ewie Grzeszczyk (20.08.1968-22.05.2009)
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(8) r. 2009, str. 449-452 (Inne)
Aneta Gawkowska
1111. Niewierzący a praktykujący. Materiały do dyskusji nad pozorną aktywnością religijną
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom 1 r. 2009, str. 91-106 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1112. Nowe ruchy religijne w krajach Unii Europejskiej
w: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej, str. 123-143, SGH, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1113. Nowe unormowania dotyczace wykonywania kary pozbawienia wolności w przepisach k.k.w i w praktyce
w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Pod red. Stefana Lelentala i Grażyny Szczygieł, str. 161-181, Wydawn. Temida 2, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1114. O dwóch dwudziestoleciach i trzech jubileuszach prawa handlowego w Polsce
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO Nr 9 r. 2009, str. 4-8 (Artykuł)
Arkadiusz Radwan, Adam Redzik
1115. O istocie i celu wychowania z perspektywy ontologicznej zasady odwrotnej proporcjonalności mocy i wartości
w: Wybrane aspekty wspólczesnej aksjologii pedagogicznej. Pod red. M. Nowickiej-Kozioł, str. 40-61, Wydawn. Uniwersytetu Pedagogicznego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1116. O tych, które pragną Wszystkiego. Teologia ciała, nowy feminizm, nowy humanizm?
w: Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne, str. 167-180, Wydawnictwo Naukowe UMK, r. 2009 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1117. Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania
Wydawn. Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2009 (Książka)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1118. Od komercjalizacji do uniwersalizacji religijności
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Nr 1 r. 2009, str. 47-62 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
1119. Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem
Universitas, r. 2009 (Książka)
Paweł Dybel
1120. Omówienie badań jakościowych
w: Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych. Pytania o model egzaminu zawodowego, str. 35-43, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Jacek Kochanowski, Tomasz Sobierajski
1121. Oryginalność i specyfika warszawskiej szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej
w: Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej. Pod red. Grażyny Dryżałowskiej i Hanny Żuraw, str. 20-50, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1122. Pachnące słowo, czyli krótka historia nazw pachnideł
OPAKOWANIE Tom 12 r. 2009, str. 10-15 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1123. Partnerstwo jest potrzebne nawet w edukacji
w: Więzienie na Prostej. Pod red. Bogusława Woźnicy, str. 109-118, Zakład Karny Biała Podlaska, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1124. Patologia instytucji. Dysfunkcyjność zamkniętych instytucji korekcyjnych
w: Patologie społeczne. Red. M. Borowski i R. Dobrzeniecki, str. 25-84, Wydawn. Naukowe NOVUM, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1125. Patriotyzm a nacjonalizm. Społeczne determinanty nacjonalizmu
w: Wymiary patriotyzmu i nacjonalizmu. Studia interdyscyplinarne, str. 93-106, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, r. 2009 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1126. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesności
w: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Stan obecny i perspektywy. Red. Zlatica Bakosová, Ewa Jarosz, str. 510-517, Institut Mezioborových Studií, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak, Tadeusz Pilch
1127. Peggy Watson: Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod. red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 7-32, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Inne)
Monika Abucewicz (Tłumacz)
1128. Penologiczna analiza humanitarnego karania
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 127-138, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1129. Pierwsze czasopismo studentów prawa - reaktywacja tytułu 'Prawnik' (1912-1914)
PALESTRA Nr 11-12 r. 2009, str. 159-167 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1130. Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektyw dyskursu
w: Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki, str. 257-280, Pedagogika GPW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1131. Podgotowka socjalnych robotnikow w Polsze i specjalistow po socjalnoj rabotie w Rosiji. Pierwyje szagi sotrudnioczestwa
w: Dialog kultur - kultura dialoga. Matieriały mieżdunarodnoj, nauczno-prakticzieskoj konfieriencji, str. 171-178, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Danuta Lalak, Olga Skrjabina
1132. Polacy nad Dźwiną  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Małgorzata Fuszara (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor)
1133. Polacy nad Dźwiną - podobni czy odmienni od Polonii w innych krajach
w: Polacy nad Dźwiną, str. 177-202, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1134. Polacy w parafiach (głównie rzymskokatolickich) w Daugavpilis
w: Polacy nad Dźwiną, str. 83-100, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1135. Polacy wobec czynów przeciw rodzinie
NIEBIESKA LINIA Nr 3 r. 2009, str. 23-26 (Artykuł)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1136. Poland: the ideological background to youth work
w: The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today., str. 107-116, Council of Europe Publishing, r. 2009 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
1137. Polish Military Forces in Peacekeeping Missions and Military Operations Other Than War: Experiences after 2000.
w: Advances in Military Sociology: Essays in Honor of Charles C. Moskos, str. 157-171, Emerald Group Publishing Milited, r. 2009 (Artykuł)
Marcin Sińczuch, M Wachowicz, M. Kloczkowski
1138. Polish social and welfare policy towards difficult youths
w: Sprijanja zdorowju ditiej ta molodi: Teoretiko-metodiczni aspekti. Red. P. Husak, str. 73-83, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
1139. Polityka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce: duże nakłady, małe efekty.
TRZECI SEKTOR Nr 16 r. 2009, str. 2-8 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Marek Rymsza
1140. Polityka mlodzieżowa jako odrębny obszar Unii Europejskiej
STUDIA BAS Nr 2(18) r. 2009, str. 147-173 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
1141. Polska szkoła i przedszkole w Daugavpils
w: Polacy nad Dźwiną, str. 61-82, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Artykuł)
Anna Krajewska
1142. Pomiędzy rytuałem a legendą - rózne metody budowania autorytetu dowódców najemników w Afryce lat 60 XX wieku
w: Mit autorytetu, autorytet mitu, str. 227-248, Uniwersytet Białostocki, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Wróbel
1143. Posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności poświęcone Stanisławowi Wróblewskiemu (1868-1938), Kraków 21 listopada 2008 r.
PALESTRA Nr 3-4 r. 2009, str. 218-223 (Sprawozdanie)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1144. Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowania ich zatrudnienia a zarządzanie personelem w organizacjach
w: Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, str. 63-100, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1145. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych niepełnosprawnych absolwentów szkół zawodowych oraz ich szanse na rynku pracy
w: Egzamin zawodowy. Obszary problemowe, str. 38-52, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1146. Pozarządowość i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)
1147. Pozarządowość w praktyce. Doświadczenia z praktyk studenckich
w: Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 263-273, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
1148. Prace Katedry SNDiKS [Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej] IPSiR UW. T. X
Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
1149. Prace pod kierunkiem prof. Małgorzaty Melchior
Nr 2(8) r. 2009, str. 411-411 (Inne)
Małgorzata Melchior
1150. Prawne podstawy funkcjonowania więziennictwa w Polsce i ich wpływ na wykonywanie kary pozbawienia wolności
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 62-63 r. 2009, str. 33-48 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1151. Prawne problemy dotyczące działalności terapeutycznej w postepowaniu ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności
w: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1. Ujęcie teoretyczne. Pod red. Andrzej Rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 278-296, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
1152. Prawo o stowarzyszeniach: ewolucja regulacji prawnej
w: Wymiary uzyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, str. 189-206, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Anna Krajewska
1153. Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
C. H. Beck, r. 2009 (Książka)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1154. Problematyczne biografie i niełatwa pamięć, rec. Kaja Kaźmierska: Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 3 r. 2009, str. 219-224 (Recenzja)
Małgorzata Melchior
1155. Procesy migracyjne jako poligon zmian kulturowych. Przykład mieszkań migracyjnych.
w: Zmianiająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, str. 159-176, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji Zagranicznych, r. 2009 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1156. Profesor Jakub Honigsman. In memoriam
SŁOWO ŻYDOWSKIE Nr 6 r. 2009, str. 14-17 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1157. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
1158. Proksemiczny wymiar instytucji więziennej
w: Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty - praktyki - studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Red. Z. Jasiński i D. Widelak., str. 105-126, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1159. Prolegomena
w: Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków. Pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, str. 46-63, Wydawn. Difin, r. 2009 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
1160. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie - uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego
w: Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i medyczne. Red. A. Jaworska, str. 61-71, Wydawn. Impuls, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
1161. Przedmowa do polskiego wydania
w: Howard S. Becker,Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, str. 7-21, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2009 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
1162. Przedsiębiorczość i innowacyjne technologie
w: Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, str. 79-138, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Piotr RAŹNIEWSKI, Monika Borawska, Dariusz Śledź
1163. Przemoc wobec kobiet i reakcja policji w perspektywie międzynarodowej
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 99-112 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1164. Przestępczość i polityka kryminalna w III Rzeczpospolitej. Osiemnaście burzliwych lat
w: Atlas przestępczości w Polsce 4. Red. nauk. A. Siemaszko, str. 312-325, Oficyna Wydawnicza, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Siemaszko (Autor oryginału)
1165. Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod. red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 225-252, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
1166. Przestępstwo szpiegostwa w polskich regulacjach karnych. Szkic historycznoprawny
w: Szpiegostwo, wywiad, państwo. Red. Cezary Taracha, str. 308-317, Wydawn. Polihymnia, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1167. Przyjemności i rozrywki jako wymiar współczesnej polskiej codzienności
w: Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, str. 275-298, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2009 (Artykuł)
Beata Łaciak
1168. Psychologia resocjalizacyjna a karanie kryminalne
w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Pod red. Stefana Lelentala i Grażyny Szczygieł, str. 91-103, Wydawn. Temida 2, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1169. Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 183-204, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1170. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. IX
REMEDIUM Nr 1 (191) r. 2009, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1171. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. X
REMEDIUM Nr 3 (193) r. 2009, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1172. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XII
REMEDIUM Nr 7/8 r. 2009, str. 62-63 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1173. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XIII
REMEDIUM Nr 10 (200) r. 2009, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1174. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XIV
REMEDIUM Nr 11 (201) r. 2009, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1175. Public Relations organizacji pozarządowych - cz.XI
REMEDIUM Nr 4 (194) r. 2009, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1176. Raport z badań podlaskich 2007
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(8) r. 2009, str. 35-94 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1177. Rasizm - cechy szczególne
w: Integralnokulturowe badanie konfliktu kulturowego. Pod red. Jadwigi Królikowskiej, str. 141-151, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
1178. Reakcja Policji na przemoc wobec kobiet w Polsce. Wyniki IVAWS 'International Violence Against Women Survey'
w: Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie. Materiały pokonferencyjne, str. 87-101, MSWiA, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1179. Realacje między kara kryminalna a walka polityczną: studium doktrynalnych przeszkód opracowania pojęcia 'przestępstwo polityczne' w prawie karnym materialnym
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 81-86, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1180. Rec. Stanisław Milewski: Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszaw. Warszaw: Iskry 2009, s. 228
PALESTRA Nr 11-12 r. 2009, str. 232-235 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1181. Rec. Wacław Komarnicki: Polskie prawo polityczne (Geneza i system). Warszawa, Wydawn. Sejmowe 2008 s. XII+592
PRZEGLĄD SEJMOWY Nr 2 r. 2009, str. 204-212 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1182. Recydywa byłych skazanych na karę pozbawienia wolności
w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Pod red. Stefana Lelentala i Grażyny Szczygieł, str. 147-159, Wydawn. Temida 2, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1183. Refleksja z pogranicza penologii integralnokulturowej
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 295-307, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1184. Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?
w: Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, str. 123-138, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, r. 2009 (Artykuł)
Marek Rymsza
1185. Regulacje prawne dotyczące nauczania religii w szkołach elementarnych na ziemiach b. Królestwa Kongresowego w schyłkowym okresie zaboru rosyjskiego oraz w Drugiej Rzeczypospolitej
w: Błogosławiony biskup Władysław Goral. Czas i miejsce posługi. Pod red. Cezarego Tarachy, str. 31-45, Wydawn. Polihymnia, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1186. Rekomendacje. Kierunki modyfikacji systemu wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
w: Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, str. 141-145, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Jerzy Bartkowski, Barbara Gąciarz, Paulina Sobiesiak
1187. Religia jako determinanta tożsamości studentów i konwertytów
w: Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków. Pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, str. 46-63, Wydawn. Difin, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1188. Religijność
TEOLOGIA POLITYCZNA Tom 5 r. 2009, str. 189-196 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Ciżewska
1189. Religijność "solidarności" okiem socjologa
TEOLOGIA POLITYCZNA Tom 5 r. 2009, str. 189-196 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
1190. Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej
w: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Pod red. F. Kozaczuka, str. 383-401, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1191. Religijność konwertytów nowych ruchów religijnych
w: Socjologia życia religijnego w Polsce. Pod red. S. Zaręby, str. 339-354, Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1192. Religijność polska na wsi i w mieście
w: Socjologia życia religijnego w Polsce. Pod red. S. Zaręby, str. 235-252, Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1193. Resocjalizacja nieletnich w perspektywie kar i nagród. Punitywność i permisywność systemowa
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 98-104, Wydawn. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1194. Rodzina w społeczeństwie - obraz przeszłości i teraźniejszości
PEDAGOGIKA RODZINY Nr 1(4) r. 2009, str. 101-109 (Artykuł)
Anna Kwak
1195. Rola sędziów w demokratycznym państwie prawa (skrót wystąpienia). The Role of Judges in Democratic State under the Rule of Law (summary of remarks)
w: Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa. Wyzwania współczesności. Independence of the Judiciary and Legal Profession as Foundations of the Rule of Law. Contemporary Challanges. Red. Tomasz Wardyński, Magdalena Niziołek, str. 79-81, LexisNexis sp. z o.o., r. 2009 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1196. Rozmowy z D. Batorskim "Gadu-Gadu i sieci społeczne"
w: Po co nam socjologia?, str. 33-36, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja na Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kukołowicz
1197. Rzeczywistość życia rodziennego w dobie globalizacji
w: Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, str. 409-425, Wydawnictwo \uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2009 (Artykuł)
Anna Kwak
1198. Samopoczucie uczniów w polskiej szkole - rejestracja problemów
w: Sprijanja zdorowju ditiej ta molodi: Teoretiko-metodiczi aspkti, str. 63-72, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1199. Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna
TRIO, r. 2009 (Książka)
Adriana Bartnik
1200. Sędziowie rodzinni o sobie - autodefiniowanie roli społecznej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 8(483) r. 2009, str. 27-33 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
1201. Skazani recydywiści w okresie transformacji w świetle danych statystycznych
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 739-761 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1202. Skąd taka obojetność? Refleksje o stosunkach polsko-żydowskich w latach okupacji i w okresie powojennym (Aleksandra Namysło, Postawy mieszkańców rejencji katowickiej wobec ludności żydowskiej, w: Polasy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowskiego, Warszawa 2006; Instytut Pamięci Narodowej, Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008, Wydawnictwo W.A.B.
Nr 2(8) r. 2009, str. 423-428 (Recenzja)
Anna Konieczna
1203. Słowo w kulturze współczesnej
w: Rusfufu pisze list do gazety, str. 302-320, Wydawnictwo UKSW, r. 2009 (Artykuł)
Albert Jawłowski, Jacek Wasilewski
1204. Socio-cultural transformation and drug dependence in youth
TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES Tom 7(3) r. 2009, str. 21-29 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1205. Socjologia na rozdrożu  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Nr 5 r. 2009, str. 21-21 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1206. Społeczne i pedagogiczne skutki migracji poakcesyjnych
w: Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Red. J. Nikitorowicz i D. Mojsiejuk, str. 200-212, Wydawn. Trans Humana, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
1207. Społeczne role sędziów rodzinnych  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Magdalena Arczewska
1208. Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie
TRIO, r. 2009 (Książka)
Anna Krajewska
1209. Spółdzielnie mieszkaniowe: pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Arkadiusz Peisert
1210. Sprawozdanie z konferencji "Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych"
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(8) r. 2009, str. 443-448 (Sprawozdanie)
Henryk Klawe, Weronika Pawilno-Pacewicz
1211. Sprawozdanie z konferencji europejskiego towarzystwa kryminologicznego. 9-12 września 2009 r. - Ljubljana (słowenia)  [ LINK ]
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO Tom 18 r. 2009, str. 16-36 (Sprawozdanie)
Konrad Buczkowski, Beata Gruszczyńska, Paulina Wiktorska
1212. Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych
w: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Pod red. F. Kozaczuka, str. 71-78, Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Korwin-Szymanowska, Grzegorz Korwin-Szymanowski
1213. Strategiczne programowanie rozwoju
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, r. 2009 (Książka)
Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)
1214. Sumienie jako instancja moralna
SOCJOLOGIA RELIGII Tom 8 r. 2009, str. 115-128 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
1215. Sylwetki społeczne nieletnich - późniejszych dorosłych sprawców przestępstw
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 409-417 (Artykuł)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
1216. Systemowe postepowanie z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie i naruszającą prawo
w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Pod red. Barbary Kałdon, Jerzego Kahlana i Anny Fidelus, str. 15-31, Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1217. Szczególne spotkanie w szczególnym miejscu
TRZECI SEKTOR Tom 16 r. 2009, str. 102-107 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
1218. Szczęście i radość życia dzieci i młodzieży
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 6 r. 2009, str. 11-19 (Artykuł)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1219. Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury
w: Siciński i socjologia - style życia - społeczeństwo obywatelskie - studia nad przyszłością, str. 148-159, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Barbara Fatyga
1220. Ścieżki emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce
TRIO, r. 2009 (Książka)
Jacek Kurczewski
1221. Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Książka)
Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak
1222. Świat wartości młodzieży w spotkaniu ze standardami formacji seminaryjnej
w: Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy. Red. E. Okońska i K. Stachowicz, str. 277-296, UAM Wydział Teologiczny, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1223. Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Magdalena Dudkiewicz
1224. Teoriopoznawcze przesłanki fenomenologicznych nastawień badawczych w badaniach logicznych Edmunda Husserla
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 139-158, Wydawn.IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1225. Terapia pedagogiczna a oddziaływanie penitencjarne - wybrane problemy
w: Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty - praktyki - studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Red. Z. Jasiński i D. Widelak., str. 127-146, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1226. Terapia w resocjalizacji - ujęcie praktyczne
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Książka)
Andrzej Rejzner (Redaktor), Paweł Szczepaniak (Redaktor)
1227. Terapia w resocjalizacji - ujęcie teoretyczne
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2009 (Książka)
Andrzej Rejzner (Redaktor), Paweł Szczepaniak (Redaktor)
1228. The paradox of politics revisited
POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK Tom XXXVIII r. 2009, str. 73-89 (Artykuł)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
1229. The Spoiled Drama of Emancipation. Conflicting Narratives
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 4(168) r. 2009, str. 539-554 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1230. Tok postępowania celowościowego w rozwiązywaniu problemów społecznych i jego zastosowanie na przykładzie profilaktyki narkomanii w środowisku lokalnym
w: Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, str. 105-119, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
1231. Tolerancja a odmienni kulturowo
w: O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, str. 185-226, Wydawnictwo TRIO, r. 2009 (Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
1232. Tolerancja w teorii i praktyce liberalizmu
w: O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, str. 42-53, Wydawnictwo TRIO, r. 2009 (Artykuł)
Marcin Król
1233. Tożsamośc religijna a etyka niezależna - społeczny wymiar dyskursu
w: Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, str. 119-135, Difin SA, r. 2009 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1234. Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków
Wydawn. Difin, r. 2009 (Książka)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor)
1235. Tożsamość religijna a etyka niezależna - społeczny wymiar dyskursu
w: Tożsamość religijna w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, str. 119-135, Difin S.A., r. 2009 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1236. Tradycja w nowoczesnych kontekstach
w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, str. 9-20, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2009 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, Dorota Rancew-Sikora
1237. Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca
w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 59-79, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Marek Rymsza
1238. Unia Europejska jako wyzwanie dla urzędów i kard administracji publicznej
w: Wyciskanie Brukselki? O europpeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, str. 53-90, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz, Joanna Śmigielska
1239. Unia Europejska w opiniach urzędników państwowych
w: Wyciskanie Brukselki? O europpeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, str. 27-51, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
1240. Universitatis scholarum et magistrorum. Uniwersytety między tradycją i wartościami a sprawnością i efektywnością
ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA Nr 2-3 r. 2009, str. 627-632 (Artykuł)
Władysław Misiak (Autor komentarza)
1241. Uwarunkowania skutecznej realizacji polityki integracyjnej wobec osób niepełnosprawnych  [ LINK ]
ANALIZY I OPINIE Nr 100 r. 2009, str. 1-9 (Inne)
Ewa Giermanowska
1242. Warszawska szkoła pedagogiki resocjalizacyjnej - historia i współczesność
w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Pod red. Barbary Kałdon, Jerzego Kahlana i Anny Fidelus, str. 211-230, Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1243. Wielokulturowość: ponowoczesnym nacjonalizmem?
w: Integralnokulturowe badania kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne. Pod red. J. Królikowskiej, str. 152-161, Wydaw. UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1244. Wojciech Pawlik, Grzez. Studium z socjologii moralności (Sin. A Study in Sociology of Morale
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(7) r. 2009, str. 299-306 (Recenzja)
Jacek Kurczewski
1245. Wprowadzenie. Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych
w: Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, str. 9-22, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Barbara Gąciarz, Paulina Sobiesiak
1246. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej
w: Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, str. 244-256, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Balcerzak-Kalata, Piotr RAŹNIEWSKI
1247. Współczesna myśl teatralna i dekonstrukcja
NOWE KSIĄŻKI Nr 9 r. 2009, str. 38-38 (Recenzja)
Paweł Dybel
1248. Współczesne skrypty bycia razem. Zamierzony i realizowany projekt scenariuszy ról małżeńskich
ROCZNIKI SOCJOLOGII RODZINY Tom XIX r. 2009, str. 71-90 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1249. Współpraca regionalna
w: Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, str. 212-229, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Borawska, Piotr RAŹNIEWSKI
1250. Wstęp
w: Kara w nauce i kulturze. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 17-26, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Inne)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor przedmowy)
1251. Wstęp
w: Integralnokulturowe badanie konfliktu kulturowego. Pod red. Jadwigi Królikowskiej, str. 7-17, Wydawn. UW, r. 2009 (Inne)
Jadwiga Królikowska (Autor przedmowy)
1252. Wstyd w ponowoczesności
w: Emocje a kultura i zycie codzienne, str. 253-272, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Joanna Górska
1253. Wstyd w ponowoczesności. Empiryczna analiza współczesnego wymiaru wstydu
SOCJOLOGIA RELIGII Tom 8 r. 2009, str. 129-154 (Artykuł)
Joanna Górska
1254. Wychowanie do służby
w: Wychowanie chrześcijańskie metrodą harcerską. Red. A. Petkowicz, str. 39-46, Wydawn. KUL, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1255. Wzory szkolenia personelu więziennego - refleksje związane z 90 rocznicą polskiego więziennictwa
w: Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Red. M. Kalina, P. Łapiński, R. Poklek, K. Jędrzejak, str. 67-84, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1256. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje
w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 275-292, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)
Marek Rymsza, Ewa Bogacz-Wojtanowska
1257. Z Barbarą Fatyga rozmawia Tomasz Kukołowicz
w: Po co nam socjologia?, str. 148-159, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Inne)
Barbara Fatyga, Tomasz Kukołowicz
1258. Zaburzony taniec z przedmiotami. Uszkodzone nawyki cielesne w domoweju przestrzeni
w: Człowieki - miasto - region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa prof. Bohdana Jałowieckiego, str. 442-454, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2009 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1259. Zachowania proksemiczne i zatłoczenie a funkcjonowanie zamkniętych instytucji korekcyjnych
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 89-126, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1260. Zachowania proksemiczne i zatłoczenie a funkcjonowanie zamkniętych instytucji korekcyjnych
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod. red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 89-126, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1261. Zakład karny w opinii społeczeństwa - wyniki badań studentów z Kół Penitencjarnych z roku 1981
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, str. 253-276, Wydawn. IPSiR UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1262. Zamknąć drzwi, otworzyć okno. Symboliczne domykanie w psychoterapii
NIEBIESKA LINIA Nr 1 r. 2009, str. 33-34 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
1263. Zamknąć drzwi, otworzyć okno. Symboliczne domykanie w psychoterapii
NIEBIESKA LINIA Tom 1 r. 2009, str. 33-34 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
1264. Zaproszenie do socjologii emocji
w: Emocje a kultura i zycie codzienne, str. 7-16, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2009 (Artykuł)
Wojciech Pawlik, Piotr Bidner, Hanna Palska
1265. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy
TRZECI SEKTOR Nr 16 r. 2009, str. 56-62 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1266. Zarządzanie samorządowe
w: Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, str. 230-243, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Piotr RAŹNIEWSKI, Dariusz Śledź
1267. Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza opinie i doświadczenia pracodawców
Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Książka)
Ewa Giermanowska (Redaktor), Barbara Gąciarz (Redaktor)
1268. Zatrudnianie niepełnosprawnych. Opinie i oczekiwania pracodawców
ANALIZY I OPINIE Nr 99 r. 2009, str. 1-10 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1269. Zbigniew Hołda 1950-2009. Wspomnienie
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 62-63 r. 2009, str. 231-238 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1270. Zdanie odrębne [sędziego Andrzej Rzeplińskiego] do wyroku z 29.IX.2008 r. Trybunału Konstytucyjnego Sk 52/05
w: Autoryzacja wypowiedziw prawie prasowym - wyrok TK i co dalej. Materiały z konferencji. Pod red. Adama Bodnara i Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej, str. 94-107, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2009 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1271. Zewnętrzny egzamin zawodowy dla absolwentów niepełnosprawnych. Przygotowanie, organizacja i propozycje zmian
w: Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych. Pytania o model egzaminu zawodowego, str. 90-113, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1272. Zmiana przepisów dotyczących przedawnienia i warunkowego przedterminowego zwolnienia w swietle art. 4 § 1 k.k.
w: Metodologia pracy w SPP [Studenckiej Poradni Prawnej]. Red. Izabela Karśnicka, str. 287-298, C.H. Beck, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1273. Zmiany obyczajowości młodzieży a problem uzaleznienia od narkotyków
w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, str. 417-425, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humianistyczno-Ekonomicznej, r. 2009 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1274. Zmiany w przepisach prawa karnego wykonawczego po 1989 r.
w: Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1989-2009. Pod red. T. Szymanowskiego, J. Cegielskiej, J. Czołgoszewskiego, S. Lelentala i J. Pomiankiewicza, str. 33-42, Centralny Zarząd Służby Więziennej, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1275. Zmierzch człowieka kantowskiego, czyli czy możliwe jest społeczeństwo beznormatywne?
