Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jerzy Nazwisko: Pysiak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego [La rencontre de Gniezno en l’an 1000. Les origines spirituelles de la fondation de l’archeveché polonais], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Éditions de l’Université de Wroclaw], 455 pages + 1 carte + 4 planches, Wrocław 2005, Sciences Sociales d’ailleurs. 32 ouvrages à traduire, Éditions de l’École des hautes études en Sciences sociales  [ LINK ]
Tom XXX Nr 1 r. 2013, str. ISBN 978-2-7132-2414-0 / 44-45 (Recenzja)
Jerzy Pysiak, Roman Michałowski (Autor oryginału)
2. Paweł Kras, Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006
CAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE Tom 54 Nr 216bis r. 2011, str. 478-481 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
3. Z legendarnej historii Karola Wielkiego: akwizgrański żywot św. Karola Wielkiego (Biblioteka Narodowa II 12 511) na tle recepcji Iter Hierosolimitanum Karoli Magni w XII wieku
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ Tom 42 r. 2011, str. 231-272 (Artykuł)
Jerzy Pysiak (Autor oryginału)
4. Epitafia w społeczeństwie karolińskim. Na marginesie książki Cécile Treffort, Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entre célebration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique (milieu VIIIe-début XIe siècle), Rennes 2007
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXVII Nr 1 r. 2010, str. 39-48 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
5. The Monarch’s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 96 Nr 2 r. 2007, str. 23-55 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
6. Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 97 Nr 2 r. 2006, str. 165-186 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
7. Wyprawa Karola Wielkiego do Jerozolimy we francuskiej tradycji historiograficznej XI-XIII wieku
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 388 Nr 1 r. 2005, str. 131-138 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
8. Filip August, Paryż i trojański rodowód Królestwa Francji
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCV Nr 4 r. 2004, str. 485-492 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
9. Pogańska przeszłość Franków w świetle kilku kronik francuskich z czasów Filipa Augusta i Ludwika Świętego
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CX Nr 1 r. 2003, str. 5-28 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
10. The King and the Beast. Kings’ miraculous and mysterious encounters with animals
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom LXXXVIII Nr 2 r. 2003, str. 5-25 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
11. Blask zamiast mroku [rec. z: Henryk Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001]
MÓWIĄ WIEKI Tom 5/2002 r. 2002, str. 60-61 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
12. Philippe Auguste – roi de la fin des temps?
Tom LVII Nr 5 r. 2002, str. 1165-1189 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
13. Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika Świętego
ROCZNIKI HISTORYCZNE Tom LXVII r. 2001, str. 7-28 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
14. Cesarz Otto III – Mirabilia mundi? (recenzja z: Jerzy Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000)
MÓWIĄ WIEKI Tom 9/2000 r. 2000, str. 60-61 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
15. Król i bestia. Cudowne i tajemnicze spotkania władców ze zwierzętami
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCI Nr 4 r. 2000, str. 505-518 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
16. Król Ludwik IX Święty i Mongołowie
ROCZNIK TATARÓW POLSKICH Tom VI r. 2000, str. 55-62 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
17. Paryż – miasto Trojan
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 2000, str. 20-27 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
18. Królów Francji na łowach przypadki
MÓWIĄ WIEKI Nr 12 r. 1999, str. 18-25 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
19. Gabrielle M. Spiegel, Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-Century France, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993
HISTORIA Tom V Nr 2 r. 1997, str. 317-318 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
