Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Anna Lewicka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Flavorings in Context: Spices and Herbs in Medieval Near East
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 140-149 (Artykuł)
Anna Lewicka
2. Restaurants, Inns and Taverns that Never Were. Some Reflections on Public Consumption in Medieval Cairo
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT Tom 48 Nr 1 r. 2005, str. 40-91 (Artykuł)
Anna Lewicka
3. Alcohol and ist Consumption in Medieval Cairo. The Story of a Habit
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 12 r. 2004, str. 55-98 (Artykuł)
Anna Lewicka
4. On Kitchens of Medieval Cairo, or Why Ordinarily the Saracens Did not Cook at Home and What Ensued From It
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 57 Nr 1 r. 2004, str. 95-105 (Artykuł)
Anna Lewicka
5. When a shared meal is formalized. Observations on Arabic
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 11 r. 2003, str. 96-107 (Artykuł)
Anna Lewicka
6. Twelve Thousand Cooks and a Muhtasib. Some Remarks on Food Business in Medieval Cairo
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 10 r. 2002, str. 5-27 (Artykuł)
Anna Lewicka
7. Twelve Thousand Cooks and a Muhtasib. Some Remarks on Food Business in Medieval Cairo
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 10 r. 2002, str. 5-27 (Artykuł)
Anna Lewicka
8. "Mamluk Studies Review"
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 3-4 r. 2001, str. 277-281 (Recenzja)
Anna Lewicka
9. C.F. Petry (ed.), The Cambridge History of Egypt, vol. I: Islamic Egypt, 640-1517, Cambridge 1998
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 3-4 r. 2001, str. 271-275 (Recenzja)
Anna Lewicka

Książka

10. Medicine for Muslims? Islamic Theologians, Non-Muslim Physicians and the Medical Culture of the Mamluk Near East  [ LINK ]
Annemarie Schimmel Kolleg, r. 2012 (Książka)
Anna Lewicka
11. Food and Foodways of Medieval Cairenes: Aspects of Life in an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean
Brill, r. 2011 (Książka)
Anna Lewicka
12. Kair
PIW, r. 2005 (Książka)
Anna Lewicka (Tłumacz), Katarzyna Pachniak (Tłumacz), Andre Raymond

Publikacja w książce

13. "... a ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej...". O gościnności i gościach w średniowiecznym mieście muzułmańskim
w: Świat arabski. Kultura i polityka, str. ISBN 978-83-61203-64-3 / 257-265, Dialog, r. 2012 (Artykuł)
Anna Lewicka
14. The Smells and Tastes of Cairo. The Medieval Mediterranean Metropolis as the Culinary Capital of the Medieval Islamic World
w: Centre and Perifery within the Borders of Islam. Proceedings of the 23rd Congress of L'Union Européenne des Arabisants et Islamisants, str. 177-184, Peeters Publishers, r. 2012 (Artykuł)
Anna Lewicka
15. Mamelucy
w: Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, str. 74-75, Polityka, r. 2011 (Artykuł)
Anna Lewicka
16. Wszystkie twarze imperium
w: Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, str. 25-30, Polityka, r. 2011 (Artykuł)
Anna Lewicka
17. The Delectable War between Mutton and the Refreshments of the Market-Place. Rereading the Curious Tale of the Mamluk Era
w: From Jahiliyya to Al-Jazeera, str. 20-29, Zakład Arabistyki i Islamistyki, r. 2007 (Artykuł)
Anna Lewicka
18. Muzułmanie, fundamentaliści, terroryści? Tragiczne drogi religijnej poprawności
w: Islam a terroryzm, str. 195-200, Dialog, r. 2003 (Artykuł)
Anna Lewicka
19. W trosce o dobro konsumenta. Nadzór nad produkcją żywności w średniowiecznym Kairze
w: W kręgu cywilizacji półksiężyca, str. 55-62, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Lewicka
20. W kręgu islamu
w: Encyklopedia PWN.pl, str. 18-27, PWN.pl, r. 2001 (Artykuł)
Anna Lewicka