w: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, str. 25-37, ZW NOMOS, r. 2009 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1276. Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalne
w: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1. Ujęcie teoretyczne. Pod red. Andrzej Rejznera i Pawła Szczepaniaka, str. 107-121, Wydawn. Akadaemickie Żak, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1277. Związek Adwokatów Polskich oraz inne organizacje prawnicze w okręgu Izby Adwokackiej w Lublinie okresu międzywojennego
w: Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie. Red. Piotr Sendecki, str. 130-141, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1278. Zwróćcie na mnie uwagę. Perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji około rozwodowej
NIEBIESKA LINIA Nr 4 r. 2009, str. 18-21 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
1279. Zwróćcie na mnie uwagę. Perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji okołorozwodowej
NIEBIESKA LINIA Tom 4 r. 2009, str. 18-21 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
1280. [Rec.] Łukasz Ostrowski: Mowa o rasizmie. Pojęcie rasizmu we współczesnej prasie antyfaszystowskiej i skrajnie nacjonalistycznej
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Tom 3-4 r. 2009, str. 54-56 (Recenzja)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)

2008

1281. 'Reforma Sądowa'. Od miesięcznika poświęconego nowym ustawom procesowym do organu Krajowego Związku Sędziów
PALESTRA Tom 11-12 r. 2008, str. 211-217 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1282. 'Rocznik Prawniczy Wileński'. Uczone czasopismo prawnictwa kresowego
PALESTRA Tom 3-4 r. 2008, str. 131-139 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1283. 'Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny' w latach 1921-1939
PALESTRA Tom 1-2 r. 2008, str. 153-159 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1284. (De)konstrukcje seksualności i intymności w relacjach społecznych
w: Eros - Pathos - Thanatos. Świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, str. 39-56, Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, r. 2008 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1285. A Model of Community Development Work with Impoverished Rural Communities
w: Social Economy in Poland. Past and Present. M. Rymsza, T. Kaźmierczak (eds.), str. 188-205, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1286. Adwokaci polscy Ojczyźnie - Polish advocates in the service of their Homeland
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2008 (Książka)
Stanisław Mikke (Redaktor), Adam Redzik (Redaktor)
1287. Agresja - słowo wstępne
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 7-13, Wydaw. Difin, r. 2008 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
1288. Agresja dzieci i mlodzieży - wyjaśnienie socjologiczne
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 144-154, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
1289. Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka
Wydaw. Difin, r. 2008 (Książka)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Krystyna Ostrowska (Redaktor)
1290. Agresja w szkole. Uwarunkowania społeczne i kulturowe
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 103-110, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
1291. Agresywne zachowania uczniów w świetle badań porównawczych z 1997 i 2003 roku
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 14-28, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1292. Anatomia zdarzenia konfliktowego
w: Profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 35-62, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
1293. Animatorem być - z doświadczeń animatorów lokalnych
w: Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie, str. 8-24, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, r. 2008 (Inne)
Magdalena Dudkiewicz
1294. Animatorzy lokalni: zidentyfikowane role i efekty działania
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Pod red. T. Kaźmierczaka, str. 52-69, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska, Anna Olech
1295. Anna Czekanowska:Kultury Tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 331-338 (Recenzja)
Marta Trębaczewska
1296. Antypolityka jako polityka bez partii
w: Oblicza lokalności III. Ku nowym formom życia lokalnego, str. 217-237, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, r. 2008 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1297. Antypolityka jako polityka bez partii
w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, str. 217-237, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, r. 2008 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1298. Autonomia moralna - wartość epoki postautorytarnej (w świetle rozważań Stanisława Ossowskiego)
w: Wartości postawy i więzi moralne w zmieniajcym się społeczeństwie, str. 377-410, Wydawnictwo WAM, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2008 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
1299. Badanie kapitału społecznego in statu nascendi
w: Jak badać społeczeństwo obywatelskie?, str. 39-56, UAM, r. 2008 (Artykuł)
Maria Theiss, Barbara Lewenstein
1300. Bezradność polityki społecznej wobec procesów wykluczenia i marginalizacji
w: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Pod red. St. M. Kwiatkowskiego, str. 7-18, Ochotnicze Hufce Pracy, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1301. Brytyjska walka o standardy zycia publicznego
w: Administracja publiczna, str. 418-429, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2008 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1302. Brytyjska walka o standardy życia publicznego
w: Administracja publiczna, str. 418-429, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1303. Cała władza dla wyobraźni. O wyobraźni i przekraczaniu jej granic w sztukach plastycznych XX i XXI wieku
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 359-385, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1304. Ciągłość i zmiana w Warszawskiej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej
w: Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana. Pod red. M. Konopczyńskiego i B. Nowak, str. 69-96, Wydaw. Pedagogium WSPR, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1305. Co Holokaust mówi socjologom? Tożsamość jako stygmat
w: Myślenie po Zagładzie. Głos z Polski, str. 77-106, MUZA SA, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1306. Co znaczy mieszkać? Szkice antropologiczne, Grażyna Woroniecka (red.)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 363-365 (Recenzja)
Dominik Czapigo
1307. Community in Action - Reflections and Hypotheses
w: Social Economy in Poland. Past and Present. M. Rymsza, T. Kaźmierczak (eds.), str. 157-171, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1308. Czy obcy to też człowiek? Moc dyskryminacyjna i kategoryzacyjna pojęcia 'obcy' i jej pedagogiczne implikacje
w: Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej. Pod red. J. Surzykiewicza i M. Kuleszy, str. 101-109, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1309. Czy wspólnota jest kobietą? Czy kobieta jest wspólnotą? wspólnotowość w teorii nowego feminizmu.
w: Ja - Wspólnota. Wspólnota - Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego., str. 169-180, Wydawnictwo Wydziału Teologii UAM, r. 2008 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1310. Debata nad antropologią współczesności jako nową subdyscypliną
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 401-406 (Sprawozdanie)
Barbara Fatyga
1311. Dialog obywatelski i konsultacje społeczne dotyczące zmian w ustawie o VAT
w: Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, str. 119-145, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
1312. Dialog władza - organizacje pozarządowe a kształt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w: Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, str. 145-167, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Arczewska, A. Semenowicz
1313. Dialogiczny fenomen (roz)mowy
w: Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego. Pod red. D. Jankowskiej i E. Dąbrowy, str. 69-80, Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1314. Die organizationskultur deutscher und polnischer Unternehmen i der Grenzregionen
w: Flussverbindung. Polnische Sozialwissenschaflichter zu den Perpspektiven der Oderregion. Hrsg A. Michalak, J. V. Wedel, str. 88-98, Schribi Verlag, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak, Agnieszka Kołodziej-Durnaś
1315. Dimençöes contemporaneos da etnicidade. Individualismo versus colectividade
PROJEÇÕES (CURITIBA). REVISTA DE ESTUDOS POLONO-BRASILEROS Tom 2 r. 2008, str. 42-51 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1316. Dlaczego ciało? Rehabilitacja ciała i seksualności w dyskursie współczesnej filozofii i humanistyki
w: Ucieleśnienie, str. 21-32, Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii PAN, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Dybel
1317. Dobre praktyki bez barier. Ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych
OSB, r. 2008 (Książka)
Piotr RAŹNIEWSKI, Jerzy Kawa, Dariusz Śledź
1318. Dobre praktyki. Klinika art. 42 k.k.w.
Wydaw. UW, r. 2008 (Książka)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
1319. Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości
IPSiR UW; Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, r. 2008 (Książka)
Danuta Lalak (Redaktor)
1320. Dostęp do informacji publicznej. Raport z badań
w: Dostęp do informacji publicznej w Polsce. Raport z programu, str. 11-102, Transparency International Polska, r. 2008 (Inne)
Przemysław Sadura, Tomasz Kasprzak
1321. Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zwolnieniu
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MATERIAŁY Tom 59 r. 2008, str. 139-176 (Artykuł)
Teodor Bulenda, Ryszard Musidłowski
1322. Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w polsce
w: Oblicza lokalności III. Ku nowym formom zycia lokalnego, str. 295-318, Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii PAN, r. 2008 (Artykuł)
Barbara Lewenstein, M. Theiss
1323. Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce.
w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego., str. 295-318, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Theiss, Barbara Lewenstein
1324. Dyskurs jako kontekst lokalności. Przykład Warszawy
w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, str. 267-290, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1325. E. Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Książka)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor)
1326. Edukacja regionalna i antropologia kultury jako warunek dialogu międzykulturowego. Na przykładzie tradycji muzycznych we współczesnej Polsce
w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, str. 253-265, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, r. 2008 (Artykuł)
Marta Trębaczewska, Adriana Bartnik
1327. Emigracja jako doświadczenie biograficzne
w: Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Pod red. D. Lalak, str. 59-74, IPSiR UW; Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1328. Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. Tom 7 (V-Ż).
Wydaw. Akademickie Żak, r. 2008 (Książka)
Tadeusz Pilch (Redaktor)
1329. Eros i Tanatos w kulturze popularnej
w: Eros - Pathos - Thanatos. Świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, str. 21-37, Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, r. 2008 (Artykuł)
Beata Łaciak
1330. Etniczne badania w Brazylii  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Tom 2 r. 2008, str. 24-25 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1331. European judicial systems. Edition 2008 (data 2006). Efficiency and quality of justice  [ LINK ]
Council of Europe [European Commission for Efficiency of Justice CEPEJ], r. 2008 (Książka)
Fausto de Santis, Elsa Garcia-Maltras de Blas, Beata Gruszczyńska, Adis Hodzic, Jean-Paul Jean, Dražen Tripalo, Konstantin Kosorukov, Mikhail Vinogradov, Frans van der Doelen, George Stawa
1332. Ewolucja języka pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Tom 1-2 r. 2008, str. 21-24 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1333. Fenomenologiczne ustrukturyzowanie problemu agresji jako koincydencji podmiotu, aktu i przedmiotu
w: Agresja w szkole. Próby rozwiązania problemu. Pod red. A. Rejznera, str. 27-33, Wydaw. WSP TWS, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1334. Filozofia naszych czasów
NOWE KSIĄŻKI Nr 12 r. 2008, str. 11-13 (Recenzja)
Paweł Dybel
1335. Filozofia polityczna
Wydawnictwo Znak, r. 2008 (Książka)
Marcin Król
1336. Flakony perfumeryjne na przestrzeni XIX-XX wieku (do wybuchu II wojny Świtowej)
OPAKOWANIE Tom 1/2008 r. 2008, str. 36-38 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1337. Flakony perfumeryjne: II wojna Światowa - początek XXI wieku
OPAKOWANIE Tom 2/2008 r. 2008, str. 29-31 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1338. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 111-117, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1339. Funkcja czynnika psychicznego w konstrukcji czynu zabronionego i formach winy
STUDIA IURIDICA Tom 48 r. 2008, str. 219-238 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
1340. Funkcjonariusze Służby Więziennej o CPT - relacje, opinie. Raport z wizytacji
w: Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych. Pod red. W. Klausa i M. Niełacznej, str. 201-234, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Kremplewski, Maria Niełaczna
1341. Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości '07
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, r. 2008 (Książka)
Andrzej Siemaszko (Redaktor)
1342. Historia pewnego złudzenia. O wpływie kategorii zbiorowych na poczucie rzeczywistości
KWARTALNIK HISTORII ZYDOW-JEWISH HISTORY QUARTERLY Tom 227 Nr 3 r. 2008, str. 334-342 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
1343. Idee uniwersytetów a profil Collegium Varsoviense
COGITATUS Tom 5 r. 2008, str. 5-13 (Artykuł)
Władysław Misiak, Agnieszka Nowocień
1344. Ideologiczne wymiary kontroli społecznej - perspektywa krytyczna
w: Profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 63-80, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
1345. Implementacja zaleceń CPT w polskim prawie penitencjarnym. Wybrane zagadnienia
w: Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych. Pod red. W. Klausa i M. Niełacznej, str. 99-134, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
1346. Instytucjonalna pomoc młodym osobom niepełnosprawnym w drodze do zatrudnienia
w: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, str. 125-143, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2008 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1347. Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej
IPSiR UW; Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, r. 2008 (Książka)
Janusz Surzykiewicz (Redaktor), Marek Kulesza (Redaktor)
1348. Jak zostać wodzem? Słów kilka o sztuce propagandy.
w: Gra w przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę, str. 105-118, Collegium Civitas Press - Centrum Kreowania Liderów, r. 2008 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1349. Jakość relacji małżeńskich matek wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym
w: Człowiek, rodzina, kultura. Szkice psychologiczne. Pod red. H. Wrony-Polańskiej, G. Rudkowskiej, L. Wrony, str. 56-65, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Michałowska (Autor oryginału)
1350. Joanna Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 341-346 (Recenzja)
Magdalena Dudkiewicz
1351. Juvenile delinquency in six new EU member state. Crime, risky behaviour and victimization in the capital cities of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Poland and Slovenia. Majone Steketee, Marit Moll and Andreas Kapardis (eds.)
Vervey-Jonker Instituut, r. 2008 (Książka)
Jiri Burianek, Bojan Dekleva, Beata Gruszczyńska, Vaidas Kalpokas, Anna Marina
1352. Kapitał społeczny, lokalne społeczeństwo obywatelskie, aktywizacja: zachodnie koncepcje, polskie doświadczenia
w: Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, str. 109-135, IFiS PAN, PTS, r. 2008 (Artykuł)
Maria Theiss, Barbara Lewenstein
1353. Katecheza i wyzwania współczesnego świata. Głos w dyskusji panelowej
w: Między tradycją a współczesnością. I Kongres Katechetyczny. Pod red. A. Bałoniak i J. Szpeta, str. 105-109, Księgarnia św. Wojciecha, r. 2008 (Inne)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1354. Kobiety na rynku pracy. W kierunku równego traktowania
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 283-298 (Artykuł)
Małgorzata Awdziejczyk
1355. Kobiety w służbie państwa - rzecz o korpusie służby cywilnej w Polsce
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 165-182 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
1356. Kobiety w życiu publicznym i rodzinie. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań socjologicznych
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 147-164 (Artykuł)
Mariola Piszczatowska, Joanna Szczepańska
1357. Kongres Obywatelski
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 407-412 (Sprawozdanie)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1358. Konsumpcja w Polsce czasu transformacji - wzory prezentowane i realizowane
w: Co nas łączy, co nas dzieli?, str. 367-388, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, r. 2008 (Artykuł)
Beata Łaciak
1359. Kontrola zewnętrzna polskich aresztów sledczych i zakładów karnych
w: Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych. Pod red. W. Klausa i M. Niełacznej, str. 41-56, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
1360. Korporatiwnaja kultura po otnoszeniu k wyzawam mnogonationalnosti: dialog ili konfrontacja?
w: Diałog kultur- kultura diałoga. Matieriały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzieskoj konfieriencji, 1-7 sientiabra 2008, str. 186-193, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
1361. Korupcja jako problem społeczny
Wydawnictwo TRIO, r. 2008 (Książka)
Grzegorz Makowski
1362. Kościół w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie w Kościele
TRZECI SEKTOR Tom 15 r. 2008, str. 2-9 (Artykuł)
Marek Rymsza, Zbigniew Nosowski
1363. Kryzys wartości - kryzys edukacji i wychowania
w: Pedagogia Jana Pawła II z wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania. Pod red. D. Waloszek, str. 13-35, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1364. Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej
PEDAGOGIKA PRACY Nr 53 r. 2008, str. 38-45 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1365. Kultura korporacyjna a wartości rodzinne
w: Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Pod red. D. Lalak, str. 160-168, IPSiR UW; Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
1366. Kultura moralna konwertytów nowych ruchów religijnych
w: Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie. Pod red. J. Mariańskiego i L. Smyczka, str. 301-322, Wydaw. Apostolstwa Modlitwy; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1367. Kulturowo-społeczne skrypty kobiecego macierzyństwa
w: Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami socjalnymi, str. 42-63, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1368. La television polonaise pour les enfants
LE FURET Nr 57 r. 2008, str. 21-23 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Łaciak
1369. Legendy o krwi. Antropologia przesądu
Wydawnictwo W.A.B., r. 2008 (Książka)
Joanna Tokarska-Bakir
1370. Leon Peiper (1865-1942) - zapomniany wybitny uczony i adwokat
PALESTRA Tom 1-2 r. 2008, str. 177-190 (Artykuł)
Adam Redzik, Zenon Andrzejewski
1371. Lisków - A Model of Local Development
w: Social Economy in Poland. Past and Present. M. Rymsza, T. Kaźmierczak (eds.), str. 63-78, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, P. Sobiesiak
1372. Loże migracyjne w Warszawie jako przykład sieci wsparcia społecznego. Case study z ambicjami teoretycznymi
w: Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, str. 60-73, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1373. Ład społeczny wobec wyzwań demograficznych XX wieku
w: O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, str. 9-18, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Józefa Hrynkiewicz
1374. Ma Hi haSzoa Omer haSocjolog" HaZehut kaStigma
w: Chasziwa beajdan sze acharej haSzoa. Kolot mi Polin, str. 69-87, MUZA SA, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1375. Martina Bubera filozofia 'fundamentalnych słów' i fundamentalna filozofia wychowania
w: Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej. Pod red. B. Sitarskiej, R. Droby i K. Jankowskiego, str. 67-76, Wydaw. Akademii Podlaskiej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1376. materialnoprawne problemy projektu ustawy 'Prawo nieletnich' - wybrane aspekty
w: Profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 91-106, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
1377. Medialny obraz kobiet zajmujących kierownicze stanowiska
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 267-282 (Artykuł)
Beata Łaciak
1378. Miedzy parafią a szkołą - edukacja religijna w procesie przemian
w: Młodość i oświata za burtą przemian. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS. Pod red. K. Szafraniec, str. 234-260, Wydaw. Adam Marszałek; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1379. Międzynarodowa praca socjalna wobec problemów pomocy imigrantom i uchodźcom
w: Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Pod red. D. Lalak, str. 345-357, IPSiR UW; Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
1380. Migracja a psychospołeczny rozwój dzieci
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Tom 3 r. 2008, str. 47-600 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka, Beata Boćwińska-Kiluk
1381. Migracja jako zjawisko społeczne - konteksty, doświadczenia i perspektywy adaptacji imigrantów w kraju osiedlenia
w: Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej. Pod red. J. Surzykiewicza i M. Kuleszy, str. 156-167, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1382. Młodzież i nauka. Jak rozmawiać z dziewczynami i chłopcami o nauce w gimnazjum
Ośrodek Badań Młodzieży - ISNS UW, r. 2008 (Inne)
Marcin Sińczuch
1383. Młodzież o Kościele jako instytucji życia społecznego i publicznego
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 231-249, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1384. Młodzież Wszechpolska i Kościół: ureligijnienie polityki i polityzacja religijności
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 215-230 (Artykuł)
Tomasz Wrzosek
1385. Model animacji lokalnej
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Pod red. T. Kaźmierczaka, str. 229-238, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1386. Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecznym
w: Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami socjalnymi, str. 66-88, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1387. Model postępowania z nieletnimi w świetle projektu ustawy - Prawo nieletnich z lipca 2008 r. (zagadnienia materialnoprawne)
w: Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich. Pod red. T. Bojarskiego, K. Nazar-Gutowskiej, A. Nowosada, A. Michalskiej-Warias, J. Piórkowskiej-Flieger, A. Sośnickiej, M. Szwarczyka i D. Firkowskiego, str. 253-263, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
1388. Monitorowanie procesu usamodzielniania wychowanków placówek socjalizacyjnych i rodzin zastępczych
AUXILIUM SOCIALE Tom 1-2 r. 2008, str. 115-128 (Artykuł)
Marek Rymsza, Anna Kwak
1389. Moralne i polityczne uwarunkowania lustracji w Polsce
w: O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, str. 89-115, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Nina Kraśko
1390. My i oni - razem? Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajacg Grupy Wyszechradzkiej
The Sasakawa Peace Fundation, r. 2008 (Książka)
Magdalena Arczewska
1391. Nauczyć sie współpracy, nauczyć sie promocji. Subiektywny przegląd literatury poradnikowej dotyczącej relacji organizacji pozarządowych z mediami
TRZECI SEKTOR Tom 14 r. 2008, str. 126-131 (Inne)
Magdalena Dudkiewicz
1392. New social movements in combating historical ethnic stigmatization: BRASPOL in Brazil
w: CD International Conference on Social Development, Social Movements and the Marginalized, str. 47-64, Indira Gandhi National Open University (IGNOU), r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1393. Nie tylko społecznie. Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Droga do partnerstwa
Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)
1394. Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)
1395. Nieco z boku
Pruszyński i S-ka, r. 2008 (Książka)
Marcin Król
1396. Niemożliwa filozofia polityczna Huserla
RES PUBLICA NOWA Nr 193 r. 2008, str. 187-195 (Artykuł)
Paweł Dybel
1397. Nietzsche - antychryst czy filozof chrześcijański?
RES PUBLICA NOWA Nr 192 r. 2008, str. 186-194 (Artykuł)
Paweł Dybel
1398. Nobliści śląscy i śląski burmistrz. Collage jako technika narracji socjologicznej
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom LVII Nr 1 r. 2008, str. 201-223 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1399. Nota rec. książki 'Kodeks karny. Komentarz'. Red. M. Filar. Warszawa: LexisNexis 2008, 1296 s.
PALESTRA Tom 9-10 r. 2008, str. 235-236 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1400. Nowi mężczyźni? Zmieniające sie modele męskości we współczesnej Polsce, pod red. M. Fuszary
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 339-344 (Recenzja)
Henryk Klawe, Weronika Pawilno-Pacewicz
1401. Nowy feminizm - poszukiwanie esencji kobiecości
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 67-86 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1402. O granicach tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej
w: Literatura, kultura, tolerancja, str. 449-458, Universitas, r. 2008 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1403. O mimetycznym uwikłaniu badacza: przypadek Franka Hamiltona
w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, str. 41-54, Inforteditions, Instytut Historyczny UW, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Bartłomiej Walczak
1404. O naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
w: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach. Pod red. M. Pyter, str. 131-185, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1405. O niektórych dylematach i rozterkach moralnych osób ocalonych z Zagłady
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 251-267, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1406. O pojęciu teleologiczności pedagogicznej jako funkcji formowania transgresyjnych i autoafirmacyjnych kierunków aktywności
w: Edukacja bez granic - mimo granic. Pod. red. A. Czajkowskiej i D. Rondalskiej, str. 277-286, Wydaw. WSB, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1407. O pomocy, o ratowaniu Żydów i o badaniu Zagłady - z profesor Nechamą Tec rozmawia Małgorzata Melchior
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY Tom 4 r. 2008, str. 539-555 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1408. O pożytkach z alienacji czyli o aktualności oraz próbach aktualizacji pojęcia w krytycznej refleksji nad kulturą
w: Prace Katedry Socjologii Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW. T. IX. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 21-33, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
1409. O prawach człowieka raz jeszcze. Odpowiedź Profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 73-88, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1410. O przemianach religijności młodzieży - próba typologii
w: Oblicza religii i religijności, str. 135-152, Zakład Wydawniczy "NOMOS", r. 2008 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
1411. O społeczeństwie, moralności i nauce, Wojciech Pawlik, Elżbieta Zakrzewska-Manterys (red.)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 379-385 (Recenzja)
Bartłomiej Błesznowski, Helena Chmielewska-Szlajfer
1412. O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Książka)
Wojciech Pawlik (Redaktor), Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Redaktor)
1413. O więźniach niebezpiecznych w kontekście ochrony praw człowieka
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 60 r. 2008, str. 27-49 (Artykuł)
Teodor Bulenda, Ryszard Musidłowski
1414. Obecność i mamidło
w: Katalog wystawy warszawskiej, str. 1-4, Jerzy Gierałtowski, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
1415. Oblicza religii i religijności
Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2008 (Książka)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Irena Borowik (Redaktor), Jan Doktór (Redaktor)
1416. Oblicza społeczeństwa obywatelskiego (Wiesław Bokajło, Aldona-Święcka, red.: Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu)
TRZECI SEKTOR Tom 14 r. 2008, str. 126-131 (Recenzja)
Magdalena Arczewska
1417. Obowiązywanie ustawy karnej w czasie i miejscu i co do osób
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 181-186, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1418. Obraz rodziny w polskich serialach obyczajowych
w: Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka, str. 115-131, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, r. 2008 (Artykuł)
Beata Łaciak
1419. Obszczestwiennaja polityka w procesach akulturacji socjalno nieprisposobljednoj mołodiożi
w: Dialog kultur - kultura dialoga. Matieriały mieżdunarodnoj, nauczno-prakticzeskoj konfierencji, Kostroma 1-7 sientiabria 2008, str. 170-177, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
1420. Obywatelskie media, czyli jakie?
TRZECI SEKTOR Tom 14 r. 2008, str. 2-6 (Inne)
Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza
1421. Obywatelsko i kulturalnie - recenzja wybiórcza i subiektywana (Joanna Kurczewska - red. Blicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006).
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 4-5 r. 2008, str. 341-347 (Recenzja)
Magdalena Dudkiewicz
1422. Od pozytywizmu do postmodernizmu czyli kilka uwag o stawianiu Hegla z powrotem na nogach i o krytycznej refleksji nad ideologicznym wymiarem kontroli społecznej
w: Prace Katedry SNDiKS [Socjologii Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej] IPSIR UW. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 1-2, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
1423. Oddziaływania penitencjarne na więźniów w świetle wspólczesnej pedagogiki i penitencjarystyki
w: W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga jubileuszowa. Pod red. Z. Jasińskiego, A. Kurka, D. Widelaka, str. 151-188, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1424. Odmienne stany emocji sztuki współczesnej
ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE Tom 7 r. 2008, str. 163-183 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1425. Odpowiedzialność karna. Konsekwencje popełnienia czynu określonego w ustawie karnej przez nieletniego. Odpowiedzialnośc podmiotów zbiorowych
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 268-276, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1426. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze pracowniczym
w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, str. 235-243, Uniwersytet Rzeszowski, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Karamalla-Gaiballa, Michał Woźniak (Redaktor)
1427. Omówienie książki Joseph D. Serio: Investigating the Russian Mafia. Karolina Academic Press 2008
IUS NOVUM Nr 4 r. 2008, str. 167-174 (Recenzja)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1428. Organizacje pozarządowe i władza publiczna
Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)
Grzegorz Makowski (Redaktor), T. Schimanka (Redaktor)
1429. Organizacje strażnicze praw człowieka a więziennictwo w Polsce w latach 1919-2008
w: Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych. Pod red. W. Klausa i M. Niełacznej, str. 63-87, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1430. Partnerstwa lokalne: struktura, funkcjonowanie, style działania
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Pod red. T. Kaźmierczaka, str. 38-51, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1431. Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu
Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, r. 2008 (Książka)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1432. Pedagogika penitencjarna - przegląd problemów
w: profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 7-34, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1433. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne
Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1434. Pedagogika wobec przymusu i przemocy
KWARTALNIK POLICYJNY Tom 1 r. 2008, str. 14-17 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1435. Penologiczne pojęcie punitywności populistycznej
w: Profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 81-90, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1436. Piedagoiczieskije implikacji diskriminacji priedstawitielej inoj kultury
w: Dialog kultur - kultura dialoga. Matieriały mieżdunarodnoj, nauczno-prakticzeskoj konfierencji, Kostroma 1-7 sientiabria 2008, str. 113-119, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1437. Piętno upośledzenia
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 335-347, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
1438. Piotr Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 357-362 (Recenzja)
Barbara Lewenstein
1439. Podmiotowość laikatu w kontekście duszpasterskim
w: Między instytucją i wspólnotą. Udział katolików świeckich w życiu Kościoła. Założenia i rzeczywistość. Pod red. J. Baniaka, str. 25-42, Wydaw. UAM, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1440. Podróżnicy w globalnym świecie
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 39-51, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1441. Pojęcie 'zgoda' w konstrukcji zamiaru ewentualnego
STUDIA IURIDICA Tom 49 r. 2008, str. 169-181 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
1442. Polacy nad Dźwiną
w: Polija un Baltija Kultura Dialoga/Plska i kraje bałtyckie w dialogu kultur, str. 51-81, Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads "Saule", r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Kurczewski, Małgorzata Fuszara, Aneta Gawkowska, Grzegorz Makowski, Mariusz Cichomski, Aleksandra Herman, Anna Krajewska, Andrzej Mokrzyszewski
1443. Polacy wobec przestępstw i karania
Wydawn. UW, r. 2008 (Książka)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1444. Poland
w: We and the. NGO's Influence on Decision-Making Processes tn the Visegrad Group Countries, str. 51-71, The Sasakawa Peace Fundation, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
1445. Policy Based on Fear of Crime - case of Poland
w: Fear of Crime - Punitivity New Developments in Theory and Research. H. Kury (ed.), str. 371-393, Universitatsverlag Dr N. Brockmeyer, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska, Witold Klaus
1446. Polityka i karnawał, czyli nowy ruch kobiecy w Polsce
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 157-172 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1447. Polityka obywatelska - to znaczy jaka?