20. Jean-Paul Roux, Le roi – mythes et symboles, Paris 1995
HISTORIA Tom V Nr 1 r. 1997, str. 129-130 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
21. Jacques Le Goff, Saint Louis, Paris 1996
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom LXXXVII Nr 4 r. 1996, str. 883-887 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
22. Ludwik Święty: portret hagiograficzny idealnego władcy
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CIII Nr 4 r. 1996, str. 57-86 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
23. Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995,
Tom 3 Nr 2 (30) r. 1996, str. 18-18 (Recenzja)
Jerzy Pysiak

Książka

24. Redakcja naukowa: Patrick Boucheron, Nicolas Delalande, Spotkanie ze światem. Eseje o historii globalnej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Inne)
Jerzy Pysiak (Redaktor)
25. Tłumaczenie i współautorstwo tekstów: Spotkanie ze światem. Eseje o historii globalnej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Inne)
Jerzy Pysiak (Tłumacz), Nicolas Delalande (Redaktor), Patrick Boucheron
26. Kenneth Pennigton, Władca i prawo 1200-1600. Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej, przełożyła A. Pysiak (redakcja naukowa wydania polskiego)  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor)
27. Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów, 472 s. + 20 ilustracji  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Jerzy Pysiak
28. Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Bronisław Nowak (Redaktor)
29. R. McKitterick, Królestwa Karolingów. Władza – konflikty – kultura. 751-987 (redakcja naukowa tłumaczenia polskiego)  [ LINK ]
Wydawnictwo naukowe PWN, r. 2011 (Inne)
Jerzy Pysiak (Redaktor)
30. Świat średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Redaktor), Grzegorz Myśliwski (Redaktor), Jerzy Pysiak (Redaktor), Paweł Żmudzki (Redaktor), Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki
31. Ian Wood, Królestwa Merowingów. Władza - społeczeństwo - kultura, 450-751 (redaktor naukowy tłumaczenia polskiego), 412 s.  [ LINK ]
Wydawnictwo naukowe PWN, r. 2009 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor)
32. Elizabeth M. Hallam, Judith Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987-1328 (redaktor naukowy tłumaczenia polskiego), 462 s.  [ LINK ]
Wydawnictwo naukowe PWN, r. 2006 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor)
33. Sacrum, Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym.  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz, Roman Michałowski, Paweł Janiszewski, Robert Wiśniewski, Karol Modzelewski, Sławomir Moździoch, Marta Młynarska-Kaletynowa, Stanisław Rosik, Dariusz A. Sikorski, Leszek Paweł Słupecki, Maja Gąssowska, Paweł Żmudzki, Mateusz Wilk, Aleksandra Czapelska, Marcin Pauk, Maria Starnawska, Anna Loba, Ewa Żółkiewska, Monika Saczyńska-Kaliszuk, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Jacek Kowalski, Jarosław Jarzewicz, Łukasz Kozak, Maria Koczerska
34. Damien Thiriet, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956) - tłumaczenie z jęz. francuskiego i redakcja naukowa
TRIO, r. 2002 (Inne)
Jerzy Pysiak (Tłumacz)
35. Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku - Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, r. 2002 (Książka)
Aneta Pieniądz, Marcin Pauk, Jerzy Kaliszuk, Karol Modzelewski, Jerzy Pysiak, Aleksandra Czapelska, Andrzej Pleszczyński, Andrzej Marzec, Ewa Wółkiewicz, Michał Szczepański, Pavel Soukup, Hanna Zaremska, Rafał Jaworski, Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Marcin Pauk (Redaktor)

Publikacja w książce

36. Histoire mondiale – metoda czy idea? Relikwie jako globalny fenomen cywilizacji
w: Patrick Boucheron, Nicolas Delalande, Spotkanie ze światem. Eseje o historii globalnej, str. 115-125, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
37. Les origines de la légende de la translation des reliques de la Couronne d’Épines en Occident par Charlemagne
w: Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Âge en Occident. Actes du colloque international du Centre d’Études supérieures de Civilisation médiévale de Poitiers 11-14 septembre 2008, str. 477-501, Brepols, r. 2012 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
38. “Aby dodać sobie odwagi czynionym hałasem”. Broń palna w Afryce Wschodniej w XIX w.