TRZECI SEKTOR Tom 13 r. 2008, str. 2-8 (Inne)
Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza
1448. Prace Katedry Socjologii Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW. T. IX
IPSiR UW, r. 2008 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
1449. Prawne podstawy zwalczania handlu ludźmi w Stanach Zjednoczonych
IUS NOVUM Tom 1 r. 2008, str. 24-43 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1450. Problemy społeczne w hinduskiej perspektywie badawczej
w: Profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 107-114, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1451. Procesy instytucjonalizacji w Polsce a recepcja socjologii światowej
ROCZNIK LUBUSKI Tom 34, cz. 2 r. 2008, str. 45-73 (Artykuł)
Nina Kraśko
1452. Profilaktyka i reintegracja społeczna - realizowane przez 'Program STACJA'
w: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Pod red. A. Rejznera, str. 357-364, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
1453. Profilaktyka społeczna
IPSiR UW, r. 2008 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
1454. Próba sił? Relacje trzeciego sektora z państwem w opinii liderów organizacji pozarządowych
TRZECI SEKTOR Nr 13 r. 2008, str. 26-34 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
1455. Przedmowa do wydania polskiego
w: E. Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych, str. 9-17, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
1456. Przedsiebiorczość społeczna a rozwój zaniedbanych społeczności wiejskich
w: Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, str. 159-175, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak
1457. Przedsiębiorczość społeczna a rozwój zaniedbanych społeczności wiejskich
w: Ekonomia spoleczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Pod red. A. Gizy-Poleszczuk i J. Hausnera, str. 161-175, FISE, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
1458. Przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione w społeczności lokalnej
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Pod red. T. Kaźmierczaka, str. 73-78, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1459. Przemoc i agresja w szkole
WSP TWP, r. 2008 (Książka)
Andrzej Rejzner (Redaktor)
1460. Przemoc i agresja w szkole. Wstęp
w: Przemoc i agresja w szkole. Pod red. A. Rejznera, str. 7-9, WSP TWP, r. 2008 (Inne)
Andrzej Rejzner (Autor przedmowy)
1461. Przemoc w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących
w: Prace Katedry Socjologii Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW. T. IX. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 69-96, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Krzewińska, Ilona Przybyłowska
1462. Przestępczość i agresja
w: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, str. 200-219, PWN, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kossowska, Karol Sławik, Mariusz Jędrzejko
1463. Przestępczość nieletnich w świetle statystyk
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 29-44, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1464. Przestępczość w miastach wojewódzkich
w: Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości '07. Pod red. A. Siemaszki, str. 61-75, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1465. Przestępczość w świetle danych policyjnych i wiktymizacyjnych
w: Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości '07. Pod red. A. Siemaszki, str. 77-99, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1466. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 316-324, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1467. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 349-354, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1468. Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 345-348, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1469. Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2008 (Książka)
Witold Klaus (Redaktor), Maria Niełaczna (Redaktor)
1470. Przyszłość człowieka - człowiek przyszłości
w: O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, str. 383-396, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Aldona Jawłowska-Konstanciak
1471. Pseudo. Emancypacja "stosowanych sztuk społecznych"
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 349-358, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
1472. Psychika - czyn - wina
Wydaw. UW, r. 2008 (Książka)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
1473. Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii
Fraszka Edukacyjna sp. z o.o., r. 2008 (Książka)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1474. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. V
REMEDIUM Nr 2 (180) r. 2008, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1475. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. VI
REMEDIUM Nr 5 (183) r. 2008, str. 28-29 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1476. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. VII
REMEDIUM Nr 7-8 (185) r. 2008, str. 62-63 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1477. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. VIII
REMEDIUM Nr 9 (187) r. 2008, str. 30-32 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1478. Publikacje periodyczne wydziałów prawniczych uniwersytetów niepaństwowych
PALESTRA Tom 7-8 r. 2008, str. 164-169 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1479. Reakcja formalna na czyny zabronione nieletnich
w: Reforma prawa karnego - propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Pod red. J. Jakubowskiej-Hary, C. Nowak, J. Skupińskiego, str. 516-553, Wydaw. Scholar, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska, Dobrochna Wójcik
1480. Reakcje na stygmat. Impresje wokół badań nad polskimi Żydami
PRZEGLĄD POWSZECHNY Tom 1047 Nr 11 r. 2008, str. 64-76 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1481. Recenzja książki Anny Kiersztyn 'Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością'. Warszawa, Wydaw. UW 2008
POLITYKA SPOLECZNA Tom 9 r. 2008, str. 25-25 (Recenzja)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1482. Recenzja książki Ewy Wysockiej 'Diagnoza w resocjalizacji' PWN, 2008
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Tom 3-4 r. 2008, str. 777-778 (Recenzja)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1483. Recenzja książki Marcina Nurowskiego 'Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego'. Warszawa 2005, 208 s.
NIEPODLEGŁOŚĆ. CZASOPISMO POŚWIĘCONE NAJNOWSZYM DZIEJOM POLSKIM Tom LVIII r. 2008, str. 319-327 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1484. Recenzja książki Social Work as a Profession: A Comparative Cross-National Perspective. I. Weiss, P. Welburne (eds.). Birmingham: Brtish Association of Social Work, Venture Press 2007
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 4 r. 2008, str. 483-485 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
1485. Recenzja książki Social Work in Europe. Educating for Change. K. Lyons, S. Lawrence (eds.). Birmingham: British Association of Social Work, Venture Press 2006
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 3 r. 2008, str. 483-485 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
1486. Recenzja książki Stanisław Milewskiego 'Intymne życie niegdysiejszej Warszawy'. Warszawa: Iskry 2008
PALESTRA Tom 9-10 r. 2008, str. 231-234 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1487. Relacje między kobiecymi organizacjami pozarządowymi a politykami w okresie akcesji do Unii Europejskiej
w: Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety, str. 145-201, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1488. Relacje międzykulturowe
IPSiR UW; Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, r. 2008 (Książka)
Jadwiga Królikowska (Redaktor)
1489. Resocjalizacja nieletnich - rozkwit i zwyrodnienie wątków
w: Postępy resocjalizacji profilaktyki społecznej. Pod red. A. Rejznera, str. 15-20, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1490. Returns to the Mythical Homeland. The Jewish Case
w: Home Coming. An Anthropology of Return Migrations, str. 211-219, Wdywanictwo NOMOS, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1491. Rodzicielstwo - przejaw społecznej współzależności
w: Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami socjalnymi, str. 7-16, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Artykuł)
Anna Kwak
1492. Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami socjalnymi
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Książka)
Anna Kwak (Redaktor)
1493. Rodzina i szkoła w systemie wychowania
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 124-137, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1494. Rodzynki w zakalcu, czyli o prezentacji kobiet w reprezentacji Narodu
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 99-124 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1495. Rola norm społecznych w procesach wykluczania i reintegracji społecznej
w: Prace Katedry Socjologii Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW. T. IX. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 143-154, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1496. Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Nr 3-4 r. 2008, str. 2345-2349 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1497. Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Nr 3-4 r. 2008, str. 18-27 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1498. Równe szanse czy bariery? Kobiety w parlamencie Polski i Macedonii
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 125-146 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1499. Ruch na rzecz demokracji - notatki organizatora Grupy Mazowieckiej
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 299-312 (Artykuł)
Nina Kraśko
1500. Ryszard Wroczyński. Biogram naukowy
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. Pod red. T. Pilcha, str. 240-242, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1501. Rytualna sztuka współczesna
w: Oblicza religii i religijności, str. 398-420, NOMOS, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1502. Sacrum - przekroczenie - zaangażowanie w sztuce Althamera, Janin, Kozyry i Żmijewskiego
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 231-248 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1503. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego, III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Piotr Gliński, Barbara Lewenstein, Andrzej Siciński (red.)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 347-356 (Recenzja)
Marek Rymsza
1504. Sądownictwo rodzinne w Polsce wymaga zmian.
MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ Nr 11(53) r. 2008, str. 109-113 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
1505. Sekty jako zagrożenie cywilizacyjne
w: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, str. 276-287, PWN, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1506. Seminarium
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 357-358 (Sprawozdanie)
Aneta Gawkowska
1507. Seminarium: Głos w europejskiej debacie na temat uwarunkowań rozwoju współczesnych społeczeństw wielokulturowych. Społeczne, kulturowe i polityczno-kryminalne uwarunkowania punitywności
w: Profilaktyka społeczna. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 115-154, IPSiR UW, r. 2008 (Sprawozdanie)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
1508. Słowo wstępne
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Tom 1 r. 2008, str. 5-6 (Inne)
Tadeusz Pilch (Autor przedmowy)
1509. Słowo wstępne
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Tom 2 r. 2008, str. 5-6 (Inne)
Tadeusz Pilch (Autor przedmowy)
1510. Słowo wstępne
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Tom 3 r. 2008, str. 5-6 (Inne)
Tadeusz Pilch (Autor przedmowy)
1511. Social Economy in Poland. Past and Present
Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)
1512. Social Economy in Poland. Past and Present
Institute of Social Affairs, r. 2008 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
1513. Social Entrepreneurship and Development of Neglected Rural Communities
w: The social Economy In Poland: Achievments, Barriers to Growth, ande Potential in Light of Research Results, str. 165-179, Fundation of Social and Economic Activites, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza
1514. Socjalizacja do troski o urodę
w: Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, str. 15-27, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, r. 2008 (Artykuł)
Beata Łaciak
1515. Socjologia jako milieu?
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 307-320, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
1516. Socjotechnika wobec nowych wyzwań
w: Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Pod red. J. Juchnowskiego i M. S. Wolańskiego, str. 111-126, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1517. Sokrates tajgi?
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 149-170, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1518. Społeczne reprezentacje warszawiaków w oczach migrantów czyli ja z krawaciarzami pić nie będę
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 133-145, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1519. Społecznośc lokalna w działaniu - refleksje i hipotezy
w: Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny, potencjał społeczny, lokalne governance. Pod red. T. Kaźmierczaka i K. Hernik, str. 171-185, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1520. Społeczność lokalna w działaniu - refleksje i hipotezy
w: Społeczność lokalna w działaniu, Kapitał społeczny, potencjał społeczny, lokalne governance. Pod. red. K. Hernik i T. Kaźmierczaka, str. 169-171, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1521. Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny, potencjał społeczny lokalne governance
Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Kamila Hernik (Redaktor)
1522. Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa
w: Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami socjalnymi, str. 17-39, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2008 (Artykuł)
Anna Kwak
1523. Stanisław Józef Sunderland (1847-1912) - siedlecki adwokat i działacz społeczny
PALESTRA Tom 5-6 r. 2008, str. 131-139 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1524. State Policy towards the Civic Sector in Poland in the Years 1989-2007
TRZECI SEKTOR r. 2008, str. 53-63 (Artykuł)
Marek Rymsza
1525. Strach w Polsce
w: Wokół "Strachu". Dyskusja o książce Jana T. Grossa, str. 168-179, Wydawnictwo Znak, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
1526. Substancje psychoaktywne - między zagrożeniem a przyzwoleniem
w: Eros - Pathos - Thanatos. Świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, str. 185-200, Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, r. 2008 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1527. Szkic o dziejach adwokatury polskiej
PALESTRA Tom 11-12 r. 2008, str. 13-21 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1528. Świat bez pustelników byłby niepełny. Pustelnictwo - zjawisko społeczne i przedmiot badań
w: Prace Katedry Socjologii Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW. T. IX. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 123-141, IPSiR UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Bożena Figiel (Autor oryginału)
1529. Świat społeczny w literaturze i czasopismach dziecięcych
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 293-305, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Beata Łaciak
1530. Tadeusz Doktór o nowych ruchach religijnych. Problemy z terminologią i definicją pojęć
w: Oblicza religii i religijności. Pod. red. I. Borowik, M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Doktóra, str. 279-289, Wydaw. Nomos, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1531. Tendencje w przemianach polskiej młodzieży
w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki. Pod red. A. Offmańskiego, str. 23-36, Wydaw. Uniwersytetu Szczecińskiego, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
1532. Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Nr 3(29) r. 2008, str. 23-46 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1533. Teoria elastyczności pracy w trzecim sektorze
w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 39-59, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1534. The City? Obraz Warszawy w oczach migrantów
w: Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, str. 151-197, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1535. The Holocaust and Polish-Jewish Relations in SociologicaL sTUDIES
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY r. 2008, str. 53-75 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1536. The OMC, Gender Policy and the Experience of Poland as a New Member State
w: Gender Citizenship and the Open Method of Coordination, str. 103-117, Ashgate, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1537. The Second Wave of the Social Economy in Poland and the Concept of Active Social Policy
w: Social Economy in Poland. Past and Present, str. 172-187, Institute of Social Affairs, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza
1538. The Social Economy and the Third Sector. Poland Compared to European Experiences
TRZECI SEKTOR r. 2008, str. 4-10 (Artykuł)
Marek Rymsza
1539. The Third Sector: Permanent or Fleeting Youth Employer?
TRZECI SEKTOR r. 2008, str. 85-93 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1540. Toward a Polish Model of Social Economy
w: Social Economy in Poland. Past and Present. M. Rymsza, T. Kaźmierczak (eds.), str. 7-25, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1541. Toward a Polish Model of Social Economy
w: Social Economy in Poland. Past and Present, str. 7-25, Institute of Social Affairs, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak
1542. Tożsamość żydowska bez jidysz
w: Jidyszland - polskie przestrzenie, str. 304-320, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1543. Transylwania: obszar kontaktów czy konfliktów?
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 287-298 (Komunikat)
Bartłomiej Błesznowski
1544. Trends in Criminal Justice System Resources 1995-2004
w: Crime and Criminal Justice Systems in Europe and North America 1995-2004. K. Aromaa and M. Heiskanen (eds.), str. 9-52, HEUNI, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska, Ineke Marshall
1545. Trudna młodzież - trudna edukacja
w: Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Pod red. A. Karpińskiej, str. 368-374, Wydaw. Uniw. Trans Humanae, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
1546. Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca - wprowadzenie
w: Nie tylko społecznie. Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Droga do partnerstwa, str. 59-80, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza
1547. Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób?
w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 141-161, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1548. Trzecia odsłona 'pisma nauce prawa poświęconego' - 'Themis Polska seria III'
PALESTRA Tom 5-6 r. 2008, str. 136-142 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1549. Trzy warszawskie 'kwartalniki' prawnicze: 'Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego', 'Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego' i 'Kwartalnik Prawa Prywatnego'
PALESTRA Tom 9-10 r. 2008, str. 177-187 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1550. U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)
Grzegorz Makowski (Redaktor)
1551. Uczniowie i rodzice. Portret własny. W kontekście zachowań agresywnych w szkole w latach 1997, 2003, 2007
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2008 (Książka)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1552. Unschuldsbesessen
w: Unbequeme Wahrheiten, str. 191-205, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
1553. Ustanawianie wiedzy o młodzieży. Metanarracje w europejskiej socjologii młodzieży
w: Młodzież i oświata za burtą przemian, str. 79-87, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2008 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
1554. Ustawowe znamiona czynu zabronionego
w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, str. 88-99, LexisNexis, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1555. Ustępstwo? Zgoda? Lubelska szansa na dialog obywatelski - przypadek lotniska w Świdniku
w: Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, str. 243-265, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
1556. Violencia contra las mujeres. Perspectiva polaca e internacional
w: Procesos de infracción de normas y de reacción a la infracción de normas: dos tradiciones criminologías. Nuevos estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez. Serrano Maíllo A., Guzmán Dálbora J. L. (editores), str. 93-125, Dykinson, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1557. W poszukiwaniu dobra wspólnego
w: Co nas łączy, co nas dzieli?, str. 63-68, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, r. 2008 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka, Mirosława Grabowska
1558. W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Pod red. T. Kaźmierczaka, str. 215-228, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1559. W stronę nowego Liskowa. Inspiracje, konteksty i cele projektu studyjno-badawczego
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Pod red. T. Kaźmierczaka, str. 15-34, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1560. Walka Polek o prawa wyborcze
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 53-72, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1561. Warunki poprawnej rozmowy ze skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności
w: M. Niełaczna: Dobre praktyki. Klinika art. 42 k.k.w., str. 44-46, Wydaw. UW, r. 2008 (Inne)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
1562. What does the Holocaust tell Sociologists? Identity as a Stigma
w: Thinking after the Holocaust. Voices from Poland, str. 77-106, MUZA SA, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1563. Wizerunek kobiet żołnierzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 313-326 (Artykuł)
Dominika Karasek
1564. Wizerunek Służby Więziennej w świetle badań naukowych. Główne kierunki eksploracji, ich wartość poznawcza oraz znaczenie dla praktyki penitencjarnej
w: W dziewięćdziesięciolecie więziennictwa polskiego. Księga jubileuszowa. Pod red. Z. Jasińskiego, A. Kurka i D. Widelaka, str. 79-116, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1565. Wolność i jej granice a prawa człowieka - spór o zasady współczesneju demokracji liberalnej
w: Wolność i władza w życiu publicznym, str. 29-40, Wydawnictwo Naukowe PAT, r. 2008 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1566. Wolność i władza według nowego feminizmu
w: Wolność i władza w życiu publicznym, str. 323-335, Wydawnictwo Naukowe PAT, r. 2008 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
1567. Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kontrkulturze
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak (Redaktor), Zofia Dworakowska (Redaktor)
1568. Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku, Ireneusz Krzemiński (red.)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 327-336 (Recenzja)
Grzegorz Makowski
1569. Wprowadzenie
w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, str. 7-13, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza
1570. Wprowadzenie
w: Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, str. 7-15, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza
1571. Wspomnienie o Joannie Wiszniewicz
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(6) r. 2008, str. 353-356 (Inne)
Małgorzata Melchior
1572. Wspomnienie o Marii Hirszowicz
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 389-400 (Inne)
Nina Kraśko
1573. Współczesne flakony perfumeryjne
OPAKOWANIE Tom 2/2008 r. 2008, str. 41-45 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1574. Współcześni nieletni sprawcy czynów karalnych - późniejsi dorośli przestępcy
w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego. Pod red. M. Andrzejewskiego, L. Kociuckiego, M. Łączkowskiej i A. Schulz, str. 643-651, TNOiK Dom Organizatora, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
1575. Współdziałanie administracji publicznej z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, r. 2008 (Książka)
Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)
1576. Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2008 (Książka)
Małgorzata Fuszara, Magdalena Grabowska, Joanna Mizielińska, Joanna Regulska
1577. Współpraca i współdziałanie szkoły z rodzicami na rzecz wychowania i nauczania dzieci i młodzieży
w: Wspierać i byc wspieranym. Cz. 2, str. 5-8, Ministerstwo Edukacji Narodowej, r. 2008 (Inne)
Krystyna Ostrowska (Autor przedmowy)
1578. Wstęp - Problem winy
w: E.E.Evans-Pritchard, Czary, wyrocznie i magia wśród Azande, str. 7-27, Państwowy Instytut Wydawniczy, r. 2008 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir, S. Szymański (Tłumacz)
1579. Wybrane aspekty przeludnienia jednostek penitencjarnych
w: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Pod red. M. Kuć, str. 115-134, Towarzystwo Naukowe KUL, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1580. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom XLVIII Nr 470 r. 2008, str. 21-26 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1581. Wychowywać czy karać? Współczesne dylematy w zakresie postępowania z nieletnimi
w: Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. Pod red. M. Lisieckiego i M. Raczkowskiej-Lipińskiej, str. 219-227, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
1582. Wykonywanie dozoru orzeczonego na wniosek skazanego - readaptacja społeczna na podstawie art. 167 k.k.w.
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MATERIAŁY Tom 59 r. 2008, str. 227-261 (Artykuł)
Teodor Bulenda, Ryszard Musidłowski
1583. Wykonywanie przez polskie władze zaleceń Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Raport z badań
w: Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych. Pod red. W. Klausa i M. Niełacznej, str. 135-200, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Witold Klaus, Maria Niełaczna
1584. Wymiary złożonej tożsamości jednostkowej. Kategorie teoretyczne na przykładzie osób słabowidzących
w: Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych, str. 25-39, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1585. Wyzwania pedagogiki społecznej na początku XXI w.
PEDAGOGIKA SPOLECZNA Tom 4 r. 2008, str. 9-32 (Artykuł)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1586. Wzajemność jako kategoria moralna
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 269-285, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
1587. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje
w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 275-292, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza, Ewa Bogacz-Wojtanowska
1588. Wzór urzędnika w ustroju demokratycznym
w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integrcji europejskiej, str. 404-418, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
1589. Xięga dla Jubilata
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 5-6, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Wojciech Pawlik, Elżbieta Zakrzewska-Manterys
1590. Yves Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych.
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 367-372 (Recenzja)
Katarzyna Szkuta
1591. Zakorzenienie organizacji non profit: relacje między rządem a sektorem non profit
w: Trzeci Sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe - wybór tekstów, str. 31-54, Stowarzyszenie Klon/Jawor, r. 2008 (Artykuł)
Marek Rymsza, Annette Zimmer, Marta Bucholc (Tłumacz)
1592. Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole
w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 80-97, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1593. Zapobieganie przestępczości nieletnich - wybrane zagadnienia
w: Reforma prawa karnego - propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Pod red. J. Jakubowskiej-Hary, C. Nowak, J. Skupińskiego, str. 571-579, Wydaw. Scholar, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kossowska (Autor oryginału)
1594. Zaufanie a współpraca obywatelska
w: O społeczeństwie moralności i nauce. Miscellanea, str. 115-133, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008 (Artykuł)
Barbara Lewenstein
1595. Zmienne w badaniach pedagogicznych
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. T. 7. Pod red. T. Pilcha, str. 934-940, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2008 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1596. Znaczenie figury "wroga obiektywnego" w języku współczesnej propagandy politycznej
w: Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, str. 241-250, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2008 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1597. Życie naukowe Tadeusza Doktóra
w: Oblicza religii i religijności. Pod. red. I. Borowik, M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Doktóra, str. 453-455, Wydaw. Nomos, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)

2007

1598. "Corruption"
w: Encyklopedia of Law & Society. American and Global Perspectives, str. 302-304, Sage Publications, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Jacek Kurczewski
1599. A Borderland in Midst of the Country - Silesian Olesno
w: Polish Borders and Borderlands in the Making, str. 163-186, IFiS Publishers, r. 2007 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1600. Agresja w sporcie jako przejaw zaburzonej socjalizacji
w: Sport a agresja, str. 219-226, Akademia Wychowanie w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
1601. Aktywność społeczna polskiej młodzieży
REMEDIUM Tom 176 Nr 9 r. 2007, str. 7-10 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
1602. Antropologiczne spojrzenie na gospodarkę. Recenzja książki: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, red. Janusz Mucha, Maria Nawojczyk, Grażyna Woroniecka
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 3 r. 2007, str. 229-231 (Recenzja)
Beata Łaciak
1603. Arteterapia - inspiracje i wartości
IPSiR UW, r. 2007 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
1604. Badania orientacji politycznej w Internecie
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 3 Nr 186 r. 2007, str. 115-143 (Artykuł)
Albert Hupa
1605. Brud a społeczeństwo. Funkcja marginalizacji kategorii z perspektywy antropologii społecznej
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom L Nr 4 r. 2007, str. 143-157 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1606. Budowanie czy niszczenie? Polityka społeczna wobec młodzieży niedostosowanej społecznie
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Nr 1 r. 2007, str. 11-20 (Artykuł)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
1607. Budowanie strategii profilaktyki a samoorganizacja
w: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, str. 105-116, IPSiR UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
1608. Budujemy nowy Lisków
Akademia Rozwoju Filantropii w Posce, r. 2007 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak, M. Dutkiewicz
1609. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego- działania na rzecz jakości kształcenia
w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych, str. 123-130, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Wójcicka, Ireneusz Białecki
1610. Changer de nom et changer d'identite: le cas des survivants de l'Holocauste qui ont survecu sous une identite d'emprunt
w: Identites en errance. Multi-identite, territorie impermanent et etre social, str. 17-28, Les Presses de l'Universite Laval, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1611. Charakterystyka okresu dojrzewania - prawidłowości i zagrożenia
w: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, str. 119-138, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, r. 2007 (Artykuł)
Jolanta Rogala-Obłękowska
1612. Cierpienie jako doświadczanie siebie i świata
w: Czego obawiają się ludzie. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 59-68, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1613. Co z tą grypserą? Obraz dzisiejszej subkultury więziennej
w: Psychospołeczne determinanty niedostosowania społeczengo ora nowatorskie prądy działań zaradczych, str. 175-183, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, r. 2007 (Artykuł)
Kamil Miszewski
1614. Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne
Wydawnictwo, r. 2007 (Książka)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor)
1615. Co znaczy mieszkać?
w: Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, str. 13-26, Wydawnictwo TRIO, r. 2007 (Inne)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
1616. Czego boją się studenci? Identyfikowanie zagrożeń za pomocą introspekcji pytaniowej
w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenie społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 136-144, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
1617. Czego obawiają się ludzie. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie
Wydaw. UW, r. 2007 (Książka)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor)
1618. Człowiek i wychowanie
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, r. 2007 (Książka)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
1619. Ćwiczenia z polityki społecznej
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2007 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Andrzej Rejzner (Redaktor)
1620. Ćwierć wieku reform: o przyczynach i kontekście przemian w zarządzaniu uniwersytami europejskimi
w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, str. 85-116, WSPiZ, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Julita Jabłecka-Prysłopska
1621. Demokracja a kultury tradycyjne w Azji Centralnej
w: Jednostka i społeczeństwo w Azji Wschodniej, str. 267-289, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2007 (Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
1622. Dobrze jest być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, str. 283-304, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1623. Doświadczenie i przyszłość w działalności pozarządowej
TRZECI SEKTOR Nr 11 r. 2007, str. 2-6 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza
1624. Doświadczenie numinotyczne a analiza tekstu:
w: Doświadczenie religijne, str. 271-301, VERBINUM, r. 2007 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1625. Doświadczenie religijne
VERBINUM, r. 2007 (Książka)
Tadeusz Doktór (Redaktor)
1626. Doświadczenie religijne w Reiki
w: Doświadczenie religijne, str. 241-258, VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, r. 2007 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1627. Dramat samotności w filmach Ingmara Bergmana w kontekście wychowania przez sztukę
w: Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja - poszukiwanie nowych rozwiązań, str. 205-240, IPSiR UW, r. 2007 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1628. Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej
w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, str. 175-189, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Marek Rymsza
1629. Dziadek i babcia, czyli dług międzypokoleniowy
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, str. 263-280, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1630. Dziecko - świadek szczególnej troski
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA r. 2007, str. 2-166 (Edycja źródeł)
Monika Sajkowska (Redaktor)
1631. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju Społecznym Polska 2007
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, r. 2007 (Książka)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka (Redaktor), Barbara Minkiewicz (Redaktor)
1632. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 6 (Su - U)
Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Książka)
Tadeusz Pilch (Redaktor)
1633. Energia odpadków
w: Mary Douglas,, str. 7-44, Państwowy Instytut Wydawniczy, r. 2007 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1634. Et(n)ologia piętna
w: Erving Goffman,, str. 7-26, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2007 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1635. Etyczne aspekty terapii i innych form pomocy
REMEDIUM Nr 12 r. 2007, str. 30-31 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1636. Filozoficzna biesiada Stawrowskiego
TEOLOGIA POLITYCZNA Tom IV r. 2007, str. 369-372 (Recenzja)
Elżbieta Ciżewska
1637. Flakony perfumeryjne. Historia najstarszych opakowań do przechowywania substancji zapachowych
OPAKOWANIE Tom 12 r. 2007, str. 18-20 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1638. Foresight and its adaptation in Central European Countries
w: The Future of European Regions, str. 389-406, Ministry of Regional Development, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Kozłowski
1639. From Marriage to Parenthood: Rethinking Parenthood In Times of Reproductive Innovation
w: Partenting after Parenting. Containing Conflict after Separation, str. 41-62, Hart Publishing, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski
1640. Fundamentalizm
w: Leksykon pedagogiki religii., str. 211-212, Verbinum, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1641. Gastronomia jako nauka - filozofia smaku, racjonalne żywienie i gastronomia molekularna
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(3) r. 2007, str. 133-156 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1642. Globalizacja. Więcej niz podręcznik. Społeczeństwo - kultura - polityka
Wydaw. Difin, r. 2007 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1643. Gra w czarnego luda
NEWSWEEK Tom 39 r. 2007, str. 36-39 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
1644. Granice empatii: projekt etnografii eidycznej Paula Stollera
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LXI Nr 1(276) r. 2007, str. 5-16 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1645. Grzech. Studium z socjologii moralności
Zakład Wydawniczy, r. 2007 (Książka)