w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. 374-388, WUW, r. 2011 (Artykuł)
Marek Pawełczak (Autor oryginału), Jerzy Pysiak (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Bronisław Nowak (Redaktor)
39. Epitafia karolińskie jako manifestacja programu ideowego ‘renovatio imperii’
w: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, str. 271-277, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Komisji o Sztuce, r. 2011 (Artykuł)
Jerzy Pysiak (Autor oryginału)
40. Anonyme de Béthune
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 99-100, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
41. Chroniques de Normandie
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 380-380, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
42. Leo of Ostia
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 1015-1016, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
43. Michele da Vico
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 1112-1112, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
44. Nithard
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 1152-1153, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
45. Odo of Deuil
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 1162-1163, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
46. Poeta Saxo
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 1223-1224, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
47. Polityczne aspekty kultu świętego Olafa i relikwii Korony Cierniowej w norweskim konflikcie gregoriańskim (druga połowa XII – początek XIV wieku)
w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. 526-553, Wydawnictwa UW, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
48. Ralph of Caen
w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, str. 1252-1253, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Jerzy Pysiak
49. Kult relikvií umučení Páně v ideologii královské vlády ve Francii a v Anglii ve 13. století: Ludvík Svatý a Jindřich III  [ LINK ]
w: Kristova Trnová Koruna. Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka, str. 209-234, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
50. Redakcja naukowa
w: Ian Wood, Królestwa Merowingów 450-751. Władza – społeczeństwo – kultura, str. 1-396, PWN, r. 2009 (Inne)
Jerzy Pysiak
51. Wyprawa Karola Wielkiego na Wschód i cudowne uzdrawianie skrofułów przez króla Francji
w: Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu, str. 215-233, r. 2009 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
52. Karolińska legenda relikwii Korony Cierniowej z opactwa Saint-Denis
w: Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, str. 169-189, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
53. Teatralizacja kultu relikwii w średniowieczu
w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, str. 31-44, DiG, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
54. Wyprawa Karola Wielkiego do Jerozolimy we francuskiej tradycji historiograficznej XI-XIII wieku
w: Podróżnicy, fundatorzy, święci, str. 28-33, r. 2008 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
55. Die heidnische Vergangenheit der Franken in der Geschichtsschreibung der Kapetinger zur Zeit Philipp Augusts und Ludwigs des Heiligen
w: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa. Projekte und Forschungsprobleme, str. 73-92, r. 2006 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
56. Gest władcy i wizualizacja treści ideowych kultu relikwii za panowania Ludwika Świętego
w: Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, str. 21-29, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, r. 2006 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
57. Redakcja naukowa
w: Elizabeth M. Hallam, Judith Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987-1328, str. 1-461, PWN, r. 2006 (Inne)
Jerzy Pysiak
58. Bibliografia uzupełniająca
w: Historia powszechna. Średniowiecze (T. Manteuffel), str. 403-418, PWN, r. 2005 (Bibliografia)
Jerzy Pysiak
59. De la Lutèce des Troyens au Paris des Capétiens. Philippe Auguste et l’origine troyenne du Royaume de France
w: Le Sacre d’une capitale. Paris vu par les écrivains, les historiens et les voyageurs, Actes du colloque organisé par l’Institut d’Études romanes à l’Université de Varsovie du 3 au 5 juin 2002 en coopération avec l’Univer, str. 11-22, r. 2005 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
60. Kult relikwii Męki Pańskiej w ideologii władzy monarszej we Francji i w Anglii w XIII wieku: Ludwik Święty i Henryk III
w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, str. 281-303, Wydawnictwa UW, r. 2005 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
61. Słowo wstępne
w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, str. 7-8, Wydawnictwa UW, r. 2005 (Inne)
Jerzy Pysiak
62. Tablice synchroniczne
w: Historia powszechna. Średniowiecze (T. Manteuffel), str. 419-480, PWN, r. 2005 (Inne)
Jerzy Pysiak
63. Zestawienie głównych wątków wykładu historii powszechnej średniowiecza
w: Historia powszechna. Średniowiecze (T. Manteuffel), str. 481-486, PWN, r. 2005 (Inne)
Jerzy Pysiak
64. Sakralizacja władzy królewskiej w ideologii monarchicznej Kapetyngów w XII – XIV wieku: Monarchia eschatologiczna
w: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. 251-286, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku - Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, r. 2002 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
65. Trzej Królowie a ideologia władzy w średniowieczu – wybrane problemy
w: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Prof. Henrykowi Samsonowiczowi, str. 351-371, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kaliszuk, Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor)
66. Wielkie Stulecie Francji – XIII wiek
w: Rozkwit średniowiecznej Europy, str. 140-197, Bellona, r. 2001 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
67. Wielkie Stulecie Francji – XIII wiek
w: Rozkwit średniowiecznej Europy, str. 533-540, Bellona, r. 2001 (Bibliografia)
Jerzy Pysiak