Wojciech Pawlik
1646. Guidlines on Freedom of Peaceful Assembly. Prepared by the OSCE/ODIHR panel of experts...
OSCE/ODIHR, r. 2007 (Książka)
Nina Belyaeva, David Goldberger, Neil Jarman, Muatar Khaidarova, Serghei Ostaf, Vardan Poghosyan, Andrzej Rzepliński, Alexander Vashkevitch, Yevgeniy Zhovtis
1647. Handel dziećmi. Wybrane problemy
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, r. 2007 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Redaktor), Maryla Koss (Redaktor), Łukasz Wieczorek (Redaktor)
1648. Handel ludźmi - aspekty społeczne i prawne
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 4 (187) r. 2007, str. 31-57 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1649. Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka - wyzwania dla kryminologii
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXVIII r. 2007, str. 233-254 (Artykuł konferencyjny)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1650. Handel narządami ludzkimi - etyka, prawo i praktyka
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, r. 2007 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Redaktor), Marcin Wiśniewski (Redaktor)
1651. Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Książka)
Justyna Jasionowska (Redaktor), Joanna Koźmińska (Redaktor), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor), Jerzy Wasilewski (Redaktor), Lech Mróz (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Sławomir Sikora (Fotograf), Jacek Kurczewski (Fotograf), J Ostaszewski (Fotograf), Z Koźmiński (Fotograf), P. Walkowicz (Fotograf), Krzysztof Braun (Inny), Urszula Gmachowska (Inny), Marta Ehrenkreutz-Jasińska (Inny)
1652. Historyczne korzenie i współczesne konieczności tolerancji
w: Migracja - uchodźstwo - wielokulturowośc. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, str. 127-151, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1653. I Niemiec, i Polak: obywatel
TRZECI SEKTOR Tom 10 r. 2007, str. 2-4 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
1654. Ikona jako źródło inspiracji działań artystycznych i terapeutycznych w resocjalizacji przez sztukę
w: Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja - poszukiwanie nowych rozwiązań, str. 269-281, IPSiR UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
1655. Indywidualny i spoleczny system wartości wyznacznikiem zachowań
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 10 r. 2007, str. 3-6 (Artykuł)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1656. Informacja na temat raportu OECD: Review of Tertiary Education
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 30 r. 2007, str. 10-10 (Artykuł)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
1657. Instytucje szkolne
w: Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, str. 37-42, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
1658. Jak ochronić ucznia przed przemocą?
REMEDIUM Nr 2-3 r. 2007, str. 18-21 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1659. Jak zostać wodzem? Słów kilka o sztuce propagandy
w: Gra o przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę, str. 117-131, Centrum Kreowania Liderów - Collegium Civitas, r. 2007 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1660. Jako to jest, gdy próbujemy zajmować się duchownością na polu naukowym
NOWINY PSYCHOLOGICZNE Nr 2 r. 2007, str. 85-90 (Artykuł)
Maria Sokolik
1661. Jakość kształcenia w Collegium Varsoviensis
COGITATUS Nr 4 r. 2007, str. 5-7 (Artykuł)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1662. Janusz Mariański: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie
KERYKS Nr 1 r. 2007, str. 211-218 (Recenzja)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1663. jednostka, wspólnota i solidarność. Motywy komunitarne w polskiej myśli społeczno-politycznej
w: Spotkania z kulturą. Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę śmierci, str. 246-293, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, r. 2007 (Artykuł)
Aneta Gawkowska, Włodzimierz Wesołowski
1664. Jednostki badawczo- rozwojowe w Polsce- między zależnością od ścieżek rozwojowych a tworzeniem nowych
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 29 r. 2007, str. 113-140 (Artykuł)
Jan Kozłowski
1665. Jedwabne: History as a Fetish
w: Imaginary Neighbours. Mediating Polish-Jewish Relations after the Holocaust, str. 40-63, University of Nebrasca, r. 2007 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1666. Kalendarium zmian prawnych
TRZECI SEKTOR Nr 11 r. 2007, str. 79-89 (Artykuł)
Anna Krajewska
1667. Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny. Przegląd podejść
w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, str. 41-64, Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1668. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna
Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)
1669. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
1670. Karnoprawne problemy polityk towarzyszących swobodnemu przepływowi osób - aspekty praktyczne
w: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w Unii Europejskiej, str. 412-418, Wydaw. CH Beck, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
1671. Kategoryzacja skazanych w postępowaniu penitencjarnym
w: Więziennictwo na początku XXI wieku. III Kongres Penitencjarny, str. 91-109, IPSiR UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
1672. Kiedy badacz jest tajnym agentem
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ Tom III Nr 2 r. 2007, str. 33-62 (Artykuł)
Kamil Miszewski
1673. Kierowanie własnym rozwojem w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Zarys problemu
w: Więziennictwo na początku XXI wieku. III Kongres Penitencjarny, str. 237-258, IPSiR UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1674. Kierunki i programy kształcenia w kontekście rynku pracy
w: Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, str. 21-33, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
1675. Kilka uwag na temat języka wykładowego na Uniwersytecie Lwowskim w XIX i początkach XX wieku
ROCZNIK LWOWSKI Tom 2007 r. 2007, str. 67-76 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1676. Klimat a społeczna skuteczność szkoły
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Nr 12 r. 2007, str. 6-25 (Artykuł)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
1677. Kobiety i mężczyźni a lokalne wzory kultury politycznej
w: Lokalne wzory kultury politycznej, str. 97-117, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1678. Kobiety w polityce
Wydawnictwo, r. 2007 (Książka)
Małgorzata Fuszara
1679. Komentarz do recenzji książki 'Socjologia dobroczynności'
KULTURA I EDUKACJA Nr 3 r. 2007, str. 147-148 (Inne)
Jadwiga Królikowska (Autor komentarza)
1680. Kompensata dla ofiar przestępstw: prawo a praktyka. Raport z monitoringu działania ustawy o państwowej kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2007 (Książka)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
1681. Kompetencje
w: Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, str. 5-5, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Ireneusz Białecki
1682. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007). Z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2007 (Książka)
Adam Gałkowski
1683. Kontekst kulturowy recepcji i krytyki prawno-naturalnej myśli św. Tomasza z Akwinu
PRZEGLĄD TOMISTYCZNY Tom XIII Nr 1 r. 2007, str. 213-224 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1684. Konwersja - ciągłość czy zmiana tożsamości
w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, str. 259-270, Wydaw. NOMOS, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1685. Krótkie kary w polskim systemie prawa karnego
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 56-57 r. 2007, str. 31-54 (Artykuł)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
1686. Kryzys systemu edukacji i wychowania
w: Czego obawiaja się ludzie? Współczesne zagrożenie społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 279-292, Wydaw. UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1687. Kryzys Yanomami: implikacje epistemologiczne i etyczne
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom LI Nr 4 r. 2007, str. 3-33 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1688. Kształcenie doktorantów- podstawowe pytania
w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, str. 67-85, Wyd. WSPiZ, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
1689. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Wstęp
w: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, str. 5-22, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach, r. 2007 (Inne)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka, Janusz Mucha, Maria Nawojczyk
1690. Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce
Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach, r. 2007 (Książka)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Janusz Mucha (Redaktor), Maria Nawojczyk (Redaktor)
1691. Legendy o krwi
TEKSTY DRUGIE Nr 4 r. 2007, str. 47-72 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1692. Legitimation of Non- public Higher Education in Poland
w: Private Higher Education in Postcommunist Europe, in search of Legitimacy, str. 179-200, Palgrave Macmillan, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Julita Jabłecka-Prysłopska, S. Slantcheva, D. Levy
1693. Leonard Łukaszuk: Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów morskich. Wybrane zagdanienia prawne i polityczne. Gdynia: AMW, 2004
ROCZNIK POLITOLOGICZNY Tom 4 r. 2007, str. 227-230 (Recenzja)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
1694. Lisków: model rozwoju lokalnego
w: Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, str. 73-90, Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, P. Sobiesiak
1695. Lokalne wzory kultury politycznej
Wydawnictwo, r. 2007 (Książka)
Jacek Kurczewski (Redaktor)
1696. Losy usamodzielnionych wychowanków domów dziecka
w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, str. 147-178, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska
1697. Lustracja na Uniwersytecie Warszawskim w opiniach studentów
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(3) r. 2007, str. 257-264 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
1698. Mediacja rodzinna - ogólne założenia
w: Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, str. 17-80, Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Agata Gójska
1699. Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2007 (Książka)
Agata Gójska (Redaktor), Violetta Huryn (Redaktor)
1700. Medialne obrazy religii a globalizacja kulturowa
w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, str. 394-404, Zakład Wydawniczy NOMOS, r. 2007 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
1701. Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, str. 133-164, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Beata Łaciak
1702. Mertona etos nauki a zmiany sytuacji szkół wyższych
w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, str. 117-137, WSPiZ, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Ireneusz Białecki
1703. Mieżkulturnoje obrazowanie a zadaczi profilaktyki
w: Dialog kultur - kultura dialoga. Matieriały mieżdunarodnoj, nauczno-prakticzeskoj konfierencji, str. 272-277, Fiediralnoje Agienstwo po Obrazowaniju, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
1704. Między podręcznikiem a rozprawą naukową (Mariusz Zemło, Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2003
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(3) r. 2007, str. 189-200 (Recenzja)
Katarzyna Szkuta, Katarzyna Witkowska
1705. Między tradycją a sytuacją czyli o nas inteligentach
w: Publicystyczny komentarz socjologów. Analizy. Polemiki. Wykłady. Wybór tekstów z lat 1956-2006, str. 170-176, IFiS PAN, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Ireneusz Białecki
1706. Międzynarodowe badania nad przemocą wobec kobiet (IVAWS). Reakcja policji na zgłoszenia przemocy w Polsce
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXVIII r. 2007, str. 185-192 (Artykuł konferencyjny)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1707. Migracja - uchodźstwo - wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie
Wydaw. Żak, r. 2007 (Książka)
Danuta Lalak (Redaktor)
1708. Misja społeczna współczesnej szkoły
w: Towarzystwo Szkół Twórczych - 25 lat istnienia, str. 8-13, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1709. Mistrz, uczeń, uniwersytet
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(3) r. 2007, str. 175-188 (Artykuł)
Dominik Czapigo
1710. Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)
Ewa Giermanowska (Redaktor)
1711. Młodzież w poszukiwaniu zatrudnienia
w: Rynek Pracy, str. 97-115, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1712. Modernizacja pomocy społecznej - pomoc społeczna jako instrument rozwoju lokalnego
w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej, str. 195-208, MCPS, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1713. Monitorowanie procesu usamodzielnienia wychowanków placówek socjalizacyjnych i rodzin zastępczych
w: Pedagogika rodziny. Wybrane zagadnienia, str. 103-118, Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, r. 2007 (Artykuł)
Anna Kwak, Marek Rymsza
1714. Moralność prywatna a moralność publiczna
w: Dawna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, str. 133-158, Wydawnictwo WAM PAN, Komitet Socjologii, r. 2007 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
1715. Możliwości i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej
w: Ćwiczenia z polityki społecznej, str. 48-63, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1716. Myślenie 'integracyjne' w rehabilitacji i resocjalizacji
KWARTALNIK POLICYJNY Nr 1 r. 2007, str. 22-27 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1717. Narkotyki w kulturze dawniej i dziś
w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, str. 319-330, Wydawnictwo Elbląskiej uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, r. 2007 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1718. Nauka o nauce Marii i Stanisława Ossowskich - signum temporis nowoczesności
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(3) r. 2007, str. 71-102 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
1719. New Age
w: Leksykon pedagogiki religii, str. 448-450, Verbinum, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1720. Nieletni skazani w warunkach art. 10 § 2 k.k.
w: Nauki penalne wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, str. 507-518, Wolters Kluwer, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
1721. Nieletni sprawcy kradzieży w świetle danych statystycznych i studium indywidualnego przypadku
w: Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, str. 137-151, WSP TWP, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska, L. Wieczorek
1722. Nietypowe formy zatrudnienia - proces instytucjonalizacji zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
w: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, str. 225-267, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1723. Niewiele tego, czyli o skromnej literaturze przedmiotu
TRZECI SEKTOR Tom 10 r. 2007, str. 137-141 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
1724. Nowe ruchy religijne
w: Leksykon pedagogiki religii, str. 459-461, Verbinum, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1725. Nowe ruchy religijne w globalnej przestrzeni
w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, str. 196-210, Wydaw. NOMOS, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1726. Nowe ruchy religijne w Kościele katolickim
w: Leksykon pedagogiki religii, str. 459-461, Verbinum, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1727. Nowi mężczyźni? Zmieniające sie modele męskości we współczesnej Polsce
Wydawnictwo, r. 2007 (Książka)
Małgorzata Fuszara (Redaktor)
1728. O jaką tożsamość więzień zabiegamy?
w: Więziennictwo na początku XXI wieku. III polski Kongres Penitencjarny, str. 71-77, IPSiR UW, r. 2007 (Artykuł)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
1729. O niedemokratycznej propagandzie w demokracji
w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla demojkracji, str. 71-78, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, r. 2007 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1730. O polityce państwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego
w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, str. 7-18, Fundacja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2007 (Artykuł)
Marek Rymsza
1731. O programie działań na rzecz umiarkowanego postępu w granicach praw podstawowych
w: Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych. Materiały z Konferencji Programu Spraw Precedensowych, str. 60-67, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1732. O społeczeństwie demokratycznym i mowie ekskluzywnej
w: Odmiany dyskursu politycznego, str. 143-168, Wydawnictwo UW-M, r. 2007 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1733. Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy  [ LINK ]
Wydawnictwo Akademickie Żak, r. 2007 (Książka)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1734. Obraz polskiego domu w serialach
w: Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, str. 173-197, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Beata Łaciak
1735. Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych - przed i po transformacji
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXVIII r. 2007, str. 331-343 (Artykuł konferencyjny)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
1736. Obraz przestępczości współczesnej młodzieży
w: Nauki penalne wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, str. 447-454, Wolters Kluwer, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kossowska (Autor oryginału)
1737. Od własności państwowej przez dezorganizację nieformalną do organizacji formalnej. Studium przypadku
TRZECI SEKTOR Tom 11 r. 2007, str. 90-98 (Artykuł)
Mariusz Cichomski
1738. Ojcostwo w opinii mężczyzn - ojców małych dzieci
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się mode męskości we współczesnej Polsce, str. 167-190, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1739. Opinia Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka na temat reformy Prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej  [ LINK ]
PROKURATOR Nr 2 r. 2007, str. 35-39 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
1740. Opinia społeczna w Polsce o zmianach prawa karnego
PAŃSTWO I PRAWO Nr 5 r. 2007, str. 3-19 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1741. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA r. 2007, str. 2-188 (Edycja źródeł)
Monika Sajkowska (Redaktor)
1742. Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor)
1743. Organizator wsparcia w sytuacji kryzysu - nowa rola pracownika socjalnego
w: Ćwiczenia z polityki społecznej, str. 64-80, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, Anna Olech
1744. Osobowościowe źródła obniżonego samopoczucia u progu dorosłości
w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 152-158, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Stępień (Autor oryginału)
1745. Panel dyskusyjny nt. Modelowe ujęcie kary pozbawienia wolności w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Nr 1 r. 2007, str. 156-160 (Sprawozdanie)
Paweł Szczepaniak (Inny)
1746. Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Magdalena Dudkiewicz (Redaktor), Grzegorz Makowski (Redaktor)
1747. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji
w: Pedagogika spoleczna. Podręcznik akademicki, str. 89-110, PWN, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1748. Penologiczne podstawy probacji
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 56-57 r. 2007, str. 213-224 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1749. Pęknięta społeczność. Zarys i specyfika polityki lokalnej w dwuwyznaniowej wsi
w: Lokalne wzory kultury politycznej, str. 185-226, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Aleksandra Herman
1750. Pęknięta wspólnota. Analiza wybranych aspektów polityki lokalnej w dwuwyznaniowej wsi
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom LI(2) r. 2007, str. 137-169 (Artykuł)
Aleksandra Herman
1751. Po co nam Centralne Biuro Antykorupcyjne?
NEWSWEEK Tom 24 r. 2007, str. 26-26 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
1752. Podmiotowa i przedmiotowa polityka queer. Zarys problematyki
w: Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, str. 43-60, Arboretum Wrocław, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Kochanowski
1753. Poland
w: The Rising Role and Relevance of private Higher Education in Europe, str. 257-311, UNESCO- CEPES Bucarest, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Julita Jabłecka-Prysłopska
1754. Poliaki i Rosjanie - distancji i sbliżenia w kontiekstie mieżkulturnowo obrazowania
VESTNIK KOSTOMSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA IM. H. A. NEKRASOVA Tom 13 r. 2007, str. 197-203 (Artykuł)
Danuta Lalak, Katarzyna Rychlicka-Maraszek
1755. Polish Experiment in Szczypiorno
CRIME AND JUSTICE INTERNATIONAL Tom 23 Nr 96 r. 2007, str. 31-37 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1756. Polityczność przestępstwa  [ LINK ]
Wydaw. UW, r. 2007 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1757. Polityka jako obszar nierówności kobiet i mężczyzn w Polsce
w: Czarna księga kobiet, str. 680-690, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1758. Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989-2007
w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 23-42, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Marek Rymsza
1759. Polityka rządu wobec organizacji pozarządowych
w: Demokracja w Polsce 2005-2007, str. 303-323, Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
1760. Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw
NIEBIESKA LINIA Nr 1 r. 2007, str. 5-20 (Artykuł)
Monika Sajkowska
1761. Pomoc społeczna, praca socjalna, mikroprzedsiębiorczość
PRACA SOCJALNA Nr 3 r. 2007, str. 100-110 (Artykuł)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1762. Popaździernikowa socjologia. Akcja i reakcja: dokumenty z marca 1968 roku
w: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii, str. 284-293, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, r. 2007 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
1763. Portriet 'czużowo' w obszcziestwiennom soznanii
w: Dialog kultur - kultura dialoga. Matieriały mieżdunarodnoj, nauczno-prakticzeskoj konfierencji, str. 208-215, Fiedieralnoje Agienstwo po Obrazowaniju, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1764. Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej
IPSiR UW, r. 2007 (Książka)
Andrzej Rejzner (Redaktor)
1765. Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja - poszukiwanie nowych rozwiązań
IPSiR UW, r. 2007 (Książka)
Andrzej Rejzner (Redaktor)
1766. Praca socjalna: animacja społeczna, kapitał społeczny, networking
w: Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, str. 11-31, Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1767. Praktyczne aspekty mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych
w: Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, str. 81-180, Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Agata Gójska
1768. Prawa człowieka w działaniu. Dobre praktyki w policji
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2007 (Książka)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
1769. Prawem i lewem. Kultura prawna społeczeństwa polskiego po komunizmie
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 185(2) r. 2007, str. 33-60 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1770. Prawne regulacje współpracy międzysektorowej w działaniu: wnioski i rekomendacje
w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 239-254, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Marek Rymsza
1771. Prawo do życia w świetle art. 149 i 150 polskiego kodeksu karnego
w: Prawo do życia a jakośc życia w wielokulturowej Europie. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, str. 340-351, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1772. Problem implementacji przepisów prawa międzynarodowego dotyczących handlu dziećmi
w: Handel dziećmi. Wybrane problemy, str. 15-28, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1773. Problemy społeczne oraz ich rozwiązywanie w społecznościach lokalnych
CSSTiRL UW, r. 2007 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
1774. Proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka
REMEDIUM Tom 9(175) r. 2007, str. 1-3 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska
1775. Profilaktyka społeczna a strategie rozwiązywania problemów społecznych
w: Problemy społeczne oraz ich rozwiązywanie w społecznościach lokalnych, str. 123-131, CSSTiRL UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1776. Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - działania wobec sprawców
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA r. 2007, str. 2-200 (Edycja źródeł)
Monika Sajkowska (Redaktor)
1777. Programme Equal Opportunities. Improvement of educational opportunities for young people in rural areas
w: Children and Young People in Disadvantaged Neighborhoods. New Cohesion Strategies, str. 12-16, The Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Dominika Walczak, Marcin Sińczuch, Tomasz Kasprzak, Grzegorz Mańko
1778. Przedmowa
w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, str. 7-16, Wydaw. NOMOS, r. 2007 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
1779. Przedszkole- wstęp do kariery edukacyjnej
w: Dziecko, sukcesy i porażki, str. 246-255, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Ireneusz Białecki
1780. Przeludnienie zakładów karnych; jego następstwa i metody ograniczenia zjawiska
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Nr 1 r. 2007, str. 282-294 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1781. Przemoc jako wrodzony sposób radzenia sobie z rzeczywistością
w: Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, str. 75-86, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, r. 2007 (Artykuł)
Andrzej Mościskier
1782. Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne
Oficyna Wolters Kluwer, r. 2007 (Książka)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
1783. Przesłuchania dzieci. Ewolucja wrażliwości, wiedzy i praktyki
Fundacja Dzieci Niczyje, r. 2007 (Książka)
Monika Sajkowska (Redaktor)
1784. Przestępczość i polityka karna w krajach postkomunistycznych: spojrzenie laika
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXVIII r. 2007, str. 67-94 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Siemaszko (Autor oryginału)
1785. Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report)
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXVIII r. 2007, str. 219-226 (Artykuł konferencyjny)
Anna Kossowska (Autor oryginału)
1786. Przyjazne przesłuchanie dziecka
w: Przesłuchania dzieci. Ewolucja wrażliwości, wiedzy i praktyki, str. 3-11, Fundacja Dzieci Niczyje, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Sajkowska
1787. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. I
REMEDIUM Nr 5 (171) r. 2007, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1788. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. II
REMEDIUM Nr 6 (172) r. 2007, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1789. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. III
REMEDIUM Nr 9 (175) r. 2007, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1790. Public Relations organizacji pozarządowych - cz. IV
Nr 11 (177) r. 2007, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1791. Radni o ustawie o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 291-311, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
1792. Ramowy program integracji uchodźców
PRACA SOCJALNA Nr 4 r. 2007, str. 3-32 (Artykuł)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1793. Ramy instytucjonalne socjologii na Uniwersytecie Warszawskim 1946-1956
w: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii, str. 125-137, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, r. 2007 (Artykuł)
Nina Kraśko
1794. Reakcje na opór uczestników socjoterapii
REMEDIUM Nr 6 r. 2007, str. 28-29 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1795. Recenzja książki Stanisława Czuruka 'Lwów w cieniu Kołymy'. Warszawa: Ośrodek Karta 2007, 184 s.
ROCZNIK LWOWSKI r. 2007, str. 268-269 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
1796. Recydywa w polskim prawie karnym
w: Nauki penalne wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, str. 113-136, Wolters Kluwer, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1797. Religia i religijność w warunkach globalizacji
Wydaw. NOMOS, r. 2007 (Książka)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor)
1798. Resocjalizacja i praktyka resocjalizacyjna w ujęciu Czesława Czapówa
w: Resocjalizacja, str. 95-99, PWN, Pedagogium, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1799. Rodzina w świecie późnej nowoczesności
w: Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, str. 1-16, Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Agata Gójska
1800. Rola rodziny w życiu społecznym młodych
w: Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, str. 29-59, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Elżbieta Zakrzewska-Manterys
1801. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej
w: Aktywizacja. Partnerstwo. Partycypacja. O odpowiedzialnej polityce społecznej, str. 13-28, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, r. 2007 (Artykuł)
Marek Rymsza
1802. Rola społeczeństwa w wykonywaniu kary pzobawienia wolności - przedstawiciel skazanego (wybrane problemy teorii i praktyki)
w: Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja - poszukiwanie nowych rozwiązań, str. 153-188, IPSiR UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1803. Roman Catholics Poles and Mariavite Poles. Religions Divisions as a Source of Differentiation of Local Structure
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4(160) r. 2007, str. 445-465 (Artykuł)
Aleksandra Herman
1804. Rootedness in place, rootedness in memory as exemplified by Polish-Jewish identity
SPRAWY NARODOŚCIOWE SERIA NOWA Tom 31/2007 r. 2007, str. 71-80 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1805. Różne ujęcia definicji resocjalizacji
w: Resocjalizacja, str. 73-77, PWN, Pedagogium, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
1806. Różnica seksualna - kulturowa fikcja czy przeznaczenie?
KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA Tom 4 Nr 4 r. 2007, str. 120-124 (Artykuł)
Paweł Dybel
1807. Rynek pracy i elastyczne zatrudnienie
w: Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, str. 111-136, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1808. Ryszard Wroczyński - Żyć w ludziach i dziełach. Wydawnictwo w 20-lecie śmierci
Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, r. 2007 (Książka)
Tadeusz Pilch (Redaktor), Ewa Kozdrowicz (Redaktor)
1809. Rządy i uczestnictwo
w: Raport. Polityka równości płci. Polska 2007, str. 24-34, UNDP, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Fuszara, Sylwia Spurek
1810. Seks, płeć i polityka czyli kilka słów o przełamywaniu milczenia
SECESJA. PISMO O SZTUCE, KULTURZE I WSPÓŁCZESNOŚCI Tom 2(7) r. 2007, str. 54-56 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1811. Seksualność odrodzona: Giddensa projekt partnerskiej komunikacji uczuć
SECESJA. PISMO O SZTUCE, KULTURZE I WSPÓŁCZESNOŚCI Nr 7 r. 2007, str. 156-162 (Artykuł)
Paweł Dybel
1812. Sekty - zagrożenie realne czy medialne
w: Czego obawiaja się ludzie? Współczesne zagrożenie społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 388-400, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1813. Self-Identificatio Structure in Opole Silesia and Kashubia In Comparison with Daugavpils Poles
SOCIALO ZINATNU VESTNESIS Tom 3 Nr 2 r. 2007, str. 7-29 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1814. Self-Identification. Structure in Opole Silesia and the Kashubia: A Comparative Analysis
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 151(1) r. 2007, str. 87-104 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1815. Sex, Geschlecht und Politik oder einige Worte zum Thema ,Das Schweigen brechen
SECESJA. ZEITSCHRIFT FÜR KUNST, KULTUR UND GENWART Tom 2(7) r. 2007, str. 57-59 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1816. Sexualitaet-wieder auferstanden. Giddens Projekt einer partnerchaftilichen Gefuehlskommunikation
SECESJA. ZEITSCHRIFT FÜR KUNST, KULTUR UND GENWART Nr 7 r. 2007, str. 163-167 (Artykuł)
Paweł Dybel
1817. Social Policy and social ties
w: On Solidarity. Cultural and Political Conditions for the Reform of Social Models in Europe and the U.S., str. 88-101, Institute for Human Sciences, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Marek Rymsza
1818. Socialanaja rabota w pienitenciarnom wozdiejstwii
w: Socialnaja rabota w swietie nowych Ewropejskich Pienitenciarnych Prawił: tieoria i praktika, str. 80-97, Wołogodskij Institut Prawa i Ekonomiki, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1819. Socjologia
COGITATUS Nr 4 r. 2007, str. 41-49 (Artykuł)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1820. Sowohl Deutscher, als auch Pole
TRZECI SEKTOR Tom 10 r. 2007, str. 5-7 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
1821. Sozialkompetenz und ihre Bedeutung für die Gewaltprävention: eine Studie zur Effektivität kognitiver und behavioraler Trainingsansätze
Katholische Universität Eichtätt-Ingolstadt, r. 2007 (Książka)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
1822. Sozialpolitik und soziale Bindungen
TRANSIT. EUROPÄISCHE REVUE Nr 32 r. 2007, str. 67-83 (Artykuł)
Marek Rymsza
1823. Spersonalizowane kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie
w: Zarządzanie wartościa kapitału ludzkiego organizacji, str. 293-302, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Karamalla-Gaiballa
1824. Spiritualität und Religion: Eine untrennbare Beziehung oder ein ungleiches Paar?! Religionspsychologische Betrachtungen auf Grundlage der englischsprachigen Literatur
w: Theologie der Spiritualität – Spiritualität der Theologie(n). Eine Fächerübergreifende Grundlagenstudie, str. 209-231, Verlag Friedrich Pustet, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
1825. Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa
w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 219-229, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1826. STACJA - program streetworkerski adresowany do zbłąkanej młodzieży
w: Czego obawiają się ludzie. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 429-434, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Elżbieta Bielecka, J Winiarska, A Szewera
1827. Stan i próby rozwiązywania problemow spolecznych w wybranych społecznościach lokalnych
w: Problemy społeczne oraz ich rozwiązywanie w społecznościach lokalnych, str. 7-12, CSSTiRL UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1828. Staro-nowe terytoria pracy socjalnej: Chiny, Kuba, Rosja
PRACA SOCJALNA Nr 3 r. 2007, str. 39-58 (Artykuł)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
1829. Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych i przestępczych
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Nr 1 r. 2007, str. 105-123 (Artykuł)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor oryginału)
1830. Strach i lęk - wybrane problemy
w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 77-90, Wydaw. UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
1831. Strategies Towards Youth in Disadvantaged Neighborhood in Poland - Education
w: Children and Young People in Disadvantaged Neighorhoods - New Cohesion Strategies, str. 14-17, Deutshe Jugendinstitute, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Sińczuch, Tomasz Kasprzak, G. Mańko, D. Walczak
1832. Struktura autoidentyfikacji na Śląsku Opolskim i na Kaszubach: analiza porównawcza
w: kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, str. 305-330, Instytut Kaszubski, r. 2007 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1833. Studia techniczne- proces rekrutacyjny i oczekiwania kandydatów. Rozmowa z Bohdanem Utryską
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 30 r. 2007, str. 1-1 (Artykuł)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
1834. Styl ubierania się czynnikiem kształtowania tożsamości młodzieży
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 10 r. 2007, str. 28-32 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1835. Swoi i Obcy w perspektywie antropologiczno-społecznej
w: Migracja - uchodźstwo - wielokulturowość. Zderzenie kultur we wpółczesnym świecie, str. 89-121, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1836. System zapewniania jakości kształcenia
w: Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, str. 48-51, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
1837. Sytuacje szczególne w mediacji - techniki pracy
w: Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, str. 181-280, Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Agata Gójska
1838. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej
REMEDIUM Tom 8(174) r. 2007, str. 21-21 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1839. Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, r. 2007 (Książka)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Julita Jabłecka-Prysłopska
1840. Sztuka współczesna i nowa duchowość
NOMOS - KWARTALNIK RELIGIOZNAWCZY Tom 59-60 r. 2007, str. 73-92 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
1841. Śmierć i umieranie
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, str. 383-392, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1842. Środowisko
w: Encyklopedia Pedagogoiczna XXI wieku., str. 405-412, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
1843. Środowisko lokalne
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, str. 412-421, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1844. Technika wywiadu odstrukturyzowanego w badaniach pedagogicznycvh
RUCH PEDAGOGICZNY Tom LXXVIII Nr 5-6 r. 2007, str. 85-98 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
1845. Terapia w resocjalizacji
w: Resocjalizacja, str. 163-182, PWN, Pedagogium, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1846. Tożsamość społeczności Warszawy
w: W kręgu socjologii interpretatywnej, str. 293-305, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1847. Trajektoria
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, str. 778-780, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1848. Triumf ludzkiego rozumu czy
w: Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, str. 9-17, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o, r. 2007 (Inne)
Aldona Jawłowska-Konstanciak
1849. Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce
TRZECI SEKTOR Nr 9 r. 2007, str. 2-8 (Artykuł)
Marek Rymsza
1850. Uciekinierzy z gett po
w: Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dyskursie warszawskim, str. 321-372, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
1851. University and social inequalities: Knowledge, exclusion and expert system
w: Management issues in knowledge- based university, str. 27-40, Politechnika Gdańska, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Kochanowski
1852. Uniwersytety ludowe
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, str. 1019-1032, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2007 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
1853. Upowszechnienie nietypowych form zatrudnienia a aktywizacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych
w: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, str. 99-118, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1854. Urojenia i halucynacje o treści religijnej w schizofrenii w ujęciu psychoanalizy i psychologii analitycznej C. G. Junga
w: Doświadczenie religijne, str. 78-97, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Maria Sokolik
1855. Urzędy pracy wobec problemu bezrobocia młodzieży
ANALIZY I OPINIE Tom 2(170) r. 2007, str. 1-8 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Jerzy Bartkowski
1856. Uwagi na temat tzw. 'eksperymentu białostockiego'
w: Oddział penitencjarny. Nowa struktura organizacyjna jednostki penitencjarnej, str. 133-151, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, r. 2007 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1857. W poszukiwaniu etniczności. Ruch BRASPOL w Brazylii - współczesna interpretacja  [ LINK ]
Wydaw. UW, r. 2007 (Książka)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1858. Warszawiacy i napływowcy. Analiza współczesnego dyskursu migracyjnego w Warszawie
w: Odmiany dyskursu politycznego, str. 237-282, Instytut Nauk Politycznych UWM, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
1859. Wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA r. 2007, str. 2-208 (Edycja źródeł)
Monika Sajkowska (Redaktor)
1860. Wiedza jako władza i wiedza jako opór. Wokół koncepcji Marka Olsena, Johnana Codda i Anna- Marie O'Neill
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 29 r. 2007, str. 74-90 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
1861. Wielostopniowa paradoksalność polityki w ujęciu Ricoeura
w: Paradoksy polityki, str. 58-70, Elipsa, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
1862. Więziennictwo na początku XXI wieku. III Kongres Penitencjarny.
IPSiR UW, r. 2007 (Książka)
Teodor Bulenda (Redaktor), W Knap (Redaktor), Zbigniew Lasocik (Redaktor)
1863. Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXVIII r. 2007, str. 367-375 (Artykuł konferencyjny)
Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik
1864. Wnioski i rekomendacje
w: Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, str. 163-174, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jerzy Bartkowski
1865. Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Nr 2 r. 2007, str. 199-217 (Artykuł)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
1866. Wprowadzenie
w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenie społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 9-20, Wydaw. UW, r. 2007 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
1867. Wprowadzenie
w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 7-23, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Inne)
Magdalena Dudkiewicz, Grzegorz Makowski, Marek Rymsza
1868. Wprowadzenie
w: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, str. 11-18, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1869. Wsparcie społeczne ważnym elementem klimatu społecznego
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Nr 12 r. 2007, str. 24-28 (Artykuł)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1870. Współczesna przestępczość - uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej
w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, str. 9-19, PWN, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kossowska (Autor oryginału)
1871. Współczesny migrant: nomada czy lokalny współkreator?
MIGRACJE I SPOŁECZEŃSTWO Tom 12 r. 2007, str. 29-41 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1872. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 63-257, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Grzegorz Makowski, Tomasz Kasprzak, Marek Rymsza
1873. Wstęp
w: Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja - poszukiwanie nowych rozwiązań, str. 7-12, IPSiR UW, r. 2007 (Inne)
Andrzej Rejzner (Autor przedmowy)
1874. Wstęp
w: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, str. 7-12, IPSiR UW, r. 2007 (Inne)
Andrzej Rejzner (Autor przedmowy)
1875. Wstęp
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające sie modele męskości we współczesnej Polsce, str. 7-9, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1876. Wstęp do części I
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające sie modele męskości we współczesnej Polsce, str. 49-50, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1877. Wstęp do części II
w: Nowi mężczyźni? Zmieniające sie modele męskości we współczesnej Polsce, str. 281-282, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
1878. Wybrane aspekty przeludnienia jednostek penitencjarnych
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Tom 3-4 r. 2007, str. 39-47 (Artykuł)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
1879. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców zabójstw
w: Więziennictwo na początku XXI wieku. III Kongres Penitencjarny, str. 185-210, IPSiR UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Teodor Bulenda, Zbigniew Lasocik
1880. Wykorzystanie unikatowych technik plastycznych w resocjalizacji w środowisku otwartym
w: Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego, str. 183-193, Pedagogium, Akademia Pedagigiki Specjalnej, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
1881. Wykształcenie a sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych
w: Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edyukacja, praca, str. 57-80, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
1882. You from Jedwabne
w: Polin. Studies in Polish Jewry, str. 413-428, The Littman Library of Jewish Cicilization for The Institute for Polish-Jewish Studies and The american Association for Polish-Jewish Studies, r. 2007 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1883. Zadania polityki kryminalnej na tle występujących trudności
PAŃSTWO I PRAWO Nr 7 r. 2007, str. 131-176 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1884. Zadrutowane ze Schnapstadtu
w: Lokalne wzory kultury, str. 557-569, Wydawnictwo, r. 2007 (Artykuł)
Mariusz Cichomski
1885. Założenia badawcze
w: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, str. 63-66, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Jerzy Bartkowski
1886. Założenia badawcze
w: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, str. 165-168, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Jerzy Bartkowski, Barbara Gąciarz
1887. Założenia metodologiczne badań
w: Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, str. 15-27, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1888. Zarządzanie sobą (kierowanie) celem oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych
w: Wspierać i być wspieranym, str. 9-13, Ministerstwo Edukacji Narodowej, r. 2007 (Inne)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1889. Zarzązanie wiedzą w przedsiębiorstwie a jego potencjał ludzki
w: Systemy wspomagania organizacji, str. 363-370, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Karamalla-Gaiballa, Kamal Matouk
1890. Zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych w opiniach pracowników Powiatowych Urzędów Pracy
w: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, str. 67-97, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1891. Zaufanie i jego rola w terapii
w: W poszukiwaniu skutecznej pomocy: teksty psychologów chrześcijańskich. Red. Romuald Jaworski, str. 978-83-89625-84-7 / 121-135, Płocki Instytut Wydawniczy, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
1892. Zdrowie psychiczne dorastających - związek z zachowaniami zdrowotnymi i zmiany w czasie
w: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, str. 20-23, Wydaw. UMCS, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Stępień, B. Mroziak
1893. Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko
Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
1894. Znaczenie pracy w życiu młodzieży niepełnosprawnej
w: Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, str. 81-109, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
1895. Znaczenie więzi wielopokoleniowych
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 9 r. 2007, str. 3-11 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1896. Zrozumieć ekonomię społeczną
w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, str. 93-126, Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
1897. Związek kształcenia z praktyką
w: Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, str. 80-81, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
1898. Życie gospodarcze w mieszkaniu migracyjnym
w: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, str. 185-203, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Marcin Jewdokimow
1899. Życie obywatelskie po obu stronach Olzy
w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, str. 267-294, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, r. 2007 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Halina Rusek

2006

1900. "Walczący Islam" w Azji Centralnej
Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, r. 2006 (Książka)
Stanisław Zapaśnik
1901. A teraz opowiem wam nowy kawał o... Humor i jego rola w komunikacji społecznej
w: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, str. 197-212, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Olga Syska
1902. A Typology of New Religious Movements and Its Empirical Indicators
w: Religion, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, str. 170-180, Nomos, r. 2006 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
1903. Analiza stu skarg na naruszenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. które wpłynęly do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 01.01.2001 roku  [ LINK ]
w: Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska, str. 200-213, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Sprawozdanie)
Andrzej Kremplewski, Krzysztof Wilamowski
1904. Arteterapia
COGITATUS Nr 3 r. 2006, str. 106-114 (Artykuł)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
1905. Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda
Universitas, r. 2006 (Książka)
Michał Warchala
1906. Autorytet, wspólnota i wzrost potęgi - Robert Nisbet i amerykańska szkoła realizmu politycznego
MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD POLITYCZNY Tom 2 r. 2006, str. 215-225 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Przybylski
1907. Badania problemów społecznych 2
IPSiR UW, r. 2006 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
1908. Badanie wzrostu populacji więziennej oraz statystyki i systemu rejestracji wypadków nadzwyczajnych w zakładach i aresztach śledczych  [ LINK ]
w: Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska, str. 168-171, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Sprawozdanie)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1909. Bezpieczeństwo globalne
ROCZNIK POLITOLOGICZNY Nr 3 r. 2006, str. 251-264 (Artykuł)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
1910. Brakujący element, czyli gdzie jest miejsce radnych w systemie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych?
TRZECI SEKTOR Tom 5 r. 2006, str. 58-66 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
1911. Charakterystyka okresu dojrzewania - prawidłowości i zagrożenia
w: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, str. 72-95, Wydawnictwo PWSZ Tarnobrzeg, r. 2006 (Artykuł)
Jolanta Rogala-Obłękowska
1912. Ciało - triumfalny powrót
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom Rok L Nr 4 r. 2006, str. 169-172 (Recenzja)
Aneta Gawkowska, Anna Krajewska
1913. Cielesność umysłów. O korespondencji Marii i Stanisława Ossowskich
ETYKA Nr 38 r. 2006, str. 75-86 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
1914. Czas pracy - perspektywa matek małych dzieci
ROCZNIK PEDAGOGIKA RODZINY Tom I Nr 1 r. 2006, str. 93-104 (Artykuł)
Anna Kwak, Gillian Pascall
1915. Czy bać się więzienia?
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 195-204, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1916. Czy muszą być wykluczeni? - Refleksje pedagoga społecznego o trudnej młodzieży
w: Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, str. 177-184, Wydaw. Edukacyjne akApit, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
1917. Czy w Polsce przemija moda na narkotyki?
SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA Nr 2 r. 2006, str. 31-34 (Artykuł)
Jolanta Rogala-Obłękowska
1918. Czyn, sprawca, orzeczenie - na podstawie badań longitudinalnych recydywistów  [ LINK ]
PROKURATURA I PRAWO Nr 4 r. 2006, str. 5-23 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
1919. Dealing with Various Offence Types in Different Criminal Justice Systems - Case Examples
w: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems. The Rise of Prosecutorial Power Across Europe, str. 127-148, Springer, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Bruno Aubusson de Cavarley, Martine Blom, Teodor Bulenda, Beatrix Elsner, Beata Gruszczyńska, Jorg-Martin Jehle, Andrzej Kremplewski, Christopher Lewis, Julia Peters, Paul Smit, Piotr Sobota, Marianna Wade, Josef Zila
1920. Diagnoza środowisk rodzinnych przestępców wielokrotnych w świetle badań katamnestycznych
w: Przemoc i agresja jako problemy zdrowia publicznego., str. 393-406, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
1921. Diagnoza środowisk wychowawczych recydywistów w swietle badań longitudinalnych
w: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej mlodzieży, str. 45-69, Wydaw. WAM, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
1922. Dobro wolności czy wolność dobra (M. Nowak: Wolne osoby i dobro wspólne, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków, Znak, 1998)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 283-290 (Recenzja)
Aneta Gawkowska, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1923. Doświadczenia medytacyjne
w: Wybrane zagadnienia duchowości. Perspektywa psychologiczne, str. 67-112, Mantis, r. 2006 (Artykuł)
Maria Sokolik, Dagmara Gmitrzak, Agata Kuryło, Ewa Klepacka, Maria Owczarek
1924. Doświadczenia wyjścia z ciała
w: Wybrane zagadnienia duchowości. Perspektywa psychologiczna, str. 113-144, Mantis, r. 2006 (Artykuł)
Maria Sokolik, Dagmara Gmitrzak, Agata Kuryło, Ewa Klepacka, Maria Owczarek
1925. Drug use related problem among very young people under 15
w: Stan narkomanii w Polsce, str. 43-52, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, r. 2006 (Artykuł)
Jolanta Rogala-Obłękowska
1926. Eksces społecznej nagości
w: Praktyki cielesne, str. 113-168, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Aleksandra Herman
1927. Empiryczne modele motywacji we wczesnym okresie dorosłości
w: Człowiek w czasie i przestrzeni. Księga pamiatkowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Bernarda Hałaczka, str. 123-135, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
1928. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5
Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Książka)
Tadeusz Pilch (Redaktor)
1929. Energetyczna więź Wodnika
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 145-162 (Artykuł)
Paweł Możdżyński, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1930. Energia odpadków
RES PUBLICA NOWA Nr 3(189) r. 2006, str. 103-114 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
1931. Etos zawodowy pracowników socjalnych
Wydaw. Naukow Śląsk, r. 2006 (Książka)
Anna Olech (Autor oryginału)
1932. Etyka w administracji i biznesie - przedsiębiorczość czy legalizm?
w: Etyczne aspekty badań społecznych, str. 101-116, Wydaw. UAM, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
1933. European judicial systems. Edition 2006 (2004 data)  [ LINK ]
Council of Europe, r. 2006 (Książka)
Beata Gruszczyńska, Ana-Maria Falconi, Jean-Paul Jean, Pim Albers, Fausto De Santis, Elsa Garcia-Maltras de Blas, Hazel Genn, Mikhail Vinogradov
1934. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006  [ LINK ]
Boom Juridische Uitgevers, r. 2006 (Książka)
Beata Gruszczyńska, Marcelo Aebi, Kauko Aromaa, Bruno Aubusson de Cavarlay, Gordon Barclay, Hanns von Hofer, Vasilika Hysi, Jörg - Martin Jehle, Martin Kilias, Paul Smit, Cynthia Tavares
1935. Europeistyka
COGITATUS Nr 3 r. 2006, str. 32-47 (Artykuł)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1936. Faktyczne i ustawowe ograniczenia praw więźniów
w: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, str. 295-310, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
1937. Fieldwork jest sztuką (P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński - red.)
ASK. SPOŁECZEŃSTWO. BADANIA. METODY Nr 15 r. 2006, str. 135-141 (Recenzja)
Grażyna Fluderska
1938. Formy alternatywne w postępowaniu z nieletnimi (doświadczenia europejskie)
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 158-168, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Barbara Kowalska-Ehrlich (Autor oryginału)
1939. Formy wsparcia systemu opieki zastępczej. Komentarze i opinie
w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, str. 229-236, Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Artykuł)
Mariola Bieńko
1940. Gadka do gada
POLITYKA r. 2006, str. 92-96 (Inne)
Kamil Miszewski
1941. Gefaehrdete Kinder in Polen zu Beginn des 21.Jahrhunderts - einige Informationen ueber Massnahmen, um Kinder und Jugendlichen ein menschenwuerdiges Leben und gerechte Lebenschancen zu sichern
w: Children at risk - Kinder - und Jugendhilfe in Mittel-und Osteuropa, str. 109-127, IGFH, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1942. Globalizacja
COGITATUS Nr 3 r. 2006, str. 9-23 (Artykuł)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
1943. Gra obok gry - widowisko piłkarskie jako zjawisko generujące wspólnotę ludyczną
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 243-258 (Komunikat)
Albert Jawłowski, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1944. Gra w zielone czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 10 r. 2006, str. 21-26 (Artykuł)
Beata Hoffmann
1945. Granica wieku odpowiedzialności karnej - dwugłos
w: Zagadnienia wspólczesnej polityki kryminalnej, str. 117-128, Wydaw. STO, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik
1946. Haking nie tylko w Sieci
HAKIN9 Nr 3(16) r. 2006, str. 70-71 (Inne)
Michał Pręgowski
1947. Handel ludźmi - uwagi de lege lata i de lege ferenda
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 235-246, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1948. Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie
Ośrodek Badania Praw Człowieka. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2006 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Redaktor)
1949. Indywidualizm młodych a więź społeczna
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 127-144 (Artykuł)
Hanna Świda-Ziemba, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1950. Interdyscyplinarność - postulat teoretyczny
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 7-9 (Inne)
Aldona Jawłowska-Konstanciak, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1951. Irena Hurwic-Nowakowska
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 181 Nr 2 r. 2006, str. 13-17 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Melchior
1952. Jan Paweł II w służbie Polonii brazylijskiej
WSPÓLNOTA POLSKA Nr 4-5 r. 2006, str. 7-9 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
1953. Jeszcze raz o agresji i przemocy, ale bez przesady: refleksja w kontekście badania własnego
w: Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy - wybrane aspekty nauczania i uczenia się, str. 21-56, Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
1954. John Stuart Mill - Użyteczność religii (przekład z j. angielskiego)
RES PUBLICA NOWA Nr 4 r. 2006, str. ISSN 1230-2155 / 143-161 (Inne)
John Stuart Mill, Łukasz Sommer (Tłumacz)
1955. Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
w: Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienie, str. 258-276, Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
1956. Karnawał w cyberprzestrzeni
w: Wielka sieć, str. 211-232, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Albert Hupa
1957. Kategoria ethos w badaniach nad środowiskiem naukowym
PRINCIPIA. PISMA KONCEPCYJNE Z FILOZOFII I SOCJOLOGII TEORETYCZNEJ Tom XIV-XLVI r. 2006, str. 171-186 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
1958. Kilka refleksji na temat likwidacji tzw. czynów przepołowionych  [ LINK ]
PROKURATURA I PRAWO Nr 11 r. 2006, str. 168-171 (Artykuł)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
1959. Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo
Wydawnictwo Akademickie, r. 2006 (Książka)
Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
1960. Kontekst socjologiczny pracy kuratora sądowego
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 271-285, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor komentarza)
1961. Kreatorzy procesu usamodzielniania
w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, str. 67-115, Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Artykuł)
Anna Kwak
1962. Kryzys prawa karnego - a proces marginalizacji jednostek  [ LINK ]
PROKURATURA I PRAWO Nr 5 r. 2006, str. 5-19 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
1963. Ku dojrzałości osobowej  [ LINK ]
LASKI Nr 5-6 r. 2006, str. 95-101 (Artykuł)
Ewa Michałowska (Autor oryginału)
1964. Kulturowe kody płci
w: Praktyki cielesne, str. 169-222, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Dominika Dzido
1965. Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 105-131, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
1966. Kuratela sądowa - wychowująca czy kontrolno-represyjna?
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 77-104, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Sławomir Kępka (Autor oryginału)
1967. Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 64-76, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Porowski (Autor oryginału)
1968. Lokalność i narodowość. Badania w małym mieście śląskim
w: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, str. 3-25, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2006 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1969. Mallowanie świata. (G. Makowski: Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa, Trio, 2003)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 291-296 (Recenzja)
Bartłomiej Walczak, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1970. Mapa specjalności antropologicznych, socjologicznych i politologicznych
ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA Tom 169 Nr 3 r. 2006, str. 381-389 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
1971. Mapa zaspokajania potrzeb społecznych
PRACA SOCJALNA Nr 2 r. 2006, str. 3-31 (Artykuł)
Tomasz Kaźmierczak, Anna Olech
1972. Materiały pokonferencyjne - Wiedza o Kulturze - Subkultury  [ LINK ]
r. 2006, str. 1-14 (Artykuł konferencyjny)
Beata Hoffmann
1973. Mediacja w prawie karnym  [ LINK ]
, r. 2006 (Inne)
Maria Niełaczna, Michał Fajst
1974. Między słowami. O wieloznaczności terminologii internetowej
w: Re: internet - społeczne aspekty medium, str. 413-425, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, r. 2006 (Artykuł)
Michał Pręgowski
1975. międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich respektowania w polskim systemie penitecjarnym
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 50 r. 2006, str. 5-30 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1976. Młodzież w polityce Unii Europejskiej
REMEDIUM Tom 166 Nr 12 r. 2006, str. 1-3 (Inne)
Marcin Sińczuch
1977. Młodzież z OHP o przyszłości - wzory orientacji grupowej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 8 r. 2006, str. 12-21 (Artykuł)
Mariola Racław-Markowska, Ewa Giermanowska
1978. Model kształcenia doktorantów w praktyce - w świetle badan ankietowych
w: Model awansu naukowego w Polsce, str. 43-49, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler, F. Ziejka (Redaktor)
1979. Moralność a więź społeczna
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 49-72 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1980. Motywacja w zajęciach socjoterapeutycznych
REMEDIUM Nr 1 r. 2006, str. 30-31 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1981. Nadzór kuratora w systemie interwencji sądowej
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 131-142, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
1982. Narkomania - problem społeczny i przedmiot badań
w: Badania problemów społecznych 2, str. 7-20, IPSiR UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
1983. Nechama Tec, Resilience and Courage, Women, Men and the Holocaust
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY Tom 2 Nr 6 r. 2006, str. 495-500 (Recenzja)
Małgorzata Melchior
1984. Nexus iuris: więzi społeczne i trójkąt etyczny
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 73-88 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1985. Nieufność i solidarność
w: Jaka Polska? Czyja Polska?, str. 28-40, Wydawnictwo Fundacji im. St. Batorego, r. 2006 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
1986. Nieznośna lekkość więzi w sferze bliskich kontaktów międzyludzkich
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1 r. 2006, str. 105-126 (Artykuł)
Mariola Bieńko, Barbara Lewenstein (Redaktor)
1987. Non Govermental Organisation on the Public Scene Durring Transformation. Dynamic of Development and the Realation with Authority
w: Civil Society In the Making, str. 289-328, IFiS PAN, r. 2006 (Artykuł)
Barbara Lewenstein, Hanna Palska
1988. Nowe paradygmaty rozwoju lokalnego w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych
w: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, str. 221-246, IFiS PAN, r. 2006 (Artykuł)
Barbara Lewenstein
1989. Nowelizacja prawa karnego po 1998 r. a represyjność polityki karnej w Polsce
w: Kary długoterminowe. Polityka karne. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienie, str. 172-194, Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
1990. O granicach wolności słowa. Między demokracją a totalitaryzmem
RES PUBLICA NOWA Nr 3 r. 2006, str. 93-102 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
1991. O kapitale społecznym raz jeszcze... (Cezary Trutkowski, Sławomir Mandel,
TRZECI SEKTOR Nr 17 r. 2006, str. 128-130 (Recenzja)
Mariola Racław-Markowska
1992. O różnym rozumieniu samotności
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Nr 3 r. 2006, str. 37-58 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
1993. Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych: refleksje praktyków
MEDIATOR Tom 37 Nr 6/2006 r. 2006, str. 53-59 (Inne)
Agata Gójska, Robert Boch
1994. Obrepcja elit
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 53-68, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
1995. Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji
w: Praktyki cielesne, str. 69-111, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Beata Łaciak
1996. Oddziaływanie edukacji na przedsiębiorstwo
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/27/2006 r. 2006, str. 57-68 (Artykuł)
Elżbieta Karamalla-Gaiballa
1997. Opinia prawna typu amicus curiae w sprawie warunków przebywania osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  [ LINK ]
w: Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska, str. 138-163, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Inne)
Barbara Kawecka-Stańdo, Andrzej Rzepliński, Krzysztof Wilamowski
1998. Opinia prawna typu amicus curiae w sprawie zasadności umorzenia przez Prokuraturę Rejonową w X postepowania w sprawie o przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci Z  [ LINK ]
w: Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska, str. 226-241, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Inne)
Andrzej Rzepliński, Krzysztof Wilamowski
1999. Orientacje moralne ogółu Polaków oraz uczestników nowych ruchów religijnych
w: Sekty czy nowe ruchy religijne: wybrane zagadnienia, str. 173-188, Pazmany Tarsadalomtudomany, r. 2006 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
2000. Patriotyzm - wartość ceniona czy zaniedbana?
w: Wychowanie do patriotyzmu, str. 377-385, Duszpasterstwo Katechetyczne, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
2001. Pedagogiczne konteksty tez filozofii dialogu
CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Tom 1 r. 2006, str. 11-31 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
2002. Penologiczna tożsamość probacji
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 17-63, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
2003. Philosophy of probation - Axological Basis of the System of Equitable Sentencing
EUROCRIMINOLOGY Tom 19 r. 2006, str. 155-177 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2004. Podstawy penologii. Teoria kary  [ LINK ]
Wydaw. UW, r. 2006 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
2005. Pojęcie dokumentu na tle art. 115 Kodeksu karnego
w: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu Karnego z 1997 roku, str. 47-60, Wydaw. UMCS, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik
2006. Pojęcie kompetencji: polityka wobec edukacji i rynku pracy
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 2/28/2006 r. 2006, str. 97-107 (Artykuł)
Ireneusz Białecki
2007. Polityka społeczna a więzi społeczne. Przypadek III Rzeczypospolitej
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 197-221 (Artykuł)
Marek Rymsza, Barbara Lewenstein (Redaktor)
2008. Polska scena BDSM
w: Praktyki cielesne, str. 223-274, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Aleksandra Januszkiewicz
2009. Polska w Unii Europejskiej - dyskurs elit a dyskurs potoczny
w: Europa w polskich dyskursach, str. 163-172, Adam Marszałek, r. 2006 (Artykuł)
Michał Pręgowski, Olga Syska
2010. Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy. Kilka uwag porządkujących
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/27/2006 r. 2006, str. 83-94 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
2011. Poprawczak - ostatni bastion 'utopijnego re-socjalizmu'
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Nr 1-2 r. 2006, str. 44-46 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2012. Postawy wobec stosowania kar fizycznych wobec dzieci w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA Nr 16 r. 2006, str. 48-71 (Artykuł)
Monika Sajkowska
2013. Postępowanie wobec więźniów w Zakładzie karnym w Nysie  [ LINK ]
w: Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska, str. 37-44, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Sprawozdanie)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
2014. Praca socjalna a kapitał społeczny
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 358-362, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
2015. Praca socjalna: między upośledzeniem społecznym a obywatelskością
Wydaw. Naukowe Śląsk, r. 2006 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
2016. Praca z trudnymi zachowaniami
REMEDIUM Nr 7-8 r. 2006, str. 54-55 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2017. Praktyki cielesne
TRIO, r. 2006 (Książka)
Jacek Kurczewski (Redaktor)
2018. Praktyki cielesne
w: Praktyki cielesne, str. 15-68, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2019. Prawa człowieka skazanego na karę pozbawienia wolności w orzecznictwie ETS
w: Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienie., str. 195-217, Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Olga Sitarz (Autor oryginału)
2020. Prawa ofiar handlu ludźmi a prawa cudzoziemców
w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, str. 203-211, Ośrodek Badania Praw Człowieka. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
2021. Prawo bez autorytetu - prawo pozbawione sumienia - a wykluczenie społeczne jednostek  [ LINK ]
PROKURATURA I PRAWO Nr 5 r. 2006, str. 5-18 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2022. Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa.
Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, r. 2006 (Książka)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2023. Problem wiktymizacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 1 r. 2006, str. 3-18 (Artykuł)
Monika Sajkowska
2024. Problematyka zatrudnienia i dyskryminacji osób niepełnosprawnych w prawie polskim
w: Ułatwianie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy., str. 15-30, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
2025. Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie
Wydaw. UW, r. 2006 (Książka)
Jadwiga Królikowska (Redaktor)
2026. Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka (część I)
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 4 r. 2006, str. 15-22 (Artykuł)
Mariola Bieńko
2027. Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka (część II)
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 5 r. 2006, str. 21-30 (Artykuł)
Mariola Bieńko
2028. Profesor Zbigniew Zaborowski (1926-2006) wybitny uczony, psycholog społeczny, badacz stosunków międzyludzkich, struktury 'ja', samoświadomości oraz teorii wychowania
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Nr 3-4 r. 2006, str. 67-68 (Artykuł)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
2029. Profilaktyczno-resocjalizacyjna działalność służb społecznych w zintegrowanym systemie zapobiegania przestępczości - doświadczenia szwedzkie
w: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i niektórych krajach europejskich, str. 11-27, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2030. Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków
Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Książka)
Elżbieta Bielecka (Redaktor)
2031. Profilaktyka patologii młodzieży w oparciu o paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej a ich naturalne srodowiska rodzinne.
w: Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej - w poszukiwaniu tożsamości., str. 35-55, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2032. Przeciw-obyczaje
TRIO, r. 2006 (Książka)
Jacek Kurczewski
2033. Przedmowa
w: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, str. 5-10, Wydaw. KUL, r. 2006 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
2034. Przedmowa
w: Problemy społeczne w grze politycznej, str. 7-15, Wydaw. UW, r. 2006 (Inne)
Jadwiga Królikowska (Autor przedmowy)
2035. Przedszkole- wstęp do kariery edukacyjnej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr styczeń 06 r. 2006, str. 7-9 (Artykuł)
Ireneusz Białecki
2036. Przemiany
w: A. van Gennep, Obrzędy przejścia, str. 7-24, Państwowy Instytut Wydawniczy, r. 2006 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir, B. Biały (Tłumacz)
2037. Przemoc w różnych typach szkół niepublicznych
w: Badania problemów społecznych 2, str. 183-204, IPSiR UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Ilona Przybyłowska, Aneta Krzewińska
2038. Przestępczość nieletnich a socjalizacyjne funkcje szkoły
PROKURATURA I PRAWO Nr 7-8 r. 2006, str. 5-23 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2039. Przestępczość ujawniona w Polsce w latach 1997 i 2000-2005
PAŃSTWO I PRAWO Nr 10 r. 2006, str. 25-42 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2040. Przestępczość w Polsce na przełomie wieków
IUS ET LEX Nr 4 r. 2006, str. 231-268 (Artykuł)
Andrzej Siemaszko (Autor oryginału)
2041. Przyjaciel rodziny - o partnerstwie pracowników socjalnych i opiekunów
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 7 r. 2006, str. 7-11 (Artykuł konferencyjny)
Mariola Racław-Markowska
2042. Przymus pracy i wykorzystywanie pracowników - aspekty etyczne i prawne
w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, str. 289-301, Ośrodek Badania Praw Człowieka. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
2043. Przypomnieliśmy postać, osobowość i poglądy profesor M. Ossowskiej. Sprawozdanie z konferencji "Maria Ossowska - człowiek i uczona"
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 297-304 (Sprawozdanie)
Nina Kraśko, Barbara Lewenstein (Redaktor)
2044. Psychologia zdrowia, czyli kliniczne zainteresowania Profesora Adama Frączka
KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE Nr 15 r. 2006, str. 323-332 (Artykuł)
Ewa Stępień, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Cz. Czbała
2045. PZPR retrospektywny portret własny
TRIO, r. 2006 (Książka)
Krzysztof Dąbek
2046. Rasizm a kultura popularna
TRIO, r. 2006 (Książka)
Rafał Pankowski
2047. Recenzja książki „System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce”. Pod red. Teodora Bulendy i Ryszarda Musidłowskiego.Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2003
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 51 r. 2006, str. 191-195 (Recenzja)
Andrzej Kremplewski (Autor oryginału)
2048. Recenzja książki: J. Utrat-Milecki: Podstawy penologii. Teoria kary
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Nr 1-2 r. 2006, str. 69-70 (Recenzja)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2049. Recenzja: J. Królikowska, Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Nr 1 r. 2006, str. 105-112 (Recenzja)
Michał Porowski (Autor oryginału)
2050. Religie świata
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V, str. 228-245, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2051. Religie w Polsce
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V, str. 245-248, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2052. Religious Conversion - Continuation on Change of Identity
w: Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, str. 192-201, Nomos, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2053. Repetytorium z człowieka
w: A. Barnard, Antropologia kultury. Zarys teorii i historii, str. 9-25, Państwowy Instytut Wydawniczy, r. 2006 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir, S. Szymański (Tłumacz)
2054. Resocjalizacja
w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 268-271, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2055. Rodzinne domy terapeutyczne resocjalizacją w środowisku otwartym.
Wyd. Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, r. 2006 (Książka)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2056. Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych
w: Badania problemów społecznych 2, str. 231-240, IPSiR UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
2057. Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i ukonstytuowanie się metod resocjalizacyjnych
PRZEGLĄD POLICYJNY Nr 2 r. 2006, str. 5-31 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2058. Rywalizacja
w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 567-575, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2059. Rządzące czy rządzone? Kobiety urzędniczki służby cywilnej
SŁUŻBA CYWILNA Tom 15 r. 2006, str. 43-65 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
2060. Sekularyzacja - wróg czy sprzymierzeniec Kościoła katolickiego w Polsce
SOCJOLOGIA RELIGII Tom 4 r. 2006, str. 273-281 (Artykuł)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2061. Siły społeczne
w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, str. 751-754, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
2062. Skala Nieprzystosowania Społecznego
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 769-771, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2063. Skąd się wziął antysemityzm w Polsce
w: Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, str. 27-30, Santorski & co., r. 2006 (Inne)
Joanna Tokarska-Bakir
2064. Social Functions of "Solidarity"
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 153 r. 2006, str. 111-127 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2065. Socjologia interpretatywna a socjologia wiedzy
w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, str. 231-240, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2006 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2066. Socjologia interpretatywna a socjologia wiedzy
w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, str. 231-239, Wydawnictwo UMCS, r. 2006 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2067. Socjologia religii
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V, str. 821-826, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2068. Socjoterapia
w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 849-852, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2069. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania
w: Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, str. 49-87, Wydaw. Impuls, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2070. Sołtyski w Polsce
w: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, str. 1307-1332, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2006 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
2071. Sony, rootkit i piąta władza
HAKIN9 Nr 2(16) r. 2006, str. 64-67 (Inne)
Michał Pręgowski
2072. Społeczeństwo rodzin czy obywateli - kapitał społeczny Polaków okresu transformacji
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 163-196 (Artykuł)
Barbara Lewenstein, Barbara Lewenstein (Redaktor)
2073. Społeczeństwo się zmienia - co z tego wynika dla teorii społecznej? (M. Marody i A. Giza-Poleszczuk: Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa, "Scholar", 2004)
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 271-287 (Recenzja)
Marian Kempny, Barbara Lewenstein (Redaktor)
2074. Społeczne zadania pedagogów
w: Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, str. 65-68, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2075. Społeczny wymiar turystyki
w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, str. 13-22, Akademia Ekonomiczna, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Przecławski (Autor oryginału)
2076. Stosowanie nowych unormowań w systemie penitencjarnym po reformie prawa karnego w Polsce
w: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, str. 41-51, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2077. Strategie badawcze w pedagogice
w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 1021-1028, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Lalak, Tadeusz Pilch
2078. Struktura grupy
w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 1068-1070, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
2079. Strukturalne uczenie się
w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 1027-1074, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2080. System probacji - kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycje filozofii karania
w: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, str. 69-107, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2081. System probacji jako propozycja humanitarnego, sprawiedliwego i efektywnego karania przestępców
w: Problem niedostosowania społecznego - oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej., str. 34-62, Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2082. System probacji w Polsce - diagnoza i kierunki zmian w polityce kryminalnej
w: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, str. 53-69, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2083. System środków probacyjnych jako propozycja nowej polityki kryminalnej
w: Między kapitalizmem a socjalizmem, str. 85-145, Instytut Wydawniczy Książka i Wiedza, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2084. Systemowe rozwiązania w programach profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 142-157, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
2085. Szkody związane z narkomanią w świetle poglądów terapeutów uzależnień
w: Badania problemów społecznych 2, str. 147-182, IPSiR UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
2086. Środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej
PRZEGLĄD POLICYJNY Nr 3 r. 2006, str. 5-25 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2087. Światowe spotkanie socjologów w Durban (RPA)  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Nr 4 r. 2006, str. 10-12 (Sprawozdanie)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2088. Święta codzienność. O sakralizacji egzystencji w sztuce
RZEŹBA POLSKA Tom XII r. 2006, str. 79-81 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Możdżyński
2089. Telewizja i polityka
RES PUBLICA NOWA Nr 146/2006 r. 2006, str. 13-15 (Artykuł)
Ireneusz Białecki
2090. Tempus Fugit. Analiza metafor czasu - propozycja metodologiczna
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ Tom II Nr 1 r. 2006, str. 4-32 (Artykuł)
Barbara Fatyga, Przemysław Zieliński
2091. Teoretyczne podstawy socjologii dobroczynności
w: Problemy społeczne w grze politycznej, str. 249-265, Wydaw. UW, r. 2006 (Artykuł)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
2092. Teoria i praktyka probacji a resocjalizacja skazanych z udziałem społeczeństwa
PROKURATURA I PRAWO Nr 9 r. 2006, str. 5-32 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2093. Teoria socjologiczna o młodzieży - inna perspektywa
REMEDIUM Tom 11 Nr 165 r. 2006, str. 1-4 (Inne)
Marcin Sińczuch
2094. The Model Official under Democracy
THE POLISH YEARBOOK OF CIVIL SERVICE Tom 1/2006 r. 2006, str. 91-111 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
2095. The Prosecution Service Function within the Polish Criminal System
w: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems. The Rise of Prosecutorial Power Across Europe, str. 257-284, Springer, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda, Beata Gruszczyńska, Andrzej Kremplewski, Piotr Sobota
2096. Tożsamość socjologa, czyli meandry podwójnej hermeneutyki nauk społecznych
ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH Tom 9 Nr 1 r. 2006, str. 11-23 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2097. Travellersi - podróżnicy czy turyści?
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom 6 r. 2006, str. 9-13 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2098. Trendy przestępczości w Europie. Zagdanienia metodologiczne
w: Zagadnienia wpółczesnej polityki kryminalnej, str. 301-315, Wydaw. STO, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
2099. Trendy przestępczości w krajach Unii Europejskiej
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 49 r. 2006, str. 19-40 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
2100. Trudne zachowania uczestników socjoterapii
REMEDIUM Nr 3 r. 2006, str. 28-29 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2101. Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób - wyniki badań empirycznych
TRZECI SEKTOR Tom 4 r. 2006, str. 26-34 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
2102. Uczeń, szkoła i przestępczość dzieci i młodzieży
ZDROWIE PSYCHICZNE Nr 1 r. 2006, str. 44-61 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2103. Uniwrsytet i jego otoczenie- dwa sposoby podejścia i ich możliwe konsekwencje
w: Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, str. 15-24, Politechnika Gdańska, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Wójcicka, K. Leja (Redaktor)
2104. Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 191-195, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Kossowska (Autor oryginału)
2105. Vlepka - sztuka czy wandalizm?
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom 3 r. 2006, str. 8-13 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2106. W centrum zainteresowania: lokalność
TRZECI SEKTOR Nr 4 r. 2006, str. 128-131 (Recenzja)
Barbara Fatyga
2107. W stronę nowej koncepcji bezpieczeństwa
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 48-52, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
2108. Warsztat badawczy młodego naukowca
w: Problemy edukacji w szkole wyższej, str. 55-71, Wydaw. Impuls, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2109. Wartości akademickie a konkurencyjność współdziałania
w: Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, str. 35-43, FEP, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Wójcicka, J. Dietl (Redaktor), Z. Sapijaszka (Redaktor)
2110. Wartość zdrowia skazanych w świetle standardów międzynarodowych oraz polskiego prawa penitencjarnego
w: Promocja zdrowia we współczesnym więziennictwie, str. 11-35, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
2111. Wiedza i rozwój. Rola WRZOS w kształtowaniu polityki społecznej
WRZOS, r. 2006 (Książka)
Agnieszka Krawczyk (Redaktor), Kamila Płowiec (Redaktor), Tomasz Sobierajski (Redaktor)
2112. Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu
TRIO, r. 2006 (Książka)
Jacek Kurczewski (Redaktor)
2113. Wiktymizacja wychowanków domów dziecka - raport z badań
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA Nr 17 r. 2006, str. 95-122 (Artykuł)
Monika Sajkowska
2114. Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii
w: Wielka sieć, str. 77-209, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Michał Podgórski
2115. Wnioski i rekomendacje
w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, str. 212-228, Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Artykuł)
Anna Kwak, Mariola Bieńko, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Ewa Wideł
2116. Wolność od tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania  [ LINK ]
w: Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska., str. 14-33, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
2117. Women andt the Law in Poland: Towards Active Citizenship
w: Women and Citizenship In Central and Eastern Europe, str. 39-60, Ashgate, r. 2006 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Eleonora Zielińska
2118. Wprowadzenie: Handel ludźmi - zapobieganie, ściganie i nowe wyzwanie dla wszystkich
w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, str. 15-26, Ośrodek Badania Praw Człowieka. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2006 (Inne)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
2119. Współczesne procesy rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu i dziedziny kształcenia akademickiego
PRACA SOCJALNA Nr 3 r. 2006, str. 5-24 (Artykuł)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
2120. Współczesne stowarzyszenia migracyjne w Warszawie
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 221-242 (Komunikat)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Barbara Lewenstein (Redaktor)
2121. Współczesny nieletni sprawca czynu karalnego - doniesienie z badań
w: Zagadnienia wpółczesnej polityki kryminalnej, str. 355-358, Wydaw. STO, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
2122. Współpraca szkoły z rodzicami w procesie nauczania, wychowania i profilaktyki
w: Pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej, str. 46-54, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
2123. Wstęp  [ LINK ]
w: Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2004 r. - 31 grudnia 2005 r., str. 6-23, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, r. 2006 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor przedmowy)
2124. Wstęp
w: Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń praktyków, str. 7-14, Wydaw. Uniwersyteckie Trans-Humana, r. 2006 (Inne)
Elżbieta Bielecka (Autor przedmowy)
2125. Wstęp
w: Wybrane zagadnienia duchowości. Perspektyqwa psychologiczna, str. 9-10, Mantis, r. 2006 (Artykuł)
Maria Sokolik
2126. Wstęp. Lem, Baudrillard i Wielka Sieć
w: Wielka sieć, str. 9-22, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2127. Wybrane zagadnienia duchowości. Perspektywa psychologiczna
Wydawnictwo Mantis, r. 2006 (Książka)
Maria Sokolik (Redaktor)
2128. Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia
w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, str. 116-147, Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Artykuł)
Mariola Bieńko
2129. Wychowanek rodziny zastępczej jako odbiorca procesu usamodzielnienia
w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia i rzeczywistość, str. 148-176, Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Artykuł)
Ewa Wideł
2130. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe
w: Materiały konferencyjne z ogólnopolskiej konferncji 'Wychowywać to kochać i wymagać', str. 38-45, Wyadw. Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
2131. Wykluczenie społeczne recydywistów jako następstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania
w: Kary długoterminowe. Polityka karne. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienia, str. 86-116, Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2132. Wykorzystanie unikatowych technik plastycznych w resocjalizacji w środowisku otwartym
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej APS, Pedagogium, r. 2006 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
2133. Wymiana i teatr dobroczynności po latach
TRZECI SEKTOR Nr 5 r. 2006, str. 45-57 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2134. Wymiar sprawiedliwości w Europie. Polska na tle wybranych krajów
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, r. 2006 (Książka)
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski
2135. Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość
Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Książka)
Anna Kwak (Redaktor)
2136. Zagadka "drugiej płci". Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminiźmie.
Universitas, r. 2006 (Książka)
Paweł Dybel
2137. Zagrożenie przestępczością – mity, rzeczywistość, reakcje społeczne
w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, str. 1053-1069, Wydaw. Naukowe Scholar, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska, Anna Kossowska, Dobrochna Wójcik, Dagmara Woźniakowska, Witold Klaus
2138. Zakończenie
w: Wybrane zagadnienia duchowości. Perspektywa psychologiczna, str. 324-326, Mantis, r. 2006 (Artykuł)
Maria Sokolik
2139. Zanik doświadczenia, diagnoza antropologiczna
w: Nowoczesność i doświadczenie, str. 119-134, Universitas, r. 2006 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
2140. Zanik doświadczenia: diagnoza antropologiczna
TEKSTY DRUGIE Nr 3(99) r. 2006, str. 34-45 (Artykuł konferencyjny)
Joanna Tokarska-Bakir
2141. Zapobieganie przemocy w więzieniu
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 50 r. 2006, str. 69-92 (Artykuł)
Teodor Bulenda, Ryszard Musidłowski
2142. Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Raport z działalności programu Grupa Polska  [ LINK ]
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2006 (Książka)
Andrzej Rzepliński (Redaktor), Krzysztof Wilamowski (Redaktor)
2143. Zarażeni konsumpcją
NEWSWEEK Tom 1 r. 2006, str. 86-88 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Makowski
2144. Zarys myśli penitencjarnej w okresie ostatniego stulecia
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 160-168, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Porowski (Autor oryginału)
2145. Zintegrowany system pracy organów pomocy socjalnej - propozycja nowoczesnej profilaktyki przestępczości
w: Przemoc i agresja jako problemy zdrowia publicznego, str. 291-310, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2146. Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodyfikacji karnej w 1998 roku
w: Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, str. 168-181, Wydaw. UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2147. Zmiany założeń opieki zastepczej - zwrot w kierunku rodziny
w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, str. 33-49, Instytut Spraw Publicznych, r. 2006 (Artykuł)
Anna Kwak
2148. Znaczenie standardów międzynarodowych w polskim prawie karnym a aktualne propozycje jej nowelizacji
w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, str. 916-930, Wydaw. Naukowe Scholar, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2149. Zranione stany świadomości. O bólu, złości i nieświadomym używaniu siły w relacjach
Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, r. 2006 (Książka)
Bogna Szymkiewicz-Kowalska
2150. Życie to jest... serial
BARDZIEJ KOCHANI Nr 1 r. 2006, str. 27-32 (Inne)
Beata Łaciak
2151. Życiowe tsunami: obligatoryjność refleksyjności
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 259-270 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Barbara Lewenstein (Redaktor)

2005

2152. Agresja i przemoc w szkole w świetle ogólnopolskich badań nauczycieli w latach 1997 i 2003
w: Zachowania agresywne w szkole. Badania porównwcze 1997 i 2003, str. 121-192, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
2153. Aktywność młodzieży w ramach oferty przygotowanej dla niej przez dorosłych
w: Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań, str. 67-105, MEN, r. 2005 (Inne)
Iwona Oliwińska
2154. Alternatywy 4 wczoraj i dziś, czyli tzw. spółdzielczość mieszkaniowa
MAGAZYN OBYWATEL: POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO, EKOLOGIA Tom 1 Nr 3 r. 2005, str. 31-35 (Esej lub rozdział w książce)
Arkadiusz Peisert
2155. Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia - na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży
w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Lexicurity po polsku?, str. 59-83, Instytut Spraw Publicznych, r. 2005 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
2156. Are we prepared for 'the day after' in North Korea? The keynote speech
w: The 6th International Conference on North Korean Human Rights and Refugees, str. 14-15, Sogang University Press, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
2157. Atrakcyjne życie narkomanów. Terapia budowania atrakcyjnego życia - opis programu terapii i prezentacja wyników badań
Wydawnictwo SUMUS, r. 2005 (Książka)
Marcin Sochocki, W. Krzyżaniak
2158. Autonomia pola naukowego w świetle socjologii nauki
w: Reguły i działania, str. 81-89, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, r. 2005 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2159. Between Feminism and the Catholic Church: The Women's Movement in Poland
CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 5 r. 2005, str. 1057-1075 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
2160. Bezradność liberałów
Pruszyński i Spółka, r. 2005 (Książka)
Marcin Król
2161. Bliżej siebie. Dalej od narkotyków
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 9 r. 2005, str. 13-18 (Artykuł)
Mariola Bieńko
2162. Brazylia - Memorial do Imigrante w Sao Paulo
BIULETYN STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA Nr 2 r. 2005, str. 9-11 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2163. British Search for Standards of Conduct in Public Life
THE POLISH YEARBOOK OF CIVIL SERVICE Tom 1 r. 2005, str. 98-114 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2164. Budowanie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, r. 2005 (Książka)
Robert Sobiech
2165. Budżet Cywilny Badań i Rozwoju Technologicznego Francji (BCRD) na rok 2005
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/25/2005 r. 2005, str. 76-83 (Artykuł)
Adam Gałkowski
2166. Budżetowe finansowanie w sektorze szkół wyższych w krajach OECD
w: Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2015, str. 120-200, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Julita Jabłecka-Prysłopska
2167. Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? Refleksje wokół Ustawy o zatrudnieniu socjalnym
TRZECI SEKTOR Nr 2 r. 2005, str. 94-103 (Artykuł)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
2168. Changer de nom et changer d' identite: le cas des survivants de l' Holocauste qui ont survecu sous une identite d' emprunt
w: Identite, espace et politique (Papers of the XVIIth Congress of AISL, str. 5-14, Les Presses de l' Universite Laval (PUL), r. 2005 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
2169. Cielesność umysłów. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 75-86 (Artykuł konferencyjny)
Joanna Tokarska-Bakir
2170. Contribution of psychophysiology to aggression research
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS Tom 65 Nr 2 r. 2005, str. 236-236 (Komunikat)
Lucyna Kirwil
2171. Crime in Enlarged Europe: Comparison of Crime Rates and Victimization Risks  [ LINK ]
TRANSITION STUDIES REVIEW Tom 12 Nr 2 r. 2005, str. 337-345 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska, Marek Gruszczyński
2172. Czego obawiają się studenci?
IPSiR UW, r. 2005 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
2173. Czy liberalna demokracja potrzebuje fundamentów
w: Fundamentalizm i kultury, str. 335-347, Wydawnictwo UMK, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Aneta Gawkowska
2174. Czy psychologia poznawcza Norberta Schwartza sprawdza się w polskich warunkach kulturowych
w: Normatywność współczesnej Polski, str. 137-152, IPSiR UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Krzewińska (Autor oryginału)
2175. Czy śmierć jest przejściem od czasu ludzkiego do czasu Boskiego?
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 5 r. 2005, str. 1-9 (Artykuł)
Krzysztof Przecławski (Autor oryginału)
2176. Czy tylko ławnicy śpią na sprawach?
GAZETA PRAWNA r. 2005, str. 32-32 (Artykuł)
Adriana Bartnik
2177. Czyn, sprawca, orzeczenie - na podstawie badań longitudinalnych recydywistów
PRZEGLĄD POLICYJNY Nr 2 r. 2005, str. 16-35 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2178. Defense of Ordered Freedom. Communitarian Political Thought [Obrona wolności uporządkowanej. Myśl polityczna komunitaryzmu
w: American Freedoms, American (Dis)Orders (Proceedings of the Polish Association for American Studies), str. 91-1001, American Studies Centr, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Aneta Gawkowska
2179. Dewiacje i problemy społeczne w środowiskach lokalnych
CSSiRL UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
2180. Diagnoza nieprzystosowania społecznego w teorii i praktyce. Propozycja metody badawczej
w: Skala nieprzystosowania społecznego na Mazowszu, str. 119-146, Wydaw. Pedagogium WSPR, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2181. Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć
REMEDIUM Nr 1 r. 2005, str. 22-23 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka, G. Kalinowska
2182. Dom Powrotu, streetworking - społeczność terapeutyczna - reintegracja społeczna
w: Streetworking - teoria i praktyka, str. 93-101, Pedagogium, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka, Katarzyna Kaszek
2183. Doświadczenia religijne wśród uczestników nowych ruchów religijnych
STUDIA LAURENTIANA Nr 1 r. 2005, str. 27-37 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
2184. Doświadczenie religijne w Europie Wschodniej
w: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, str. 45-58, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, r. 2005 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
2185. Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy - raport z badań
MEN, r. 2005 (Książka)
Barbara Fatyga, Iwona Oliwińska, Marcin Sińczuch, Przemysław Zieliński
2186. Dziecko niepełnosprawne - łamanie stereotypów nieszczęśliwego dzieciństwa i macierzyństwa
w: Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, str. 61-72, Oficyna Wydawnicza, r. 2005 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
2187. Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne
w: Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, str. 19-24, Program Młodzież, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Barbara Fatyga
2188. Ekologiczny aspekt socjoterapii
REMEDIUM Nr 5 r. 2005, str. 20-21 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2189. Ekonometria- przewodnik
Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, r. 2005 (Książka)
Elżbieta Soszyńska
2190. Elastyczny rynek pracy i bezzpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2005 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor)
2191. Elementy zarządzania superwizyjnego. Warsztaty pracy z zespołem. Aneks
w: Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, str. 133-196, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2005 (Artykuł)
Anna Olech, L. Trzaska
2192. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 4
Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Książka)
Tadeusz Pilch (Redaktor)
2193. Escalation/De-escalation Models of Ethnic Conflict
POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK r. 2005, str. 161-179 (Artykuł)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
2194. Et(n)ologia piętna
w: E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, str. 7-26, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2005 (Inne)
Joanna Tokarska-Bakir, Joanna Tokarska-Bakir (Tłumacz), A. Dzierżyńska (Tłumacz)
2195. Etniczność dzisiaj (wykład)
Tom 36 r. 2005, str. 29-36 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
2196. Etyczno-ekonomiczne i etyczno-polityczne aspekty problemu wykluczenia społecznego (głos w dyskusji)
w: Skazani na wykluczenie, str. 76-86, Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2005 (Inne)
Wanda Kaczyńska (Autor oryginału)
2197. European judicial systems 2002. Facts and figures on the basis of a survey conducted in 40 Council of Europe Member States
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Council of Europe Publishing, r. 2005 (Książka)
Beata Gruszczyńska, Roland Eshuis, Hazel Genn, Jean-Paul Jean, Pim Albers, Jon Johnsen, Mario Remus, Fausto de Santis, Ion Popa, Alan Uzelac
2198. European Social Survey- one survey in 22 countries
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 2 r. 2005, str. 1-3 (Artykuł)
Paweł Sztabiński, Franciszek Sztabiński
2199. Family Values, Friendship Values: Opposition or Continuity
w: Family Law and Family Values, str. 45-58, Hard Publisher, r. 2005 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski
2200. Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie?
Wydawnictwo IFIS PAN, r. 2005 (Książka)
Paweł Sztabiński (Redaktor), F. Sztabiński (Redaktor), Z. Sawiński (Redaktor)
2201. Filozofia probacji
PROKURATURA I PRAWO Nr 2 r. 2005, str. 7-28 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2202. Filozoficzne konteksty teorii i praktyki pedagogicznej
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 2 r. 2005, str. 11-31 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
2203. Foreword
CHILD CARE IN PRACTICE. JOURNAL OF MULTI-DISCIPLINARY CHILD CARE PRACTICE Tom 11 Nr 4 r. 2005, str. 337-338 (Inne)
Jerzy Szmagalski (Autor przedmowy)
2204. Fundusz inicjatyw Obywatelskich - szanse i zagrożenia
TRZECI SEKTOR Nr 2 r. 2005, str. 104-112 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Makowski, Magdalena Arczewska
2205. Gdy granica była murem getta... Refleksje o przekraczaniu granic i o transgraniczności w obliczu zagrożenia życia
w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza, str. 51-68, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, r. 2005 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
2206. Gender regimes in transition in Central and Eastern Europe
The Policy Press, r. 2005 (Książka)
Anna Kwak, G. Pascall
2207. Gli effetti dello svilluppo. Boom e qualita dell'instruzione superiore in Polonia
w: La qualita del capitale umano dell'universita e in Italia, str. 181-204, il Mulino, r. 2005 (Artykuł)
Ewa Giermanowska, Joanna Kośmider
2208. Gosudarstvo i pravo w Polsze - vzgliad bieloruskich juristov. Państwo i prawo w Polsce w doświadczeniu prawników białoruskich
Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, r. 2005 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Redaktor)
2209. Granice i obszary transgraniczne na Europejskiej Osi Północ-Południe (EOPP)
w: Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań, str. 29-50, Instytut Zachodni w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
2210. Gry transakcyjne w superwizji
w: Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, str. 76-91, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
2211. Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie. Uwagi podsumowujące
BIULETYN BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARII SEJMU Nr 4 r. 2005, str. 15-19 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
2212. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA Nr 10 r. 2005, str. 150-151 (Inne)
Andrzej Kremplewski, Joanna Gadomska
2213. Hermeneutische implikationen im konzept der kunstleerischen kreativitat von Hanna Segal. Ein vergleicht mit diltheys hermeneutik
w: Kreativitat. XX Deutscher Kongress fuer Philosophie, str. 561-568, Universitaetsverlad Der Tu Berlin, r. 2005 (Artykuł)
Paweł Dybel
2214. II Ogólnopolska konferencja
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 10 r. 2005, str. 52-57 (Artykuł konferencyjny)
Mariola Bieńko
2215. Indagine sulla carriera professionale dei laureati in Polonia
w: La transizione dall' universitia al. Lavoro in Europa e in Italia, str. 261-281, il Mulino, r. 2005 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
2216. Interkulturowy pomost BRASPOL
AMERYKA ŁACIŃSKA Nr 2 r. 2005, str. 102-107 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2217. Interwencja profilaktyczna w środowisku szkolnym
REMEDIUM Tom listopad r. 2005, str. 10-11 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Sochocki
2218. Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład Europejskiego Sondażu Społecznego
ASK. SPOLECZENSTWO. BADANIA. METODY. CZASOPISMO METODOLOGICZNE Nr 14 r. 2005, str. 1-22 (Artykuł)
Paweł Sztabiński, Franciszek Sztabiński
2219. Jak rozwiewać obawy liberałów? O nie(dość) wykorzystanych zasobach teorii wspólnotowych
w: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: Obywatelskość, polityka, lokalność, str. 51-66, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2005 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
2220. Jak to z seksualnością bywało
w: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną - uwalnianie od schematów i uprzedzeń, str. 24-27, Wydawnictwo APS, r. 2005 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
2221. Jak wypadamy w roli gospodarzy?
w: Wędrowcy i Migranci, str. 200-220, Wydawnictwo Nomos, r. 2005 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
2222. Kara, miłosierdzie, resocjalizacja. Sakralizacja versus utylizacja ludzkich odpadów
OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA Nr 1-2 r. 2005, str. 17-20 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2223. Kiedy u "nich" staną Kościoły? O doktrynach multikulturalizmu raz jeszcze
w: Forum Politologiczne, str. 171-185, INP UW-M w Olsztynie, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2224. Kobiety na rynku pracy - bariery płci
w: Dylematy współczesnych rodzin, str. 11-31, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2005 (Artykuł)
Anna Kwak, G. Pascall
2225. Kobiety w polityce
Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Książka)
Małgorzata Fuszara
2226. Komu dzis grają kapele ludowe?
w: Mazowsze bez granic. Przyczynek do antropologii kulturowej regionu, str. 53-63, Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
2227. Koncepcja człowieka jako kwestia przedzałożeniowości myślenia i postępowania pedagogicznego
w: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Pod red. J. Danielewskiej, str. 265-275, Wydaw. UJ, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
2228. Koncepcja superwizji pracy socjalnej
w: Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, str. 11-77, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
2229. Konsument czy obywatel? Konsumpcjonizm i jego zaprzeczenia
w: Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, str. 53-73, Wydawnictwo IFiS PAN oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2005 (Artykuł)
Aldona Jawłowska-Konstanciak, Marian Kempny
2230. Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej
Wydawnictwo IFiS PAN oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2005 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak (Redaktor), Marian Kempny (Redaktor)
2231. Konwersja jako reorientacja tożsamości
w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, str. 119-138, Wydaw. UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2232. Kryzys wartości - kryzys wychowania
w: Rola i miejsce harcerstwa w czasach kryzysu wartości i wychowania, str. 7-23, Rada Naczelna ZHP, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2233. Kształtowanie i realizacja ról rodzicielskich
w: Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy, str. 161-172, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, r. 2005 (Artykuł)
Anna Kwak, M. Wolfe
2234. Kultura religijna jako determinanta tożsamości
w: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, str. 107-120, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2235. Kulturalna rola parafii; Dziennik pielgrzynaski (Wyjątki)
w: Mazowsze bez granic. Przyczynek do antropologii kulturowej regionu, str. 135-160, Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
2236. Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 28 r. 2005, str. 67-113 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2237. La vision de los encargados de aplicar de ley: analisis de una propuesta de reformas obtenida en seminarios realizado s en Guatemala, Nigeria, Indonesia, Serbia y Montenegro, Ukraina y Republica Checa
w: Reflexiones en torno a la delicuencia organizada, str. 293-320, Instituto Technologico Autonomo de Mexico, Instituto Nacional de Ciencias Penales, r. 2005 (Artykuł)
Izabela Szczygielska, Stefano Fumarulo
2238. Licencjat: o potrzebie jednoznaczności i różnorodności
w: Dylematy studiów dwustopniowych, str. 43-49, FEP, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Wójcicka, J. Dietl (Redaktor), Z. Sapijaszka (Redaktor)
2239. Ludzie pracujący z uzależnionymi od substancji psychoaktywnych wobec wybranych dylematów przeciwdziałania zjawisku narkomanii
w: Normatywność współczesnej Polski, str. 175-205, IPSiR UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
2240. Maria Ossowska - człowiek i badacz moralności
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 15-22 (Artykuł konferencyjny)
Krzysztof Kiciński
2241. Maria Ossowska - uczony niezależny
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 9-177 (Inne)
Krzysztof Kiciński (Redaktor)
2242. Maria Ossowska: intelektualistka - po prostu
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 94-98 (Inne)
Wojciech Pawlik
2243. Marii Ossowskiej potyczki z płcią własną
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 122-144 (Artykuł konferencyjny)
Rozalia Sułek
2244. Mazowsze bez granic
Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Książka)
Jacek Kurczewski (Redaktor)
2245. Miasto przygraniczne nad Bałtykiem w okresie zmian systemowych. Przypadek Kłajpedy
w: Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, str. 261-289, Centrum Europejskie UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2246. Mieć ciastko i zjeść ciastko. O
RES PUBLICA NOWA Nr jesień 4 r. 2005, str. 124-136 (Artykuł)
Nina Kraśko, Sergiusz Kowalski
2247. Młodzi w nowym świecie
Wydawnictwo Literackie, r. 2005 (Książka)
Hanna Świda-Ziemba
2248. Młodzież w procesie przemian społeczno-kulturowych
w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, str. 413-425, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanaistyczno-Ekonomicznej, r. 2005 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2249. Młodzież wobec przemian społeczno-kulturowych
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 5(440) r. 2005, str. 19-24 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2250. Model postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli klinicznej
w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, str. 479-505, Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2251. Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych
REMEDIUM Nr 11-12 r. 2005, str. 42-43 (Artykuł)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
2252. Motywy przystępowania do nowych ruchów religijnych
w: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, str. 100-108, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2253. Nadzieje i zagrożenia globalizacji Cz. 1
HORYZONTY WYCHOWANIA Nr 4 r. 2005, str. 258-270 (Artykuł)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2254. Nadzieje i zagrożenia globalizacji. Cz. 2
HORYZONTY WYCHOWANIA Nr 5 r. 2005, str. 229-241 (Artykuł)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2255. Narodowa Strategia Lizbońska dla Wzrostu i Zatrudnienia
IBnGR, r. 2005 (Książka)
Łukasz Hardt, Urszula Sztandar-Sztanderska, Ireneusz Białecki, Jan Burnewicz, Maciej Grabowski, Tomasz Kulisiewicz, Włodzimierz Lewandowski, Anna Matysiak, Wojciech Misiąg, Mariusz Radło, Jan Szomburg, Irena Wójcicka
2256. Nauczyciel w kulturze i historii człowieka
w: Pedagog jednej czy wielu dróg?, str. 17-30, Wydaw. Akademii Podlaskiej, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2257. Normatywność współczesnej Polski
IPSiR UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
2258. Nowe ruchy religijne (sekty) w opinii Polaków
w: Walka, tolerancja, dialog, współpraca wobec sekt i nowych ruchów religijnych, str. 45-70, Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2259. O eufemizmach w pedagogice specjalnej
w: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, str. 9-14, Wydaw. Akademii Podlaskiej, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2260. O metaforach, polityce i politologii
w: Metafory polityki, str. 23-35, Elipsa, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
2261. O równowadze i prawach człowieka. Współczesna demokracja jako dyskurs praw i wolności
w: Teorie wspólnotowe, str. 82-109, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2005 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
2262. O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej
ZNAK Nr 607 r. 2005, str. 97-120 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
2263. O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej
ZNAK Tom 607 Nr 12 r. 2005, str. 97-120 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
2264. O Wielkopolanach we Wrocławiu - z nowej perspektywy 2005
w: Poznańskie rodowody współczesnych wrocławian, str. 5-7, Silesia, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
2265. Oblicza współczesnej astrologii. Psychospołeczne uwarunkowania przekonań i praktyk astrologicznych
w: Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, str. 101-118, Libron, r. 2005 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
2266. Obyczajowość polska doby transformacji czyli wojna postu z karnawałem
Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Książka)
Beata Łaciak
2267. Opinia w sprawie trybu odwołania przewodniczącego sejmowej Komisji Śledczej
RZECZPOSPOLITA Nr 6 r. 2005, str. 168-171 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
2268. Opinia w sprawie uchwały Komisji Śledczej o wyłączeniu pełnomocnika Jana Kulczyka - adwokata Jana Widackiego z funkcji pełnomocnika
PRZEGLĄD SEJMOWY Nr 2 r. 2005, str. 131-135 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
2269. Oś Północ-Południe a problematyka Unii Europejskiej 2005
w: Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej. Studia i materiały, str. 133-157, Uniwersytet Szczeciński, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
2270. Pamięć o Zagładzie w doświadczeniu biograficznym Ocalonych
w: Konstruowanie Jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, str. 113-128, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, r. 2005 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
2271. Państwo a rodzina. Ocena i postulaty matek małych dzieci
AUXILIUM SOCIALE. WSPARCIE SPOŁECZNE Tom 33(2005) Nr I r. 2005, str. 9-27 (Artykuł)
Anna Kwak, G. Pascall
2272. Państwo dla obywateli. Plan Rządzenia 2005-2009. Jan Rokita i Stefan Kawalec (red.)  [ LINK ]
Fundacja Instytut Państwa i Administracji, r. 2005 (Inne)
Andrzej Rzepliński, Maciej Jankowski, Łukasz Hardt, Wojciech Arkuszewski, Michał Boni, Ewa Bończak-Kucharczyk, Mirosława Boryczko, Tadeusz Diem, Paweł Dobrowolski, Irena Dzierzgowska, Jan Friedberg, Aleksander Galos, Grażyna Gęsicka, Stanisław Gomułka, Mirosław Granat, Andrzej Jajszczyk, Stefan Kawalec, Dariusz Kijowski, Jarosław Kochaniak, Jacek Krawiec, Ryszard Nodzyński, Janusz Paczocha, Bartłomiej Piotrowski, Józef Płoskonka, Wojciech Pruss, Edward Purchla, Jan Rokita, Jacek Saryusz-Wolski, Mirosław Stec, Paweł Wojciechowski, Janusz Zaleski, Marcin Zalewski
2273. Państwo i Kościół wobec nowych ruchów religijnych: perspektywa USA, Francji, Rosji i Polski
w: Walka, tolerancja, dialog, współpraca wobec sekt i nowych ruchów religijnych, str. 23-44, Jerozolima, r. 2005 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
2274. Pedagogika resocjalizacyjna
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 1091-1092, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2275. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne
Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2005 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2276. Peter Hough: Understanding Global Security. London and New York: Routledgle
STUDIA MIĘDZYNARODOWE Nr I-IV r. 2005, str. 256-259 (Recenzja)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
2277. Philosophical Foundations of Tourism
w: Tourism in Scientific Research, str. 47-61, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Przecławski (Autor oryginału)
2278. Pojęcie wykluczenia z perspektywy pracy socjalnej
w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, str. 337-346, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
2279. Pokolenie transformacji: szkoła i narkotyki
REMEDIUM Tom 1(143) r. 2005, str. 6-7 (Artykuł)
Marcin Sochocki
2280. Poland  [ LINK ]
w: Human Rights in the OSCE Region: Europe, Central Asia and North America. Report 2005 (Events of 2004), str. 316-331, International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), r. 2005 (Artykuł)
Andrzej Kremplewski, Magdalena Kmak, Krzysztof Wilamowski, Karolina Oponowicz
2281. Polityczno-kryminalne implikacje programów dotyczące bezpieczeństwa publicznego programów partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2005 r.
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 49 r. 2005, str. 41-64 (Artykuł)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
2282. Polityka karna sądów w Polsce (w laatch 1997 oraz 2000-2003)
PAŃSTWO I PRAWO Nr 2 r. 2005, str. 30-48 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2283. Polityka państwa wobec trzeciego sektora: nie tylko jedna ustawa
TRZECI SEKTOR Tom 3 r. 2005, str. 2-10 (Artykuł)
Marek Rymsza
2284. Polska polityka społeczna, ciągłość i zmiany. Recenzja publikacji J. Auleytnera
POLITYKA SPOŁECZNA Nr 12 r. 2005, str. 23-26 (Recenzja)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
2285. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym, Debata o nowym systemie
Instytut Spraw Publicznych, r. 2005 (Książka)
Mariola Racław-Markowska (Redaktor)
2286. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: uczniowie - nauczyciele a mozliwość realizacji zajęć socjoteraputycznych
w: Edukacja, str. 192-201, Trans Humana, r. 2005 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
2287. Portrait of the Child in the Polish Press
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 151 Nr 3 r. 2005, str. 271-279 (Artykuł)
Beata Łaciak
2288. Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży
EDUKACJA Tom 1(89) r. 2005, str. 65-74 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2289. Postmodernizm
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 755-759, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
2290. Postrzeganie korupcji w Polsce
w: Polska, Europa, Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, str. 349-360, Wydawnictwo SCHOLAR, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Grzegorz Makowski
2291. Prawo bez autorytetu - prawo pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek
HORYZONTY WYCHOWANIA Nr 4 r. 2005, str. 69-89 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2292. Prawo karne i penitencjarne jako prawo bez autorytetu
w: Oczekiwane wartości w polityce, str. 32-46, Instytut Wydawniczy Książka i Wiedza, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2293. Problem badawczy
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 900-905, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2294. Problemy zapewniania jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 2/26 r. 2005, str. 5-25 (Artykuł)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
2295. Profesor Jan Szczepański (1913-2004)
SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI Z POSIEDZEŃ NAUKOWYCH. ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Tom LIX r. 2005, str. 105-112 (Artykuł)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2296. Program Socrates
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 973-975, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
2297. Program STACJA, szansa czy utopia dla zagubionej mlodzieży?
w: Streetworking - teoria i praktyka, str. 45-65, Pedagogium, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Winiarska, Wojciech Ronatowicz, Elżbieta Bielecka
2298. Protagoras z Abdery
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 1000-1002, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2299. Przeciwdziałanie patologiom w administracji i biznesie w oparciu o prawa człowieka  [ LINK ]
PROKURATURA I PRAWO Nr 7-8 r. 2005, str. 7-21 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2300. Przedmiot, miejsce i rola penologii jako dyscypliny pokrewnej nauce prawa karnego
w: Gaudium in Litteris Est, str. 485-506, Liber, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
2301. Przedmowa
w: Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań, str. 7-9, Instytut Zachodni w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2005 (Inne)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
2302. Przemoc w szkole w opiniach uczniów, nauczycieli i pedagogów
w: Normatywność współczesnej Polski, str. 153-173, IPSiR UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Krzewińska (Autor oryginału)
2303. Przychodzi bada do eurodeputowanego
KULTURA POPULARNA Tom 11 Nr 1 r. 2005, str. 51-55 (Artykuł)
Michał Pręgowski, Olga Syska
2304. Rodzinna profilaktyka uzależnień
REMEDIUM Nr 11-12 r. 2005, str. 34-35 (Artykuł)
Jolanta Rogala-Obłękowska
2305. Rok 1984: dwadzieścia lat później
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom XLIX Nr 3 r. 2005, str. 171-173 (Recenzja)
Bartłomiej Walczak
2306. Różewicz i psychoanaliza
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 6 r. 2005, str. 139-142 (Recenzja)
Paweł Dybel
2307. Rzeczpospolita Szkolna
REMEDIUM Tom 6(148) r. 2005, str. 6-7 (Artykuł)
Marcin Sochocki
2308. Skala nieprzystosowania społecznego na Mazowszu
Wydaw. Pedagogium WSPR, r. 2005 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Lesław Pytka, Marek Konopczyński, S. Sobczak
2309. Skąd się bierze człowiek?
BARDZIEJ KOCHANI Tom 35 Nr 3 r. 2005, str. 6-8 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
2310. Słowa niewinne. O książce Nachmana Blumentala
TEKSTY DRUGIE Tom 92-03 Nr 1-2 r. 2005, str. 223-235 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
2311. Socjologia polityki a socjologia polityczna
ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA Tom XLI Nr 2(164) r. 2005, str. 2/2005 / 259-268 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2312. Socjologia Zygmunta Baumana:społeczeństwo i wartości
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom XLIX Nr 3 r. 2005, str. 37-83 (Artykuł)
Nina Kraśko
2313. Socjoterapia - założenia a realizacja w warunkach polskiej szkoły
AUXILIUM SOCIALE Nr 1 r. 2005, str. 1-8 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
2314. Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich
TRZECI SEKTOR Tom 2 r. 2005, str. 2-9 (Artykuł)
Marek Rymsza
2315. Stefan Wolff: Disputed Territories: The Transnational Dynamics of Ethnic Conflict Settelment (Studies in Ethnopolitics). New York-Oxford: Berghahn Books 2004
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW OF PEACE AND ARMED CONFLICT Tom 18 Nr 1 r. 2005, str. 75-77 (Recenzja)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
2316. Straight edge
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 7(442) r. 2005, str. 18-21 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2317. Streetworking - teoria i praktyka
Pedagogium, r. 2005 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Elżbieta Bielecka (Redaktor)
2318. Styl pracy profilaktyka
REMEDIUM Tom 10(152) r. 2005, str. 6-7 (Artykuł)
Marcin Sochocki
2319. Superwizja pracy socjalnej
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2005 (Książka)
Jerzy Szmagalski (Redaktor)
2320. Syn marnotrawny, dziesięć lat później
TEKSTY DRUGIE Tom 94 Nr 4 r. 2005, str. 140-155 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
2321. System probacji - kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania  [ LINK ]
PROKURATURA I PRAWO Nr 12 r. 2005, str. 38-65 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2322. System społeczny jako mechanizm łagodzenia nierówności w rozwoju regionalnym
w: Społeczne procesy modernizacji w środowisku lokalnym średniego miasta, str. 66-75, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2323. System środków probacyjnych - kary wolnościowe jako propozycja nowej koncepcji karania
PRZEGLĄD POLICYJNY Nr 3 r. 2005, str. 27-63 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2324. Szkoła dla rodziców
REMEDIUM Tom 11-12 r. 2005, str. 5-7 (Artykuł)
Marcin Sochocki
2325. Śmierć
w: Wielka Encyklopedia Powszechna, str. 12-14, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Joanna Tokarska-Bakir
2326. Świadomość moralna Polaków - główne tendencje
w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, str. 341-358, SCHOLAR, PTS, r. 2005 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
2327. Teoria agenda setting a polskie media internetowe
STUDIA MEDIOZNAWCZE Tom 22 Nr 3 r. 2005, str. 93-102 (Artykuł)
Michał Pręgowski
2328. Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność
Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2005 (Książka)
Aneta Gawkowska (Redaktor), Piotr Gliński (Redaktor), Artur Kościański (Redaktor)
2329. Terapia budowania atrakcyjnego życia
REMEDIUM Tom 3(145) r. 2005, str. 1-3 (Artykuł)
Marcin Sochocki, Wadim Krzyżaniak
2330. Tęcza możliwych konsekwencji  [ LINK ]
Tom 1 r. 2005, str. 15-16 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
2331. The Dave Clark Five  [ LINK ]
r. 2005, str. 1-10 (Artykuł)
Leszek Zakrzewski
2332. The differentation of the Lifetime Opportunities of the Youth and Children of Poland
w: The Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland, str. 25-153, Paravia Bruno Mondradori Editori, r. 2005 (Artykuł)
Barbara Fatyga, Przemysław Zieliński
2333. The justice system as an arena for the protection of human rights for women and children experiencing violence and abuse  [ LINK ]
Co-ordination Action on Human Rights Violations, r. 2005 (Inne)
Lucyna Kirwil, Cathy Humphreys, Rachel Carter, Maria Eriksson, Birgitt Haller, Jalna Hanmer, Marianne Hester, Jo Lovett, Katinka Lünnemann, Heike Rabe, Rosa Logar, Corinna Seith, Ravi Thiara
2334. The Process of "Global Identity" Formation in the Late ' 90s in Poland
w: Acts del VII Congreso, str. 155-161, Centro des Estudios Europeos, Universidad de Navarra, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Aldona Jawłowska-Konstanciak
2335. Tovarna na pravo
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4 Nr 41 r. 2005, str. 583-600 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2336. Tożsamość a przyszłość państw narodowych
w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, str. 73-99, Wydaw. UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
2337. Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania
Wydaw. UW, r. 2005 (Książka)
Elżbieta Budakowska (Redaktor)
2338. Traight edge
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 7(442) r. 2005, str. 18-21 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2339. Transforming the society of Poland and sociological aspects of crime prevention
w: Crime opportunity profiling of streets. A qiuck crime analysis - rapid implementation approach, str. 81-87, BRE Trust, r. 2005 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2340. Trendy przestępczości w krajach Unii Europejskiej
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 49 r. 2005, str. 19-41 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
2341. Trendy w edukacji i problem systemu szkolnego
w: Edukacja przeciw wykluczeniu. Teoria i praktyka, str. 37-42, KG OHP, r. 2005 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2342. Turbulent Youth
w: The Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland, str. 201-236, Patavia Bruno Mondadori Editori, r. 2005 (Artykuł)
Krzysztof Koseła (Autor oryginału), Ireneusz Białecki (Redaktor), Barbara Fatyga (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor), Krzysztof Koseła (Redaktor)
2343. Uniwersalność i specyficzność pedagoga specjalnego
w: Pedagog jednej czy wielu dróg?, str. 11-17, Wydaw. Akademii Podlaskiej, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
2344. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jako propozycja wyjścia z bezrobocia - mity czy rzeczywistość
w: Edukacja dla bezpieczeństwa, str. 380-396, Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2345. W oparach teorii. O socjologii spiskowej Jadwigi Staniszkis i Andrzeja Zybertowicza
RES PUBLICA NOWA Nr lato 3 r. 2005, str. 3-12 (Artykuł)
Nina Kraśko, Sergiusz Kowalski
2346. W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska na drodze do flexicurity?
w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeńzstwo socjalne. Flexicurity po polsku?, str. 9-33, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2005 (Artykuł)
Marek Rymsza
2347. W poszukiwaniu wspólnych fundamentów wartości Europy
w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, str. 33-48, IPSiR UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2348. Web portal feels like home. Applying agenda-setting theory to Internet-based media and their influence on cybersociety
w: From Author to Reader. Challenges for the Digital Content Chain, str. 311-313, Peeters Publishing, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Michał Pręgowski
2349. Widowisko piłkarskie - współczesny rytuał masowy
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 6(441) r. 2005, str. 12-17 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2350. Wie werden wir der, der wir sind. Identitat als Verbindung von individuellen und socialen Faktoren
w: Kultur, religion, region. Junge Tschechen, Deutsche und Polen im vereinten Europa, str. 20-30, Metropol, r. 2005 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2351. Wie werden wir der, der wir sind? Die Identitat als Vorbindung von individuellen und socialen Faktoren
w: Kultur, Religion, Region. Junge Tschechen, Deutsche und Polen im vereinten Europa, str. 20-30, Metropol Verlag, r. 2005 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2352. Więzienia w USA. Moje wizyty
IPSiR UW, r. 2005 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
2353. Wirtualne dzieciństwo
w: Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, str. 169-180, Oficyna Wydawnicza, r. 2005 (Artykuł)
Beata Łaciak
2354. Wojna z terroryzmem - problemy sporne
BLISKI WSCHÓD Tom 2 Nr 2 r. 2005, str. 98-1005 (Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
2355. Wokół definicji kategoryzacji nowych ruchów religijnych
w: Sekty czy nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, str. 103-126, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2356. Wożenie drzewa do lasu (głos w dyskusji na temat zaangażowania antropologii)
OPCIT Nr 26 r. 2005, str. 6-7 (Inne)
Barbara Fatyga
2357. Wprowadzenie
w: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, str. 7-13, Instytut Spraw Publicznych, r. 2005 (Artykuł)
Mariola Racław-Markowska
2358. Wprowadzenie
w: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: Obywatelskość, polityka, lokalność, str. 7-18, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2005 (Artykuł)
Aneta Gawkowska, Piotr Gliński
2359. Wspólnota rodziny, szkoły, społeczności lokalnej
w: Wspólnota na rzecz społeczności dla wszystkich, str. 219-227, Wydawnictwo UJ, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
2360. Współczesna kuchnia świąteczno weselna na Mazowszu
w: Mazowsze bez granic - przyczynek do antropologii kulturowej regionu, str. 65-81, Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Artykuł)
Joanna Śmigielska
2361. Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej
w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, str. 49-72, Wydaw. UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2362. Wstęp
w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, str. 7-19, Wydaw. UW, r. 2005 (Inne)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
2363. Wstęp
w: Mazowsze bez granic, str. 9-15, Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2364. Wypowiedź w panelu
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 116-119 (Artykuł konferencyjny)
Hanna Świda-Ziemba
2365. Wypowiedź w panelu
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 112-115 (Artykuł konferencyjny)
Maria Smoła
2366. Wzór obywatela niezależnego
ETYKA Tom 38 r. 2005, str. 39-54 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Kurczewski
2367. Wzór urzędnika w ustroju demokratycznym
SŁUŻBA CYWILNA Nr Jesień r. 2005, str. 35-60 (Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
2368. Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań
Instytut Zachodni w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2005 (Książka)
Władysław Misiak (Redaktor), Z. Kurcz (Redaktor), A. Sakson (Redaktor)
2369. Zabawa, dyskoteka, techniana. Sobotnia rozrywka mazowieckiej wsi
w: Mazowsze bez granic. Przyczynek do antropologii kulturalnej regionu, str. 37-52, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Artykuł)
Adriana Bartnik
2370. Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2005 (Książka)
Janusz Surzykiewicz, Krystyna Ostrowska
2371. Zagłada i stosunku polsko-żydowskie w opracowaniach socjologicznych
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY Tom 1 r. 2005, str. 52-72 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
2372. Zakończenie
w: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, str. 169-196, Instytut Spraw Publicznych, r. 2005 (Artykuł)
Mariola Racław-Markowska
2373. Zasady współpracy międzysektorowej w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
TRZECI SEKTOR Nr 3 r. 2005, str. 114-121 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
2374. Zawody zaufania publicznego
INFORMACJA BIEŻĄCA PTS Nr 80 r. 2005, str. 25-28 (Artykuł konferencyjny)
Mariola Racław-Markowska
2375. Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Nr 8(443) r. 2005, str. 3-7 (Artykuł)
Mariola Racław-Markowska
2376. Źródła prawomocności porządku normatywnego
w: Normatywność współczesnej Polski, str. 81-92, IPSiR UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
2377. Życie to podróż
Wydaw. Akademickie Żak, r. 2005 (Książka)
Krzysztof Przecławski (Autor oryginału)
2378. Życiowe tsunami - obligatoryjność refleksyjności
BARDZIEJ KOCHANI Tom 34 Nr 2 r. 2005, str. 2-6 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys

2004

2379. "Communitarian" Motives in Polish Politicat Thought
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 1(145) r. 2004, str. 15-31 (Artykuł)
Jolanta Rogala-Obłękowska, Włodzimierz Wesołowski
2380. "Unvollendete Demokratie" - Frauen, Manner und die Macht in Polen
w: Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, str. 81-100, VS Verlag for Sozialwissenschaften, r. 2004 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, B. Hoecker (Redaktor), G. Fuchs (Redaktor)
2381. "Walczący" islam w Azji Centralnej
BLISKI WSCHÓD Tom I Nr I r. 2004, str. 41-63 (Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
2382. Absencja chorobowa w Polsce
Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Książka)
Ewa Giermanowska (Redaktor), Mariola Racław-Markowska (Redaktor)
2383. Absencja chorobowa w Polsce w opiniach pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań
w: Absencja chorobowa w Polsce, str. 89-121, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska
2384. Absolwenci szkółwyższych na rynku pracy
w: Młodzież w świecie współczesnym, str. 12-81, Wydawnictwo Rys, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, M. Piorunek (Redaktor)
2385. Aktywista
w: Polacy, str. 250-254, Wydział Filozofii i Socjologii UW, r. 2004 (Artykuł)
Anna Tyszkiewicz, Mirosława Marody, Jan Kolbowski, Cecylia Łabanaowska, Krzysztof Nowak, Antoni Sułek (Redaktor)
2386. Alienacja
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 8-8, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2387. Am Rande Europas
w: Polen denkt Europa, str. 369-382, Suhrkamp Verlag, r. 2004 (Artykuł)
Marcin Król
2388. Amerykański sposób na wakacje
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ Nr 1-2 r. 2004, str. 35-36 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Trębaczewska
2389. Analiza wielowymiarowa.
w: Encyklopedia Socjologii. Suplement., str. 17-29, Oficyna Naukowa, r. 2004 (Artykuł)
Grzegorz Lissowski (Autor oryginału), Władysław Kwaśniewski (Redaktor), Krzysztof Gorlach (Redaktor), Zbigniew Bokszański (Redaktor), Antoni Sułek (Redaktor)
2390. Barker Eileen
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 30-31, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2391. Bez łaski. Szkice do obrazu społecznego dzieci i młodzieży na wsi
STUDIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE Tom 6 r. 2004, str. 33-49 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2392. Bez próby losowej
TYGODNIK POWSZECHNY Tom 43 r. 2004, str. 12-14 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir
2393. Biała księga młodzieży polskiej, diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii dla młodzieży
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, r. 2004 (Książka)
Barbara Fatyga (Redaktor)
2394. Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu
Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2004 (Książka)
Aneta Gawkowska
2395. Burgundia i Polska poprzez wieki
PRZEGLĄD POLONIJNY Nr 2 r. 2004, str. 149-153 (Artykuł)
Adam Gałkowski
2396. Casanova Jose
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 44-46, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2397. Change in the structure of crime during the transition in Poland
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY Tom 34 Nr 3 r. 2004, str. 49-83 (Artykuł)
Lucyna Kirwil (Autor oryginału)
2398. Changes in the Structure of Crime During the Transition period in Poland
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY Tom 34 Nr 3 r. 2004, str. 48-82 (Artykuł)
Lucyna Kirwil
2399. Chrześcijańska Akademia Teologicnza (CHAT)
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 51-52, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2400. Churches, sects, and invisible religion in Central and Eastern Europe after the transformation
w: Religion and patterns of social transformation, str. 299-314, Institute for Social Research, r. 2004 (Artykuł)
Tadeusz Doktór, D. Marinovic-Jerolimov (Redaktor), S. Zrinscak (Redaktor), Irena Borowik (Redaktor)
2401. Co znaczy "mieszkać" w ruchu i globalizacji
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 321-332, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
2402. Conference Internationale de Sociologie Religieuse
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 58-58, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2403. Crime in Central and Eastern European Countries in the Enlarged Europe
EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH Nr 10 r. 2004, str. 123-136 (Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
2404. cz. III Konsultacje
w: Biała księga młodzieży polskiej, diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii dla młodzieży, str. 244-255, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, r. 2004 (Artykuł)
Barbara Fatyga, Przemysław Zieliński
2405. Czarnowski Stefan
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 58-60, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2406. Czas wolny
w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. K. Ostrowskiej, str. 65-66, Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2407. Czas wolny, infrastruktura kulturalna i uczestnictwo w kulturze
w: Biała księga młodzieży polskiej, diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii dla młodzieży, str. 223-235, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, r. 2004 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2408. Czysty rozum w pajęczynie sufiksów (W. v. Humboldt, Rozmaitość języków i rozwój umysłowy ludzkośći, przeł. Elżbieta M. Kowalska, Lublin 2001; tegoż O myśli i mowie, przeł. Elżbieta M. Kowalska, Warszawa 2002)
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 5-6 r. 2004, str. 376-395 (Recenzja)
Łukasz Sommer
2409. Definicje socjologiczne religii
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 66-69, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2410. Dekalog
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 72-73, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2411. Demografia i skład społeczny
w: Biała księga młodzieży polskiej, diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii dla młodzieży, str. 45-53, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, r. 2004 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2412. Denominacja
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 74-75, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2413. Der hohe Preis der Macht
WELT TRENDS Nr 45 r. 2004, str. 102-107 (Inne)
Marek Cichocki
2414. Dialog
w: Wychowanie do zycia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. K. Ostrowskiej, str. 13-14, Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Tadeusz Pilch (Autor oryginału)
2415. Dojrzewanie tradycji. Teorie ekologiczne i biologiczne
w: Struktura teorii socjologicznej, str. 97-111, PWN, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Manterys (Redaktor), Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Jonathan Turner (Tłumacz), Aleksandra Maryanski (Tłumacz)
2416. Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce
Wydawnictwo NOMOS, r. 2004 (Książka)
Paweł Możdżyński
2417. Durkheim Dawid Emile
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 92-94, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2418. Dynamika przemian religijności w Polsce i w Europie. Wpływ pluralizmu religijnego
w: Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego, str. 127-132, PTS Sekcja Socjologii Religii, r. 2004 (Artykuł)
Tadeusz Doktór, A. Wójtowicz (Redaktor)
2419. Dyskusja
w: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, str. 113-114, Senat RP, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, r. 2004 (Artykuł)
Barbara Fatyga, Z. Kruszewski (Redaktor)
2420. Dziecko i rodzina we współczesnym świecie
STUDIA NAD RODZINĄ Tom 12(2003) Nr I r. 2004, str. 81-88 (Artykuł)
Anna Kwak
2421. Dziecko jako świadek w procedurach prawnych
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA Nr 1 r. 2004, str. 1-234 (Edycja źródeł)
Monika Sajkowska (Redaktor)
2422. Dziecko medialnie niepełnosprawne
w: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, str. 141-157, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2004 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
2423. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin
w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, str. 237-250, RRL, IPiSS, r. 2004 (Artykuł)
Mariola Racław-Markowska, Danuta Graniewska (Redaktor)
2424. Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji.
w: Reformy społeczne. Bilans dekady., str. 153-192, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł)
Marta Zahorska-Bugaj (Autor oryginału), Marek Rymsza (Redaktor)
2425. Ekonomia życia codziennego społeczności lokalnej
w: Umowa o kartki, str. 139-168, Wydawnictwo TRIO, r. 2004 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
2426. Embeddedness of Nonprofit Organizations: Government - Nonprofit Relationships
w: Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit - Organizations Work, str. 169-197, VS Werlag, r. 2004 (Artykuł)
Marek Rymsza, Annette Zimmer, Eckhard Priller (Redaktor), Annette Zimmer (Redaktor)
2427. Encyklopedia Pedagogiki XXI w. T. 3
, r. 2004 (Inne)
Tadeusz Pilch (Redaktor)
2428. Ethos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie
Wydawnictwo TRIO, r. 2004 (Książka)
Leszek Zakrzewski
2429. Europa un wir
w: Polen denkt Europa, str. 260-271, Suhrkamp Verlag, r. 2004 (Artykuł)
Marcin Król
2430. Ewolucjonistyczna teoria religii
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 115-115, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2431. Fighting the immeasurable? Addressing the phenomenon of undeclared work in European Union - Poland
EUROPEAN EMPLOYMENT OBSERVATORY r. 2004, str. 148-154 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
2432. Filozofia probacji - podstawy aksjologiczne systemu sprawiedlwiego karania
w: Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45 roku pracy naukowej i dydaktycznej, str. 29-69, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2433. Freuda sen o stacji Hollthurn. Model interpretacji tantycznej
LITERACJE Nr 3-5 r. 2004, str. 40-47 (Artykuł)
Paweł Dybel
2434. From Solidarity to Subsidiarity: The Nonprofit Sector in Poland
w: Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit - Organizations Work, str. 557-599, VS Werlag, r. 2004 (Artykuł)
Marek Rymsza, Ewa Leś, Izabela Rybka, Andrzej Juros, Jakub Wygnański, Annette Zimmer (Redaktor), Eckhard Priller (Redaktor)
2435. Fundamentalizm religijny
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 122-123, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2436. Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd czyli jak czytać protokoły przesłuchań
w: Inny, inna, inne. O inności w kulturze, str. 110-148, Instytut Badań Literackich PAN, r. 2004 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
2437. Globalizacja a religia
w: Leksykon socjologii religii, str. 127-129, Verbinum, r. 2004 (Inne)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka, Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Janusz Mariański (Redaktor)
2438. Globalizacja i świadomość globalna
w: Globalizacja i co dalej, str. 118-145, Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2004 (Artykuł)
Aldona Jawłowska-Konstanciak, Stefan Amsterdamski (Redaktor)
2439. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2003 r. (sygn. akt SK 38/01)
PRZEGLĄD SEJMOWY Nr 1 r. 2004, str. 89-97 (Inne)
Elżbieta Morawska (Autor oryginału)
2440. Granice tolerancji wobec religijnych inaczej
w: Światopogląd: między transcendencją a codziennością. Księga jubileuszowa na 70-lecie urodzin Profesora Włodzimierza Pawluczuka, str. 180-194, Zakład Wydawniczy NOMOS, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2441. Grupa kultowa
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 132-133, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2442. Guests Editors Introduction: What Have We Learned from the Study of Social Change in Poland?
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY Tom 34 Nr 3 r. 2004, str. 3-14 (Artykuł)
Lucyna Kirwil, Michael Kennedy
2443. Hans Morgenthau - Sześć zasad realizmu politycznego (przekład z j. angielskiego)
RES PUBLICA NOWA Nr 3 r. 2004, str. ISSN 1230-2155 / 43-52 (Inne)
Hans Morgenthau (Autor oryginału), Łukasz Sommer (Tłumacz)
2444. hasło "Mit"
w: Religia. Encyklopedia PWN, str. 90-95, PWN, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Joanna Tokarska-Bakir
2445. Hasło słownikowe "Komunitaryzm"
w: Słownik społeczny, str. 560-573, Wydawnictwo WAM, r. 2004 (Inne)
Jolanta Rogala-Obłękowska, Bogdan Szlachta (Redaktor)
2446. Hierarchia wartości
w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. K. Ostrowskiej, str. 13-14, Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
2447. Homo religiosus
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 140-141, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2448. Inicjacja
w: Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku. T. 2. Pod red. T. Pilcha, str. 321-324, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
2449. Innowacje w sposobach finansowania uniwesytetów. Analiza na przykłdzie wybranych krajów UECD
PROBLEMY ZARZĄDZANIA Nr 1(3) r. 2004, str. 62-81 (Artykuł)
Julita Jabłecka-Prysłopska
2450. Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - raport z badań
w: Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, str. 95-136, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska
2451. Is a Sociology of Corruption Possible?
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Nr 2(146) r. 2004, str. 161-181 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2452. Jak wprowadzać w zycie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia lat dziewięćdziesiątych
w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, str. 17-34, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł)
Marek Rymsza, Agnieszka Hryniewicka, Przemysław Derwich
2453. Jakościowe badania w socjologii religii.
w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska - badania - teorie., str. 167-168, Verbinum, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koseła (Autor oryginału), Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Janusz Mariański (Redaktor)
2454. Jonathan Turner, Struktura teorii socjologicznej
Polskie Wydawnictwo Naukowe, r. 2004 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Aleksander Manterys (Redaktor)
2455. Kapitał społeczny a frekwencja wyborcza - próba szukania powiązań
w: Rola wyborów w procesie kształtowania sie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, str. 231-237, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, r. 2004 (Artykuł)
Arkadiusz Peisert, Sebastian Drobczyński (Redaktor), Marek Żyromski (Redaktor)
2456. Kehrer Gunther
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 185-186, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2457. Kiedy dzienikarz świadomie popełnia przestępstwo
RZECZPOSPOLITA Tom 301 r. 2004, str. 2-2 (Artykuł)
Andrzej Rzepliński, Adam Bodnar
2458. Kilka uwag o rozwoju kontrkultury: autostrady i ścieżki
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 393-398, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Barbara Fatyga
2459. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien in den Transformationsprozessen
w: Soziale Verantwortung in Europa, str. 167-174, Bogenverlag Darmstadt, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
2460. Komunitaryzm, wspólnotowość, solidaryzm - myśl i wyzwanie
ZNAKI NOWYCH CZASÓW Tom 10 r. 2004, str. 43-49 (Inne)
Jolanta Rogala-Obłękowska
2461. Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej
TEKSTY DRUGIE Tom 5(89) r. 2004, str. 190-199 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
2462. Kontynuowanie tradycji I. Teorie ekologiczne
w: Struktura teorii socjologicznej, str. 112-137, PWN, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Manterys (Redaktor), Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Andrzej Mościskier (Tłumacz), Jonathan Turner (Tłumacz)
2463. Kontynuowanie tradycji II. Nowe teorie ewolucyjne
w: Struktura teorii socjologicznej, str. 138-174, PWN, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Manterys (Redaktor), Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Andrzej Mościskier (Tłumacz), Jonathan Turner (Tłumacz), Aleksandra Maryanski (Tłumacz)
2464. Konwersja
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 194-198, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2465. Konwersja i konwertyci
w: Europa, Europa. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. Pod red. Z. Drozdowicza, str. 339-342, Wydaw. Kurpisz, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2466. Korea Północna za zasłoną
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2004 (Książka)
Andrzej Rzepliński (Redaktor), Joanna Hosaniak (Redaktor)
2467. Korupcja jako problem społeczny
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom I Nr 2 r. 2004, str. 67-97 (Artykuł)
Grzegorz Makowski
2468. Kosmologia subkultur i profilaktyki
REMEDIUM Nr 2(132) r. 2004, str. 1-3 (Inne)
Marcin Sochocki
2469. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
w: Europa, Europa. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. Pod red. Z. Drozdowicza, str. 343-346, Wydaw. Kurpisz, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2470. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
w: Encyklopedia Powszechna PWN, str. 430-433, PWN, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2471. Kształcenie dla społeczeństwa wiedzy
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/23 r. 2004, str. 84-123 (Artykuł)
Maria Wójcicka
2472. Kształtowanie się tradycji. Powstawanie teorii ewolucyjnej
w: Struktura teorii socjologicznej, str. 89-96, PWN, r. 2004 (Artykuł)
Aleksander Manterys (Redaktor), Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Andrzej Mościskier (Tłumacz), Jonathan Turner (Tłumacz), Aleksandra Maryanski (Tłumacz)
2473. Kultura
w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. K. Ostrowskiej, str. 19-19, Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
2474. Kultura alternatywna - przyszłość czy kontynuacja?
w: Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka, str. 5-25, Narodowe Centrum Kultury, r. 2004 (Artykuł)
Aldona Jawłowska-Konstanciak
2475. Kultura bez wstydu i winy
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 29-42, Uniwersytet Warszawski -Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
2476. Kultura w czasach globalizacji.
IFiS PAN, r. 2004 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak, Marian Kempny, Małgorzata Jacyno (Autor przedmowy)
2477. Kulturowy i polityczny kontekst terroryzmu w dobie globalizacji
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 267-302, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
2478. Kuratela sądowa w Wielkiej Brytanii
PROKURATURA I PRAWO Nr 7-8 r. 2004, str. 96-123 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2479. Kuratela sądowa w Wielkiej Brytanii
PROKURATURA I PRAWO Nr 2 r. 2004, str. 96-123 (Artykuł)
Andrzej Bałandynowicz (Autor oryginału)
2480. Leksykon socjologii religii. Zjawiska - badania - teorie
VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), J Mariański (Redaktor)
2481. Lenski Gerhard
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 222-222, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2482. Losu/wyboru religia
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 223-223, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2483. Ławnicy w Sądzie Rejonowym we Włodawie
w: Polskie spory i sądy, str. 197-211, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Ośrodek Badań Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Adriana Bartnik
2484. Marksistowska teoria religii
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 232-233, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2485. Media a wybory do Parlamentu Europejskiego
w: Wybory do Parlamentu Europejskiego w badaniach społecznych, str. 25-51, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, r. 2004 (Artykuł)
Robert Sobiech
2486. Metodologia badania. Europejski Sondaż Społeczny
ASK. SPOLECZENSTWO. BADANIA. METODY. CZASOPISMO METODOLOGICZNE Nr 13/2004 r. 2004, str. 27-37 (Artykuł)
Paweł Sztabiński
2487. Między nomosem a anomią. Uwagi o relatywizmie młodzieży
w: Światopogląd: między transcendencją a codziennością, str. 166-179, Zakład wydawniczy NOMOS, r. 2004 (Artykuł)
Wojciech Pawlik, Irena Borowik (Redaktor), Henryk Hoffmann (Redaktor)
2488. Międzynarodowe standardy ochrony ofiar przestępstw
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA Nr 6 r. 2004, str. 84-91 (Artykuł)
Monika Sajkowska
2489. Mikołejko Anna
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 242-243, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2490. Mirakularna wrażliwość
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 357-372, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
2491. Modernizm
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 391-394, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
2492. Mój dom jest we mnie
GAZETA WYBORCZA Tom 09.04 r. 2004, str. 09.04 / 12-13 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
2493. Nadużywanie alkoholu a krzywdzenie dzieci
DZIECKO KRZYWDZONE TEORIA BADANIA PRAKTYKA Nr 3 r. 2004, str. 1-132 (Edycja źródeł)
Monika Sajkowska (Redaktor)
2494. Narkomańska subkultura
REMEDIUM Tom 12(142) r. 2004, str. 6-7 (Artykuł)
Marcin Sochocki
2495. Narkotyki w kulturze - przeszłość i teraźniejszość
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 373-392, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Beata Hoffmann
2496. Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie  [ LINK ]
Wydawn. UW, r. 2004 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
2497. Narracja czyli kompilacja. Wymiary intertekstualności
KULTURA POPULARNA Nr 3(9) r. 2004, str. 13-18 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
2498. Nasze życie w kryzysie (warunki życia w ocenie i przewidywaniach mieszkańców Warszawy i wsi podlaskiej - wyniki badań ankietowych 1983-1984)
w: Umowa o kartki, str. 237-254, Wydawnictwo TRIO, r. 2004 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Iwona Jakubowska-Branicka, Jacek Kurczewski
2499. Nauczanie Kościoła
w: Leksykon socjologii religii. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i J. Mariańskiego, str. 263-264, VERBINUM Wydaw. Księży Werbistów, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2500. Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy
w: Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy, str. 305-315, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler, A. Noga (Redaktor)
2501. Nauka w gospodarce opartej na wiedzy a sytuacja w Polsce
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 2/22 r. 2004, str. 67-87 (Artykuł)
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
2502. New Age i globalizacja. O dziwności współczesnego świata
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 303-320, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
2503. New Religious movements and the State in Poland
w: Regulating religion, str. 259-265, Kluwer, r. 2004 (Artykuł)
Tadeusz Doktór, J. Richardson (Redaktor)
2504. Nich in de europaischen Norm
w: Polen denkt Europa, str. 282-298, Suhrkamp Verlag, r. 2004 (Artykuł)
Marcin Król
2505. Niepełnosprawnopodobni. Role społeczne rodziców dzieci upośledzonych
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 43-56, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznychy, r. 2004 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
2506. Not a Random Sample
JEWS IN RUSSIA AND EASTERN EUROPE Nr 1(52) r. 2004, str. 234-243 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir, Yisrael Cohen (Redaktor), Arkadii Zeltser (Redaktor)
2507. Nowe metody, nowe podejście badawcze w naukach społecznych
IFIS PAN, r. 2004 (Książka)
Paweł Sztabiński (Redaktor)
2508. O korzyściach teoretycznych i praktycznych ze współczesności
KULTURA WSPÓŁCZESNA Tom 4(42) r. 2004, str. 119-134 (Artykuł)
Aneta Gawkowska, Joanna Kurczewska (Redaktor)
2509. O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w Polsce
w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, str. 143-171, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł)
Magdalena Arczewska, Marek Rymsza (Redaktor)
2510. O książce Małgorzaty Szpakowskiej, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce okresu przemian
RES PUBLICA NOWA Nr 1/2004 r. 2004, str. 132-137 (Artykuł)
Ireneusz Białecki
2511. O przekraczaniu granic, czyli po co kultura i jaka humanistyka?
EDUKACJA Tom 1-2(10-11) r. 2004, str. 52-57 (Artykuł konferencyjny)
Aneta Gawkowska
2512. O przekraczaniu granic, czyli po co kultura i jaka humanistyka?
EDUKACJA HUMANISTYCZNA Tom 1-2(10-11) r. 2004, str. 52-57 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
2513. O roli UNESCO, rozwoju nauk biologicznych i miejscu Polski w nauce światowej (rozmowa z prof. Maciejem Nałęczem)
NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 2/22 r. 2004, str. 127-139 (Artykuł)
Adam Gałkowski
2514. Obcy w mieście - współczesne wyzwania dla młodych inteligentów
w: Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, str. 247-263, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
2515. Obraz Boga a postawy moralne
w: Światopogląd: między transcedencją a codziennością, str. 159-165, Nomos, r. 2004 (Artykuł)
Tadeusz Doktór
2516. Obsessed with innocence
w: The Neighbors Respond. The Controversy Over the Jedwabne Massacre in Poland, str. 75-86, Princeton University Press, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Tokarska-Bakir, Anthony Polonsky (Redaktor), Joanna Michlic (Redaktor)
2517. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce
w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, str. 55-76, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł)
Marek Rymsza, Mariola Racław-Markowska, Danuta Graniewska (Redaktor)
2518. Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury
Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2004 (Książka)
Marian Kempny (Redaktor), Krzysztof Kiciński (Redaktor), Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Redaktor)
2519. Olesno - test na współżycie ponad podziałami
w: Polskie spory i sądy, str. 85-111, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Ośrodek Badań Społecznych, r. 2004 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
2520. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Książka)
Mariola Racław-Markowska (Redaktor), Sławomir Legat (Redaktor)
2521. Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników
w: Absencja chorobowa w Polsce, str. 123-136, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł)
Józefa Hrynkiewicz, Ewa Giermanowska (Redaktor), Mariola Racław-Markowska (Redaktor)
2522. Opinie Polaków o mniejszościach wyznaniowych i sektach
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Nr 4 r. 2004, str. 59-70 (Artykuł)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2523. Opowieść o Ludwiku Wołowskim (1810-1976)
w: Polacy we Francji. Historia i wspołczesność, str. 37-48, Wydawnictwo Kieleckie, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Gałkowski, A. i Z. Judyccy (Redaktor)
2524. Opracowanie 5 haseł do słownika
w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, str. 83,10-107,1, Rubikon, r. 2004 (Inne)
Jolanta Rogala-Obłękowska, Krystyna Ostrowska (Redaktor)
2525. Osobowość autorytarna
w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, str. 966-968, Wydaw. Akademickie Żak, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
2526. Paradygmat religijności w społeczeństwie przemysłowym
w: Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego. Pod red. A. Wójtowicza, str. 64-71, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
2527.